Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012

Επίδομα θέρμανσης ~ Ποιοι δικαιούνται επιστροφή φόρουΕπιστροφή φόρου 28 λεπτά για κάθε λίτρο πετρελαίου θέρμανσης που αγοράζουν θα εισπράττουν τα νοικοκυριά που πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Η επιστροφή φόρου θα γίνεται εντός 20 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης στο Taxis όπως προβλέπει η απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Γ. Μαυραγάνη.

Στην απόφαση προσδιορίζονται αναλυτικά οι δικαιούχοι και...
 ορίζεται ότι χορηγείται επίδομα θέρμανσης σε φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή εν διαστάσει, τα οποία για τη θέρμανσή τους καταναλώνουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης και πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

Εισοδηματικά: Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους ανέρχεται έως 25.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο, 35.000 ευρώ για έγγαμο υπόχρεο χωρίς τέκνα, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Ομοίως, για τη μονογονεϊκή οικογένεια το εισόδημα ανέρχεται σε 38.000 ευρώ όταν υπάρχει ένα τέκνο, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ ανά τέκνο.

Ακίνητης Περιουσίας: Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας υπόχρεου, συζύγου και προστατευόμενων κατά τον ΚΦΕ τέκνων -με βάση το ΕΤΑΚ 2009- δεν υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ για τους άγαμους και τις 200.000 ευρώ για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες.


Εξαιρούνται από το επίδομα:

•Τα φυσικά πρόσωπα, που δηλώνονται στη φορολογική δήλωση ως προστατευόμενα μέλη.

•Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνουν στη φορολογική δήλωση ότι φιλοξενούνται.

•Τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν ΕΙΧ αυτοκίνητα άνω των 2.000 κυβικών εκατοστών ή σκάφη άνω των οχτώ μέτρων ή αεροσκάφη ή δεξαμενές κολύμβησης, όπως αυτά δηλώνονται.

•Τα ιδρύματα, οι οργανισμοί και κάθε είδους νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα.

•Οι κάτοικοι εξωτερικού.

Στις περιπτώσεις μη υποχρέωσης σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση από τον αιτούντα κατά την διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης για την κάλυψη των εισοδηματικών κριτηρίων.


Ύψος επιδόματος

Ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεται η κατοικία και για επιφάνεια μέχρι 120 τετραγωνικά μέτρα το ύψος του επιδόματος καθορίζεται ανάλογα με την κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης ανά τετραγωνικό μέτρο για την οποία όμως τίθεται ανώτατο όριο. Με βάση αυτό το κριτήριο το ποσό του επιδόματος δεν ξεπερνά για τις πλέον ορεινές και κρύες περιοχές της χώρας τα 840 ευρώ, ενώ το κατώφλι διαμορφώνεται στα 168 ευρώ.


Οι δικαιούχοι για να λάβουν το επίδομα θέρμανσης θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1. Υποβάλλουν αίτηση στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ (www.gsis.gr), για να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης. Στην αίτηση αναγράφονται κατά περίπτωση τα ακόλουθα στοιχεία:

•Ο ΑΦΜ του αιτούντος - υπόχρεου φορολογικής δήλωσης.

•Το ονοματεπώνυμό του.

•Ο αριθμός των προστατευόμενων τέκνων του.

•Ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) που επιθυμεί να πιστωθεί το ποσό και το ονοματεπώνυμο του πρώτου δικαιούχου.

•Ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου κύριας κατοικίας.

•Η ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

•Αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη καθώς και ο ΑΦΜ του εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος.

•Τα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων της κύριας κατοικίας κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

•Η ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία.

•Η υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος για μη υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης.

•Τα στοιχεία επικοινωνίας του (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού ή και σταθερού τηλεφώνου).

Στις περιπτώσεις που έχει αλλάξει κύρια κατοικία ο αιτών υποβάλλει νέα αίτηση.

Οι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΓΓΠΣ συνδέονται, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet, ανεξάρτητα αν έχουν λάβει κλειδάριθμο ή όχι. Οι χρήστες που δε διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης TAXISnet, θα ταυτοποιούνται εναλλακτικά δίνοντας ΑΦΜ και αριθμό ειδοποίησης κάποιας εκ των τελευταίων πέντε εκκαθαρίσεων της φορολογικής δήλωσης.


Η Εφαρμογή Διαχείρισης Ενοίκων/Χιλιοστών Θέρμανσης Πολυκατοικίας απευθύνεται στους διαχειριστές των πολυκατοικιών ή σε εκπροσώπους κτισμάτων όπου υπάρχουν περισσότερες από μία κατοικίες και για τις οποίες υπάρχει κοινή προμήθεια και κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης. Οι διαχειριστές των πολυκατοικιών για να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα θα χρειαστούν για κάθε διαμέρισμα τα εξής στοιχεία:

•Αριθμό Διαμερίσματος (προαιρετικά).

•Ονοματεπώνυμο.

•Όροφο.

•Χιλιοστά Συμμετοχής στις Δαπάνες Θέρμανσης.


Της Μαρίας Βουργάνα

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου