Τετάρτη 22 Αυγούστου 2012

Κατεβάστε ~ Δεκάδες βιβλία - έρευνες


Σε ένα πολύ εύχρηστο περιβάλλον μπορείτε να αναζητήσετε και να κατεβάσετε δωρεάν σε μορφή pdf δεκάδες βιβλία (προς το παρόν είναι 50 -ευελπιστώ ότι θα αυξηθούν).

Το Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας είναι ένα ερευνητικό και εκδοτικό πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς,...
 που λειτούργησε στο δικό της πλαίσιο κατά τα έτη 1983-1989 και, από το 1994, ως φιλοξενούμενο πρόγραμμα στο Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, με χρηματοδότηση της ΓΓΝΓ. Διευθύνεται από Επιτροπή.


Στόχος του προγράμματος είναι η ανάδειξη της ιστορικής διάστασης των εννοιών νεότητα και παιδική ηλικία, με τη διερεύνηση των μηχανισμών, που καθορίζουν τη σχέση τους με τα δημογραφικά, πολιτισμικά, κοινωνικά και ψυχολογικά συστήματα μέσα στο χρόνο, με διπλό αιτούμενο: τη δυνατότητα αναγωγής τους σε ιστορικές κατηγορίες και τον προσδιορισμό της σημερινής ταυτότητας της ελληνικής νεολαίας.

Το πρόγραμμα δεν συγκροτεί ένα πλήρες θεματολόγιο ιστορίας της νεολαίας αλλά προσπαθεί να συνδυάσει τις επιστημονικές διαθεσιμότητες με τα ιστοριογραφικά αιτούμενα. Επιλογή του ΙΑΕΝ είναι να ανατίθενται έρευνες τόσο σε καθιερωμένους επιστήμονες, όσο και σε νέους ερευνητές, στους οποίους δίνεται έτσι η ευκαιρία να δοκιμαστούν σε συνάφεια με τα θεσμοθετημένα εκπαιδευτικά και ερευνητικά σχήματα ή και έξω απ’ αυτά.

Η οργάνωση τριών διεθνών συμποσίων (1984, 1987, 1997) με άμεση έκδοση των πρακτικών τους (του πρώτου ελληνικά και γαλλικά) έδωσαν την ευκαιρία στους συνεργάτες του προγράμματος να συζητήσουν τα προβλήματα των ερευνών τους με τους συναδέλφους τους στο ίδιο πρόγραμμα καθώς και με εκείνους που μελετούσαν παράλληλα θέματα ατομικά ή στο πλαίσιο άλλων φορέων. Και ακόμη τους έδωσαν τη δυνατότητα να συζητήσουν τα προβλήματα αυτά με τους ξένους συναδέλφους, που μετείχαν στα συμπόσια και μελετούσαν στις χώρες τους αντίστοιχα θέματα, με κοινά προβλήματα αλλά και διαφορετικές εμπειρίες παραδειγμάτων ή και με διαφορετικά θεωρητικά εργαλεία προσέγγισης των ιστορικών φαινομένων. Σε μικρότερη κλίμακα, αλλά περισσότερο εξειδικευμένες, είναι οι δημόσιες συναντήσεις του σεμιναρίου του ΙΑΕΝ για κάθε έρευνα, με την παρουσία ειδικών συζητητών καθώς και οι συναντήσεις των ερευνητών με τα μέλη της Επιτροπής για την προώθηση των ερευνών ή τη βελτίωση των βιβλίων που ετοιμάζονται για έκδοση.

Tο ΙΑΕΝ ιδρύθηκε το 1983. Από τότε χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς κατά τα έτη 1983, 1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1994, 1995, 1997, 1998, 2006, 2009 για έρευνες και εκδόσεις, και το 2004 μόνο για εκδόσεις.http://www.iaen.gr0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου