Κυριακή 26 Αυγούστου 2012

Κλείδωσε η νέα εφεδρεία ~ Τον Νοέμβριο το τεστ αξιολόγησης


Με τη συνταξιοδοτική ωρίμανση που θα οδηγεί απευθείας στη σύνταξη, σε συνδυασμό με τη διαθεσιμότητα στην οποία θα τεθούν οι υπάλληλοι που θα βαθμολογηθούν αρνητικά κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, σκοπεύει η κυβέρνηση να μειώσει τους μισθοδοτούμενους του Δημοσίου κατά 150.000 μέχρι το τέλος του 2015.

Με τη συνταξιοδοτική ωρίμανση που θα οδηγεί απευθείας στη σύνταξη, σε συνδυασμό με τη διαθεσιμότητα στην οποία θα τεθούν οι...
 υπάλληλοι που θα βαθμολογηθούν αρνητικά κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, σκοπεύει η κυβέρνηση να μειώσει τους μισθοδοτούμενους του Δημοσίου κατά 150.000 μέχρι το τέλος του 2015.

Εγκαταλείποντας το μοντέλο της «εφεδρείας», τα υπουργεία Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης επεξεργάζονται το νέο σχέδιο που θα οδηγήσει στην έξοδο από το Δημόσιο περίπου 35.000 με 40.000 εργαζομένους, καθώς, σύμφωνα με υπολογισμούς, μέχρι το 2015 αποχωρούν από το Δημόσιο με σύνταξη και με τη μείωση των συμβασιούχων ο αριθμός των αποχωρησάντων δημοσίων υπάλλήλων αγγίζει τους 110.000-115.000.

Το σχέδιο της κυβέρνησης θα οριστικοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα και θα περάσει από τον έλεγχο των Γάλλων εμπειρογνωμόνων της Task Force που παρέχουν τεχνική βοήθεια για τις μεταρρυθμίσεις στο κράτος, αλλά και την τελική έγκριση της τρόικας η οποία πιέζει για απολύσεις.

Οι Γάλλοι εμπειρογνώμονες, είδαν με ικανοποίηση τις οικονομίες κλίμακος που επιτυγχάνονται μέσα από τρία εναλλακτικά σενάρια για τον οργανωτικό ανασχεδιασμό του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης -ο οποίος θα αποτελέσει πιλότο για τα υπόλοιπα υπουργεία- που οδηγούν σε μείωση των δομών ακόμη και κατά 60%. Οι εξοικονομήσεις από ενοίκια, επιδόματα για θέσεις ευθύνης και λειτουργικές δαπάνες υπερβαίνουν τα 10 εκατομμύρια ευρώ.Νοέμβριο η αξιολόγηση

Βασικό εργαλείο για τη μείωση των μισθοδοτούμενων στο Δημόσιο θα αποτελέσει η αξιολόγηση του προσωπικού, η οποία θα απλουστευτεί και θα επισπευσθεί, αφού υπολογίζεται ότι θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δομών θα πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση του προσωπικού, περί τα μέσα Νοεμβρίου. Η εισήγηση του υπουργείου Οικονομικών είναι να αξιολογηθούν μόνο όσοι έχουν εισαχθεί στο Δημόσιο χωρίς διαγωνιστικές διαδικασίες, εξαιρώντας με αυτόν τον τρόπο από την αξιολόγηση όσους έχουν ακολουθήσει διαδικασίες ΑΣΕΠ ή έχουν περάσει στο Δημόσιο με εξετάσεις. Η πρόταση αυτή αντιμετωπίζει την άρνηση του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και των Γάλλων εμπειρογνωμόνων της Task Force.
Ο ρόλος των Γάλλων

Οι Γάλλοι εμπειρογνώμονες, σε συνεργασία με την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, είχαν συμφωνήσει στο πλαίσιο της αξιολόγησης του προσωπικού που θα κρίνει τις ικανότητές τους.

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης με την ομάδα των Γάλλων, την περασμένη Πέμπτη και Παρασκευή, παρουσία του υπουργού Α. Μανιτάκη και του υφυπουργού Μανούσου Βολουδάκη, οι εκπρόσωποι της γαλλικής Task Force ανέλαβαν την υποχρέωση να εκπονήσουν συμπληρωματικό σχέδιο που θα δώσει ώθηση στη διαδικασία. Στη σύσκεψη συζητήθηκαν εκ νέου η μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης του προσωπικού.


Τεστ χωρίς συνέντευξη

Τα κριτήρια αξιολόγησης δεν αφορούν πρόσληψη ή προαγωγή αλλά αποκλειστικά την αξιολόγηση του προσωπικού για τη θέση που κατέχει, επισημαίνουν υψηλόβαθμα στελέχη της διοικητικής ιεραρχίας του αρμόδιου υπουργείου. Μέχρι στιγμής πάντως επικρατέστερο σενάριο για τη βαθμολόγηση των 650.000 δημοσίων υπαλλήλων, είναι ο συνδυασμός της αξιολόγησης του ατομικού φακέλου και της γραπτής δοκιμασίας υπό την αιγίδα του ΑΣΕΠ, ενώ απορρίπτεται γι' αυτήν την κατηγορία η περίπτωση της συνέντευξης. Στην αξιολόγηση θα «βαθμολογηθούν» τα τυπικά προσόντα αλλά και οι δεξιότητες κάθε υπαλλήλου που θα αξιολογηθούν με γραπτό τεστ.

Οπως αναφέρουν κύκλοι του υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης, «η εν εξελίξει νομική και τεχνική προεργασία αποσκοπεί στην επιτάχυνση της αξιολόγησης, στην απαλλαγή της από γκρίζα σημεία που υπονομεύουν τη διαφάνειά της και κυρίως την εξάλειψη οποιουδήποτε εμποδίου που θα τη διέκοπτε στη μέση».


Οι «πηγές» για τα μόρια

Οι τομείς που αναμένεται να τεθούν υπό αξιολόγηση οι δημόσιοι υπάλληλοι θα έχουν διαφορετικούς δείκτες βαρύτητας οι οποίοι θα προσμετρηθούν στο τελικό σύνολο της βαθμολογίας. Συγκεκριμένα, σε κάθε υπάλληλο αναμένεται να αξιολογηθούν (με μόρια) οι παρακάτω τομείς:

•Οι σπουδές στις οποίες θα υπολογίζονται και τα πτυχία που διαθέτει και δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο εργασίας.

•Η επιμόρφωση που έχει λάβει ο υπάλληλος

•Η εμπειρία που διαθέτει από προηγούμενη προϋπηρεσία. Στη συγκεκριμένη κατηγορία θα συνυπολογίζεται και η εμπειρία που τυχόν διαθέτει από τον ιδιωτικό τομέα.

•Η γνώση ξένων γλωσσών

•Οι δεξιότητες και οι ικανότητες του προσωπικού όπου θα αξιολογηθούν με γραπτή εξέταση.


Το ΑΣΕΠ σε ετοιμότητα

Το ΑΣΕΠ έχει δηλώσει την ετοιμότητά του αφού προμηθεύτηκε το απαραίτητο λογισμικό για να πραγματοποιήσει τις εξετάσεις με τεστ πολλαπλών ερωτήσεων και να εξαγάγει άμεσα τα αποτελέσματα. Βασικό «εργαλείο» της αξιολόγησης θα αποτελέσει ο υπηρεσιακός φάκελος που διαθέτουν, ο οποίος έχει εμπλουτιστεί από τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής.

Στον υπηρεσιακό φάκελο είναι καταγεγραμμένα τα τυπικά προσόντα του εργαζομένου (πτυχία, σεμινάρια που έχει παρακολουθήσει, η προϋπηρεσία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και η γνώση ξένων γλωσσών). Σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση παίζουν οι πειθαρχικές ποινές που τυχόν έχουν επιβληθεί, αλλά και η συμπεριφορά στον χώρο εργασίας. Για παράδειγμα, θα αποτελεί αρνητικό στοιχείο εάν ένας υπάλληλος έχει διαρκείς και επαναλαμβανόμενες «αναρρωτικές» άδειες.


Σαρωτικές μετακινήσεις

Μετά την αξιολόγηση του προσωπικού και την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις υπηρεσίες που διαθέτουν πλεονάζοντες υπαλλήλους και φορείς που έχουν ανάγκη σε ανθρώπινο δυναμικό, θα επέλθουν -αρχικά- σαρωτικές μετακινήσεις εργαζομένων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των δημοσίων υπηρεσιών.
Οι μετακινήσεις θα γίνουν ανά την επικράτεια και όποιος αρνείται να μεταταχθεί θα απολύεται. Επιπροσθέτως, με την αναδιοργάνωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αναμένεται να μεταφερθούν αρμοδιότητες και προσωπικό από τις κεντρικές υπηρεσίες στις αποκεντρωμένες κρατικές διοικήσεις και στους δήμους, στο πλαίσιο του δεύτερου κύματος «αποκέντρωσης».

«Κλειδί» για την επιλογή του πλεονάζοντος προσωπικού θα αποτελέσουν τα νέα οργανογράμματα των υπουργείων και των οργανισμών, στα οποία θα «κουμπώσουν» οι εργαζόμενοι ανάλογα με τα προσόντα τους.

Το κατώφλι της διαθεσιμότητας

Θα τεθούν σε διαθεσιμότητα όσοι έχουν υποπέσει σε σημαντικά αδικήματα (πειθαρχικά ή εργασιακά), καθώς και όσοι κριθούν μη ικανοί να υπηρετούν στο Δημόσιο. Υπολογίζεται ότι μόνο από πειθαρχικά αδικήματα θα τεθούν σε διαθεσιμότητα περίπου 3.000 υπάλληλοι.

Η «διαθεσιμότητα» που περιλαμβάνεται στον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα για όσους κρίνονται μη ικανοί να υπηρετούν το Δημόσιο, προβλέπει ότι θα αποπέμπονται από τη θέση τους λαμβάνοντας το 75% των αποδοχών τους μόνο για έναν χρόνο και μετά θα απολύονται.O ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

Σύνταξη με 3 έως 5 πλασματικά χρόνια

Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης επεξεργάζεται στοιχεία με τα οποία θα διαπιστώσει πόσοι υπάλληλοι απέχουν από τη συνταξιοδότηση από 3-5 χρόνια, μέχρι το 2015. Είναι γνωστό ότι αρκετοί υπάλληλοι δεν έχουν αναγνωρίσει εξαρχής πλασματικά χρόνια (εκπαίδευση, στρατός κτλ.) προκειμένου να υπολογιστούν στην προϋπηρεσία τους, περιμένοντας να βρεθούν μια ανάσα πριν από τη σύνταξη προκειμένου να προβούν στη διαδικασία.

Οι κρατικές υπηρεσίες δεν έχουν πλήρη εικόνα της προϋπηρεσίας των υπάλλήλων και γι' αυτόν τον λόγο υπάρχει η σκέψη να τεθεί μία καταληκτική ημερομηνία όπου μέχρι τότε οι υπάλληλοι θα πρέπει να δηλώσουν τον χρόνο προϋπηρεσίας τους.

Εάν υπερβούν τη συγκεκριμένη ημερομηνία, τότε δεν θα μπορέσουν να αναγνωρίσουν πλασματικά χρόνια. Με τον τρόπο αυτόν η κυβέρνηση ευελπιστεί να «οδηγήσει» ένα μεγάλο μέρος των υπάλλήλων στις διευθύνσεις προσωπικού προκειμένου να έχει πλήρη εικόνα των υπό συνταξιοδότηση υπαλλήλων. Το δημοσιονομικό όφελος θα προκύψει από τη διαφορά των μισθών με τις συντάξεις που θα αποδοθούν, οι οποίες υπολογίζονται ως ποσοστό των αποδοχών. Υπολογίζεται ότι από κάθε εργαζόμενο που συνταξιοδοτείται, υπάρχει όφελος περίπου 4.500 ευρώ ετησίως.

Το συνολικό όφελος για 30.000 συνταξιοδοτήσεις θα αγγίξει τα 135 εκατ. ευρώ. Η αναγνώριση μέχρι και 7 χρόνια προϋπηρεσίας από τον ιδιωτικό τομέα, για όλους τους υπαλλήλους, όπως προβλέπει το νέο βαθμολόγιο, εκτιμάται ότι δεν θα εφαρμοστεί άμεσα αφού θα επιβαρύνει τη μισθοδοσία του Δημοσίου κατά 300 εκατ. ευρώ λόγω της εξέλιξης που θα έχουν οι υπάλληλοι σε κλιμάκια και βαθμούς.

Πληροφορίες από το υπουργείο Οικονομικών αναφέρουν ότι δεν έχει εγκαταλειφθεί ακόμα το σενάριο, εάν διαπιστωθεί ότι οι συνταξιοδοτήσεις δεν υπερβαίνουν τις 30.000 που είναι ο στόχος, να υπάρξει ένα «προσυνταξιοδοτικό» καθεστώς για τους υπαλλήλους που χρειάζονται μέχρι 3 χρόνια να συνταξιοδοτηθούν, όπου θα λαμβάνουν το 60% του μισθού τους και κατόπιν θα περνούν αμέσως στη σύνταξη.


Νίκος Β. Τσίτσας


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου