Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011

Σχέδιο για ιδιώτες γιατρούς στο ΙΚΑ ~ Αμοιβές


Πρόταση για συµπράξεις ιδιωτών γιατρών µε γιατρούς του ΙΚΑ στους οποίους θα εκχωρηθούν τα πολυϊατρεία µελετά το υπουργείο Εργασίας. Στην περίπτωση αυτή, οι γιατροί θα ενοικιάζουν τις δοµές του ΙΚΑ, προσφέροντας πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας στους ασφαλισµένους.

Στα σχέδια του υπουργείου είναι να δοθεί η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής γιατρού στους ασφαλισµένους, αρκεί οι ιδιώτες να είναι «πιστοποιηµένοι» – δηλαδή, να δέχονται να υπόκεινται σε έλεγχο µέσω π.χ. της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

«Μελετάται η εκδοχή να δηµιουργήσουν κοινοπραξίες οι γιατροί του ΙΚΑ σε συνεργασία µε ιδιώτες γιατρούς , µετά την ένταξη των µονάδων υγείας των Ταµείων στον Εθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Στην περίπτωση αυτή, τα περίπου 200 πολυϊατρεία ενδέχεται να µετατραπούν σε...
 πολυδύναµα διαγνωστικά κέντρα», λέει στα «ΝΕΑ» ο διοικητής του ΙΚΑ Ροβέρτος Σπυρόπουλος.

Οι γιατροί θα διαχειρίζονται τα έσοδα των µονάδων υγείας, παράλληλα όµως, σύµφωνα µε πληροφορίες, θα επωµιστούν και ταέξοδα λειτουργίας και δαπανών – ή έστω µέρος αυτών – για τηναγορά εξοπλισµού στο πλαίσιο του ανταγωνισµού.

Σηµειώνεται ωστόσο πως το σχετικό νοµοσχέδιο που θα ορίζει το γενικό πλαίσιο δράσης του Εθνικού Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας αναµένεται να κατατεθεί στη Βουλή σε περίπου δέκα ηµέρες. Συνεπώς, οι λεπτοµέρειες για περαιτέρω ρυθµίσεις θα οριστούν µε Προεδρικά ∆ιατάγµατα.

Το στοίχηµα, σύµφωνα µε τους αρµοδίους, είναι να συρρικνωθεί η λίστα αναµονής στις µονάδες υγείας του Ταµείου, η οποία είναι συχνά τεχνητή όπως καταγγέλλουν. Και αυτό, γιατί η… ουρά οδηγεί τους ασφαλισµένους στα ιδιωτικά ιατρεία των γιατρών του ΙΚΑ, που κατ’ αυτό τον τρόπο εξασφαλίζουν πελατεία.

Οι αµοιβές

Πάντως, στην περίπτωση που δοθεί πράσινο φως να εισχωρήσουν και ιδιώτες γιατροί στα πολυϊατρεία του ΙΚΑ, οι ασφαλισµένοι δεν θα πληρώνουν από την τσέπη τους για τις υπηρεσίες που τους παρέχονται. Αντίθετα, οι γιατροί θα αµείβονται για τις επισκέψεις και τις ιατρικές πράξεις βάσει του ενιαίου πακέτου παροχών υγείας, που θα αποτελέσει κοινό «τιµοκατάλογο» για όλους τους ασφαλισµένους και θα καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταµεία.

Επιπλέον, σύµφωνα µε τον κ. Σπυρόπουλο, στην περίπτωση που η πρόταση γίνει πράξη δεν θα θιγούν ούτε οι εργασιακές σχέσεις των περίπου 5.000 µόνιµων γιατρών του ΙΚΑ, οι οποίοι θα συνεχίζουν να λαµβάνουν τον µηνιαίο µισθό τους µέχρις ότου συνταξιοδοτηθούν. Αλλωστε, ο διοικητής του ΙΚΑ προσθέτει πως το σχέδιο – αν εγκριθεί – θα λειτουργήσει πιλοτικά ώστε να συνεκτιµηθούν τα οφέλη και οι ζηµίες. Ελεύθερη πρόσβαση σε ιδιώτες γιατρούς εξετάζεται να έχουν οι ασφαλισµένοι µετά την κατάρτιση τουενιαίου πακέτου παροχών υγείας. Ο κοινός «τιµοκατάλογος», σύµφωνα µε τους αρµοδίους, θα εξαλείψει το πρόβληµα των ασφαλισµένων δύο ταχυτήτων, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα στους πολίτες να λαµβάνουν ιατρική κάλυψη χωρίς περιορισµούς.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να καλύπτονται οι εργασίες των ιδιωτών γιατρών από τον Εθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας είναι να υπόκεινται σε έλεγχο. Αυτό σηµαίνει πως πρέπει και αυτοί να δεχθούν να ενταχθούν στο σύστηµα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Με αυτό τον τρόπο, οι αρµόδιες υπηρεσίες θα ελέγχουν αν η συνταγογράφηση συµπίπτει µε τη φαρµακευτική δαπάνη και κατανάλωση, εντοπίζοντας περιπτώσεις σπατάλης.
ΤΑ ΝΕΑ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου