Κυριακή 8 Μαρτίου 2015

Μία ακόμη τραγική Πασοκική ιστορία (εις βάρος της τσέπης μας)


ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ

(Δείτε παρακάτω τι παίρνουνε σήμερα οι κακόμοιροι του ΟΛΠ)

Ο Γιώργος Ανωμερίτης, παρά την αντίθετη άποψη του ΤΑΙΠΕΔ, που ελέγχει το 74,4% των μετοχών του οργανισμού, συνεχίζει να λαμβάνει από το 2012, παράλληλα με την αμοιβή του, και τις συντάξεις του από τη Βουλή και το ΙΚΑ.


Στον αέρα βρίσκονται από το 2012 οι αμοιβές του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του ΟΛΠ Γιώργου Ανωμερίτη και του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου Παναγιώτη Πετρουλή. Και, όμως, συνεχίζονται να καταβάλλονται κανονικά, παρά το γεγονός ότι δεν εγκρίνονται στις γενικές συνελεύσεις, αφού καταψηφίζονται από τον εκπρόσωπο του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ,) που ελέγχει το 74,4% των μετοχών.

Η πλευρά του ΤΑΙΠΕΔ θεωρεί ότι στον συνολικό υπολογισμό των απολαβών των κ. Ανωμερίτη και Πετρουλή πρέπει να περιλαμβάνονται και τα έσοδα που έχουν από συντάξεις (π.χ. βουλευτική σύνταξη για τον πρώην υπουργό και σύνταξη από το ΙΚΑ ως πρώην τραπεζικού) και στη συνέχεια να εφαρμόζεται το πλαφόν των 4.750 ευρώ μεικτά μηνιαίως που έχει επιβληθεί στους κρατικούς λειτουργούς το 2010. Δηλαδή, κατά την άποψη του Ταμείου, οι αμοιβές του επικεφαλής του ΟΛΠ πρέπει να μειωθούν ώστε να συνυπολογιστούν στο όριο των 4.750 ευρώ και τα έσοδα από συντάξεις κ.λπ.


Η απόφαση
Στην τελευταία τακτική γενική συνέλευση του ΟΛΠ τον περασμένο Ιούνιο αποφασίστηκε ότι «οι αμοιβές του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου (57.000 ευρώ, δηλαδή 4.750 ευρώ επί 12 μήνες) και του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου (58.710 ευρώ) χρήσης 2013 «δεν εγκρίνονται αν δεν προσκομιστούν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διατάξεις όπως έχουν καταγραφεί στην απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης στις 28/6/2013, όσον αφορά την παρακράτηση αποζημιώσεων και συντάξεων, σύμφωνα με τον νόμο 3833/2010». Συνεπώς «δεν εγκρίνεται το επιπλέον ποσό που τους καταβλήθηκε, για το οποίο ζητείται η σύμφωνα με τον νόμο ανάκτησή του από την εταιρία».

Τι έλεγε η απόφαση του 2013 που δεν είχε τηρηθεί μέχρι πρόσφατα; Ελεγε ότι οι κ. Ανωμερίτης και Πετρουλής έπρεπε να προσφύγουν τόσο στις νομικές υπηρεσίες του ΟΛΠ όσο και σε «ανεξάρτητο εξειδικευμένο νομικό οίκο» ώστε να αποδείξουν ότι ορθώς λαμβάνουν τον μισθό τους, παρά τις προβλέψεις του νόμου για το πλαφόν των 4.750 ευρώ. Μάλιστα, στην τελευταία τακτική γενική συνέλευση συμφωνήθηκε ότι τα δύο ανώτατα στελέχη του ΟΛΠ θα προσκομίσουν εντός μηνός τις σχετικές γνωματεύσεις.

Οι μήνες περνούσαν χωρίς να εμφανίζονται οι γνωματεύσεις, αλλά, λίγο πριν αναχωρήσει ο προηγούμενος πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ Κων/νος Μανιατόπουλος, τον περασμένο Ιούλιο, έστειλε νέα επιστολή στον κ. Ανωμερίτη. Του εξηγούσε ότι «έχει παρέλθει το ως άνω χρονικό όριο που δόθηκε από τη γενική συνέλευση» και παρακαλούσε «όπως μας ενημερώσετε γραπτώς για τις ενέργειές σας μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, στις 31/7/2014, άλλως, θα προβούμε στις νόμιμες διαδικασίες που προβλέπονται προκειμένου να λυθεί οριστικά η εκκρεμότητα αυτή».


Ο κ. Ανωμερίτης δεν απάντησε στον κ. Μανιατόπουλο, οπότε συνέχισε να λαμβάνει τους μη εγκριθέντες από τη γενική συνέλευση μισθούς. Τελικά πριν από λίγες ημέρες έστειλε στον νέο πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ Μανώλη Κονδύλη γνωμοδότηση της Δικηγορικής Εταιρείας Κρεμαλής, στην οποία αναφέρεται ότι ορθώς παίρνει τον μισθό των 4.750 ευρώ τον μήνα, χωρίς να συνυπολογίζονται τα έσοδα από συντάξεις, βουλευτική αποζημίωση κ.λπ. Με την επιστολή ο κ. Ανωμερίτης ζητεί από τον κ. Κονδύλη να αρθούν οι «επιφυλάξεις που είχατε διατυπώσει κατά τη γενική συνέλευση στις 28/06/2014 σε ό,τι αφορά τις χρήσεις 2012, 2013 και αφ' εξής».

Στη γνωμοδότηση περιλαμβάνεται σειρά επιχειρημάτων, όπως το γεγονός ότι ο ΟΛΠ δεν ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς ελέγχεται από το ΤΑΙΠΕΔ. Συνεπώς, δεν πρέπει να μειωθούν οι αμοιβές του κ. Ανωμερίτη. Υποστηρίζεται, επίσης, ότι δεν πρέπει να συνυπολογίζονται στο συνολικό μηνιαίο έσοδο του επικεφαλής του ΟΛΠ οι συντάξιμες αποδοχές (2.802 ευρώ, όπως αναφέρεται στη γνωμοδότηση). Στοιχεία για τη βουλευτική αποζημίωση του επικεφαλής του ΟΛΠ δεν προσκομίστηκαν στον ανεξάρτητο νομικό σύμβουλο και συνεπώς δεν περιλαμβάνονται στη γνωμοδότηση. Ομως, ο νομικός σύμβουλος στον οποίο προσέφυγε ο κ. Ανωμερίτης θεωρεί ότι κακώς καταψηφίζει το ΤΑΙΠΕΔ τις αμοιβές, γιατί δεν πρέπει να συμψηφίζονται. Υπενθυμίζεται ότι, πριν επιβληθεί το πλαφόν των 4.750 ευρώ, η σύμβαση εργασίας του επικεφαλής του ΟΛΠ προέβλεπε μηνιαίες αποδοχές 10.841 ευρώ.
Απειλές από την ΟΜΥΛΕ
Η διαμάχη συνεχίζεται, καθώς μέχρι σήμερα δεν υπάρχει απάντηση του ΤΑΙΠΕΔ στην επιστολή του κ. Ανωμερίτη, ώστε να επιλυθεί η εκκρεμότητα με τους μισθούς της τελευταίας τριετίας. Ολα αυτά συμβαίνουν ενώ ανάβουν τα αίματα στο λιμάνι εξαιτίας των πληροφοριών, σύμφωνα με τις οποίες η κυβέρνηση προτίθεται να προχωρήσει τον διαγωνισμό πώλησης του 67,7% του ΟΛΠ, που βρίσκεται σε τελικό στάδιο από το ΤΑΙΠΕΔ. Η ομοσπονδία των ναυτεργατών (ΟΜΥΛΕ) απειλεί την κυβέρνηση με απεργιακές κινητοποιήσεις και ζητεί δεσμεύσεις ότι δεν θα προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση.


Πόσο στοιχίζει το προσωπικό του ΟΛΠ
Όσον αφορά τις αμοιβές μελών διοίκησης και διευθυντικών στελεχών του ΟΛΠ κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2014, ανέρχονται στα 498.800 ευρώ παραπέμποντας σε ετήσια δαπάνη της τάξης του 1.000.000 ευρώ. Ο αριθμός προσωπικού της ΟΛΠ Α.Ε. την 31η Δεκεμβρίου 2013 ανερχόταν σε 1.180 άτομα και οι συνολικές αμοιβές προσωπικού της εισηγμένης (που αγγίζουν το 53,2% των συνολικών εξόδων κατά τη χρήση του 2013) ανήλθαν σε 56.400.000 ευρώ.

ΔΗΛΑΔΗ 48.000 ΕΥΡΩ Μ.Ο. ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ
4.000 ΤΟΝ ΜΗΝΑ!
ΕΝ ΜΕΣΩ ΚΡΙΣΗΣ
ΜΕ 1.500.000 ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝΕ ΜΗΔΕΝ ΜΙΣΘΟ


dimokratianews.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου