Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2016

Τέλη κυκλοφορίας 2017 ~ Παράταση έως 2 Ιανουαρίου ~~Τελικά έως και 9 Ιανουρίου


Τελικά ισχύει! Αναμεταδίδεται κατά χιλιάδες σήμερα η ανακοίνωση, αλλά φυσικά το Krasoblog ήταν μπροστά κατά μία ημέρα...

Μπήκα στον τραπεζικό λογαριασμό μου μέσω διαδικτύου να πληρώσω σαν καλός μαλάκας τα τέλη που θα μείωνε ο Τσίπρας και βλέπω φρέσκο μήνυμα που γράφει τα εξής:


"Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία καταβολής των τελών κυκλοφορίας του οικονομικού έτους 2017 παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2017 (18:00)".


Υπόψιν ότι έως τώρα δεν έχω διαβάσει κάτι επίσημο, τα παραπάνω είναι από την τράπεζα Πειραιώς.Με λίγο googlάρισμα την βρήκα την άκρη...

Μάλλον ισχύει τελικά γιατί η 31η Δεκεμβρίου πέφτει Σάββατο:

Η καταληκτική προθεσμία καταβολής των τελών κυκλοφορίας ρυθμίζεται βάσει των διατάξεων της υποπαραγράφου Ε.7. της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 η οποία αναφέρει τα εξής:

«1. Η είσπραξη των τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 2362/1995 (Α' 247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».*
Τα τέλη κυκλοφορίας εισπράττονται κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Νοεμβρίου έως την 31 η Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους εκείνου στο οποίο αφορούν. [...]».

*[Σημείωση: Από 01-01-2015 ισχύει ο 4270/2014 "Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις."]

Η 31η Δεκεμβρίου 2016 συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα (σ.σ. Σαββάτο). Για τη συγκεκριμένη υποχρέωση (σ.σ. καταβολή τελών κυκλοφορίας) δεν έχουν ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 7 του Κ.Φ.Δ., μιας και τα τέλη κυκλοφορίας είναι εκτός πεδίου ρύθμισης του συγκεκριμένου νόμου. Για τα τέλη κυκλοφορίας —αναφορικά με την καταληκτική ημερομηνία καταβολής— ισχύει η διάταξη του άρθρου 242 του Αστικού Κώδικα σύμφωνα με το οποίο: «Η προθεσμία λήγει όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και, αν είναι κατά το νόμο εορτάσιμη, όταν περάσει ολόκληρη η επόμενη εργάσιμη». 
Συνεπώς κατά την άποψή μας εφόσον η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής των τελών κυκλοφορίας συμπίπτει με αργία ή μη εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα, η λήξη της παρατείνεται μέχρι την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα όπως ορίζει ο Αστικός Κώδικας ήτοι εν προκειμένω στις 2.1.2017.
Να τονίσουμε στο σημείο αυτό ότι, αν όντως ισχύουν όσα αναφέραμε ανωτέρω θα έπρεπε οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπ. Οικονομικών να είχαν φροντίσει εκ των προτέρων να αναγράφεται στα ειδοποιητήρια η ορθή καταληκτική ημερομηνία πληρωμής των τελών κυκλοφορίας (σ.σ. και όχι η 31η Δεκεμβρίου 2016), έτσι ώστε να γνωρίζουν οι πολίτες μέχρι πότε μπορούν να πληρώσουν εμπρόθεσμα τα εν λόγω τέλη. Να θυμίσουμε ότι το πρόστιμο της εκπρόθεσμης καταβολής είναι ίσο με την αξία των τελών κυκλοφορίας, οπότε κανείς δεν θέλει να ρισκάρει τυχόν εκπρόθεσμη υποβολή και να επωμιστεί το «τσουχτερό πρόστιμο».
Ανεξαρτήτως όμως όλων αυτών, αλλά και σε συνδυασμό με τα προβλήματα που έχουν παρατηρηθεί τις τελευταίες ημέρες στη σχετική εφαρμογή του taxisnet θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί ολιγοήμερη παράταση στην καταληκτική ημερομηνία πληρωμής των τελών κυκλοφορίας έτσι ώστε να ολοκληρωθεί ομαλά και χωρίς ταλαιπωρία των πολιτών η καταβολή των τελών κυκλοφορίας.

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/32904Ενημέρωση: Παράταση έως και 9 Ιανουρίου


Το Υπουργείο Οικονομικών, ύστερα από αιτήματα πολιτών και κοινωνικών φορέων, προχωρά στην παράταση της πληρωμής τελών κυκλοφορίας για το 2017, μέχρι και τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2017.
Η παράταση αφορά στα τέλη κυκλοφορίας, καθώς και στην κατάθεση πινακίδων.

Με δεδομένο ότι η μεγαλύτερη μερίδα των πολιτών έχει ήδη τακτοποιήσει την σχετική υποχρέωση, δεν θα υπάρξει περαιτέρω παράταση.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου