Κυριακή 19 Μαΐου 2019

«Λεπτομερής αναθεώρηση των ιστορικών βιβλίων Σκοπίων – Ελλάδας»


Στις 17 και 18 Μαΐου στην Οχρίδα (Αχρίδα) πραγματοποιήθηκε η τέταρτη συνάντηση της Μικτής  Διεπιστημονικής Επιτροπής για ιστορικά, αρχαιολογικά και εκπαιδευτικά θέματα, που έχει συσταθεί στο πλαίσιο της Συμφωνίας των Πρεσπών από τα υπουργεία Εξωτερικών, όπως σημειώνει το σλαβικό δημοσίευμα των Σκοπίων.

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι οι δύο αντιπροσωπείες από Σκόπια και Ελλάδα,...  σε μια εποικοδομητική και συναδελφική ατμόσφαιρα πραγματοποίησαν μια λεπτομερή και πλήρη αναθεώρηση των αναλυτικών προγραμμάτων της ιστορίας στο σχολείο, στα σχολικά  βιβλία και στα διδακτικά βοηθήματα για την ιστορία στη χρήση  και στις δύο χώρες.
«Το συμφωνηθέν υλικό θα πρέπει να κυκλοφορήσει το συντομότερο δυνατόν, απαλλαγμένο  από οποιαδήποτε αλυτρωτική και ρεβιζιονιστική αναφορά», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου των Σκοπίων.
«Με βάση τη Συμφωνία των Πρεσπών και σύμφωνα με τους σκοπούς και τις αρχές της UNSCO και του Συμβουλίου της Ευρώπης εγκρίθηκε η μεθοδολογία που περιγράφεται στα συμπεράσματα, όσον αφορά την αναθεώρηση των αναλυτικών προγραμμάτων και των σχολικών βιβλίων.
Και οι δύο αντιπροσωπείες συμφώνησαν να ενθαρρύνουν τη συμπερίληψη περισσότερου περιεχομένου στον τομέα του πολιτισμού και της τέχνης στην εκπαίδευση, προκειμένου να δημιουργηθεί μια θετική εικόνα για το άλλο μέρος», ανέφερε η ανακοίνωση.
makfax.com.mk
--
               
  Το παρόν άρθρο μεταφράστηκε και επιμελήθηκε από το  © Βαλκανικό Περισκόπιο -Γιῶργος  Ἐχέδωρος

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου