Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014

Τι καταλαβαίνεις για έναν άνθρωπο από τη φωνή του


Ερευνητική ομάδα, που συγκροτήθηκε από δύο βιολόγους κι έναν πολιτικό επιστήμονα, διεξήγαγε σε εργαστηριακό περιβάλλον μια ενδιαφέρουσα και πρωτότυπη μελέτη. Ο σκοπός ήταν η εξέταση της επίδρασης που έχει το τονικό ύψος της φωνής στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να υποστηρίξουν με την ψήφο τους ...
πολιτευόμενους με τις βαθύτερες φωνές.

Πιο συγκεκριμένα, τα εν λόγω ευρήματα αναδεικνύουν πως οι φωνές μας ενέχουν περισσότερες πληροφορίες από τις ίδιες τις λέξεις που αρθρώνουμε. Για τον λόγο αυτό άλλωστε, τα άτομα μπορεί να προβαίνουν σε κρίσεις των υποψηφίων, χωρίς στην ουσία να γνωρίζουν τις πολιτικές τους θέσεις και πρακτικές. 

Αναφέρεται, μάλιστα, πως η προτίμηση αυτή στις βαθύτερες φωνές μπορεί επίσης να εξηγήσει τον μικρότερο αριθμό των γυναικών που εκλέγονται σε υψηλές πολιτικές και όχι μόνο θέσεις.

Γνωρίζουμε ήδη πως τα ζώα, όπως και ο άνθρωπος, ανταποκρίνονται σε πληροφορίες κωδικοποιημένες με φωνητικά σήματα. Προηγούμενη έρευνα έχει δείξει ότι το τονικό ύψος της ανθρώπινης φωνής επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο οι ομιλητές γίνονται αντιληπτοί.

O διαθέσιμος όγκος πληροφοριών, όμως, σχετικά με τον μηχανισμό επίδρασης του τονικού ύψους της φωνής στην επιλογή των ψηφοφόρων είναι περιορισμένος. Το κενό αυτό λοιπόν ήρθε να καλύψει αυτή η μελέτη.

Οι ερευνητές αρχικά κατέγραψαν άνδρες και γυναίκες να λένε τη φράση «Σας καλώ να με ψηφίσετε αυτόν τον Νοέμβριο». Κατόπιν προχώρησαν σε ψηφιακή τροποποίηση των καταγραφών, έτσι ώστε να δημιουργήσουν εκδοχές με υψηλότερο και χαμηλότερο τονικό ύψος από το αρχικό. Τέλος, κάλεσαν εθελοντές να τις ακούσουν και να ψηφίσουν ομιλητή. Η έρευνα έλαβε χώρα στο πανεπιστήμιο του Miami, όπου 37 άνδρες και 46 γυναίκες άκουσαν γυναικείες φωνές, και στο πανεπιστήμιο Duke, όπου 49 άνδρες και 40 γυναίκες άκουσαν ανδρικές φωνές.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες έτειναν να επιλέξουν για ηγέτες άνδρες και γυναίκες με φωνές που είχαν χαμηλότερο τονικό ύψος.

Είναι πολύ πιθανό λοιπόν οι άνδρες και οι γυναίκες με φωνή χαμηλότερης τονικότητας ύψους, να επιτυγχάνουν πιο συχνά στην κατάκτηση θέσεων ηγεσίας. Από τη στιγμή λοιπόν που το τονικό ύψος της γυναικείας φωνής είναι πιο υψηλό από το ανδρικό, είναι πολύ πιθανό να συνιστά κι έναν παράγοντα που συνεισφέρει στην κατοχή λιγότερων ηγετικών θέσεων από γυναίκες.

Οι ερευνητές τονίζουν πως τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ξεκάθαρα ότι η κατανόηση και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων δεν γίνεται να απομονωθούν από τις σχετικές βιολογικές επιδράσεις.

Σε ένα ξεχωριστό πείραμα, η ερευνητική ομάδα κάλεσε τρεις ομάδες 35 ανδρών και γυναικών να ακούσουν τις ίδιες ηχογραφήσεις. Τους ρώτησαν ποιος υποψήφιος τους φαίνεται πιο ισχυρός, πιο αξιόπιστος και πιο ικανός.

Στην περίπτωση των γυναικείων φωνών, άνδρες και γυναίκες ακροατές έτειναν προς την αντίληψη ότι οι υποψήφιες που είχαν τις φωνές με το χαμηλότερο τονικό ύψος είχαν τα τρία παραπάνω χαρακτηριστικά. Στην περίπτωση των ανδρών όμως, μόνο οι άνδρες αντιλήφθηκαν τους υποψήφιους με φωνές χαμηλότερης τονικότητας ύψους ως πιο ισχυρούς και ικανούς.

Οι ερευνητές εξηγούν πως οι άνδρες πιθανόν χρησιμοποιούν τις φωνές άλλων ανδρών για να εκτιμήσουν χαρακτηριστικά όπως ανταγωνιστικότητα κι εχθρότητα, ενώ οι γυναίκες ίσως χρησιμοποιούν άλλους τρόπους. Επισημαίνουν, μάλιστα, πως όλα τα πειράματα έλαβαν χώρα σε εργαστηριακό περιβάλλον και η ερμηνεία τους στον πραγματικό κόσμο θα πρέπει να γίνεται με προσοχή και έλεγχο των άλλων παραγόντων που μπορεί να επηρεάσουν την επιλογή των ψηφοφόρων.

Οι ειδικοί πιστεύουν ότι τα παραπάνω ευρήματα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πρώτο βήμα προς την κατανόηση των ψυχολογικών μηχανισμών που επηρεάζουν τις επιλογές των ψηφοφόρων. 


Από την  επιστημονική ομάδα του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών.

boro.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου