Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2011

Τέλος στους κρατικοδίαιτους αγροτικούς συνεταιρισμούς


Καιρός ήταν. -Φάγανε, φάγανε, φάγανε...

Το πρώτο βήμα για τη νέα γενιά συνεταιρισμών που θα στηρίξουν την αγροτική ανάπτυξη στη χώρα αποτελεί το πλαίσιο αρχών που παρουσίασε χθες στο υπουργικό ο Κώστας Σκανδαλίδης. Το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο που συζητήθηκε χθες σηματοδοτεί το τέλος εποχής για τους συνεταιρισμούς «σφραγίδες» ή «φαντάσματα» και δημιουργεί προϋποθέσεις για συνεταιριστικά σχήματα επιχειρηματικής μορφής.

Με το προωθούμενο θεσμικό πλαίσιο θα υπάρχουν μόνο πρωτοβάθμιοι συνεταιρισμοί (ΑΣΟ) και οι Ενώσεις μετατρέπονται σε απλούς συνεταιρισμούς, καθιερώνονται οι...
 Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) που θα είναι ουσιαστικά οι συνεταιριστικές εταιρείες (Α.Ε. και ΕΠΕ) και ανοίγει το πεδίο για νέες ισχυρές Ομάδες Παραγωγών.


Φιλοδοξία...

Σύμφωνα με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, το εν λόγω θεσμικό πλαίσιο φιλοδοξεί να βάλει τέλος στον κρατισμό, που θέλει δημόσιες πολιτικές (κρατικό-κοινοτικό χρήμα) να χρηματοδοτούν 6.200 υπολειτουργούντες συνεταιρισμούς, εκ των οποίων, μάλιστα, οι 5.200 είχαν μηδενικό τζίρο κατά την τελευταία οικονομική χρήση! Σύμφωνα με στοιχεία της ΑΤΕbank, μόλις 28 οργανώσεις έχουν τζίρο πάνω από 12 εκατ. ευρώ, μόνο 65 θεωρούνται βιώσιμες με τζίρο μικρότερο από 12 εκατ. ευρώ, ενώ όλες οι άλλες είναι προβληματικές.


Οι συλλογικές αγροτικές οργανώσεις πλέον χωρίζονται σε:

Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (ΑΣΟ): Όλοι οι συνεταιρισμοί αγροτικών προϊόντων θεωρούνται πρωτοβάθμιοι και διέπονται από τους ίδιους κανόνες συμπεριλαμβανομένων και των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών.

Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ): Οι κάθε μορφής συνεταιριστικές ενώσεις, κοινοπραξίες συνεταιρισμών και συνεταιριστικές εταιρείες, που συγκροτούνται από παραγωγούς ή και συνεταιρισμούς και έχουν τη μορφή κεφαλαιουχικής εταιρείας, θεωρούνται Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) και είναι ανεξάρτητες από τη λειτουργία των συνεταιρισμών.

Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ): Αναγνωρίζονται Ομάδες Παραγωγών οι οποίες αποκτούν πρόσβαση σε κίνητρα καθώς και σε χρηματοδοτήσεις τους από διαχειριστικά ή άλλα επιχειρησιακά προγράμματα μόνο εφόσον πληρούν το προαναφερθέν πλαίσιο.


Εθνικό Μητρώο

Οι τρεις κατηγορίες οργανώσεων καταχωρούνται και αναγνωρίζονται στη σχέση τους με το κράτος με βάση πολύ συγκεκριμένα και διαφοροποιημένα κριτήρια στο Εθνικό Μητρώο Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων.

Μάλιστα, για το σκοπό αυτό ιδρύεται Εποπτική Αρχή για τον έλεγχο και τη λειτουργία του Μητρώου, συνεπικουρούμενη από το Εποπτικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν υπηρεσιακοί, ειδικοί επιστήμονες και εκπρόσωποι των συλλογικών αγροτικών οργανώσεων.


Στα κριτήρια αξιολόγησης των ΑΣΟ συμπεριλαμβάνονται:

•Άμεση εκλογή των οργάνων τους με καθολική ψηφοφορία των μελών τους.
•Ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο 60.000 ευρώ.
•Αποτελεσματική συνεταιριστική και εταιρική διακυβέρνηση.
•Οικονομική βιωσιμότητα με βάση τον κύκλο εργασιών και τα περιουσιακά στοιχεία.
•Όροι και προϋποθέσεις διαφάνειας.

Κατά την πρώτη εγγραφή και αξιολόγηση, εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του νόμου, οι ΑΣΟ προσκομίζουν τα απαιτούμενα στοιχεία στην Εποπτική Αρχή για την εγγραφή στο Μητρώο. Σε περίπτωση που δεν προσκομίσουν τα στοιχεία, δεν αναγνωρίζονται. Οι αρχικά καταχωρούμενες ως μη ενεργές σε περίπτωση που δεν συγχωνευθούν με ενεργές ΑΣΟ έως τις 31-12-2011 οδηγούνται σε αναγκαστική εκκαθάριση.

Εν τω μεταξύ, αντιδράσεις από τη σημερινή ηγεσία του συνεταιριστικού χώρου και ειδικά από τη διοίκηση της ΠΑΣΕΓΕΣ αναμένεται να προκαλέσει η πρόταση του υπουργείου για ριζική αλλαγή στη δομή και λειτουργία της τριτοβάθμιας οργάνωσης, που μετατρέπεται σε Πανελλήνια Ένωση Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων (ΠΕΣΑΓΟ).

Το χάος και οι αλλαγές

Το κράτος χρηματοδοτεί 6.200 συνεταιρισμούς που υπολειτουργούν, με τους 5.200 να έχουν μηδενικό τζίρο

Μόλις 28 είχαν τζίρο πάνω από 12 εκατ. ευρώ και μόνο 65 θεωρούνται βιώσιμες με τζίρο μικρότερο από 12 εκατ. ευρώ, ενώ οι άλλες είναι προβληματικές

Η ΠΑΣΕΓΕΣ γίνεται ΠΕΣΑΓΟ και θα εκλέγεται άμεσα από τους αγρότες

Καθιερώνονται Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις

Πηγή

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου