Τρίτη, 12 Ιουνίου 2018

Δημοκρατία της Βόρειας Μαλακεδονίας το όνομα της Βαρντάρσκας


Αν και ακόμα το πολυσέλιδο κείμενο δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές, η συμφωνία έχει ως εξής:

Το όνομα «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας», θα αναγνωρίζεται στη χώρα μας ως «Severna Makedonja».

Στην συμφωνία προβλέπεται η αποδοχή του erga omnes από πλευράς των Σκοπίων αλλά και την υποχρέωση της γείτονος να προχωρήσει άμεσα σε συνταγματική αναθεώρηση.

Η συμφωνία προβλέπει πως η Ελλάδα θα προχωρήσει σε κύρωση μόνο αφού ολοκληρωθεί η συνταγματική αναθεώρηση στη γειτονική χώρα. Η μεν πρόσκληση στο ΝΑΤΟ και το άνοιγμα κεφαλαίων της ΕΕ θα πραγματοποιηθούν με την κύρωση από το κοινοβούλιο της πΓΔΜ της σύμβασης, η ένταξή της και στους δυο οργανισμούς θα γίνει όμως μετά τη συνταγματική αναθεώρηση, καθώς στην πρόσκληση θα προβλέπεται ρητά πως είναι άκυρη εάν δεν πληρωθεί ο όρος της αναθεώρησης.

Στη συμφωνία η γειτονική χώρα αποδέχεται ρητά το διαχωρισμό μεταξύ των Ελλήνων Μακεδόνων, του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού τους, τη γλώσσα τους και την περιοχή στην οποία διαβιούν από τη μία, και του λαού της εν λόγω χώρας με τη δική του ιστορία, γλωσσικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά από την άλλη.

Το όνομα θα εγγραφεί στο σύνταγμα της πΓΔΜ με την απαραίτητη αναθεώρηση. Παράλληλα, οι πάνω από 140 χώρες που αναγνωρίζουν σήμερα την εν λόγω χώρα με τον όρο Μακεδονία, θα την αναγνωρίζουν εφεξής ως Βόρεια Μακεδονία.

Εξασφαλίσθηκε η απαλοιφή όλων των αλυτρωτικών αναφορών από το σύνταγμα της γείτονος. Για παράδειγμα, α) αντικαθιστούν το άρθρο για τη στήριξη της ομογένειάς τους, με πιστή αντιγραφή του αντίστοιχου κεφαλαίου στο Ελληνικό Σύνταγμα. Στο πλαίσιο αυτό αφαιρούνται οι αναφορές σε προστασία ‘’μακεδονικών μειονοτήτων’’ σε γειτονικές χώρες β) αντικαθίσταται το άρθρο για την προστασία των συνόρων απαλείφοντας οποιεσδήποτε προβληματικές αναφορές, γ) αφαιρούνται οποιεσδήποτε ακόμα και έμμεσες ιστορικές αναφορές σε αλυτρωτικές βλέψεις στο προοίμιο του Συντάγματος.

Η συμφωνία προβλέπει πως η ιθαγένεια/υπηκοότητα στην Βόρεια Μακεδονία θα είναι Macedonian/citizen of the Republic of North Macedonia. Ο ανωτέρω ενιαίος όρος αντικαθιστά το σκέτο «Macedonian» που αναγράφεται σήμερα στα ταξιδιωτικά έγγραφα, άρα αποτελεί σαφή βελτίωση.
Η Ελλάδα θα αναγνωρίζει την ιθαγένεια/υπηκοότητα ως «πολίτες της Severna Makedonja».
Σημειώνεται ότι είναι διαφορετικός ο όρος «ιθαγένεια/υπηκοότητα» (nationality) από τον όρο εθνότητα (ethnicity). Συνεπώς, η συμφωνία δεν αναγνωρίζει εθνότητα/έθνος, αλλά το δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού των πολιτών της γείτονος.

Mε το άρθρο 7 της συμφωνίας κατοχυρώνεται ότι οι Έλληνες πολίτεςς έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν να προσδιορίζουν τους γείτονές μας με όποιο όρο χρησιμοποιούν.

Οι γείτονές μας ήδη έχουν αλλάξει το όνομα του αεροδρομίου τους, του αυτοκινητοδρόμου τους και του σταδίου τους. Θα υπάρξει είτε ανταλλαγή αγαλμάτων με τον Δήμο της Θεσσαλονίκης ή σε περίπτωση που η ανταλλαγή δεν γίνει, η συμφωνία προβλέπει πως η γειτονική χώρα θα τοποθετήσει πλακέτες σε αγάλματα και μνημεία ώστε να καθίσταται σαφές ότι αποτελούν σύμβολα του ελληνικού πολιτισμού (π.χ ο Ιππέας στην πλατεία των Σκοπίων θα έχει επιγραφή πως αναφέρεται στην ελληνιστική περίοδο και θα σημειώνεται ότι συμβολίζει τη φιλία Ελλάδας – πΓΔΜ).

Η γλώσσα ορίζεται «Macedonian language», στη συμφωνία εμπεριέχεται η πρόσθετη σαφής διατύπωση ότι ανήκει στην οικογένεια των Νότιων Σλαβικών γλωσσών, καθώς και η ρητή καταγραφή ότι η γλώσσα αυτή διαχωρίζεται από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική-μακεδονική γλωσσική κληρονομιά.

Όλοι οι επιθετικοί προσδιορισμοί κρατικών και ευρύτερα δημοσίων, οργάνων καθώς και ομογενειακών/πολιτιστικών οργανώσεων που χρηματοδοτούνται από το κράτος θα καθορίζονται με τον όρο «της Βόρειας Μακεδονίας» με ταυτόχρονη κατάργηση του προσδιορισμού «της Μακεδονίας».

 Καθιερώνεται Ομάδα εργασίας ειδικών η οποία από το 2019 και μέσα σε 3 χρόνια θα πρέπει να διευθετήσει θέματα εμπορικών σημάτων.

Το Άρθρο 7 της συμφωνίας
1.Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι η εκατέρωθεν αντίληψή τους ως προς τους όρους «Μακεδονία» και «Μακεδονικός/Μακεδόνας» αναφέρεται σε διαφορετικό ιστορικό πλαίσιο και πολιτιστική κληρονομιά.
2.Αναφορικά με το Πρώτο Μέρος, με αυτούς τους όρους νοούνται όχι μόνο η περιοχή και ο πληθυσμός της βόρειας περιοχής του Πρώτου Μέρους, αλλά και τα χαρακτηριστικά τους, καθώς και ο Ελληνικός πολιτισμός, η ιστορία, η κουλτούρα και η κληρονομιά αυτής της περιοχής από την αρχαιότητα έως σήμερα.
3.Αναφορικά με το Δεύτερο Μέρος, με αυτούς τους όρους νοούνται η επικράτεια, η γλώσσα, ο πληθυσμός και τα χαρακτηριστικά τους, με τη δική τους ιστορία, πολιτισμό και κληρονομιά, διακριτώς διαφορετικά από αυτά που αναφέρονται στο Άρθρο 7(2).
4.Το Δεύτερο Μέρος σημειώνει ότι η επίσημη γλώσσα του, η Μακεδονική γλώσσα, ανήκει στην ομάδα των Νότιων Σλαβικών γλωσσών. Τα Μέρη σημειώνουν ότι η επίσημη γλώσσα και τα άλλα χαρακτηριστικά του Δεύτερου Μέρους δεν έχουν σχέση με τον αρχαίο Ελληνικό πολιτισμό, την ιστορία, την κουλτούρα και την κληρονομιά της βόρειας περιοχής του Πρώτου Μέρους.
5.Τίποτα στην παρούσα Συμφωνία δεν αποσκοπεί στο να υποτιμήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο, ή να τροποποιήσει ή να επηρεάσει τη χρήση από τους πολίτες εκάστου Μέρους.

Ολόκληρο το διάγγελμα του Πρωθυπουργού για το Σκοπιανό - ΒΙΝΤΕΟ

"Είμαι βαθύτατα πεπεισμένος ότι η Συμφωνία αυτή αποτελεί μια μεγάλη διπλωματική νίκη, αλλά και μια μεγάλη ιστορική ευκαιρία. Η Ελληνική Κυβέρνηση υπερασπίστηκε στο ακέραιο όλες τις κόκκινες γραμμές της, όλες τις κόκκινες γραμμές της εθνικής μας θέσης, όπως αυτή διαμορφώθηκε τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια" δήλωσε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, στο διάγγελμα που απηύθυνε στον ελληνικό λαό για το Σκοπιανό.


Διαβάστε ολόκληρο το διάγγελμα του Πρωθυπουργού
Ελληνίδες, Έλληνες,
Πριν από λίγη ώρα και μετά από πολύμηνες και επίμονες διαπραγματεύσεις, καταφέραμε να καταλήξουμε σε Συμφωνία με τον Πρωθυπουργό της πΓΔΜ, για την επίλυση της χρόνιας διαφοράς μας σε ό,τι αφορά την ονομασία της γείτονος.
Εδώ και πάνω από εβδομήντα χρόνια, από την ίδρυση του γειτονικού ομόσπονδου Κράτους της Γιουγκοσλαβίας, και ιδιαίτερα μετά την ανεξαρτητοποίησή της το 1992, η γειτονική χώρα έφερε την ονομασία «Δημοκρατία της Μακεδονίας», με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οικειοποίηση της βαριάς πολιτισμικής κληρονομιάς της ελληνικής Μακεδονίας.
Θέλω να σας ενημερώσω ότι προκειμένου να αποκατασταθούν σχέσεις εποικοδομητικής συνεργασίας και ειλικρινούς φιλίας ανάμεσα στους λαούς μας και προκειμένου η Ελλάδα όχι μόνο να δεχθεί, αλλά και να πρωτοστατήσει στην ευρωπαϊκή και ευρωατλαντική προοπτική των γειτόνων μας, οι τελευταίοι συμφώνησαν να αλλάξουν τη συνταγματική τους ονομασία για όλες τις χρήσεις και έναντι όλων.
Συμφώνησαν να μετονομάσουν τη χώρα τους σε Δημοκρατία της Severna Makedonija (Σεβέρνα Μακεντόνιγια), δηλαδή στη γλώσσα μας σε Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας.
Η αλλαγή του ονόματος θα υλοποιηθεί τόσο σε ό,τι αφορά τις διεθνείς και διμερείς τους σχέσεις όσο όμως και στο εσωτερικό.
Με δύο λόγια, το όνομα αυτό θα ισχύει erga omnes – έναντι όλων, τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό, γεγονός που συνεπάγεται ότι οι γείτονές μας ανέλαβαν την υποχρέωση να αναθεωρήσουν σχετικά το Σύνταγμά τους.
Με τον τρόπο αυτό και υπό τους όρους που προβλέπονται στη συμφωνία, οι 140 χώρες που σήμερα αναγνωρίζουν τους γείτονες μας ως Μακεδονία, θα τους αναγνωρίζουν εφεξής με το όνομα «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας».
Έτσι επιτυγχάνεται ένας σαφής διαχωρισμός μεταξύ της ελληνικής Μακεδονίας και των Βόρειων Γειτόνων μας και μπαίνει οριστικό τέλος στον αλυτρωτισμό που ενέχει η σημερινή Συνταγματική τους ονομασία.
Την ίδια στιγμή -και ίσως αυτό να έχει τη μεγαλύτερη ιστορική βαρύτητα και αξία για την Ελλάδα- στη Συμφωνία που καταλήξαμε, για πρώτη φορά προβλέπεται ότι οι Βόρειοι Γείτονές μας δεν έχουν και δεν μπορούν να διεκδικήσουν στο μέλλον καμία σχέση με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό της Μακεδονίας.
Ο όρος Μακεδόνας της ελληνικής ιστορικής κληρονομιάς, ο οποίος έλκει την καταγωγή του από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό διαχωρίζεται ρητά και κατηγορηματικά από τον όρο Μακεδόνας, όπως τον χρησιμοποιούν και στη βάση του οποίου αυτοπροσδιορίζονται οι πολίτες της γειτονικής μας χώρας.
Στο ίδιο πλαίσιο, η Συμφωνία αναγνωρίζει τις σχετικές αποφάσεις του ΟΗΕ από το 1977 για την καταγραφή της γλώσσας των γειτόνων μας ως Μακεδονικής γλώσσας, με την πρόσθετη, όμως, και σαφή διατύπωση ότι αυτή ανήκει στην οικογένεια των νοτιοσλαβικών γλωσσών, γεγονός που, όπως ρητά αναγνωρίζεται, τη διαχωρίζει απολύτως από την ελληνομακεδονική γλωσσική κληρονομιά και τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό.
Η Συμφωνία, επίσης, προβλέπει ότι η υπηκοότητα που θα αναγράφεται στα ταξιδιωτικά έγγραφα των γειτόνων μας δεν θα είναι: Μακεδόνας σκέτο, όπως μέχρι σήμερα, αλλά: Μακεδόνας / Πολίτης της Βόρειας Μακεδονίας.
Η Ελλάδα θα αναγνωρίζει την υπηκοότητα των γειτόνων πολιτών ως «πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας».
Αλλά πέραν αυτών, μεγάλη σημασία έχει και το γεγονός ότι συμφωνήσαμε οι γείτονές μας στην επικείμενη Συνταγματική Αναθεώρηση να αναλάβουν την υποχρέωση να αφαιρέσουν από το Σύνταγμα τους οποιαδήποτε αναφορά θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως αλυτρωτική.
Συγκεκριμένα:
Απαλείφονται οι αναφορές σε Μακεδονική Μειονότητα, καθώς και στην ανάγκη προστασίας της.
Αντικαθίσταται το άρθρο για την προστασία των συνόρων με απάλειψη των προβληματικών σημερινών αναφορών.
Τέλος, αφαιρούνται οποιεσδήποτε έστω και έμμεσα ιστορικές - αλυτρωτικές αναφορές από το προοίμιο του Συντάγματός τους.
Με τον κ. Ζάεφ καταλήξαμε, επίσης, σε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την υπογραφή – κύρωση και θέση σε ισχύ της Συμφωνίας.
Η Συμφωνία, αφού υπογραφεί από τους υπουργούς Εξωτερικών, θα πρέπει να κυρωθεί από τη Βουλή των γειτόνων μας.
Στη συνέχεια, η Ελλάδα θα υποστηρίξει απόφαση για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Βόρειας Μακεδονίας, με την Ε.Ε. στο επικείμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
Και ταυτόχρονα θα υποστηρίξει την αποστολή πρόσκλησης από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ για ένταξή της στον οργανισμό.
Και οι δύο αυτές προσκλήσεις θα τελούν υπό την αίρεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της Συνταγματικής Αναθεώρησης, που κατοχυρώνει τη χρήση του ονόματος έναντι όλων.
Με απλά λόγια, εφόσον η Συνταγματική Αναθεώρηση δεν ευδοκιμήσει τότε αυτοδικαίως ακυρώνεται η πρόσκληση για ένταξη στο ΝΑΤΟ και δεν εκκινούν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ε.Ε.
Η Ελλάδα, τέλος, θα κυρώσει τη μεταξύ μας Σύμβαση στο ελληνικό κοινοβούλιο θέτοντας την σε ισχύ, καθώς και το Πρωτόκολλο ένταξης των γειτόνων μας στο ΝΑΤΟ, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της συνταγματικής αναθεώρησης στη γειτονική χώρα.
Με τον τρόπο αυτό η χώρα μας διασφαλίζει πλήρως και απόλυτα τα συμφέροντα της και δεν απεμπολεί το σχετικό διαπραγματευτικό της πλεονέκτημα.
Ελληνίδες, Έλληνες,
Είμαι βαθύτατα πεπεισμένος ότι η Συμφωνία αυτή αποτελεί μια μεγάλη διπλωματική νίκη, αλλά και μια μεγάλη ιστορική ευκαιρία.
Η Ελληνική Κυβέρνηση υπερασπίστηκε στο ακέραιο όλες τις κόκκινες γραμμές της, όλες τις κόκκινες γραμμές της εθνικής μας θέσης, όπως αυτή διαμορφώθηκε τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια.
Το σημαντικότερο, όμως, όλων είναι ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια ιστορική ευκαιρία που αφορά όχι μόνο το έθνος μας, αλλά συνολικότερα την περιοχή μας.
Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή για τα Βαλκάνια και τους λαούς μας.
Κλείνει οριστικά μια διένεξη που υπονόμευσε τον κοινό βηματισμό και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.
Και ανοίγει ένα παράθυρο στο μέλλον.
Ένα παράθυρο αλληλεγγύης, φιλίας και συνεργασίας, ευημερίας και συνανάπτυξης μεταξύ των λαών μας.
Με τη Συμφωνία αυτή η πατρίδα μας εδραιώνεται ως ηγέτιδα δύναμη στα Βαλκάνια και ως πραγματικός πυλώνας σταθερότητας σε μια βαθιά πληγωμένη περιοχή.
Σε μια περίοδο που χώρες γύρω μας βυθίζονται στον εαυτό τους, χτυπημένες από το μικρόβιο του εθνικισμού, η Ελλάδα πρωταγωνιστεί και πάλι στα Βαλκάνια, ως η χώρα που ανοίγει δρόμους για την ειρηνική επίλυση διαφορών και τη δημιουργική συνύπαρξη των λαών.
Και είμαι βαθιά περήφανος για αυτό.
Και πέρα από μικροπολιτικές σκοπιμότητες και εσωτερικούς υπολογισμούς, σήμερα μπορούμε όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες να είμαστε περήφανοι.
Όχι μόνο για την ιστορία και την πολιτισμική μας κληρονομιά που με τη Συμφωνία κατοχυρώνουμε, όχι μόνο για το εθνικό μας παρελθόν, αλλά και για το παρόν και το μέλλον μας.
Μιας ισχυρής Ελλάδας, φάρου πολιτισμού, ιστορίας αλλά και αξιών, μιας Ελλάδας Πυλώνα σταθερότητας στα Βαλκάνια, στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Ευρώπη.
Αυτή την Ελλάδα οραματιζόμαστε και σήμερα κάνουμε ένα ιστορικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.
Σας ευχαριστώ.
ΣΧΟΛΙΟ
@Stirlitz

Ο ανιστόρητος και αμόρφωτος Τσίπρας είχε το θράσος να κάνει και διάγγελμα για τη δήθεν επίλυση του σκοπιανού, αραδιάζοντας τη μία μπαρούφα μετά την άλλη, σε μία επιτηδευμένη προσπάθεια παραπλάνησης ώστε να περάσει πλαγίως τη μεγάλη μειοδοσία και να την εκλάβει ο ελληνικός λαός ως νίκη. Η ευκολία με την οποία οι διάφοροι πολιτικοί απατεώνες και οι οπαδοί της ηττοπάθειας πετυχαίνουν να πείσουν τους αφελείς και αδαείς ότι η εθνική μειοδοσία δεν είναι και τίποτα το σπουδαίο τελικά, εξακολουθεί να μου προκαλεί κατάπληξη. Ο «αυταπατώμενος» Τσίπρας δήλωσε ικανοποιημένος όχι μόνο για το ότι θα δώσει το όνομα Μακεδονία στους Σκοπιανούς, αλλά και επειδή θα λέγονται πλέον ακόμη κι από εμάς Μακεδόνες, το έθνος τους θα λέγεται μακεδονικό, και η γλώσσα τους μακεδονική. Δήλωσε μάλιστα ξεδιάντροπα ότι είναι «βαθειά περήφανος» για τη δήθεν μεγάλη διπλωματική επιτυχία που κατήγαγε επειδή στο εξής ο Σκοπιανός πολίτης θα αποκαλείται και από εμάς «Μακεδόνας / πολίτης της Βόρειας Μακεδονίας». Μας κοροϊδεύει δηλαδή φόρα παρτίδα ο πρώην κνίτης, το σταλινικό απολίθωμα, προσπαθώντας να κάνει το μαύρο άσπρο, ομολογώντας ότι δέχτηκε να παραχωρήσει τη μακεδονική ταυτότητα στους Σλάβους παραχαράκτες της Ιστορίας! Ήδη το ρεζιλίκι μας ξεκίνησε να κάνει τον γύρο του κόσμου. Το BBC γράφει σχετικά ότι «μετά από 27 χρόνια συνομιλιών, και πολλές διαμαρτυρίες, οι δύο πλευρές κατέληξαν στο όνομα Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας ή Σεβέρνα Μακεντόνια στα μακεδονικά». Ωραία ακούγεται το «μακεδονικά», έτσι Αλέξη; Ντροπή σου, κι εσένα και του Κοτζιά.

Στην πραγματικότητα οι Σκοπιανοί κέρδισαν τα πάντα - να ΜΗΝ υπάρχει το αμετάφραστο του ονόματος «Βόρεια Μακεδονία», και να πάρουν τη μακεδονική ταυτότητα και γλώσσα. Κουρέλιασαν δηλαδή όλες τις δήθεν «κόκκινες γραμμές» που είχαμε θέσει στη διαπραγμάτευση και τύλιξαν την ελληνική διπλωματία σε μια κόλλα χαρτί. Τσίπρας και Κοτζιάς κορόιδευαν ασύστολα τον ελληνικό λαό τόσο καιρό ότι δήθεν διαπραγματεύονταν, ενώ ουσιαστικά τα έδωσαν όλα από την αρχή και η μόνη τους έγνοια ήταν πώς να σερβίρουν την προδοσία στον ελληνικό λαό ώστε να μην αντιδράσει! Είναι σαφές ότι το πρόθεμα «Βόρεια» της σύνθετης ονομασίας είναι στάχτη στα μάτια των Ελλήνων και απλώς θα ξεχαστεί με τον καιρό. Όσο για τις υπόλοιπες δεσμεύσεις που τάχα θα αναλάβουν οι Σκοπιανοί, είναι για γέλια και για κλάματα. Ακόμη κι αν αλλάξουν οι Σκοπιανοί το Σύνταγμά τους, τι τους εμποδίζει σε 10, 20 ή 30 χρόνια να ξαναρχίσουν το ίδιο βιολί με εδαφικές αξιώσεις σε βάρος μας; Θα ντραπούν που έβαλαν την υπογραφή τους σε ένα παλιόχαρτο ότι δεν θα το κάνουν; Είμαστε σοβαροί; Εφόσον στο μεταξύ θα λέγονται Μακεδόνες και με ελληνική βούλα, δεν θα αποθρασυνθούν; Τους δίνουμε το όνομα και την Ιστορία της Μακεδονίας μας έναντι της υπόσχεσης ότι ...θα είναι καλά παιδιά στο εξής; Θα τρελαθούμε τελείως; Ακόμα και η αίρεση που λέει ο Τσίπρας ότι θα βάλουμε για την είσοδο των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ είναι μία σαχλαμάρα και μισή. Έτσι και πάρουν πρόσκληση ένταξης τα Σκόπια, τελείωσε το θέμα. Η διαδικασία ένταξής τους στο ΝΑΤΟ δεν θα έχει επιστροφή, ακόμη κι αν παραβούν αργότερα όλα τα συμφωνηθέντα. Οι ίδιοι οι Γερμανοί και οι Αμερικανοί που τώρα μας συγχαίρουν, θα βγουν τότε και θα μας πουν: «Ας προσέχατε».

Χωρίς γερά θεμέλια στις ιστορικές ρίζες, είναι αδύνατον για έναν λαό να έχει μέλλον. Αυτό ακριβώς ψάχνουν οι Σκοπιανοί και θέλουν να κλέψουν από εμάς, διότι δεν το διαθέτουν οι ίδιοι. Αφού είδαν την έντονη αντίδραση της Ελλάδας και την ευαισθησία του ελληνικού λαού στον επιχειρούμενο σφετερισμό της Ιστορίας του, θα μπορούσαν κάλλιστα να επιλέξουν ένα άλλο όνομα, π.χ. Βαρντάρσκα ή Δαρδανία ή Παιονία ή οτιδήποτε άλλο, και έτσι όχι μόνο να έχουν άριστες σχέσεις με εμάς και να μπουν άνετα και χωρίς προσκόμματα σε όποιον διεθνή οργανισμό επιθυμούν αλλά και να μας έχουν για πάντα τους πιο πιστούς φίλους και συμμάχους. Αντιθέτως όμως αποφάσισαν ότι το όνομα «Μακεδονία» είχε τόσο μεγάλη σημασία γι' αυτούς ώστε να αξίζει τον κόπο για χάρη του να ρισκάρουν ακόμα και να μείνουν εκτός των μεγάλων διεθνών οργανισμών, αλλά και να έχουν αιωνίως την έχθρα της γειτονικής Ελλάδας. Άρα η επιμονή των Σκοπιανών στον σφετερισμό του ονόματος της Μακεδονίας είναι όχι μόνο ύποπτη αλλά πρέπει να μας ανοίξει τα μάτια και να δούμε πού αποσκοπούν. 

Μην μας κοροϊδεύουν τα κόμματα. Μην πιστεύετε αυτούς που λένε ότι «το όνομα δεν είναι και τόσο σημαντικό» ή ότι «τα άλλα προαπαιτούμενα είναι πιο σημαντικά ακόμα και από το όνομα». Θέλουν απλώς να σας παραπλανήσουν και να σας κοροϊδέψουν για μία ακόμη φορά. ΟΛΗ Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΚΟΠΙΑΝΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ. Χωρίς το όνομα «Μακεδονία» παύει αυτομάτως να υφίσταται οποιοσδήποτε αλυτρωτισμός εκ μέρους των Σκοπίων. Για τους Σκοπιανούς το όνομα «Μακεδονία» αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου «πακέτου» αμφισβήτησης της ελληνικής ιστορικής συνέχειας, της ελληνικής εθνικής ταυτότητας και της ελληνικής εδαφικής κυριαρχίας. Στην πραγματικότητα δεν θέλουν να διαπραγματευτούν τίποτα μαζί μας, αλλά απλώς να μας υπαγορεύσουν τους όρους της παράδοσής μας. Όταν θα γίνει αυτό, τότε θα δούμε το πραγματικό τους πρόσωπο, που πολύ φοβάμαι ότι δεν θα έχει καμία σχέση με τα τωρινά χαμόγελα του Ζάεφ. Τότε είναι που θα ξαμοληθούν οι Σκοπιανοί διπλωμάτες σε όλη την υφήλιο ανεμίζοντας τη συμφωνία που υπογράψαμε και θα διαλαλούν πως ό,τι έγραφαν τα ιστορικά βιβλία τόσα χρόνια για τη Μακεδονία ήταν όλα ψέματα, και ότι αυτοί είναι οι γνήσιοι Μακεδόνες και με την αναγνώριση της Ελλάδας πλέον: «Ορίστε, ακόμη και οι ίδιοι οι Έλληνες μας αναγνώρισαν ως Μακεδόνες, και παραδέχονται ότι άλλο πράγμα είναι η Ελλάδα και άλλο η Μακεδονία, άλλο πράγμα οι Έλληνες και άλλο οι Μακεδόνες, άλλο η ελληνική γλώσσα και άλλο η μακεδονική. Τελικά αποδείχτηκε ότι εμείς είχαμε δίκιο τόσα χρόνια κι αυτοί άδικο, και επιτέλους το ομολόγησαν. Η αλήθεια πάντα υπερισχύει στο τέλος».

Την επαύριο της συμφωνίας, οι Σκοπιανοί θα φροντίσουν να μας κάνουν τη ζωή κόλαση. Όπως ακριβώς δεν περνάει ούτε μέρα που «συμμαχικά» τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη να μην παραβιάσουν τον εναέριο χώρο μας, έτσι δεν θα περνάει ούτε μέρα που οι Σκοπιανοί να μην βρίσκουν κάτι για να μας πικάρουν και να μας προσβάλουν, με την καθοδήγηση και ενθάρρυνση προφανέστατα του μουσουλμάνου «αδελφού» τους. Έχουν αποδείξει επανειλημμένα επί 27 χρόνια ότι δεν διστάζουν να ανεβάσουν το θράσος τους και τη γελοιότητα της παραχάραξης της Ιστορίας σε απίστευτα ύψη. Το ότι θα υπογράψουν ένα άρθρο συμφωνίας που θα λέει ότι ο λαός τους και η χώρα τους δεν έχουν καμία σχέση με την αρχαία Μακεδονία, είναι παραμύθια για αφελείς. Κανένας κάτοικος ξένης χώρας δεν θα καθίσει ποτέ να διαβάσει αυτό το άρθρο και να μπει στον κόπο να μάθει ποιοι ήταν οι αρχαίοι Μακεδόνες και ποιοι οι Σλάβοι καραγκιόζηδες που έχουν κλέψει την ονομασία τους. Επιπλέον, είναι απολύτως σίγουρο ότι οι Σκοπιανοί θα κλέψουν και μέρος του ελληνικού τουρισμού αφού θα διαφημίζονται προς τους ξένους λέγοντας ξεδιάντροπα «ελάτε στη χώρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου για να βαδίσετε στα χνάρια του, να ζήσετε τη φιλοξενία των απογόνων του και να ακούσετε να ομιλείται η γλώσσα του!». Εκατομμύρια απαίδευτοι Δυτικοί και άλλοι που μαθαίνουν Ιστορία από το Χόλιγουντ, θα πέσουν στην παγίδα και θα σπεύδουν με ενδιαφέρον να δουν από κοντά την περίφημη Μακεδονία του Μεγάλου Αλεξάνδρου αφήνοντας τα χρήματά τους στο πιο εξωφρενικό θέατρο παραχάραξης της Ιστορίας, ενώ παράλληλα θα γίνουν και οι ίδιοι άθελά τους πρεσβευτές της «αυθεντικής Μακεδονίας» στα πέρατα του κόσμου. Μετά από λίγα χρόνια που οι Σκοπιανοί θα ξεθαρρέψουν ακόμη περισσότερο από τον δικό μας ενδοτισμό, θα αξιώσουν να αφαιρέσει η Ελλάδα κάθε ονομασία με τον όρο «Μακεδονία» από δικά της τοπωνύμια, δημόσιες υπηρεσίες ή προϊόντα, με τη δικαιολογία ότι υποκρύπτει αλυτρωτικές διαθέσεις σε βάρος της χώρας τους.

Και ολόκληρος ο γαλαξίας να αναγνωρίσει τα Σκόπια ως Μακεδονία, εμείς ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να το κάνουμε ΠΟΤΕ. Αν δεν υπερασπιστούμε εμείς, οι σημερινοί Έλληνες, το ιερό όνομα και την ιστορία της Μακεδονίας, τότε ποιος περιμένουμε να το κάνει; Από τους παππούδες μας και από τις προηγούμενες γενιές ζητήθηκε να δώσουν το αίμα τους για την υπεράσπιση όσων θεωρούμε όσια και ιερά σ' αυτόν τον τόπο, ενώ από εμάς ζητείται σήμερα το απείρως ευκολότερο καθήκον να διατηρήσουμε απλώς ακέραια όσα μας παρέδωσαν οι παλαιότεροι. Πριν από περίπου έναν αιώνα 9.000 Έλληνες σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν σοβαρά στο πεδίο της μάχης του Κιλκίς-Λαχανά, λίγες δεκάδες χιλιόμετρα μακριά από τη Θεσσαλονίκη, τη Βεργίνα και την Αμφίπολη, για να απαλλάξουν τη Μακεδονία από τον βουλγαρικό ζυγό. Έχουμε άραγε οι νεώτεροι το δικαίωμα να απεμπολήσουμε εκείνα για τα οποία αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν οι πρόγονοί μας χαρίζοντας στους απογόνους των κομιτατζήδων όσα δεν μπόρεσαν να αποσπάσουν στο πεδίο της μάχης; Η πολιτική δεν μπορεί να ασκείται ερήμην της Ιστορίας. Τα άτομα έρχονται και παρέρχονται, αλλά τα έθνη ζουν για πάντα.

Μην γελιόμαστε. Ο πραγματικός και πιο επικίνδυνος εχθρός μας δεν είναι οι Σκοπιανοί αλλά τα μέλη εκείνα του ελληνικού πολιτικού προσωπικού που έχουν εντοιχιστεί στις βουλευτικές και υπουργικές καρέκλες και είναι έτοιμα να πουλήσουν και τη μάνα τους για να μείνουν άλλη μία μέρα στην εξουσία. Οι δικοί μας οπαδοί του ενδοτισμού, οι πρόθυμοι και οι ηττοπαθείς είναι ο χειρότερος εχθρός, που οχυρώνονται πίσω από τους θεσμούς και τα κυβερνητικά αξιώματα και πατάνε πάνω στην ψήφο των αφελών, των αμόρφωτων και των ηλιθίων που τους πιστεύουν.  

Από εδώ και πέρα, κατά πάσα πιθανότητα ο Τσίπρας θα καταφύγει σε έναν από τους γνωστούς τακτικούς ελιγμούς του. Θα κάνει δηλαδή μία πρώτη συμφωνία με τα Σκόπια ώστε να έχει τη δικαιολογία να άρει το βέτο για την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ, και θα παραπέμψει την κύρωση της συμφωνίας στη Βουλή που θα υπάρχει στα τέλη του 2018 - ενώ πιθανότατα θα έχει προσφύγει σε πρόωρες εκλογές νωρίτερα πετώντας ουσιαστικά το μπαλάκι του κλεισίματος του σκοπιανού ζητήματος στη Νέα Δημοκρατία. Τι θα κάνει τότε ο Μητσοτάκης; Ποιος θα είναι ο συσχετισμός των κομμάτων στη νέα Βουλή; Τι θέση θα πάρουν τότε τα κόμματα; Ό,τι κι αν γίνει όμως στα τέλη του 2018, οι Σκοπιανοί θα έχουν θριαμβεύσει σε βάρος μας αφού θα μας έχουν αφαιρέσει το ισχυρότερο διαπραγματευτικό ατού μας που είναι το βέτο - αφού την ιστορική αλήθεια που είναι το άλλο ατού μας, δεν φαίνεται να την υπολογίζει κανείς και πρώτοι από όλους οι δικοί μας κυβερνώντες. Ακόμη κι αν ο Μητσοτάκης χρησιμοποιήσει σήμερα το πιο ισχυρό κοινοβουλευτικό όπλο που διαθέτει, την πρόταση μομφής, είναι αμφίβολο αν θα μπορέσει να ρίξει αυτή την άχρηστη κυβέρνηση των απάτριδων εφόσον ο Καμμένος είναι βέβαιο ότι θα τη στηρίξει με όλες του τις δυνάμεις - και πιθανώς και άλλοι βουλευτές.

Ας μην έχουν όμως αυταπάτες ο Τσίπρας και οι εθνομηδενιστές σύντροφοί του και μην κάνουν το λάθος να πιστέψουν ότι οι Έλληνες θα αποδεχτούμε έτσι απλά και εύκολα μια εθνική προδοσία τέτοιου μεγέθους. Στο πρόσφατο παρελθόν διάφορα κράτη έχουν δώσει πείσμονες διπλωματικές μάχες για να κατοχυρώσουν ακόμη και ονόματα τυριών και ποτών, και εμείς δεχόμαστε να ακούμε από χείλη πολιτικών μας ότι το όνομα της Μακεδονίας που κουβαλάει τόση ένδοξη Ιστορία είναι ασήμαντο; Όλοι εμείς οι απλοί πολίτες δεν θα επιτρέψουμε ποτέ να απεμποληθούν τα ιερά και τα όσια αυτού του τόπου. Σκοτιστήκαμε αν μεγάλωσαν δύο γενιές Σκοπιανών με την ψευδαίσθηση ότι είναι Μακεδόνες. Εμείς οι Έλληνες μεγαλώσαμε επί 80 γενιές γαλουχημένοι με την ιστορία και τη δόξα της Μακεδονίας, και έχουμε ατράνταχτες αποδείξεις υπέρ μας. Οι σημερινοί Έλληνες είμαστε απλώς ένα μικρό κομμάτι της αέναης σκυταλοδρομίας του ελληνισμού. Όπως μας παρέδωσαν τη σκυτάλη οι προηγούμενοι από εμάς, έτσι οφείλουμε κι εμείς να την παραδώσουμε στις επόμενες γενιές. Το όνομα και η ιστορία της Μακεδονίας δεν ανήκουν σε κανέναν Τσίπρα και σε κανέναν Κοτζιά για να μπορεί να τα χαρίζει όπου θέλει και όσο θέλει. Να διαπραγματεύονται και να χαρίζουν όλοι αυτοί την προσωπική τους περιουσία και όχι την εθνική ταυτότητα του Έλληνα. Δεν νομιμοποιούνται να λαμβάνουν αποφάσεις που βρίσκονται σε εμφανή δυσαρμονία με τη λαϊκή βούληση και που μπορεί να προκαλέσουν ανήκεστο βλάβη στα εθνικά μας συμφέροντα. 

Ο Ζάεφ δεσμεύτηκε δημοσίως ότι θα θέσει τη συμφωνία στην κρίση του λαού του. Ο Τσίπρας όμως γιατί δεν τολμάει ούτε να ψελλίσει τη λέξη δημοψήφισμα; Αν οι Σκοπιανοί καλούνται σε δημοψήφισμα για τη συμφωνία ενώ οι Έλληνες όχι, μπορεί να πιστέψει κανείς εχέφρων άνθρωπος ότι η συμφωνία αυτή θα είναι τελικά προς όφελος των Ελλήνων και όχι των Σκοπιανών; Αν ο Τσίπρας λειτουργούσε στο σκοπιανό προς όφελος των εθνικών συμφερόντων, αν ήθελε πραγματικά το καλό του ελληνισμού, θα είχε καταφέρει να πείσει και τον λαό γι' αυτό. Όχι μόνο δεν θα απέφευγε το δημοψήφισμα αλλά θα το επεδίωκε διότι θα είχε τον λαό με το μέρος του. Ξέρει όμως ότι αυτό που πάει να κάνει με την εκχώρηση του ονόματος της Μακεδονίας στους Σλάβους όχι μόνο δεν βρίσκει σύμφωνο τον ελληνικό λαό αλλά και τον εξοργίζει σε υπερθετικό βαθμό. Είναι όμως τόσο πωρωμένος εθνομηδενιστής και διαπνέεται από τόσο φασιστικές αντιλήψεις ώστε επιμένει να πηγαίνει κόντρα στη σαφέστατη λαϊκή βούληση απλώς και μόνο για να εξυπηρετήσει το προσωπικό και κομματικό του συμφέρον. 

Γι' αυτό να είναι σίγουροι οι κυβερνώντες ότι δεν θα κάνουμε ποτέ ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ στο σκοπιανό. Το ζήτημα δεν έκλεισε, τώρα ανοίγει. Για χάρη της Μακεδονίας μας θα παλέψουμε και θα αγωνιστούμε, δεν θα επαναπαυτούμε ποτέ, δεν θα κουραστούμε να φωνάζουμε, δεν θα χάσουμε την πίστη στο δίκιο μας, και δεν θα παραιτηθούμε από την προσπάθεια. Κανένα φθηνό τέχνασμα, κανένα γελοίο επιχείρημα περί δήθεν «ρεαλισμού» δεν θα περάσει. Όσες δικαιολογίες κι αν κατεβάσει το μυαλό τους για να καλύψουν τον ενδοτισμό τους, τα αριστερά εξαπτέρυγα του ΝΑΤΟ, οι ξετσίπωτοι πολιτικοί απατεώνες που περιφρουρούν συστηματικά τον λαό, δεν πείθουν κανέναν. Οι μάσκες έπεσαν πλέον και φάνηκε η ηθική γύμνια όλων εκείνων που παριστάνουν τους «ρεαλιστές». Ασχοληθείτε καλύτερα όλοι οι κυβερνώντες με το να μετράτε τις πενταροδεκάρες και να κάνετε υποκλίσεις στη Μέρκελ και στη Λαγκάρντ, και αφήστε στην ησυχία τους τον Φίλιππο, τον Αλέξανδρο, τον Πτολεμαίο, τον Σέλευκο και τον Περσέα. Απ' ό,τι φαίνεται ούτε την κληρονομιά τους δεν είστε άξιοι να διαχειριστείτε.  Εδώ ταιριάζει γάντι αυτό που λέει ο λαός μας πως «εκεί που κρεμούσαν οι καπεταναίοι τ' άρματα, κρεμάνε οι γύφτοι τα νταούλια».

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

10 Ιουνίου 323 π.χ. δολοφονείται ο Μέγας Αλέξανδρος
10 Ιουνίου 2018 μ.χ. προδίδουν την Μακεδονία, δολοφονείται η κοινή λογική (παρουσιάζουν για επιτυχία την εσχάτη προδοσία) και για τα κατορθώματα τους αυτά φωταγωγείται η βουλή για να δείξει ότι πλέον όλα τα έκαναν μπ@@ρδέλο...

Ανώνυμος είπε...

βαζετε το παντου ως προμετωπιδα

η βορειος μακεδονια ειναι ελληνικη!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
αμεση απελευθερωση της βορειου μακεδονιας απο τους σλαβοσκοπιανους κατακτητες!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Δημοσίευση σχολίου