Τετάρτη 29 Αυγούστου 2012

Χαράτσι της ΔΕΗ ~ Πώς να το γλυτώσετε με 50 ευρώ +Βίντεο


Πίτσες μπλε του υπουργείου για να σας πάρει ακόμη 50 ευρώ και μετά να τρέχετε να παρακαλάτε τον εφοριακό να σας μειώσει το χαράτσι. Αν όχι, θα σας έρθει με το εκκαθαριστικό...

Δώστε 50 ευρώ και βγάλτε το χαράτσι από τον λογαριασμό της ΔΕΗ, λέει το υπουργείο Οικονομικών σε όσους φορολογούμενους θέλουν να μη βλέπουν τον εφιάλτη του ειδικού τέλους ακινήτων σε κάθε λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος. Το 50άρικο μπορούν να το αποφύγουν...
 μόνοι όσοι ξεπληρώσουν στο μεταξύ όλες τις προηγούμενες οφειλές τους
από το ειδικό τέλος ακινήτων. Σε αυτήν την περίπτωση, φεύγει το χαράτσι από τον λογαριασμό και βεβαιώνεται στην εφορία.

Το υπουργείο Οικονομικών είχε επιχειρήσει αρχικά να αποσυνδέσει από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ το ειδικό τέλος ακινήτων. Δεν τα κατάφερε. Ενσωματώθηκε και φέτος στον λογαριασμό και προβλέπεται εξόφληση σε πέντε δόσεις.

Με εγκύκλιο όμως που έστειλε στις εφορίες, δίνει τη δυνατότητα στους φορολογούμενους να βγάλουν το χαράτσι από τον λογαριασμό, με μία κίνηση που μοιάζει ωσάν να προσπαθεί να βγάλει και από τη… μύγα ξύγκι.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, το χαράτσι:


1. Βγαίνει από τον λογαριασμό με μία αίτηση στην εφορία και αν χρειαστεί και με 50 ευρώ. Αν ο υπόχρεος επιθυµεί οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο να αποκοπεί το ειδικό τέλος ακινήτων από τον λογαριασµό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος, υποβάλλει αίτηση στην εφορία του, καταβάλλει την τρέχουσα και τις τυχόν ληξιπρόθεσµες δόσεις του έτους 2012 και το υπόλοιπο ποσό βεβαιώνεται στις δόσεις που υπολείπονται στη ∆.Ο.Υ.

Αν ο υπόχρεος δηλώνει αδυναµία καταβολής ολόκληρου του απαιτούµενου ποσού, προκειµένου να αποκοπεί το τέλος από τον λογαριασµό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος, θα πρέπει να πληρώσει τουλάχιστον 50 ευρώ ώστε να πραγµατοποιηθεί η βεβαίωση του υπόλοιπου ποσού στην αρµόδια ∆.Ο.Υ.

Το χρέος δεν διαγράφεται, αλλά με τον τρόπο αυτόν ο οφειλέτης περιορίζει τον κίνδυνο να γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος λόγω μη εξόφλησης του τέλους ακινήτων και ανοίγει ο δρόμος για μελλοντική υπαγωγή της οφειλής σε ενδεχόμενη νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών.


2. Μειώνεται ή σβήνεται.

Ο νόμος ορίζει ότι ο προϊστάμενος της εφορίας έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει είτε την πλήρη απαλλαγή του φορολογούμενου από την υποχρέωση πληρωμής του ειδικού τέλους ακινήτων, είτε τη μείωση του οφειλόμενου ποσού σε ειδικές περιπτώσεις όπου αποδεικνύεται οικονομική αδυναμία εξόφλησης, ανεργίας ή ατόμων με ειδικές ανάγκες.
Σε αυτήν την περίπτωση, οι φορολογούμενοι υποβάλλουν αίτηση στην εφορία τους συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την οικονομική τους αδυναμία.

Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι η εγκύκλιος προβλέπει το γνωστό 50άρικο και για την περίπτωση όπου ο φορολογούμενος θέλει να αλλάξει πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, όσοι φορολογούμενοι επιθυμούν να αλλάξουν πάροχο, εφόσον δεν έχουν εξοφλήσει το ειδικό τέλος ακινήτων, θα πρέπει νωρίτερα να καταβάλουν στην εφορία τους την τρέχουσα και τυχόν προηγούμενες ληξιπρόθεσμες οφειλές ώστε να πάρουν τη σχετική βεβαίωση.

Το υπόλοιπο ποσό του ειδικού τέλους ακινήτων βεβαιώνεται στις δόσεις που υπολείπονται. Και πάλι, όμως, αν ο υπόχρεος δηλώνει αδυναµία καταβολής ολόκληρου του οφειλόμενου ποσού, απαιτείται η καταβολή ποσού τουλάχιστον 50 ευρώ ώστε να πραγµατοποιηθεί η βεβαίωση του υπόλοιπου ποσού στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., προκειµένου να χορηγηθεί η βεβαίωση αλλαγής παρόχου.

Έλενα Λάσκαρη / Euro2day.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου