Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013

Επίσημο πλέον ~ Παράταση για φορολογικές δηλώσεις έως 30 Αυγούστου


Σε παράταση της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η προθεσμία παρατείνεται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου του φορολογούμενου ως εξής:


  1. Για τα ψηφία: 1 και 2 έως και την 22η Ιουλίου 2013,
  2. για ψηφία: 3 και 4 έως και την 29η Ιουλίου 2013,
  3. για τα ψηφία: 5 και 6 έως και την 5η Αυγούστου 2013,
  4. για τα ψηφία: 7 και 8 έως και την 12η Αυγούστου 2013,
  5. για το ψηφίο: 9 έως και την 26η Αυγούστου 2013
  6. και για το ψηφίο: 0 έως και την 30η Αυγούστου 2013.

Αντίστοιχα παράταση μέχρι και την 8η  Ιουλίου 2013  δόθηκε στην προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους της παρ. 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ (ΟΕ, ΕΕ, κ.λπ.) .

Η πιο πάνω προθεσμία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, ισχύει και για τις εταιρείες που υποβάλλουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματός τους σε φυσική μορφή στην Δ.Ο.Υ., εκτός αυτών που προβλέπεται κατά περίπτωση ειδικότερη προθεσμία από τις διατάξεις του άρθρου 64 του Κ.Φ.Ε. ( περιπτώσεις  δ΄, ε΄ και στ΄ της παραγράφου 1).

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου