Σάββατο 2 Ιουλίου 2016

ΔΕΗ ~ Πώς θα εφαρμοστεί η έκπτωση 15% στο ηλεκτρικό ρεύμα + παραδείγμα-Λεπτομέρειες για την έκπτωση του 15% στα τιμολόγια δίνει σε μορφή ερωταπαντήσεων η ΔΕΗ.

-Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση, πότε αναμένεται να εμφανιστεί στους λογαριασμούς.

-Πώς υπολογίζεται η έκπτωση. Παράδειγμα.

Μεταξύ άλλων προκύπτει ότι η έκπτωση θα εμφανιστεί στον επόμενο λογαριασμό (και όχι στον πρώτο που θα εκδοθεί μετά την 1η Ιουλίου), εφόσον βέβαια αυτός πληρωθεί εμπρόθεσμα ή ενταχθεί σε ρύθμιση.

Για παράδειγμα, αν ένας καταναλωτής λάβει εκκαθαριστικό λογαριασμό στις 20 Ιουλίου, αυτός δεν θα περιλαμβάνει την έκπτωση: θα πρέπει αυτός ο λογαριασμός να εξοφληθεί εμπρόθεσμα ούτως ώστε η έκπτωση 15% να εμφανιστεί στον επόμενο λογαριασμό.

Δεδομένου ότι οι λογαριασμοί για τους οικιακούς πελάτες εκδίδονται ανά δίμηνο, η έκπτωση θα φανεί στους λογαριασμούς που θα εκδίδονται από 1ης Σεπτεμβρίου.

Προκύπτει επίσης ότι η διαδικασία εφαρμογής της έκπτωσης είναι αυτοματοποιημένη, δεν χρειάζεται δηλαδή να γίνει καμία ενέργεια από την πλευρά των καταναλωτών, ενώ παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες για όσους είναι ενταγμένοι στο Κοινωνικό Οικιακό ή άλλα ειδικά τιμολόγια.
Αναλυτικά οι διευκρινίσεις που παρέχει η ΔEΗ σε μορφή ερωταπαντήσεων:


1. Τι αφορά η παροχή έκπτωσης 15%;
Παρέχεται έκπτωση 15% στις Χρεώσεις Προμήθειας του λογαριασμού ρεύματος σε όλους τους συνεπείς πελάτες. Συγκεκριμένα, όλοι οι πελάτες με τιμολόγιο: Οικιακό Γ1 και Γ1Ν, Επαγγελματικό Γ21, Γ22 και Γ23 στη Χαμηλή Τάση και τιμολόγιο ΒΓ, ΒΧ και ΒΥ στη Μέση Τάση, οι οποίοι θα εξοφλούν το σύνολο του λογαριασμού τους, καθώς και τυχόν δόσεις διακανονισμού οφειλής τους, μέχρι και την καθορισμένη ημερομηνία λήξης, θα λαμβάνουν έκπτωση στον επόμενο λογαριασμό τους, το 15% της αξίας της Χρέωσης Προμήθειας του προηγούμενου λογαριασμού που έχει ήδη εξοφληθεί εμπρόθεσμα.
Δεν περιλαμβάνονται οι πελάτες που απολαμβάνουν ήδη τιμολογιακών προνομίων, όπως πελάτες ενταγμένοι στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, Τιμολόγιο Υπηρεσιών Αλληλεγγύης, Πολυτεκνικό Τιμολόγιο ΓΤ, πρόγραμμα Ακραίας Φτώχειας, Αγροτικό Τιμολόγιο.
Εντούτοις, εάν οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ), κάποιο συγκεκριμένο τετράμηνο λόγω υπέρβασης των ορίων κατανάλωσης της κατηγορίας τους, δεν τιμολογηθούν με τις τιμές του ΚΟΤ, αλλά με κάποιο από τα Οικιακά Τιμολόγια (Γ1 ή Γ1Ν), εφόσον είναι συνεπείς τότε θα λάβουν το ποσό της έκπτωσης 15% για τον συγκεκριμένο εκκαθαριστικό λογαριασμό.


2. Πώς εφαρμόζεται η έκπτωση;
Για κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό που θα εκδοθεί μετά την 01.07.2016, εφόσον πληρωθεί εμπρόθεσμα (καθώς και δόσεις τυχόν διακανονισμού), στον αμέσως επόμενο από αυτόν λογαριασμό θα εμφανιστεί η πίστωση 15%.


3. Είμαι συνεπής, αλλά ο εκκαθαριστικός λογαριασμός μου που εκδόθηκε στις 15.07.2016 δεν περιλαμβάνει το ποσό της έκπτωσης 15%.
Αυτό είναι λογικό γιατί το πρόγραμμα ξεκινά για την πληρωμή λογαριασμών με ημερομηνία έκδοσης την 01.07.2016, δηλαδή εφόσον ο εκκαθαριστικός σας λογαριασμός που εκδόθηκε στις 15.07.2016, πληρωθεί εμπρόθεσμα, τότε στον αμέσως επόμενο από αυτόν λογαριασμό, θα εμφανιστεί (πιστωθεί) αυτόματα, η έκπτωση του 15% της χρέωσης προμήθειας του προηγούμενου λογαριασμού (εκκαθαριστικού) που εξοφλήθηκε εμπρόθεσμα.


4. Είμαι συνεπής, αλλά ο εκκαθαριστικός λογαριασμός μου που εκδόθηκε στις 15.07.2016 δεν περιλαμβάνει το ποσό της Έκπτωσης 15%, αλλά περιλαμβάνει ένα πιστωτικό ποσό ως, Επιστροφή 10%.
Από την 1η Απριλίου είχε τεθεί σε ισχύ το πρόγραμμα επιβράβευσης «Συνέπεια» για τους συνεπείς επαγγελματίες και επιχειρήσεις, με επιστροφή 10% της αξίας της Χρέωσης Προμήθειας ρεύματος του λογαριασμού τους. Οπότε το ποσό Επιστροφή 10% που εμφανίζεται στο λογαριασμό σας, αφορά στην επιβράβευσή σας βάσει του υπόψη προγράμματος.
Εντούτοις, από την 1η Ιουλίου έχει τροποποιηθεί το πρόγραμμα και παρέχουμε πλέον σε όλους τους συνεπείς πελάτες μας, επαγγελματίες, επιχειρήσεις αλλά και νοικοκυριά, έκπτωση 15% στην αξία της Χρέωσης Προμήθειας ρεύματος του λογαριασμού τους.


5. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις
Οι προϋποθέσεις για την παροχή έκπτωσης 15%:
- Να ανήκετε σε κάποια από τις κατηγορίες των πελατών με τιμολόγιο :Γ1, Γ1Ν, Γ21, Γ22, Γ23, ΒΓ, ΒΧ ή ΒΥ.
- Να εξοφλείτε τον εκάστοτε λογαριασμό σας μέχρι και την ημερομηνία λήξης του
- Να εξοφλείτε παράλληλα δόσεις τυχόν διακανονισμού μέχρι και την ημερομηνία λήξης τους.


6. Εφόσον είμαι συνεπής και πληρώ τις προϋποθέσεις πρέπει να καταθέσω κάποια αίτηση στη ΔΕΗ;
Όχι, η διαδικασία είναι αυτοματοποιημένη. Εφόσον διαπιστωθεί ότι έχει εξοφληθεί εμπρόθεσμα ο λογαριασμός σας και οι τυχόν δόσεις της περιόδου, τότε αυτόματα στον επόμενο λογαριασμό σας θα πιστωθεί το ποσό της έκπτωσης.


7. Πώς υπολογίζεται το ποσό της έκπτωσης 15%
Η έκπτωση 15% αφορά στις Χρεώσεις Προμήθειας του εκκαθαριστικού λογαριασμού που έχει εξοφληθεί εμπρόθεσμα, δηλαδή:
* για τους πελάτες με τιμολόγιο Γ1, Γ1Ν, αφορά στο 15% του ποσού του παγίου και της αξίας ενέργειας
* για τους πελάτες με τιμολόγιο Γ21, Γ22 και Γ23 αφορά στο 15% του ποσού του παγίου, της αξίας ενέργειας και της αξίας της ισχύος (όπου υπολογίζεται) και
* για τους πελάτες με τιμολόγιο ΒΓ, ΒΧ και ΒΥ αφορά στο 15% του ποσού της αξίας ενέργειας, της αξίας ισχύος και της αξίας CO2.


8. Πώς εμφανίζεται η έκπτωση στο λογαριασμό
Στο πεδίο με την ανάλυση των χρεώσεων του λογαριασμού (πίσω όψη) θα εμφανίζεται πίστωση με το λεκτικό «Έκπτωση 15%».


9. Εάν εξοφλούνται οι λογαριασμοί στην ημερομηνία λήξης τους (την τελευταία ημέρα προθεσμίας πληρωμής) σε κάποιο από τα συνεργαζόμενα σημεία (π.χ. ΕΛΤΑ, SuperMarket, ΑΤΜ τράπεζας) θεωρείται εμπρόθεσμη η πληρωμή;
Ναι, εφόσον έχουν εξοφληθεί έως και την ημερομηνία λήξης τους θεωρούνται εμπρόθεσμοι.


10. Γιατί το ποσό της έκπτωσης αφορά μόνο στις Χρεώσεις Προμήθειας και όχι και στις Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις;
Μόνον οι Χρεώσεις Προμήθειας είναι χρεώσεις που σχετίζονται με τη ΔΕΗ ΔΕΗ 0,00% και επί αυτών των χρεώσεων υπολογίζεται η έκπτωση, ενώ οι Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις καθορίζονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και την Πολιτεία με βάση σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις και εφαρμόζονται σε όλους τους πελάτες, ανεξαρτήτως του Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχουν επιλέξει.


11. Λαμβάνω Έναντι και Εκκαθαριστικούς λογαριασμούς (τιμολόγια Γ21, Γ1, Γ1Ν). Πώς υπολογίζεται η έκπτωση του 15%;
Ο υπολογισμός της έκπτωσης του 15% γίνεται πάντα επί του εκάστοτε εκκαθαριστικού που έχει εξοφληθεί εμπρόθεσμα και το ποσό της έκπτωσης εμφανίζεται στον αμέσως επόμενο λογαριασμό (είτε είναι έναντι, είτε εκκαθαριστικός).
Έκπτωση δεν υπολογίζεται στον έναντι λογαριασμό, καθώς είναι κατ' εκτίμηση λογαριασμός, στον οποίο δεν εμφανίζεται η ανάλυση των χρεώσεων.
Απαραίτητο βεβαίως είναι η εμπρόθεσμη εξόφληση των λογαριασμών.


12. Παράδειγμα υπολογισμού έκπτωσης σε συνεπή πελάτη με τιμολόγιο Γ22
Χρεώσεις Ιουλίου 2016:
Πάγια Χρέωση 0,49€
kWh 2398X0,08259€/kWh 198,05€ (Υπολογισμός έκπτωσης 214,16*15%=32,12€)
kW 14X1,10000€/kW 15,62€
ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ: 214,16€
Χρεώσεις Αυγούστου 2016: (με ποσό έκπτωσης 15%)
Πάγια Χρέωση 0,49€
kWh 1957X0,08259€/kWh 161,63€
kW 13X1,10000€/kW 13,75€ (Υπολογισμός έκπτωσης 175,87*15% =26,8€)
Έκπτωση 15% -32,12€
ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ: 143,75€2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Δεν υπάρχει στιγμή ιερώτερη από τη σημερινή για να βάλουμε κάτω όλοι τις προσωπικές μας φιλοδοξίες, τις προσωπικές μας φιλοτιμίες, τα παρελθόντα μας https://www.youtube.com/watch?v=PWBH3YIMyIQ

ΛΑ'Ι'ΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ
H χωρα μας ανηκει, αρα εμεις αποφασιζουμε, ΔΕΝ χρειαζομαστε τις τραπεζες να μας δανειζουν, το εισοδημα θα παραγεται απτη δουλεια, και φυσικα ένα κρατος που Δεν θα είναι εχθρος μας, Δεν θα είναι απεναντι μας.!!!! https://www.youtube.com/watch?v=g7eYTvTURuM

Η ουσια ειναι μια, μονο με ΕΘΝΙΚΟ νομισμα θα δουμε ΕΘΝΙΚΗ προκοπη στη χωρα.!!! Δεν φόβομαστε, πλεον ΜΙΑ είναι η λύση, η λυση του Ε.ΠΑ.Μ,
με σχεδιο ΜΕΡΑ-ΤΗ-ΜΕΡΑ.!

http://www.epamhellas.gr/metavasi/
Τωρα ηρθε η σειρα μας..!!!!
1. Μη αναγνώριση του δημόσιου χρέους με βάση το διεθνές δίκαιο.
2. Ανατροπή όλων των συμφωνιών, δεσμεύσεων και μέτρων των δοσιλογικών
κυβερνήσεων.
3. Έξοδος από το ευρώ και αναθεώρηση της σχέσης μας με την Ε.Ε.
4. Δίκη δοσίλογων όλων των προδοτών, ανεξαρτήτως θέσεως (κυβερνητική ή μη).
5. Εγκαθίδρυση Δημοκρατίας μέσω μια νέας Συντακτικής Εθνοσυνέλευσης.
ΚΑΤΩ ΟΙ ΔΟΣΙΛΟΓΟΙ. http://ow.ly/Qdw1301ztJJ

Ανώνυμος είπε...

Ανατροπη ΤΩΡΑ, και ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΩΡΑ, ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.!!!

Στις 5 Ιουλίου συμπληρώνεται ένας χρόνος από το ελληνικό δημοψήφισμα. Το δημοψήφισμα που ο ελληνικός λαός με το συντριπτικό και περήφανο ΟΧΙ του 62%, έστειλε παγκόσμιο μήνυμα για την υπεράσπιση της πατρίδας και της εθνικής ανεξαρτησίας.

Τον Ιούλιο του 2015, ο λαός μας απέδειξε ότι είναι περισσότερος ώριμος από ποτέ να τελειώνει δια παντός με κάθε σκέψη υπαναχώρησης. Να τελειώνει μια και καλή με τις πολιτικές άγριας λιτότητας και εξαθλίωσης.

Να σηκώσει το βάρος της διεκδίκησης της ίδιας του της χώρας, απέναντι στην εκποίηση και το ξεπούλημα της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας.
Να βάλει οριστικό τέλος στις τακτικές εκβιασμού του ευρωπαϊκού και διεθνούς διευθυντηρίου, σηκώνοντας την σημαία της αξιοπρέπειας και της ελευθερίας πολύ ψηλότερα από κάθε επίσημη εκπροσώπησή του.

Η παραχάραξη και η νόθευση του νοήματος του δημοψηφίσματος, η προδοσία που ακολούθησε από την κυβέρνηση της «αριστεράς» και η ανατροπή του αποτελέσματος, αποτέλεσαν συνταγματικό πραξικόπημα. Η ανεπανάληπτη λαϊκή ετυμηγορία, το ΟΧΙ του ελληνικού λαού, είναι ανεξίτηλα γραμμένα στην συνείδηση της συντριπτικής πλειοψηφίας και στοιχειώνουν σήμερα όλους όσους από το πολιτικό και οικονομικό καθεστώς, έβαλαν πλάτη στην ανατροπή του αποτελέσματος και συντέλεσαν στον σφετερισμό της λαϊκής κυριαρχίας.

Το δημοψήφισμα του Ιουλίου του 2015 είναι σήμερα επίκαιρο όσο ποτέ άλλοτε και γρήγορα θα αποτελέσει την μέγιστη δικαίωση απέναντι στα δεινά που σκοπίμως μεθοδεύτηκαν από την αγαστή συνεργασία του ντόπιων κυβερνήσεων και των ξένων αφεντικών τους. Το ΕΠΑΜ λέγοντας όπως πάντα την αλήθεια στον ελληνικό λαό, αισθάνεται ότι μπορεί σήμερα να απευθυνθεί κοιτώντας στα μάτια κάθε ξεχωριστό πολίτη και να του πει να κρατήσει ψηλά το κεφάλι.

Καλεί κάθε εργαζόμενο, συνταξιούχο, τη νέα γενιά, τους άνεργους σε μαζική συμμετοχή και κινητοποίηση, στην επέτειο του ΟΧΙ στις 5 Ιουλίου 2016 σε κάθε πόλη και χωριό, σε ένα δημοκρατικό και πατριωτικό μήνυμα ενότητας του λαού μας, στην πάλη του για την ανάκτηση της εθνικής ανεξαρτησίας, στην διεκδίκηση της πατρίδας μας ενάντια στο καθεστώς κατοχής και τον δοσιλογισμό του πολιτικού κατεστημένου.

Το ΕΠΑΜ θα συμμετέχει στις κινητοποιήσεις της Αθήνας με επίκεντρο την Πλατεία Συντάγματος με συνέπεια και ευθύνη στην ενίσχυση του φρονήματος του ελληνικού λαού προς την απελευθέρωση από κάθε είδους τυραννία.

Το Σώμα του 5ου Συνεδρίου του ΕΠΑΜ, Αθήνα 1 Ιουλίου 2016

Δημοσίευση σχολίου