Τετάρτη 20 Αυγούστου 2014

Αλλοίμονο... δικά μας παιδιά είναι


Τους μάζεψαν από αφισοκολλήσεις και άλλες κομματικές δουλειές χωρίς προσόντα και ίσως και με πλαστά χαρτιά. Αρκεί η σχέση με το Σεράγι… Τους έχωσαν στην Διοίκηση Δημοτικών Επιχειρήσεων να παριστάνουν τον καλό Βεζίρη… Η Δημοτική επιχείρηση έπεσε έξω όπως και το κράτος καραγκιόζη ως «επιχειρηματίας». Οι ζημιές στους φορολογούμενους. Και τα «νετρβισόπαιδα» των Δημοτικών Εταιριών απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη. Ελλάς το μεγαλείο σου… 

Την απαλλαγή των υπευθύνων των δημοτικών επιχειρήσεων που έχουν τεράστια χρέη, προβλέπει γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έγινε γνωστή με εγκύκλιο της Γενικού Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων. 


Η εγκύκλιος προβλέπει ότι η διαγραφή των οφειλών των δημοτικών επιχειρήσεων προς το δημόσιο και η μεταφορά τους στους οικείους Δήμους συνεπάγεται ότι οι υπεύθυνοι αυτών των δημοτικών επιχειρήσεων απαλλάσσονται από κάθε προσωπική ευθύνη. Αυτό σημαίνει ότι το ίδιο το κράτος δίνει συγχωροχάρτι σε όσους ευθύνονται για το «πάρτι» εκατομμυρίων σε δημοτικές επιχειρήσεις και φορείς που συνδέονται με τους ΟΤΑ.
Η εγκύκλιος αναφέρει:

«ΠΟΛ 1195/2014

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 49/2014 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά με τη συνυπευθυνότητα αναφορικά με τις οφειλές των δημοτικών επιχειρήσεων που εξοφλούνται από τους ΟΤΑ σύμφωνα με τον ν. 4071/2012».

Σας κοινοποιούμε την υπ' αριθμ. 49/2014 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ (Τμήμα Α΄), η οποία έγινε αποδεκτή από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, προς ενημέρωσή σας και ανάλογη εφαρμογή.

Με την ως άνω γνωμοδότηση έγιναν ομόφωνα δεκτά τα εξής:

Α. Η διαγραφή των οφειλών των δημοτικών επιχειρήσεων και η ταυτόχρονη βεβαίωση αυτών σε βάρος των οικείων ΟΤΑ, που θεσπίστηκε με τον ν. 4071/2012 (άρθρο 10), όπως συμπληρώθηκε με τον ν.4170/2013 (άρθρο 77) συνεπάγεται και την απαλλαγή των διοικούντων τις δημοτικές επιχειρήσεις από την προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη τους. Τούτο διότι, αφού δεν υφίσταται η οφειλή στο όνομα του αρχικού υποχρέου δεν μπορεί να υπάρχει στο όνομα του αλληλεγγύως υποχρέου. Η διαγραφή των οφειλών που βεβαιώθηκαν ταμειακά αποτελεί διαγραφή του χρέους και επομένως δεν μπορεί να υφίσταται ευθύνη των διοικούντων τη δημοτική επιχείρηση, αφού ο αρχικός και κύριος υπόχρεος παύει να ευθύνεται. Έτσι η διαγραφή του χρέους των δημοτικών επιχειρήσεων και η επαναβεβαίωσή τους στους οικείους ΟΤΑ συνιστά λόγο απόσβεσης της φορολογικής ενοχής συνολικά και αντικειμενικά, υπό την έννοια ότι απαλλάσσονται αυτής και τα δύο φορολογικά υποκείμενα, ήτοι η δημοτική επιχείρηση και ο διοικών αυτήν.

Επισημαίνεται ότι οι φορολογικές εν γένει διατάξεις οι οποίες οριοθετούν το φορολογικό υποκείμενο, είναι αυστηρού δικαίου και ως εκ τούτου στενά ερμηνευτέες, με αποτέλεσμα η διοίκηση να υποχρεούται κατά την εφαρμογή των νόμων να προβαίνει σε στενή γραμματική ερμηνεία των φορολογικών διατάξεων, αποκλειομένης της διασταλτικής ερμηνείας ή της ανάλογης εφαρμογής.

Επομένως, τα φυσικά πρόσωπα που ήταν συνυπόχρεα με τις δημοτικές επιχειρήσεις για την εξόφληση των οφειλών, μετά την ισχύ των διατάξεων του ν. 4071/2012 και 4170/2013 δεν ευθύνονται για το ποσό της κύριας οφειλής.

Β. Ως προς το ζήτημα της ευθύνης των Δημάρχων των ΟΤΑ που αναλαμβάνουν την εξόφληση των οφειλών των δημοτικών επιχειρήσεων, δεν προκύπτει εκ του ν. 4071/2012, προσωπική και αλληλέγγυος ευθύνη αυτών.

Επίσης δεν προκύπτει ευθύνη των Δημάρχων από το άρθρο 50 του ν. 4174/2013, διότι δεν περιλαμβάνονται στα περιοριστικά αναφερόμενα στη διάταξη αυτή πρόσωπα.

Ακολουθεί η υπ' αριθμ. 49/2014 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ ως έχει και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες κατά το μέρος της αρμοδιότητάς σας.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ».


KAI ΦΥΛΑΚΗ ΝΑ ΤΟΥΣ ΒΑΛΟΥΝΕ, ΠΑΛΙ ΤΟΥΣ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΡΕ ΠΟΥΣΤΗ ΜΟΥ:


Π. ΣΑΞΩΝΗΣ Ο δήμος υποχρεώνεται να τον πληρώνει και μέσα στη φυλακή! 

Της Βαρβάρας Ζούκα

Παρότι ο Παναγιώτης Σαξώνης έχει απολυθεί από το δήμο Θεσσαλονίκης εδώ και περίπου μία πενταετία, εξακολουθεί όλο αυτό το διάστημα -κι ακόμη και μέσα από τη φυλακή- να λαμβάνει μέρος του μισθού που είχε την εποχή που διατελούσε ταμίας στις οικονομικές υπηρεσίες του κεντρικού δήμου.
Η υποχρέωση του δήμου Θεσσαλονίκης να συνεχίζει να πληρώνει τον άνθρωπο που κατέκλεψε τα δημοτικά ταμεία θεωρείται προκλητική από τη δημοτική αρχή και τους εργαζόμενους, ιδιαίτερα σε μία εποχή στην οποία η απειλή των απολύσεων είναι διαρκής συνολικά για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ. Για το θέμα αυτό ωστόσο ο Γιάννης Μπουτάρης έχει ξεκαθαρίσει πως, εάν δεν αλλάξει η κείμενη νομοθεσία, ο δήμος Θεσσαλονίκης δεν έχει κανένα περιθώριο να πράξει κάτι διαφορετικό.

ΜΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ
Η περίπτωση του Παναγιώτη Σαξώνη είναι χαρακτηριστική των τεράστιων καθυστερήσεων με τις οποίες η δημόσια διοίκηση αντιμετωπίζει ακόμη και ορισμένες από τις πλέον ακραίες υποθέσεις επίορκων υπαλλήλων.
Η υπόθεση της υπεξαίρεσης-μαμούθ από τα ταμεία του δήμου Θεσσαλονίκης έγινε γνωστή στις αρχές του 2008. Ο τότε δήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Παπαγεωργόπουλος, ο οποίος κρίθηκε ένοχος σε δεύτερο βαθμό για το αδίκημα της απλής συνέργειας στην υπεξαίρεση, κίνησε την εποχή εκείνη τις διαδικασίες, ώστε ο Παναγιώτης Σαξώνης να τεθεί σε αργία.
Ο πρώην δημοτικός ταμίας παύτηκε από τα καθήκοντά του με απόφαση του πρωτοβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου του δήμου Θεσσαλονίκης το Μάιο του 2009. Η μισθοδοσία του ωστόσο δεν διακόπηκε, καθώς άσκησε προσφυγή κατά της απόφασης με την οποία παυόταν από τα καθήκοντά του στο δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο του υπουργείου Εσωτερικών.
Παρότι το δευτεροβάθμιο συμβούλιο συστάθηκε ως θεσμός, με σκοπό να συντμηθούν οι χρόνοι εκδίκασης ανάλογων υποθέσεων, που κατά το παρελθόν αντιμετωπίζονταν με τεράστιες καθυστερήσεις στις δικαστικές αίθουσες, εν τούτοις η προσφυγή του Παναγιώτη Σαξώνη σε δεύτερο βαθμό εξετάστηκε έπειτα από πέντε ολόκληρα χρόνια. Ο δήμος Θεσσαλονίκης ενημερώθηκε μόλις τον περασμένο Μάιο ότι και το δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο του υπουργείου Εσωτερικών επικύρωσε -με καθυστέρηση πέντε ετών- την απόφαση για την οριστική παύση του Παναγιώτη Σαξώνη από τα καθήκοντά του.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία που βρισκόταν σε ισχύ κατά το διάστημα από το 2009, οπότε τον απέλυσε, μέχρι και την άνοιξη του 2012 ο δήμος Θεσσαλονίκης ήταν υποχρεωμένος να καταθέτει στον τραπεζικό λογαριασμό του Παναγιώτη Σαξώνη το 50% του μισθού του. Στην πορεία ελέω μνημονίου τα ποσά που προβλέπεται ότι πρέπει να καταβάλλονται, μέχρι να τελεσιδικήσουν οι υποθέσεις επίορκων υπαλλήλων, μειώθηκαν στο 25% του μισθού τους.

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΣτΕ
Ακόμη και τώρα όμως που και το δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο έστω και με καθυστέρηση πέντε ολόκληρων ετών επικύρωσε την απόφαση για την οριστική παύση του Παναγιώτη Σαξώνη από τα καθήκοντα που ασκούσε ως δημοτικός ταμίας, ο δήμος Θεσσαλονίκης δεν είναι σε θέση να διακόψει την καταβολή της μισθοδοσίας του.
Κι αυτό διότι ο Παναγιώτης Σαξώνης προσέβαλε και αυτήν την απόφαση, αυτή τη φορά ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μέχρι το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο να αποφανθεί αμετάκλητα για την υπόθεση, ο δήμος Θεσσαλονίκης θα είναι υποχρεωμένος να διατηρεί τον πρωταγωνιστή της υπόθεσης της υπεξαίρεσης στις μισθοδοτικές καταστάσεις του.

Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΙΑΣ
Στο Συμβούλιο της Επικρατείας ομοίως με τον Παναγιώτη Σαξώνη προσέφυγε και η πρωταγωνίστρια του δεύτερου μεγάλου οικονομικού σκανδάλου που ξέσπασε στο δήμο Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για την υπόθεση του ελλείμματος του 1,2 εκατ. ευρώ στη διαχείριση της παγίας προκαταβολής, η οποία θα φτάσει στις δικαστικές αίθουσες τον ερχόμενο Νοέμβριο.
Η υπόλογη διαχειρίστρια έχει παυτεί των καθηκόντων της ήδη από τον Οκτώβριο του 2009, αλλά εξακολουθεί ακόμη μέχρι και σήμερα να λαμβάνει μέρος του μισθού της. Και στη δική της περίπτωση η υπόθεση στο δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο λίμναζε επί περίπου τεσσεράμισι χρόνια μέχρι τον περασμένο Μάιο.
 0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου