Πέμπτη 28 Αυγούστου 2014

ΟΑΣΘ νέες τιμές ~ Αυξήσεις στα εισιτήρια και με υπουργική βούλα


Ακριβότερα θα πληρώνουν, από 20% έως 33%,  οι Θεσσαλονικείς από την 1η Οκτωβρίου τα βασικά εισιτήρια του ΟΑΣΘ, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημείδας της Κυβερνήσεως.

Συγκεκριμένα, το απλό εισιτήριο μονής μετακίνησης με τα αστικά λεωφορεία αυξάνεται κατά...
20%, δηλαδή από 0,80 ευρώ σε 1 ευρώ, ενώ το μειωμένο εισιτήριο αυξάνεται από 0,40 σε 0,50 ευρώ.

Το εισιτήριο των δύο μετακινήσεων, από και προς κάθε κατεύθυνση, αυξάνεται από 0,90 ευρώ σε 1,20 ευρώ και το μειωμένο δύο μετακινήσεων από 0,50 ευρώ σε 0,60 ευρώ. Η χρονική του διάρκεια του συγκεκριμένου εισιτηρίου μειώνεται από 90 σε 70 λεπτά της ώρας.

Επίσης, θεσπίζεται εισιτήριο τριών μετακινήσεων, με κόμιστρο 1,5 ευρώ (0,80 το μειωμένο), το οποίο θα έχει ισχύ 90 λεπτών της ώρας. Ορίζεται επίσης εισιτήριο τεσσάρων μετακινήσεων, αξίας 2 ευρώ (1 ευρώ το μειωμένο), ισχύος 120 λεπτών της ώρας. Καταργείται το ημερήσιο εισιτήριο των 4 ευρώ. Αναφορικά με τις γραμμές προς το Επαρχείο Λαγκαδά, το εισιτήριο θα κοστίζει 2 ευρώ και 1 ευρώ το μειωμένο.Αναφορικά με τις κάρτες απεριορίστων διαδρομών:

α. Οι μηνιαίες κάρτες παραμένουν στα 30 ευρώ (15 ευρώ οι μειωμένες), για την μετακίνηση των επιβατών σε όλη την περιοχή ευθύνης του Οργανισμού.

β. Οι τριμηνιαίες κάρτες μειώνονται στα 84 ευρώ(απο 86 ευρώ σήμερα) και στα 42 ευρώ οι μειωμένου κομίστρου.

γ. Θεσπίζονται για πτώρη φορά οι εξαμηνιαίες κάρτες, με κόμιστρο 150 ευρώ για τις κανονικές και 75 ευρώ για τις μειωμένου κομίστρου.

δ. Η ετήσια κάρτα μειώνεται από τα 320 ευρώ στα 270 (135 ευρώ οι κάρτες μειωμένου κομίστρου).


Πολιτιστική γραμμή

Επίσης, για την τακτική λεωφορειακή γραμμή του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, με την ονομασία Πολιτιστική Γραμμή, ως και την εξπρές λεωφορειακή γραμμή εξυπηρέτησης του αεροδρομίου ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, πρέπει να είναι υποχρεωτικά κάτοχοι ενός εκ των κάτωθι:

α.α. Εισιτηρίου 2,00 ευρώ κανονικό ή 1,00 ευρώ μειωμένο (οι δικαιούχοι μειωμένων εισιτηρίων), τα οποία ισχύουν αποκλειστικά στις γραμμές αυτές.
Κάρτας απεριορίστων διαδρομών οιασδήποτε διάρκειας (μηνιαίας, τριμηνιαίας, εξαμηνιαίας ή ετήσιας).

γ.γ. Κάρτας ελεύθερης μετακίνησης Α.με.Α.

γ. Παιδιά ηλικίας έως έξι ετών δεν υποχρεούνται στην καταβολή κομίστρου, πέραν του κομίστρου που καταβάλλεται από τα πρόσωπα που τα συνοδεύουν, μετά των οποίων θεωρούνται ότι αποτελούν έναν και τον αυτό επιβάτη.

Δικαιούχοι μειωμένης τιμής εισιτηρίου και μειωμένης τιμής κάρτας απεριορίστων διαδρομών σε οποιαδήποτε λεωφορειακή γραμμή, είναι οι φοιτητές – σπουδαστές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι πολύτεκνοι, τα άτoμα άνω των 65 ετών και τα ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας.


Εκτπώσεις για μαζική διάθεση καρτών

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την ΚΥΑ, Ο ΟΑΣΘ δύναται να συνάπτει συμβάσεις με Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., Οργανισμούς και Επιχειρήσεις του Δημόσιου ή του Ιδιωτικού Τομέα, καθώς και με ενώσεις προσώπων, για μαζική διάθεση μηνιαίων ή τριμηνιαίων ή εξαμηνιαίων ή ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδρομών. Η τιμή διάθεσης των ως άνω διατιθέμενων καρτών απεριορίστων διαδρομών, διαμορφώνεται ύστερα από διαπραγμάτευση μεταξύ του Ο.Α.Σ.Θ. και των προαναφερθέντων φορέων ή νομικών προσώπων. Η έκπτωση, που παρέχεται από τον Ο.Α.Σ.Θ., δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το 20% της κανονικής τιμής της κάρτας και δεν επιβαρύνει την αντισταθμιστική καταβολή του Δημοσίου προς τον οργανισμό.

Δείτε το ΦΕΚ με την υπουργική απόφαση εδώ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου