Πέμπτη 23 Αυγούστου 2012

Κατεβάστε ~ Δωρεάν εκατοντάδες αξιόλογα βιβλία σε ηλεκτρονική μορφήΟ «Ήλιος» είναι το διαδικτυακό αποθετήριο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ).

Στόχος της λειτουργίας του αποθετηρίου είναι η συστηματοποιημένη συλλογή και διαχείριση, η διατήρηση σε βάθος χρόνου, η ανάδειξη και η κατά το δυνατόν ελεύθερη διάθεση του επιστημονικού και άλλου περιεχομένου που δημιουργείται από το ίδιο το ίδρυμα και τα μέλη του μέσω του παγκόσμιου ιστού.Ο «Ήλιος» αναπτύχθηκε, διατηρείται και διατίθεται στο πλαίσιο του παραπάνω στόχου από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).


Για λοιπές χρήσεις απαιτείται η άδεια του συγγραφέα ή/και του ΕΙΕ. Οι χρήστες αποδέχονται ότι σε οποιαδήποτε χρήση μεμονωμένων αντιγράφων του πλήρους κειμένου ή δημοσίευση που βασίζεται ή χρησιμοποιεί εξολοκλήρου ή μερικώς έργο κατατεθειμένο στο αποθετήριο, θα αναφέρουν τον συγγραφέα/δημιουργό, τον τίτλο και την πλήρη βιβλιογραφική εγγραφή του έργου σύμφωνα και με την επιστημονική δεοντολογία.Τα έργα που κατατίθενται στο αποθετήριο είναι ελεύθερα προσβάσιμα σε όλους, για εκπαιδευτικούς, επιστημονικούς και ερευνητικούς σκοπούς και εφόσον δεν υπάρχει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος.

Σε μερικές περιπτώσεις η πρόσβαση στα πλήρη κείμενα μπορεί να είναι περιορισμένη καθώς εξαρτάται από παραμέτρους που σχετίζονται με τη φύση και το είδος του υλικού, τα δικαιώματα διάθεσής του, τους κανονισμούς της κάθε κοινότητας καθώς και τον ίδιο τον συγγραφέα (εις)/δημιουργό (ους).


Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τη λέξη που επιθυμείτε ή κάντε αναζήτηση κατά ημερομηνία, συγγραφέα, τίτλο κλπ. Αυτόματα θα σας δώσει όσα τεκμήρια υπάρχουν διαθέσιμα προς κατέβασμα.


http://helios-eie.ekt.gr/EIE/Για παράδειγμα έψαξα "οίνος" και μου έβγαλε το βιβλίο "Oίνος: Πολιτισμός & Kοινωνία". http://helios-eie.ekt.gr/EIE/bitstream/10442/7294/1/M01.047.0.pdf

*Το συγκεκριμένο είναι συνολικά 130mb ενώ μπορείτε εναλλακτικά να το κατεβάσετε resized στα 26mb από εδώ.


"Οι επιγραφές Θράκης και Αιγαίου", ένα τρομερό έργο αξίας άνω των 100 ευρώ στα βιβλιοπωλεία, υπάρχει δωρεάν...

http://helios-eie.ekt.gr/EIE/handle/10442/7458


"Η ιστορική διαδρομή της νομισματικής μονάδας στην Ελλάδα"

http://helios-eie.ekt.gr/EIE/handle/10442/7288

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου