Τρίτη 25 Μαρτίου 2014

Αλλάξατε το ποσό στο Ε1; Περάστε από τη ΔΟΥ


Για έλεγχο στην Εφορία θα κληθούν όσοι αλλάξουν ή συμπληρώσουν από μονοί τους τα ποσά των αμοιβών (που εισέπραξαν το 2013), τα οποία θα βρουν προσυμπληρωμένα στο έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης. Αν δουν κενούς τους κωδικούς αυτούς, θα πρέπει να πιέσουν τους εργοδότες τους να σπεύσουν να αποστείλουν τις βεβαιώσεις αποδοχών στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του υπουργείου Οικονομικών.


Με την απειλή φορολογικού έλεγχου ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης... συστήνει (με ανακοίνωσή του) στους φορολογουμένους «την αποφυγή της χρήσης της δυνατότητας αλλαγής των ποσών που δηλώνονται, καθώς η διαδικασία αυτή εκτρέπει την δήλωση προς έλεγχο».


Η διαδικασία

Σύμφωνα με τον κ. Θεοχάρη, η διαδικασία αλλαγής των στοιχείων θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε περιπτώσεις αδυναμίας συνεννόησης (π.χ. εργοδότης σε πτώχευση ή εκκαθάριση που δεν ανταποκρίνεται).
Στη φετινή διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων εισάγεται η... καινοτομία της προσυμπλήρωσης των ποσών των εισοδημάτων για όσους φορολογουμένους λαμβάνουν βεβαιώσεις αποδοχών από τους εργοδότες τους, δηλαδή για εκατομμύρια μισθωτούς, συνταξιούχους, εργαζομένους με μπλοκάκια και γενικά όλους τους αμειβόμενους ελεύθερους επαγγελματίες.

Τα καθαρά ποσά φορολογητέων εισοδημάτων από μισθούς, συντάξεις και αμοιβές ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς και τα ποσά των φόρων που παρακρατήθηκαν από τα εισοδήματα αυτά θα προσυμπληρώνονται από τις υπηρεσίες της ΓΓΠΣ στους αντίστοιχους κωδικούς των ηλεκτρονικά υποβαλλόμενων φορολογικών δηλώσεων.

Βέβαια, η διαδικασία αυτή θα ολοκληρωθεί όταν όλα τα λογιστήρια αποστείλουν (έως τις 28 Μαρτίου) στη ΓΓΠΣ τις βεβαιώσεις αποδοχών των φορολογουμένων. Σύμφωνα με τις οδηγίες του κ. Θεοχάρη, «σε περίπτωση που οι φορολογούμενοι δεν βλέπουν προσυμπληρωμένα στοιχεία εισοδημάτων, θα πρέπει να επικοινωνούν με τον χορηγό της βεβαίωσης (π.χ. εργοδότης), για να πληροφορούνται πότε θα δηλώσει τα στοιχεία αποδοχών».

Φέτος δεν θα ταχυδρομηθούν στους φορολογουμένους έντυπα εκκαθαριστικά σημειώματα, αλλά τα εκκαθαριστικά θα εκδοθούν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο και οι φορολογούμενοι θα μπορούν να τα εκτυπώνουν όσες φορές επιθυμούν να τα χρησιμοποιήσουν.


ΔημοκρατίαΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 4Α (ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ΚΑΙ 8 ( ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΕΣ ΦΟΡΟΙ)
 
Οι κωδικοί της δήλωσης Ε1 που αφορούν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και την αντίστοιχη παρακράτηση φόρου, εμφανίζονται σε πορτοκαλί πλαίσιο και είναι προσυμπληρωμένοι χωρίς τη δυνατότητα συμπλήρωσης, τροποποίησης ή διαγραφής τους από το φορολογούμενο.

Το ίδιο ισχύει και για τους κωδικούς που αφορούν παρακράτηση φόρου από εμπορικές επιχειρήσεις και ελευθέρια επαγγέλματα.

Οι κωδικοί που προσυμπληρώνονται είναι: o 301-302, 303-304, 321-322 και 317-318 (πίνακας μισθωτών υπηρεσιών) 313-314, 315-316, 333-334, 609-610, 603-604, 605-606 (πίνακας παρακρατηθέντων φόρων).

Η προσυμπλήρωση έγινε με βάση τα αρχεία της Υπηρεσίας μας που προέκυψαν από την επεξεργασία των ηλεκτρονικά υποβληθεισών βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών από εργοδότες και
φορείς, βάσει της ΠΟΛ 1039/03-02-2014.

Σε περίπτωση που έχετε έντυπη βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών και τα στοιχεία της δεν έχουν προσυμπληρωθεί στη δήλωση, θα πρέπει να προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες:
 
  • Συμπληρώστε όλα τα υπόλοιπα που πρέπει να δηλώσετε (όπως αυτοκίνητα δαπάνες κ.τ.λ.).
  •   Κάντε προσωρινή αποθήκευση της δήλωσης Ε1.
 
Εάν μέχρι την 28η Μαρτίου 2014 (καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των βεβαιώσεων), διαπιστώσετε ότι δεν έχουν προσυμπληρωθεί οι κωδικοί με τα στοιχεία της βεβαίωσης, επικοινωνήστε με τον εργοδότη ή τον φορέα που εξέδωσε τη βεβαίωση, προκειμένου να ενημερωθείτε αν υπέβαλε το αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών ή πότε θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ηλεκτρονικής υποβολής της με βάση την ΠΟΛ 1039/03-02-2014.

Εφόσον ο εργοδότης υποβάλλει ηλεκτρονικά τη βεβαίωση και ενημερωθούν τα αρχεία μας, θα εμφανιστούν προσυμπληρωμένα τα στοιχεία αυτής και θα μπορείτε να συνεχίσετε την υποβολή της
δήλωσης Ε1.

Εάν ο εργοδότης δεν υποβάλλει τη βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών, τότε θα πρέπει να συμπληρώσετε τους κωδικούς της δήλωσης που αφορούν εισοδήματα και παρακράτηση φόρου για τα οποία δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση (Στην περίπτωση αυτή μπορεί να κληθείτε να αποστείλετε στην ΔΗΛΕΔ τις σχετικές βεβαιώσεις).


Σε περίπτωση που τα στοιχεία της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών σας, είναι διαφορετικά από αυτά που είναι προσυμπληρωμένα, θα πρέπει να προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες:
 
  • Συμπληρώστε όλα τα υπόλοιπα που πρέπει να δηλώσετε (όπως αυτοκίνητα δαπάνες κ.τ.λ.). 
  • Κάντε προσωρινή αποθήκευση της δήλωσης Ε1.
  •  Επικοινωνήστε με τον εργοδότη ή φορέα και σε περίπτωση λανθασμένης υποβολής, θα πρέπει ο εργοδότης ή φορέας να υποβάλλει ηλεκτρονικά εκ νέου το ρχείο με τα σωστά στοιχεία βεβαίωσης, βάσει της ΠΟΛ 1039/2014. 
  • Σε διαφορετική περίπτωση, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων μέσω e-mail ή στα τηλέφωνα 210 480 2552 και 15515.0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου