Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2020

Ψηφιακά η κατάθεση πινακίδων των αυτοκινήτων

Ουδέν κακόν αμιγές καλού...

Ηλεκτρονικά μπορούν να δηλώσουν την ακινησία των οχημάτων τους μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) οι ιδιοκτήτες τους. Με τη διαδικασία της «ηλεκτρονικής ακινησίας», οι κάτοχοι των οχημάτων, χωρίς να επισκέπτονται την εφορία, θα διασφαλίζουν ότι δεν θα πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας της επόμενης χρονιάς, ενώ θα αποφύγουν τα τεκμήρια και τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης.

Η δήλωση περιλαμβάνει τα ακριβή στοιχεία της πόλης, της οδού και του αριθμού του σημείου ακινητοποίησης του οχήματος.

Σημειώνεται ότι η ακινησία δηλώνεται πριν από την έναρξη του έτους που αφορά και ισχύει μέχρι την ανάκλησή της μέσω αίτησης άρσης ακινησίας. Σύμφωνα με τη διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή:

• Αυτοκίνητο για το οποίο υποβλήθηκε δήλωση ακινησίας, απαγορεύεται απολύτως να κυκλοφορήσει για οποιαδήποτε αιτία.

• Οχημα, για το οποίο έχει δηλωθεί ακινησία, εάν εντοπισθεί στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργούνται από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα και από τις υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, είτε να κυκλοφορεί είτε να φέρει πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, αίρεται αυτοδικαίως η ακινησία και επιβάλλονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων πέραν των τελών κυκλοφορίας και του προστίμου μη καταβολής αυτών διοικητικό πρόστιμο ίσο με 10.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο τριπλασιάζεται και αφαιρείται για τρία έτη το δίπλωμα οδήγησης του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος.

• Σε περίπτωση διακοπής της ακινησίας με σκοπό να τεθεί το αυτοκίνητο σε κυκλοφορία, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται προηγουμένως να το δηλώσει στην αρμόδια υπηρεσία της φορολογικής διοίκησης. Η άρση πραγματοποιείται με υποβολή αίτησης ηλεκτρονικά, μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ), εφόσον καταβληθούν τα τέλη κυκλοφορίας του έτους της άρσης.

Τέλος, με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, θα δημιουργηθεί ειδικός ιστότοπος στην ενιαία ψηφιακή πύλη της δημόσιας διοίκησης, όπου με βάση μόνο τον αριθμό κυκλοφορίας τους στο μητρώο οχημάτων της ΑΑΔΕ θα παρέχονται δημόσιες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση κίνησης ή ακινησίας των οχημάτων για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα, την τρέχουσα κατάσταση ασφάλισής τους, τυχόν δήλωσή τους ως απολεσθέντων ή κλαπέντων, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Πηγή: Η Καθημερινή

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου