Σάββατο, 2 Ιανουαρίου 2016

Αυτό το γνωρίζατε; ~ Ο Φίλιππος της Μακεδονίας είχε 8 (και βάλε) γυναίκες


"Ο δὲ Φίλιππος αἰεὶ κατὰ πόλεμον ἐγάμει"
(Σε κάθε πόλεμο, ο Φίλιππος νυμφευόταν)


Ο πατέρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο Φίλιππος ο Β΄, εκτός από διάσημος για τις πολεμικές και πολιτικές του νίκες, ήταν και διάσημος για την αδυναμία του στις γυναίκες.

Μαζί με τις αναρρίθμητες παλακίδες, είχε και 7 ή 8 (τουλάχιστον) νόμιμες συζύγους! Αξιοσημείωτο είναι πως καμία από αυτές δεν είχε καταγωγή τη Νότιο Ελλάδα. Οπότε, αντιλαμβανόμαστε ότι είχανε κυρίως πολιτικό σκοπό αυτοί οι γάμοι. Οι γυναίκες αυτές, κατά σειρά, ήταν:1. Αυδάτα (Ευριδίκη), από το γένος των Ιλλυριών, με την οποία απέκτησε μία κόρη, την Κυνάνη.

2. Φίλια ή Φίλα, από τον ηγεμονικό οίκο της Ελιμείας.

3. Φίλιννα, από τον θεσσαλικό οίκο των Αλευαδών. Από τη Φίλιννα απέκτησε τον Αρριδαίο (Φίλιππο Γ΄).

4. Νικησίπολη, από τις Φερρές της Θεσσαλίας, μαζί της έκανε τη Θεσσαλονίκη.

5. Ολυμπιάδα (Μυρτάλη), πριγκίπισσα των Μολοσσών της Ηπείρου. Από αυτήν γεννήθηκε ο Αλεξάνδρος Γ' ο Μέγας και η Κλεοπάτρα.

6. Μήδα, θράκισσα πριγκίπισσα, κόρη του βασιλιά των Γετών.

7. Αρσινόη, με την οποία απέκτησε ένα υιό (-αυτό ωστόσο δεν είναι επίσημο), τον Πτολεμαίο Α΄ τον Σωτήρα, τον στρατηγό του Μ. Αλεξάνδρου.

8. Κλεοπάτρα (Ευριδίκη), ανηψιά του στρατηγού Αττάλου, με την οποία απέκτησε την Ευρώπη και τον Κάρανο.Η πολυγαμία την εποχή του Φιλίππου, ήταν κάτι σύνηθες για τους βασιλείς.


Πηγή: Αθήναιος, Δειπνοσοφιστές.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου