Πέμπτη 14 Ιουλίου 2016

Μαλάκες μου, οι Συριζαίοι έχουν λαλήσει: Προσλαμβάνουν λέει γερμανικούς ποιμενικούς για...


Στην πρόσληψη ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων προχωρά το υπουργείο Οικονομικών, οι οποίοι θα αναλάβουν ως καθήκον τον εντοπισμό... μετρητών σε αποσκευές επιβατών στις εισόδους και εξόδους της χώρας, με στόχο την αποφυγή της φοροδιαφυγής και των περιορισμό των ροών χρημάτων «χέρι-με-χέρι».

Σε κάθε περίπτωση, προβλέπεται η σύσταση ειδικής επιτροπής, η οποία θα αναλάβει να αξιολογήσει τις προσφορές των υποψήφιων τετράποδων για τις τέσσερις θέσεις.

Δεν διευκρινίζεται επίσης ποιος θα είναι ο... τομέας ευθύνης των σκύλων, αν δηλαδή θα αξιοποιηθούν σε αεροδρόμια, λιμάνια, τελωνεία, ή για τον εντοπισμό χρημάτων ακόμη και σε θυρίδες.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση του υπουργείου Οικονομικών - και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Προμηθειών - που αναρτήθηκε στη Διαύγεια, συστήνεται επιτροπή (αποτελούμενη από εκπαιδευτές και συνοδούς σκύλων που υπηρετούν ήδη σε διάφορα τελωνεία), με σκοπό την αξιολόγηση τόσο των προσφορών όσο και της καταλληλότητας των σκύλων για εκπαίδευση και χρήση τους στην ανίχνευση ρευστών διαθέσιμων.

«Έργο της επιτροπής είναι η αξιολόγηση τόσο των προσφορών όσο και της καταλληλότητας των σκύλων για εκπαίδευση και χρήση τους στην ανίχνευση ρευστών διαθέσιμων καθώς και η έγκαιρη υποβολή εις τριπλούν στην αρμόδια Διεύθυνση των σχετικών πρακτικών αξιολόγησης. Η αξιολόγηση θα γίνει βάσει των κριτηρίων που καταγράφονται αναλυτικά στο παράρτημα της παρούσης απόφασης ενώ η επιτροπή αξιολόγησης θα αποφασίσει για την ημέρα και ώρα που θα λάβει χώρα η αξιολόγηση», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Το ΥΠΟΙΚ «προσλαμβάνει»... σκύλους για να εντοπίζουν μετρητά!

Οι προς επιλογή σκύλοι θα πρέπει, σύμφωνα πάντα με την απόφαση:

1. Να προέρχονται κατά προτίμηση από τις φυλές Γερμανικός Ποιμενικός, Λαμπραντόρ ή Μαλινουά.
2. Να είναι κατά προτίμηση ηλικίας δώδεκα (12) έως είκοσι τεσσάρων (24) μηνών.
3. Να φέρουν σήμανση με ηλεκτρονική ταυτοποίηση (μικροτσίπ).
4. Να είναι εφοδιασμένοι α) με βιβλιάριο υγείας για τους σκύλους που προέρχονται από το εσωτερικό και β) διαβατήρια ΕΕ για αυτούς που προέρχονται από το εξωτερικό, στα οποία θα περιέχονται οι εμβολιασμοί και οι αποπαρασιτώσεις υπογεγραμμένα από κτηνίατρο καθώς και ο αριθμός του ηλεκτρονικού εμφυτεύματος (μικροτσίπ).
5. Να έχουν εμφανές και ανεπτυγμένο το ένστικτο της ανίχνευσης - ανεύρεσης (ένστικτο καταδίωξης – pray drive) και επαναφοράς (retrieve) σε όλους τους χώρους όπου θα δοκιμάζονται με διάφορα παιχνίδια η άλλα αντικείμενα (μπαλάκια, σωλήνες, κλπ).
6. Να είναι κοινωνικοποιημένοι, ισορροπημένοι και χωρίς φοβίες σε ανοικτούς ή κλειστούς χώρους, με ικανότητα να προσαρμόζονται εύκολα σε οποιοδήποτε περιβάλλον και με ένδειξη φυσιολογικής συμπεριφοράς απέναντι στους ανθρώπους.
7. Να είναι ψυχολογικά υγιείς και να μην παρουσιάζουν νεύρα ή νευρωτικό χαρακτήρα.
8. Να έχουν χαμηλή παρόρμηση εκδήλωσης του ενστίκτου προστασίας (defense drive).
9. Να είναι απόλυτα υγιείς.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου