Παρασκευή 19 Αυγούστου 2011

Εισφορά αλληλεγγύης ~ Ποιοί & πόσο θα πληρώσουν με παραδείγματαΌλοι οι μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, επιτηδευματίες, αγρότες και εισοδηματίες που με βάση τη φετινή φορολογική δήλωση είχαν πέρυσι εισόδημα πάνω από 12.000 ευρώ θα πληρώσουν εισφορά από 1% μέχρι και 4% ανάλογα με το ύψους του εισοδήματος τους.

Η εισφορά ορίζεται σε...
 1% για συνολικό καθαρό εισόδημα από 12.001 μέχρι 20.000 ευρώ,
σε 2% για εισόδημα από 20.001 μέχρι 50.000 ευρώ,
σε 3% για εισόδημα από 50.001 μέχρι 100.000 ευρώ και
σε 4% για εισοδήματα άνω των 100.000 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι η εισφορά δεν είναι κλιμακωτή αλλά υπολογίζεται επί του συνολικού εισοδήματος. Αυτό σημαίνει ότι για φορολογούμενο με εισόδημα 25.000 ευρώ η εισφορά δεν θα υπολογισθεί με 1% μέχρι τα 20.000 ευρώ και με συντελεστή 2% για το υπερβάλλον ποσό των 5.000 ευρώ αλλά ο συντελεστής 2% θα αφορά ολόκληρο το εισόδημα. Συνεπώς θα κληθεί να πληρώσει 500 ευρώ (25.000x2%=500). Το ίδιο ισχύει και για φορολογούμενο με εισόδημα 13.000 ευρώ. Δεν θα πληρώσει 1% για τα 1.000 ευρώ πάνω από τις 12.000 αλλά 1% επί των 13.000 ευρώ δηλαδή 130 ευρώ.


Από την επιβολή της έκτακτης εισφοράς εξαιρούνται:

- αποζημιώσεις λόγω διακοπής εργασιακής σχέσης

- οι εφάπαξ παροχές ταμείων πρόνοιας και ασφαλιστικών οργανισμών, τα εφάπαξ βοηθήματα δημοσίων υπαλλήλων

- οι μακροχρόνια άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και όσοι λαμβάνουν κατά την χρήση 2011 επίδομα ανεργίας, έστω κι αν κατά την χρήση 2010 είχαν εισόδημα, εφόσον δεν έχουν κατά τον χρόνο της βεβαίωσης πραγματικά εισοδήματα.

Επειδή οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν είναι δυνατό να εξευρεθούν από τα στοιχεία που επεξεργάζεται η ΓΓΠΣ, προκειμένου οι φορολογούμενοι αυτοί να εξαιρεθούν από την καταβολή της ειδικής εισφοράς, μετά τη λήψη του εκκαθαριστικού σημειώματος θα υποβάλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. αίτηση για νέα εκκαθάριση, με τη βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του, ως μακροχρόνια άνεργοι ή ότι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας και με υπεύθυνη δήλωση ότι δεν αποκτούν πραγματικά εισοδήματα.


Η εφορία ξαναχτυπά με τρεις εισφορές

Πάνω από 3.000.000 φορολογούμενοι θα βάλουν βαθιά το χέρι στη τσέπη για να εξοφλήσουν τρεις εισφορές που θα λάβουν στη συσκευασία του ενός εκκαθαριστικού.

Πρόκειται για αυτούς που το 2010 δήλωσαν συνολικό εισόδημα από όλες τις πηγές ή οι δαπάνες διαβίωσης τους ξεπερνούσαν τα 12.000 ευρώ, όλους τους επιτηδευματίες και τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα αν πέρυσι δεν είχαν εισόδημα και ήταν σε αδράνεια, καθώς και όσους είχαν στην κατοχή τους αυτοκίνητα άνω των 1929 κυβικών, πισίνες και σκάφη αναψυχής.

Η ενεργοποίηση της ρύθμισης του μεσοπρόθεσμού προγράμματος για την επιβολή των εισφορών γίνεται με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Π. Οικονόμου που κοινοποίησε στις εφορίες και δίνει διευκρινήσεις για τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών, για το ποιοι και πώς θα τις πληρώσουν καθώς και για τις κατηγορίες των φορολογούμενων που εξαιρούνται από το μέτρο.


Από την απόφαση προκύπτουν, μεταξύ άλλων, και τα εξής:

- για την επιβολή της εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο συνολικό καθαρό ατομικό εισόδημα, πραγματικό, τεκμαρτό, φορολογούμενο η απαλλασσόμενο. Αυτό σημαίνει ότι ως εισόδημα θα λογίζεται πέραν εκείνου που προέρχεται από μισθούς, συντάξεις, παροχή υπηρεσιών και άλλες πηγές και εκείνο που προκύπτει από τα τεκμήρια διαβίωσης, τα ειδικά επιδόματα όπως τα πολυτεκνικά, τις συντάξεις ακόμα και τις αναπηρικές με ελάχιστες εξαιρέσεις, τις αγροτικές επιδοτήσεις και αποζημιώσεις, τα κέρδη από repos και μετοχές. Εξαιρούνται μόνο οι μισθοί, συντάξεις και πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλών και σε όσους παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό πάνω από 80%, τα εφάπαξ από τα ασφαλιστικά ταμεία και οι αποζημιώσεις για απολύσεις, Επίσης απαλλάσσονται από την εισφορά και οι μακροχρόνιοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ άνεργοι στους οποίους όμως θα αποσταλούν ειδοποιητήρια για την καταβολή της εισφοράς λόγω αδυναμίας εντοπισμού τους και στη συνέχεια θα πρέπει να προσέλθουν στην εφορία με τα αναγκαία παραστατικά για να διαγράψουν την εισφορά

- υπουργοί, υφυπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί, γενικοί γραμματεία, βουλευτές, δήμαρχοι περιφερειάρχες και ευρωβουλευτές θα καταβάλουν αυξημένη εισφορά με συντελεστή 5% επί του συνολικού ποσού εισοδήματος τους εφόσον είχαν την παραπάνω ιδιότητα το 2010

- το τέλος επιτηδεύματος που φέτος θα είναι 300 ευρώ για όλους και από του χρόνου θα φθάνει τα 500 ευρώ θα καταβάλλουν όλοι ανεξαιρέτως οι ελεύθεροι, επαγγελματίες, επιτηδευματίες, εμπορικές κερδοσκοπικές η μη επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής (ομόρρυθμες. ΕΠΕ, ΑΕ κλπ ) κοινοπραξίες, συνεταιρισμοί, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών και άλλες. Το τέλος θα κληθούν να πληρώσουν όσοι το 2010 είχαν δηλώσει εισοδήματα από ελευθέρια επαγγέλματα και εμπορικές επιχειρήσεις ενώ όσοι είχαν μηδενικά εισοδήματα θα ειδοποιηθούν από την εφορία να κάνουν διακοπή εργασιών η αλλιώς θα κληθούν να καταβάλουν το τέλος

- τα ποσά των εισφορών θα καταβληθούν σε έξι ίσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η κάθε μία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 300 ευρώ ενώ σε περίπτωση εφάπαξ πληρωμής όλου του ποσού παρέχεται έκπτωση 5% .


Ειδικές εξαιρέσεις εισοδημάτων

Εξαιρούνται από την εισφορά ειδικές περιπτώσεις εισοδημάτων όπως οι αμοιβές των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αγροτικές ενισχύσεις που δεν συνδέονται με την παραγωγή και κανένα από τα ποσά που δηλώνονται στους κωδικούς 781-782 του εντύπου της φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (E1) και αφορούν απόκτηση εισοδήματος από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων όπως αυτοκίνητα, ακίνητα καθώς και εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό.


Πώς θα γίνεται η είσπραξη της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης

Η εισφορά καταβάλλεται σε 6 ίσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση της εισφοράς και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη, αντίστοιχα.

Η κάθε δόση δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 300 ευρώ, εκτός της τελευταίας. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του οφειλόμενου ποσού, παρέχεται έκπτωση 5%.

Στις περιπτώσεις που η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών δεν διαθέτει στοιχεία για την ορθή εκκαθάριση, τότε οι υπόχρεοι φορολογούμενοι, εφόσον διαπιστώνουν λάθος κατά την παραλαβή του εκκαθαριστικού σημειώματος, υποβάλουν την αρμόδια ΔΟΥ κατά περίπτωση είτε αίτηση για διαγραφή μέρους ή ολόκληρου του βεβαιωθέντος ποσού, είτε τροποποιητική δήλωση.

Η δε Εφορία θα προβεί σε διαγραφή ή σε νέα εκκαθάριση, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα δοθούν από την ΓΓΠΣ. Το νέο ποσό που θα προκύπτει θα καταβάλλεται αποκλειστικά και μόνο στη ΔΟΥ.


Παραδείγματα

Πρώτο παράδειγμα


Ζευγάρι όπου ο σύζυγος είναι ελεύθερος επαγγελματίας με μηνιαίες αποδοχές 1.700 ευρώ και η σύζυγος μισθωτή στον ιδιωτικό τομέα με μηνιαίες αποδοχές 1.300 ευρώ.

Εχουν στη κατοχή τους κύρια κατοικία 80 τ.μ. παλαιότητας 9 ετών που βρίσκεται σε περιοχή μεσαίας τιμής ζώνης (1.800 ευρώ το τ.μ.) και μια κατοικία στην επαρχία 14 ετών σε περιοχή με χαμηλή τιμή ζώνης (1.000 ευρώ το τ.μ.).
Ο λογαριασμός για τη συγκεκριμένη οικογένεια αναλύεται ως εξής:

590 ευρώ θα καταβάλουν για την εισφορά αλληλεγγύης. Ο σύζυγος 408 ευρώ ( 1.700Χ12 μήνες=20.400 ετήσιο εισόδημα Χ2%=408 ευρώ και η σύζυγος 182 ευρώ (1.300 ευρώ Χ14 μήνες= 18.200 ευρώ Χ1%=182 ευρώ).

300 ευρώ επιπλέον θα πληρώσει ο σύζυγος για το τέλος επιτηδεύματος αφού είναι ελεύθερος επαγγελματίας.

800 ευρώ (400 ευρώ για το σύζυγο και άλλα 400 ευρώ για τη σύζυγο) είναι η αύξηση του φόρου εισοδήματος καθώς το αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ μειώθηκα στα 8.000 ευρώ και το τμήμα των 4.000 ευρώ φορολογείται με συντελεστή 10%. Οπότε 4.000 Χ10%=400 ευρώ επιβάρυνση για τον καθένα.

576 ευρώ είναι το τέλος ακινήτων για την κύρια κατοικία (τέλος 6 ευρώ που αναλογεί στην τιμή ζώνης των 1.800 ευρώ επί προσαύξηση 1,2 λόγω της παλαιότητας των 9 ετών=7,2 ευρώ το τετραγωνικό Χ80 τ.μ.=576 ευρώ).

322 ευρώ είναι το τέλος για την κατοικία στην επαρχία (4 ευρώ Χ1,5Χ70τ.μ.).Συνολική επιβάρυνση: 2.588 ευρώ η 7,5% του οικογενειακού εισοδήματος.


Δεύτερο παράδειγμα

Ζευγάρι με μηνιαίες αποδοχές 4.000 ευρώ θα πληρώσει 4.938 ευρώ

Ο σύζυγος εργάζεται ως μισθωτός στον ιδιωτικό τομέα με μηνιαίες μεικτές αποδοχές 2.200 ευρώ και η σύζυγος είναι δημόσιος υπάλληλος με αποδοχές 1.800 ευρώ. Εχουν ένα ΙΧ αυτοκίνητο 2.000 κυβικών εκατοστών. Μια κύρια κατοικία 100 τ.μ. παλαιότητας 4 ετών που βρίσκεται σε περιοχή με τιμή ζώνης 2.050 ευρώ το τ.μ και άλλη μια εξοχική κατοικία 80 τ.μ. παλαιότητας 10 ετών σε περιοχή με τιμή ζώνης 1.501 ευρώ το τ.μ.Το κόστος από τα νέα μέτρα για τη συγκεκριμένη οικογένεια αναλύεται ως εξής:

1.068 ευρώ θα καταβάλει για την εισφορά αλληλεγγύης. Κι αυτό γιατί το ετήσιο εισόδημα του συζύγου είναι 30.800 ευρώΧ2% που είναι ο συντελεστής της εισφοράς = 616 ευρώ ενώ άλλα 452 ευρώ είναι η εισφορά για τη σύζυγο (ετήσιο εισόδημα 22.600 ευρώ Χ2%=452 ευρώ)

1.248 ευρώ επιπλέον απώλειες έχει η σύζυγος που είναι δημόσιος υπάλληλος αφού από την 1-1-2011 επιβλήθηκε εισφορά αλληλεγγύης 3% στις συνολικές μηνιαίες αποδοχές της. Οπότε 1.800 ευρώ Χ3%=54 ευρώ τον μήνα άρα 648 ευρώ τον χρόνο. Επίσης η σύζυγος χάνει 50 ευρώ τον μήνα από τη μείωση του κινήτρου απόδοσης που επιβλήθηκε από την 1-7-2011 κσι συνεπώς η απώλεια σε ετήσια βάση ανέρχεται σε 600 ευρώ

800 ευρώ (400+400) είναι η συνολική επιβάρυνση από τη μείωση του αφορολόγητου ορίου στα 8.000 ευρώ από 12.000 ευρώ από 1-1-2011 για όλα τα φυσικά πρόσωπα

270 ευρώ είναι η εισφορά για το αυτοκίνητο

1.000 ευρώ το τέλος ακινήτων για την κύρια κατοικία (100τ.μΧ10 ευρώ)

552 ευρώ είναι το τέλος για την εξοχική κατοικία (80τ.μΧ 6,9 ευρώ). Συνολική επιβάρυνση: 4.938 ευρώ.


Τρίτο παράδειγμα

Οικογένεια με μισθούς 5.500 € θα καταβάλει 5.460 €

Νοικοκυριό με δύο μισθωτούς στον ιδιωτικό τομέα. Ο σύζυγος λαμβάνει μηνιαίες αποδοχές 2.500 ευρώ και η σύζυγος 3.000 ευρώ. Εχουν στην κατοχή τους ένα αυτοκίνητο 2.000 κυβικών. Εχουν ιδιόκτητη κύρια κατοικία 150 τ.μ. σε περιοχή με τιμή ζώνης 3.100 ευρώ το τ.μ. παλαιότητας 9 ετών και ένα εξοχικό 100 τ.μ. παλαιότητας 10 ετών με τιμή ζώνης 2.000 ευρώ το τ.μ. Το συγκεκριμένο νοικοκυριό θα κληθεί να πληρώσει για εισφορές, τέλη και φόρους τα ακόλουθα ποσά:

1.540 ευρώ για την εισφορά αλληλεγγύης. Με βάση τις μηνιαίες αποδοχές το ετήσιο εισόδημα του συζύγου είναι 35.000 ευρώ. Επί αυτού του ποσού θα καταβάλει εισφορά αλληλεγγύης με συντελεστή 2% δηλαδή ο λογαριασμός ανέρχεται σε 700 ευρώ. Από την πλευρά της η σύζυγος θα πληρώσει 840 ευρώ για εισφορά αλληλεγγύης αφού το ετήσιο εισόδημά της είναι 42.000 ευρώ και επί αυτού επιβάλλεται εισφορά με συντελεστή 2% άρα 840 ευρώ.

800 ευρώ από την αυξημένη παρακράτηση φόρου (400 ο σύζυγος και άλλα 400 η σύζυγος).

270 ευρώ για το τέλος στο αυτοκίνητο που υπολογίζεται με συντελεστή 5% επί του ποσού του τεκμηρίου που προκύπτει με βάση τον κυβισμό του οχήματος.

2.160 ευρώ για το τέλος ακινήτων για την κύρια κατοικία (150τ.μ Χ14,4 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο).

690 ευρώ για το τέλος ακινήτων για την εξοχική κατοικία (100τ.μ Χ6,9 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο). Συνολική επιβάρυνση: 5.460 ευρώ.

1 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Τι νομίζατε δηλαδή, το τζαμί στην Αθήνα πώς θα κατασκευαστεί;

Δημοσίευση σχολίου