Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2015

Τροποποιητική Ε1 & Ε2 για έκπτωση ΕΝΦΙΑ


Με τροποποιητικές δηλώσεις Ε1 και Ε2 και με προσκόμιση των αναγκαίων παραστατικών στην Εφορία μπορούν οι φορολογούμενοι που δικαιούνται εκπτώσεις ή πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, αλλά τις «έχασαν» στο εκκαθαριστικό του φόρου, να τις κερδίσουν.

Στις περισσότερες περιπτώσεις τα λάθη που κοστίζουν επιπλέον ΕΝΦΙΑ έχουν να κάνουν με τις ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων για τα κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα ή με...
το ύψος των εισοδημάτων και της αξίας των ακινήτων στις αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που είχαν υποβληθεί μέχρι και την 9η Οκτωβρίου 2015, αφού με βάση αυτές εκδόθηκαν τα εκκαθαριστικά του φόρου.

Ειδικότερα, η μείωση 20% στον ΕΝΦΙΑ χορηγείται μόνο στα φυσικά πρόσωπα που είχαν ακίνητα κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα κατά το προηγούμενο έτος. Οι παροχές ηλεκτρικού ρεύματος, οι οποίες δεν ήταν ενεργές καθ’ όλη τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, λαμβάνονται από τα αρχεία του ΔΕΔΔΗΕ και η πληροφορία του κενού ακινήτου λαμβάνεται από την αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων ακινήτων (έντυπο Ε2), η οποία έχει υποβληθεί μέχρι και την 9η Οκτωβρίου 2015. Επισημαίνεται ότι δεν προσκομίζονται παραστατικά για το ποσοστό της μείωσης του ΕΝΦΙΑ, όταν αυτή έχει χορηγηθεί κεντρικά από τη ΔΗΛΕΔ.


Δεν επιβάλλεται πρόστιμο

Με βάση τα παραπάνω, τα πιο πιθανά λάθη από τους φορολογουμένους είναι η μη αναγραφή στο Ε2 της ένδειξης «κενό» στον κωδικό 39 ή η λανθασμένη αναγραφή του αριθμού παροχής ρεύματος της ΔΕΗ. Τα λάθη αυτά και οι παραλείψεις μπορούν να διορθωθούν με τροποποιητική δήλωση για την οποία δεν επιβάλλεται πρόστιμο.

Για νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα και αξία ακίνητης περιουσίας, πολυτέκνους και αναπήρους τυχόν μη υπολογισμός της έκπτωσης 50% ή και 100% στο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ οφείλεται σε λάθη στις φορολογικές δηλώσεις, που έχουν να κάνουν με αναγραφή εκ παραδρομής μεγαλύτερων εισοδημάτων από τα πραγματικά, οπότε υπήρχε υπέρβαση των εισοδηματικών κριτηρίων ή λάθη στην αξία των ακινήτων που αποτελούν τα κριτήρια για την έκπτωση του φόρου.

Σε διαφορετική περίπτωση, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην αρμόδια ΔΟΥ. Προσκομίζοντας τα απαραίτητα πιστοποιητικά και εφόσον η αίτηση γίνει αποδεκτή, εκδίδεται νέα δήλωση ΕΝΦΙΑ - πράξη διοικητικού προσδιορισμού, η οποία κοινοποιείται από τον αρμόδιο προϊστάμενο ΔΟΥ και αναρτάται ηλεκτρονικά στον λογαριασμό του φορολογουμένου στο ΟΠΣ Περιουσιολόγιο.

Πάντως, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς για όλες τις περιπτώσεις που δεν υπολογίστηκε η έκπτωση ή η μείωση του φόρου εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις του νόμου, αλλά και για περιπτώσεις διαφωνιών αναφορικά με την αξία των ακινήτων, οι φορολογούμενοι μπορούν είτε να προβούν στις σχετικές διορθώσεις υποβάλλοντας όπου απαιτείται τροποποιητικές δηλώσεις εισοδήματος είτε να πάνε στην Εφορία και με τα ανάλογα παραστατικά να αποδείξουν ότι δικαιούνται τις εκπτώσεις ή και την πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ.


Πηγή: Εθνος

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου