Τρίτη 26 Ιουλίου 2011

Έρχεται η “λυπητερή” σε όσους δεν πλήρωσαν τέλη κυκλοφορίας ~ Το ύψος των προστίμων

Χιλιάδες σημειώματα σε κατόχους Ι.Χ. αυτοκινήτων που απέφυγαν, αμέλησαν ή δεν μπόρεσαν να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας στέλνουν οι εφορίες, που “ξεσκονίζουν” παλιότερες οφειλές.

Το υπουργείο Οικονομικών ζητεί από τις εφορίες να διασταυρώσουν στοιχεία των φορολογουμένων με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων για την εκπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας:
Ο έλεγχος θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Αυγούστου και θα αφορά τις οφειλές για το 2010. Το υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει, ωστόσο, προς τις εφορίες ότι “για τα οχήματα που εμφανίζονται να οφείλουν τέλη κυκλοφορίας για το οικονομικό έτος 2008, θα ελέγξετε με τις ίδιες ως άνω παραδοχές και πιθανή οφειλή τελών κυκλοφορίας επόμενων και προηγούμενων ετών. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οφειλή στα έτη αυτά, θα πρέπει να ελέγξετε επιπλέον το ιδιοκτησιακό καθεστώς του οχήματος για τα συγκεκριμένα έτη, στα οποία συντρέχει οφειλή”.


Εφόσον διαπιστωθεί οφειλή των τελών κυκλοφορίας, θα πρέπει να ειδοποιηθούν υποχρεωτικά οι κάτοχοι των οχημάτων αυτών με την αποστολή σχετικών προσκλήσεων, προκειμένου να προσκομίσουν οποιοδήποτε δικαιολογητικό με το οποίο θα αποδεικνύεται ο λόγος για τον οποίο δεν οφείλονται (εάν, για παράδειγμα, το αυτοκίνητο βρίσκεται σε ακινησία) ή έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του οχήματος.

Στην περίπτωση αυτή απαιτείται να τηρηθούν οι διατυπώσεις για την έγκυρη επίδοση της πρόσκλησης, δεδομένου ότι, μετά την ενημέρωση του φορολογουμένου και την παροχή των απόψεών του, είναι νόμιμη η σύνταξη του προστίμου και η ταμειακή βεβαίωση των οφειλόμενων ποσών.

Σε περίπτωσης συνιδιοκτησίας, για τα τέλη κυκλοφορίας και το τυχόν πρόστιμο ευθύνονται όλοι οι συνιδιοκτήτες.

Το συνολικό ποσό της βεβαίωσης καταβάλλεται σε έξι ίσες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση της οφειλής και κάθε μία από τις επόμενες την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα των αντίστοιχων μηνών που ακολουθούν.

Αν η συνολική οφειλή που προκύπτει από τη βεβαίωση είναι μέχρι εκατόν πενήντα ευρώ, τότε καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση της οφειλής.Το ύψος των προστίμων

Για τα Ι.Χ. επιβατικά και μοτοσικλέτες:

1.Για οχήματα στα οποία αναλογούν τέλη κυκλοφορίας κατώτερα των 30 ευρώ, το πρόστιμο ανέρχεται σε 30 ευρώ.

2.Για οχήματα στα οποία αναλογούν τέλη κυκλοφορίας ανώτερα των 30 ευρώ, το πρόστιμο ανέρχεται στο ύψος των τελών κυκλοφορίας, που αντιστοιχούν στον κυλινδρισμό του κινητήρα του οχήματος ή τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

3.Σε περίπτωση μη καταβολής ή εκπρόθεσμης καταβολής του ειδικού φόρου αυτοκινήτων μεγάλου κυβισμού, επιβάλλεται από την αρμόδια ΔΟΥ πρόστιμο που ορίζεται σε ποσοστό 1% επί του οφειλόμενου ειδικού φόρου για κάθε μήνα καθυστέρησης ή μη καταβολής του φόρου αυτού.

4.Στην περίπτωση που το όχημα απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας, το πρόστιμο για την εκπρόθεσμη προμήθεια του ειδικού σήματος είναι ίσο με το ένα δεύτερο (1/2) των τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στον κυλινδρισμό του κινητήρα ή τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα του οχήματος, πλην της περίπτωσης που τα αναλογούντα τέλη είναι κατώτερα των 30 ευρώ, οπότε το πρόστιμο ανέρχεται σε 30 ευρώ.

Για τα λοιπά οχήματα (φορτηγά και λεωφορεία δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, επιβατικά δημόσιας χρήσης κτλ.) το πρόστιμο περιορίζεται στις περιπτώσεις αυτές στο ήμισυ των κατά περίπτωση οφειλόμενων τελών κυκλοφορίας.Απώλειες 20 εκατ. ευρώ

Σε μια περίοδο που η κυβέρνηση καλείται να αυξήσει τα έσοδα από την άμεση φορολογία, οι εφορίες, σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση του επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Λέανδρου Ρακιντζή, δείχνουν “αδύναμες” να εισπράξουν ακόμα τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων. Ο έλεγχος του επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης έδειξε ότι από το 1995 δεν έχουν εισπραχθεί τα τέλη κυκλοφορίας 114.625 αυτοκινήτων, κάτι που μεταφράζεται σε ποσό περίπου 27 εκατ. ευρώ. Από αυτό το ποσό των οφειλών, εκείνο που έχει εισπραχθεί είναι λίγο παραπάνω από επτά εκατ. ευρώ, κάτι που οδηγεί σε απώλειες 19,738 εκατ. ευρώ, μαζί με τα ανείσπρακτα πρόστιμα για τους παραβάτες.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου