Τετάρτη 28 Μαΐου 2014

Δίπλωμα τρακτέρ ~ Κατεβάστε τις ερωτήσεις για γεωργικό ελκυστήραΑυτές είναι οι 110 ερωτήσεις (και οι απαντήσεις) για όσους δίνουν δίπλωμα γεωργικού ελκυστήρα (τρακτέρ) και γεωργικών μηχανημάτων τύπου Α & Β.

Αφορούν την περιοχή της Θεσσαλονίκης -δεν το έχω ψάξει, αλλά εκτός απροόπτου είναι οι ίδιες για όλη την Ελλάδα.


Το αρχείο σε μορφή pdf, κατεβάστε από ΕΔΩ.


*Στις σελίδες είναι κυκλωμένες και οι σωστές απαντήσεις. Οι λύσεις είναι στην τελευταία σελίδα.


Απαραίτητα δικαιολογητικά για έκδοση άδειας οδήγησης γεωργικού ελκυστήρα

α) Πιστοποιητικό υγείας (παθολόγου, Αγροτικού Ιατρού, Κ. Υγείας, Νοσοκομείου) με σφραγισμένη φωτογραφία
β) Δύο (2) φωτογραφίες
γ) Φωτοτυπία διπλώματος (αν υπάρχει)
δ) Παράβολο  15€ (από την Υπηρεσία μας)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Συμπληρωμένο το 17ο έτος της ηλικίας
ENΗΜΕΡΩΣΗ:


Διοικητική ισχύ 15 ετών έχει η άδεια οδήγησης και χειρισμού αγροτικών μηχανημάτων, σύμφωνα με υπουργική απόφαση, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 378/Β’/2016), ενώ η ίδια απόφαση προβλέπει και την προσωρινή αφαίρεση της άδειας για το χρονικό διάστημα που έχουν αφαιρέσει στο χρήστη για οποιονδήποτε λόγο το δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου. Θυμίζουμε ότι πριν την έκδοση αυτής της απόφασης το δίπλωμα οδήγησης τρακτέρ ίσχυε μέχρι το 65ο έτος ηλικίας. Δίπλωμα οδήγησης τρακτέρ στην χώρα μας μπορούν να αποκτήσουν άτομα από 17 ετών και άνω ακόμη και αν δεν διαθέτουν δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ).

Όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ του ΑγροΤύπου, οι ενδιαφερόμενοι που είναι άνω των 17 ετών και δεν έχουν δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου θα πρέπει να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά:

- να καταθέσουν την αίτηση
- να καταθέσουν ηλεκτρονικό παράβολο (μέσω του Τaxis) για την άδεια οδήγησης αγροτικού μηχανήματος, που θα μπορούν να το πάρουν από τα κατά τόπους ΚΕΠ, αξίας 15 ευρώ
- δύο φωτογραφίες
- φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
- εξετάσεις από παθολόγο και οφθαλμίατρο που να είναι συμβεβλημένοι με την Διεύθυνση Συγκοινωνιών (μηχανολογικό)

Αφού καταθέσουν τα δικαιολογητικά θα πάρουν δύο έντυπα. Το πρώτο περιλαμβάνει τα σήματα και τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), που θα εξεταστούν γραπτώς και θα μπορούν κατά την εξέταση να κάνουν μόνο ένα λάθος. Το δεύτερο περιλαμβάνει την μηχανολογία και επιτρέπεται κατά την εξέταση να κάνουν δύο λάθη. Αφού περάσουν και στις δύο γραπτές εξετάσεις θα εξεταστούν και στην πορεία με τρακτέρ. Όλες αυτές οι εξετάσεις γίνονται την ίδια ημέρα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η πρόσφατη υπουργική απόφαση, οι ενδιαφερόμενοι που είναι άνω των 18 ετών και διαθέτουν δίπλωμα αυτοκινήτου δεν είναι υποχρεωμένοι να εξεταστούν από ιατρούς. Θα πρέπει όμως να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά:

- να καταθέσουν την αίτηση
- να καταθέσουν ηλεκτρονικό παράβολο
- δύο φωτογραφίες
- φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
- φωτοτυπία του διπλώματος αυτοκινήτου

Αφού καταθέσουν τα δικαιολογητικά θα πάρουν μόνο το έντυπο της μηχανολογίας για να δώσουν γραπτές εξετάσεις και επιτρέπεται κατά την εξέταση να κάνουν δύο λάθη. Αφού περάσουν στις γραπτές εξετάσεις θα εξεταστούν στην πορεία με το τρακτέρ.

Οι υποψήφιοι όταν ολοκληρώσουν τις παραπάνω εξετάσεις θα μπορούν να κατέχουν το δίπλωμα τύπου Α (γεωργικού ελκυστήρα) και τύπου Β (φρέζες, μονοαξονικά κ.α.). Για μεγαλύτερα αγροτικά μηχανήματα (βαμβακοσυλλεκτική, θεριζοαλωνιστική κ.α.) θα πρέπει να περιμένουν να περάσουν δύο έτη από την ημερομηνία που πήραν το δίπλωμα τρακτέρ. Στη συνέχεια θα πρέπει να καταθέσουν ξανά τα έγραφα και θα συμμετέχουν σε εξετάσεις στην ειδική μηχανολογία για να πάρουν δίπλωμα βοηθού χειριστή μηχανήματος (πορεία δεν δίνουν). Για να αποκτήσουν δίπλωμα χειριστή μηχανήματος θα πρέπει να περάσουν ακόμη δύο έτη από την ημερομηνία που έλαβαν το δίπλωμα βοηθού χειριστή. Και αυτοί θα εξεταστούν μόνο γραπτά στα μηχανολογικά θέματα.Ανανέωση κάθε 15 χρόνια για την άδεια οδήγησης τρακτέρ
 www.agro24.gr

Διοικητική ισχύ 15 ετών θα έχει η (νέα) άδεια οδήγησης και χειρισμού αγροτικών μηχανημάτων, σύμφωνα με υπουργική απόφαση, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ενώ προβλέπει και την προσωρινή αφαίρεση της άδειας για το χρονικό διάστημα που έχουν αφαιρέσει στο χρήστη για οποιονδήποτε λόγο το δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου.
Επιπλέον η εν λόγω απόφαση (ΦΕΚ 378/Β’/2016) προβλέπει νέες διατάξεις ως προς τις ιατρικές εξετάσεις του οδηγού και χειριστή αγροτικού μηχανήματος. Σύμφωνα με το πρώτο άρθρο:
"1. Η άδεια οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος έχει διοικητική ισχύ δεκαπέντε (15) έτη, από την ημέρα της επιτυχούς πρακτικής εξέτασης για τη χορήγησή της ή από την ημέρα της ανανέωσης της, και όχι πέραν της συμπλήρωσης της ηλικίας των εξήντα πέντε (65) ετών του κατόχου της άδειας.
Η διοικητική ισχύς της άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος που ανανεώνεται πριν από τη συμπλήρωση της ηλικίας των εξήντα πέντε (65) ετών, δεν επιτρέπεται να έχει ημερομηνία λήξης μεγαλύτερη του εξηκοστού όγδοου (68ου) έτους της ηλικίας του κατόχου της άδειας.
Από τη συμπλήρωση της ηλικίας των εξήντα πέντε (65) ετών και μέχρι τη συμπλήρωση των ογδόντα (80) ετών, η διοικητική ισχύς της άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα τρία (3) έτη από την ημέρα της επιτυχούς πρακτικής εξέτασης για τη χορήγησή της ή από την ημέρα της ανανέωσής της.
Η διοικητική ισχύς της άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος που ανανεώνεται πριν από τη συμπλήρωση της ηλικίας των ογδόντα (80) ετών, δεν επιτρέπεται να έχει ημερομηνία λήξης μεγαλύτερη του ογδοηκοστού δεύτερου (82ου) έτους της ηλικίας του κατόχου της άδειας. Μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των ογδόντα (80) ετών, η διοικητική ισχύς της άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα δύο (2) έτη, από την ημέρα της ανανέωσής της.
2. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορεί, μετά από ιατρική εξέταση, να ορίζεται μικρότερος χρόνος ισχύος της άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος, για λόγους υγείας του κατόχου αυτής.
3. Η άδεια οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος παύει να ισχύει, αυτοδικαίως, εφόσον:
α) λήξει η χρονική ισχύς της ή
β) ο ενδιαφερόμενος παύσει να πληροί τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές σωματικής και διανοητικής ικανότητας που προβλέπονται στις διατάξεις της Ομάδας 1 των παραγράφων 1 έως 9 του Κεφαλαίου Β' του Παραρτήματος III του Π.δ. 51/2012 ή
γ) το έντυπο της άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος, έχει φθαρεί ή έχει αλλοιωθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε να είναι δυσχερής ο έλεγχος των στοιχείων του ή
δ) έχει γίνει προσωρινή αφαίρεση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου και για όσο διάστημα ισχύει η αφαίρεση αυτή.
4. Εφόσον ο κάτοχος άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος, κατέχει άδεια οδήγησης αυτοκινήτου σε ισχύ, η άδεια οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος χορηγείται ή ανανεώνεται χωρίς νέα ιατρική εξέταση, μέχρι τη λήξη ισχύος της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.
5. Για την ιατρική επανεξέταση κατόχου άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος, εφόσον υπάρχουν βάσιμες αμφιβολίες για τη σωματική ή πνευματική του κατάσταση, εφαρμόζονται οι διατάξεις της αριθ. 118317/872/26−9−1983 (Β΄ 578) κοινής απόφασης των Υπουργών Γεωργίας και Συγκοινωνιών.
6. Κάτοχος άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος εν ισχύ, που εκδόθηκε από κράτος μέλος της Ε.Ε. ή από τα κράτη Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν, όταν ζητάει την έκδοση ελληνικής άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος και εφόσον υποχρεούται σε ιατρική εξέταση, κρίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται για τους οδηγούς στις διατάξεις της Ομάδας 1 των παραγράφων 1 έως 9 του Κεφαλαίου Β΄ του Παραρτήματος III του Π.δ. 51/2012.
7. Όποιος οδηγεί ή χειρίζεται αγροτικό μηχάνημα, ενώ του έχει ανακληθεί ή αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος, τιμωρείται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 97 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 2696/1999, όπως ισχύει."
Συνοδευτικά αρχεία
11 σχόλια:

Dimitris είπε...

Α.. αρά έιχς τραχτέρ... ;-)

Κρασοπατήρ είπε...

Yes i does

giorgos toukmenidis είπε...

Καλημέρα,
Για Θεσσαλονίκη που μπορώ να παω να ρωτήσω κ να δώσω για το δίπλωμα??

Κρασοπατήρ είπε...

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ
Στην Σταυρούπολη (στα παλιά καπνομάγαζα)

Κάντε πρώτα ένα τηλεφώνημα
2310 644273
2310 516761

Ανώνυμος είπε...

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ,
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΩ;
ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΔΕΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

Κρασοπατήρ είπε...

Πλέον το τηλέφωνο για τα διπλώματα στη Θεσσαλονίκη είναι το 2313 330029. Τα γραφεία είναι στην 26ης Οκτωβρίου 64 στο λιμάνι (απέναντι από τα Jumbo).

Unknown είπε...

me diploma a1 ginete na doso gia tracter????

Κρασοπατήρ είπε...

@Unknown Θα σας παραπέμψω στο τηλέφωνο της αρμόδιας υπηρεσίας. Είναι πολύ κατατοπιστικοί: 2313 330029

Unknown είπε...

Θελω να βγαλω για τρακτερ πεειοχη εξω αππο πατρα που μπορω να παω μπορειτε. Να με βοηθησετε?

τα οικογενιακα news είπε...

θέλω να βγάλω δίπλωμα τραχτερ στη Σέρρες ξέρετε τηλ

Unknown είπε...

καλησπέρα στο Κιάτο Κορινθίας που μπορώ να βγαλο δίπλωμα τρακτέρ

Δημοσίευση σχολίου