Τετάρτη 28 Αυγούστου 2019

Η Μαύρη Βίβλος των εγκλημάτων του ΕΑΜ ~ Συμμοριτοπόλεμος κι όχι Εμφύλιος


Πρόκειται για την εξαντλημένη-απαγορευμένη έκδοση του 1946 που βρήκαμε στα torrentάδικα. Tα τελευταία χρόνια, το βλέπουμε και ως δώρο σε εφημερίδες...

Ολόκληρος η ανθρωπότης εκινδύνευσεν από τον καταστρεπτικόν πόλεμον, που εξαπέλυσεν εναντίον της ο Χίτλερ. Η πατρίς μας όμως εκινδύνευσε περισσότερον από κάθε άλλο Κράτος, διότι τρεις τρομεροί εχθροί της επετέθησαν, οι Ιταλοί, οι Γερμανοί και οι Βούλγαροι δια να την εξαφανίσουν από το πρόσωπον της γης.

Και εναντίον των τριών αυτών βαρβάρων αντέταξεν η Ελλάς ηρωϊσμόν, που σπάνια αναφέρεται από την Ιστορίαν εις την ζωήν άλλων λαών.

Αλλά τον μεγαλύτερον και τρομακτικώτερον κίνδυνον δεν διέτρεξεν από τους κατακτητάς, όσον...
κατά το χρονικόν διάστημα 1941-1944 από το ΕΑΜ, το οποίον έκαψεν, ητίμασε και προσεπάθησε να θάψη οριστικώς την Ελλάδα.

Η θεοκατάρατος αυτή οργάνωσις που λέγεται ΕΑΜ, συλλαβούσα με τους Σατανάδες των Βαλκανίων, εγέννησε τας θεομηνίας που ακούουν εις το όνομα ΕΛΑΣ, ΕΠΟΝ, ΟΠΛΑ, ΕΤΑ, ΕΠ κ.λ.π. αι οποίαι, κάθε μία χωριστά, και όλαι μαζί, υπήρξαν δια τον δύσμοιρον τόπον μας, ληστοσυμμορίαι, μπουλούκια δολοφόνα, φωλεαί λυσσασμένων λύκων και ρυπαρών υαινών.

Η αντεθνική, η αντικοινωνική, η αντιχριστιανική αυτή συμμορία παρουσιάσθη αρχικώς ως "το ΕΑΜ", ήτοι Εθνικόν Απελευθερωτικόν Μέτωπον, ενώ πραγματικώς ήτο και είναι "η ΕΑΜ", τουτέστιν Ένωσις αδελφών Μόσχας.

Της οργανώσεως ταύτης αποφασίζομεν να κάμωμεν, συν Θεώ Αγίω, τα επίσημα αποκαλυπτήρια, δια να διαφωτίσωμεν την ελληνικήν κοινωνίαν. Και προς τούτο το ανά χείρας έργον περιλαμβάνει: 1) τας εκτελέσεις κατά την κατοχήν, με τα απαραίτητα επεξηγηματικά κεφάλαια, 2) τα Δεκεμβριανά, και 3) το δράμα των ομήρων.
[...]
(από τον πρόλογο του βιβλίου)


+
Το βιβλίον "Συμμοριτοπόλεμος και όχι Εμφύλιος Πόλεμος", το οποίον επί του παρόντος είναι μοναδικόν εις το είδος του, δύναται αναμφιβόλως να χαρακτηρισθή και ως μονογραφία ή ως σύντομος πραγματεία, δηλαδή τούτο αποτελεί μεθοδικήν διαπραγμάτευσιν ενός ειδικού και συγκεκριμένου ιστορικού θέματος και εν προκειμένω του χαρακτήρος του πολέμου της περιόδου 1946-1949. Το παρόν βιβλίον είναι εξαιρετικώς χρήσιμον, αλλά και εύληπτον, εις πάντα ενδιαφερόμενον να μελετήση την ιστορίαν και να κατανόηση πληρέστερον τα αίτια και τας αφορμάς, αι οποίαι ωδήγησαν, λόγω και των ειδικών συγκυριών της εποχής εκείνης, εις την ξενικήν επιβουλήν εναντίον της Μακεδονίας και της Θράκης. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

 +
 Ο Αρης Βελουχιώτης Και Το Ματωμένο ΚρίκελλοΔιαβάστε σε μορφή pdf από εδώ.5 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Το αρχείο κατεβαίνει συμπιεσμένο αλλά δεν ανοίγει (δεν αποσυμπιέζεται) γιατί είναι λέει κατεστραμμένο . Ξαναδές το λίγο.

Κρασοπατήρ είπε...

Το συμπίεσα με το winrar. Το κατέβασα από το mediafire και η αποσυμπίεση γίνετεια κανονικά -τουλάχιστον σε εμένα...

Ανώνυμος είπε...

Με το winRar το αποσυμπιέζω και η αποσυμπίεση διακόπτεται με το μήνυμα , "The archive is either in unknown format or damaged" .

Ανώνυμος είπε...

Το πρόβλημα λύθηκε , η συμπίεση του αρχείου έγινε με νεότερη έκδοση του winRar από αυτή που είχα .Όταν εγκατέστησα την πρόσφατη αποσυμπιέστηκε κανονικά . Σε ευχαριστώ για το ενημερωτικό σου Έργο .

Κρασοπατήρ είπε...

Ευχαριστώ κι εγώ για την ενημέρωση. Προφανώς αυτό ήταν το πρόβλημα -το ανάφεραν κι άλλοι φίλοι. Πλέον θα ξέρουμε τη λύση :)

Δημοσίευση σχολίου