Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2013

Ακόμη μία ανακοίνωση για αυθαίρετα που κατεδαφίζονται

Άμεσα κατεδαφιστέα είναι όλα τα αυθαίρετα κτίσματα που έχουν ανεγερθεί, από το 2007 και μετά,...
σε δάση και δασικές εκτάσεις μετά την κήρυξή τους ως αναδασωτέων λόγω καταστροφής τους από πυρκαγιά, όπως προβλέπεται στο σχέδιο νόμου για τα μέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης δασικών οικοσυστημάτων που έδωσε χθες για διαβούλευση ο υπουργός αναπληρωτής ΠΕΚΑ, Σταύρος Καλαφάτης.

Ειδικότερα, για την ανάδειξη του χρόνου ανέγερσης των κτισμάτων προβλέπεται ότι θα γίνεται χρήση των αεροφωτογραφιών βάσει των οποίων κηρύσσονται αναδασωτέες οι δασικές εκτάσεις. Για την κατεδάφιση των αυθαιρέτων αυτών συντάσσονται «πρωτόκολλα κατεδάφισης», από τριμελείς επιτροπές που συγκροτούνται από τους κατά τόπους περιφερειάρχες.

Τα εν λόγω πρωτόκολλα εκτελούνται, ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται το ανεγειρόμενο κτίσμα, ενώ οι αστυνομικές αρχές οφείλουν να παράσχουν τη συνδρομή τους για την πραγματοποίηση της κατεδάφισης εφόσον τους ζητηθεί. Ανάλογη υποχρέωση έχουν και οι λοιπές κρατικές αρχές, όπως και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Με το σχέδιο νόμου δίδεται η δυνατότητα ανταλλαγής εκτάσεων ιδιοκτησίας Οικοδομικών Συνεταιρισμών, οι οποίες δεν μπορούν να δομηθούν, λόγω του δασικού τους χαρακτήρα, με εκτάσεις της «Τράπεζας Γης» που μπορούν να δομηθούν. Επιλύεται έτσι ένα χρόνιο πρόβλημα σημαντικής μερίδας πολιτών, που ενώ αγόρασαν καλόπιστα τις εκτάσεις αυτές, όταν δεν υπήρχε απαγόρευση δόμησής τους, δεν μπορούν να τις δομήσουν μετά την ισχύ του Συντάγματος του 1975.

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου