Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011

Πόσες αποδείξεις πρέπει να μαζέψετε για να γλιτώσετε φόρο (Φορολογική δήλωση του 2011)


Στο 10% του ατομικού εισοδήματος το οποίο φορολογείται με τις γενικές διατάξεις αν το εισόδημα αυτό είναι άνω των 6.000 ευρώ και μέχρι 12.000 ευρώ, ανέρχεται η αξία των αποδείξεων που πρέπει να μαζευτούν από το φορολογούμενο και να προσκομιστούν μαζί με τη φορολογική δήλωση για να διασφαλίσει το αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ.

Αν το ατομικό εισόδημα υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ, τότε η αξία των προσκομιστέων αποδείξεων ισούται με το 30% του τμήματος του εισοδήματος πάνω από τα 12.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 1.200 ευρώ. Για ατομικό εισόδημα μέχρι 6.000 ευρώ δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων δαπανών.
Ένα εργαλείο για τον υπολογισμό των αποδείξεων που χρειάζεστε ανάλογα με το εισόδημά σας ώστε να γλιτώσετε επιπλέον φόρο.

Δείτε το εδώ κι ένα παρόμοιο εδώ.

Έναν χρήσιμο οδηγό για τη συμπλήρωση της δήλωσης έδωσε η εφημερίδα Έθνος. Μπορείτε να τον κατεβάστε από εδώ ή εδώ.

Πριν λίγες ημέρες το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε αναλυτικό οδηγό για τις φορολογικές δηλώσεις, τα δικαιολογητικά δαπανών, τα τεκμήρια και τις αποδείξεις που κατοχυρώνουν το αφορολόγητο. Μπορείτε να τον κατεβάσετε από εδώ ή εδώ.

Προσοχή!  Παγίδα με τα τεκμήρια, θα απαιτηθούν περισσότερες αποδείξεις.

Σε κλειστό φάκελο με αναγραφή του συνολικού αριθμού των αποδείξεων αλλά και της συνολικής αξίας τους θα παραδίδονται οι αποδείξεις για την κατοχύρωση του αφορολόγητου, σύμφωνα με τις οδηγίες που εξέδωσε σήμερα το υπουργείο Οικονομικών.

Σε περιπτώσεις ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων, οι αποδείξεις θα...
 κρατούνται σε φάκελο από τον φορολογούμενο και θα παραδίδονται στην εφορία εάν και εφ' όσον ζητηθούν σε περίπτωση ελέγχου της δήλωσης. Ειδικότερα για όσους προβλέπεται επιστροφή φόρου θεωρείται πιθανό ότι θα ζητηθούν ούτως ή άλλως. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με οδηγίες του υπουργείου, σε περιπτώσεις που οι αποδείξεις έχουν αλλοιωθεί με το πέρασμα του χρόνου και το μελάνι τους έχει εξαφανιστεί δεν θα προσμετρώνται.

Kατεβάστε το βιβλιαράκι με τις οδηγίες για την φορολογική δήλωση από εδώ.

Στις αποδείξεις θα μπουν όλα τα ποσά δαπανών που έγιναν στην Ελλάδα με ανώτατο ατομικό όριο τις 15.000 ευρώ και οικογενειακό όριο τις 30.000 ευρώ.

*Το ποσό των δηλούμενων δαπανών που καλύπτονται με αποδείξεις μερίζεται μεταξύ των συζύγων, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος του καθενός, το οποίο δηλώνεται με την αρχική δήλωσή τους και φορολογείται με τις γενικές διατάξεις. Επιπλέον, προβλέπεται και μεταφορά ποσού δαπανών από τον έναν σύζυγο στον άλλον, εφόσον έχει καλύψει το αφορολόγητο ποσό του.

**Όταν ο ένας σύζυγος δηλώνει ει­σόδημα μέχρι έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ, οι αποδείξεις που προσκομίζονται καλύπτουν το αφορολόγητο ποσό του άλλου συζύγου, εφόσον αυτό υπερβαίνει τα έξι χι­λιάδες (6.000) ευρώ.»


Παραδείγματα:

1ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Ετήσιο δηλούμενο εισόδημα:

Υπόχρεου :       25.500 ευρώ
Συζύγου :           6.000
Οικογενειακό :   31.500

Δηλούμενο ποσό αποδείξεων 5.250 ευρώ

Απαιτούμενο ποσό αποδείξεων:

Υπόχρεου: (12.000Χ10%)+(13.500Χ30%)=1.200+4050=5.250 ευρώ

Συζύγου: Δεν απαιτούνται λόγω ποσού εισοδήματος

Στο παράδειγμα αυτό η σύζυγος, λόγω ποσού εισοδήματος, δεν έχει υποχρέωση να προσκομίσει αποδείξεις και οι προσκομιζόμενες αποδείξεις των 5.250 ευρώ χρησιμοποιούνται όλες από τον υπόχρεο, ο οποίος δικαιούται το αφορολόγητο ποσό των 12.000 ευρώ.


2ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Ετήσιο δηλούμενο εισόδημα:

Υπόχρεου:        28.300 ευρώ
Συζύγου:          16.800
Οικογενειακό:   45.100

Δηλούμενο ποσό αποδείξεων: 5.500 ευρώ

Απαιτούμενο ποσό αποδείξεων:

Υπόχρεου : (12.000Χ10%)+(16.300Χ30%)=1.200+4.890=6.090 ευρώ

Συζύγου : (12.000Χ10%)+(4.800Χ30%)=1.200+ 1.440= 2.640

Συνολικό ποσό απαιτούμενων : 8.730

Επιμερισμός ποσού δηλούμενων αποδείξεων:

Υπόχρεου : 5.500Χ (28.300/45.100)= 3.451,22 ευρώ
Συζύγου : 5.500Χ (16.800/451003)= 2.048,78

Επιβάρυνση φόρου:
Υπόχρεου: 6.090-3.451,22 = 2638,78Χ10%=263,88 ευρώ
Συζύγου: 2.640-2.048,78 = 591,22Χ10%= 59,12
Συνολική 323


3ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Ετήσιο δηλούμενο εισόδημα:

Υπόχρεου :      15.000 ευρώ
Συζύγου :         25.000
Οικογενειακό :  40.000

Δηλούμενο ποσό αποδείξεων : 10.000 ευρώ

Απαιτούμενο ποσό αποδείξεων:

Υπόχρεου : (12.000Χ10%) +(3.000X30%)=1.200+ 900=2.100 ευρώ
Συζύγου : (12.000Χ10%)+ (13.000Χ30%)=1.200+3.900=5.100

Συνολικό ποσό απαιτούμενων αποδείξεων: 7.200

Επιμερισμός ποσού δηλούμενων αποδείξεων :

Υπόχρεου: 10.000Χ (15.000/40.000)= 3.750 ευρώ
Συζύγου: 10.000Χ (25.000/40.000)= 6.250

Ωφέλεια φόρου:
Υπόχρεου: 3.750 -2.100=1.650Χ10% =(165) ευρώ (+)
Συζύγου: 6.250 -5.100 =1.150Χ10% =(115)ευρώ (+)


4ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Ετήσιο δηλούμενο εισόδημα:

Υπόχρεου :        35.000 ευρώ
Συζύγου :          70.000
Οικογενειακό :  105.000

Δηλούμενο ποσό αποδείξεων: 40.000 ευρώ

Απαιτούμενο ποσό αποδείξεων:

Υπόχρεου : (12.000Χ10%) +(23.000X30%)=1.200+ 6.900=8.100 ευρώ

Συζύγου : (12.000Χ10%)+ (36.000Χ30%)=1.200+10.800=12.000

Συνολικό ποσό αποδείξεων : 20.100

1ος Επιμερισμός ποσού δηλούμενων αποδείξεων:

Υπόχρεου: 40.000Χ (35.000/105.000)= 13.333 ευρώ
Συζύγου : 40.000Χ (70.000/105.000)= 26.667

2ος Επιμερισμός ποσού δηλούμενων αποδείξεων:

*(μετά τον περιορισμό του ποσού των 40.000 ευρώ στις 30.000 ευρώ)

Υπόχρεου: 30.000Χ (35.000/105.000)= 10.000 ευρώ
Συζύγου : 30.000Χ (70.000/105.000)= 20.000 »

Ωφέλεια φόρου:
Υπόχρεου: 10.000- 8.100= 1.900Χ10% =(190) ευρώ (+)
Συζύγου : 20.000 -12.000= 8.000Χ10% =(800) ευρώ (+)Στις δαπάνες των αποδείξεων πέρα από τα όσα είχαν γίνει γνωστα και μπορείτε να δείτε στο τέλος της σελίδας περιλαμβάνονται και τα παρακάτω:

►δαπάνη συμβολαιογράφου για σύνταξη απόκτησης ακινήτου εφ' όσον δεν εμπίπτει στις δαπάνες των τεμηρίων (π.χ. γονική παροχή ή δωρεά)
►αποδείξεις ΕΛΤΑ, εταιρειών courier
►αποδείξεις αγοράς υλικών και παροχής υπηρεσιών για κοινόχρηστους χώρους εκτός από τους λογαριασμούς.
►διόδια

Υπενθυμίζεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψιν:

α) Τα εισιτήρια (ΟΑΣΑ ΟΑΣΘ ΟΣΕ κλπ)
β) Οι λογαριασμοί (νερό, τηλεπικοινωνίες, ΔΕΗ)

γ) Οι δαπάνες τεκμηρίων, όπως : Αγορά αυτοκινήτων, μοτοσικλετών κλπ, αγορές αγαθών αξίας άνω των 10.000 ευρώ, αποπληρωμή δανείων, δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων, φροντιστήρια, οι δωρεές χρηματικών ποσών και οι δαπάνες σε τόκους στεγαστικών δανείων

δ) Οι δαπάνες που εξασφαλίζουν φορολογική έκπτωση και συμπεριλαμβάνονται σε ξεχωριστό πεδίο της δήλωσης. Αυτές είναι:

♦ οι αποδείξεις σε γιατρούς και δικηγόρους
♦ όλες οι ιατρικές δαπάνες σε νοσοκομεία (με εξαίρεση τις δαπάνες για τα φάρμακα)
♦οι εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία
♦ενοίκια κύριας κατοικίας αλλά και τα ενοίκια των παιδιών που σπουδάζουν
♦οι δωρεές χρηματικών ποσών και οι δαπάνες σε τόκους στεγαστικών δανείων
♦ασφάλιστρα ζωής ή θανάτου, πυρκαγιάς, αυτοκινήτου


Ποιοι δεν χρειάζεται να μαζέψουν αποδείξεις

•Οι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στο εξωτερικό καθώς και αυτοί του υπουργείου Εξωτερικών και των λοιπών δημόσιων πολιτικών υπηρεσιών, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, της Μόνιμης Αντιπροσωπείας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και των στρατιωτικών, που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και των υπαλλήλων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, των υπαλλήλων του Εθνικού Οργανισμού Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και των υπαλλήλων της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών, που υπηρετούν στα οικεία αντιπροσωπευτικά γραφεία τους στις Βρυξέλλες.

• Όσοι μένουν σε οίκο ευγηρίας
• Οι φυλακισμένοι
• Οι κάτοικοι μελών της Ε.Ε. που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα πλέον του 90% του συνολικού τους

Ποιοι μαζεύουν αποδείξεις... χωρίς λόγο

Με παλαιότερη του οδηγία το υπουργείο Οικονομικών έχει ενημερώσει ότι για ορισμένες κατηγορίες φορολογούμενων, το αφορολόγητο δεν ισχύει. Πρόκειται για όσους το έχουν χάσει επείδή υπέπεσαν σε παραβάσεις του ΚΒΣ και κατά συνέπεια σε αυτούς δεν θα ζητηθούν αποδείξεις. Πρόκειται για όσους


1.Έχουν εντοπιστεί να μην εκδίδουν στοιχεία του ΚΒΣ (όπως αποδείξεις)
2.δεν έχουν συμπληρώσει τα πρόσθετα βιβλία για κάποια φορολογικά στοιχεία που έκοψαν
3.Έχουν κρύψει συναλλαγές πάνω από 1200 ευρώ, έχουν εκδόσει πλαστά και εικονικά ή έχουν λάβει εικονικά στοιχεία

Όλοι οι παραπάνω θα πληρώσουν φόρο 10% για το ποσό του αφορολόγητου μέχρι τις 12.000 ευρώ. Για αυτό τους λόγους άλλωστε τους ζητείται στο νέο έντυπο φορολογίας εισοδήματος να συμπληρώσουν τους σχετικούς κωδικούς (021-022) που αναφέρονται στις παραπάνω παραβάσεις.

Σημειώνεται πως το αφορολόγητο που τυχόν δικαιούνται οι παραπάνω φορολογούμενοι για τα παιδιά που τους βαραίνουν ισχύουν κανονικά.


Τι γίνεται αν έχω συγκεντρώσει περισσότερες αποδείξεις από αυτές που ορίζει ο νόμος;

Όταν οι δαπάνες είναι περισσότερες από τις απαιτούμενες και έως 15.000 ευρώ ατομικά ή 30.000 ευρώ για οικογένεια (ανεξάρτητα αν η σύζυγος εργάζεται ή όχι), ο φορολογούμενος δικαιούται και μείωση φόρου ίση με το 10% της διαφοράς μεταξύ των δηλούμενων και των απαιτούμενων δαπανών


Ποιές αποδείξεις μετράνε για το αφορολόγητο;

Aποδείξεις που μαζεύουμε:


1. Δεξιώσεις γάμων και βαφτίσεων

2. Κέντρα διασκέδασης (κοσμικές ταβέρνες, καμπαρέ, νάιτ κλαμπ, μπουάτ, χορευτικά κέντρα),

3. Εστιατόρια, ταβέρνες και ψαροταβέρνες με ή χωρίς ζωντανή μουσική,

4. Οινομαγειρεία ή οινεστιατόρια,

5. Πιτσαρίες, ψητοπωλεία, οβελιστήρια (σουβλατζίδικα),

6. Μεζεδοπωλεία, ουζερί, τσιπουράδικα, ζυθοπωλεία και σνακ μπαρ

7. Δαπάνες σε μεσίτες για την ενοικίαση ή την αγοραπωλησία ακινήτων

8. Ωδεία

9. Σχολές χορού, ρυθμικής και μπαλέτου

10. Σχολές πολεμικών τεχνών, πάλης και παρόμοιων αθλημάτων γυμναστήρια

11. Κολυμβητήρια

12. Ινστιτούτα ή κέντρα αδυνατίσματος και αισθητικής

13. Κομμωτήρια

14. Διαιτολόγοι

15. Διατροφολόγοι

16. Ομοιοπαθητικοί

17. Λογοθεραπευτές

18. Μασέρ

19. Επισκευή και συντήρηση συσκευών κλιματισμού

20. Υδραυλικοί

21. Ηλεκτρολόγοι

22. Ελαιοχρωματιστές και επαγγελματίες που ασχολούνται με την επισκευή και συντήρηση οικοδομών

23. Αποδείξεις από φαστ φουντ

24. Σούπερμάρκετ

25. Εμπορικά καταστήματα

26. Αποδείξεις τσιγάρων

27. Καταστήματα τροφίμων-ποτών

28. Αποδείξεις σε πλοία

Πηγή: Eλευθεροτυπία


Ο «δεκάλογος» των αποδείξεων που μειώνουν το φόρο

1. Πόσες αποδείξεις θα πρέπει να έχω συγκεντρώσει για να δικαιούμαι το αφορολόγητο όριο;

Για ατομικό εισόδημα έως 6.000 ευρώ δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων δαπανών. Το ελάχιστο ύψος των ετήσιων δαπανών πρέπει να ανέρχεται σε 10% του ατομικού εισοδήματός του, το οποίο φορολογείται με τις γενικές διατάξεις, αν αυτό είναι έως 12.000 ευρώ και αν είναι μεγαλύτερο από 12.000 ευρώ στο 30% για το τμήμα αυτού πάνω από τις 12.000 ευρώ. Η προσαύξηση του αφορολόγητου ποσού του υποχρέου λόγω των τέκνων που τον βαρύνουν δεν συνδέεται με προσκόμιση αποδείξεων δαπανών. Για παράδειγμα, κάποιος που έχει ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 15.000 ευρώ θα πρέπει να συγκεντρώσει αποδείξεις ύψους 2.100 ευρώ [(12.000 Χ 10%) + 3.000 Χ 30%].

Στις αποδείξεις που υπολογίζονται για το αφορολόγητο, αναγνωρίζονται μόνο δαπάνες εντός Ελλάδος για την αγορά αγαθών και λήψη υπηρεσιών. Επίσης υπολογίζονται τα ειδικά στοιχεία που εκδίδουν οι επιχειρήσεις λόγω των συγκεκριμένων υπηρεσιών που παρέχουν (π.χ. αποδείξεις ΕΛ.ΤΑ., εταιρειών courier, πινακίδια χρηματιστηριακών εταιρειών για την αμοιβή των παρεχόμενων υπηρεσιών μόνο κ.λπ.).


2. Ποιες αποδείξεις δεν δέχεται η εφορία για το «χτίσιμο» του αφορολογήτου;

Η εφορία δεν δέχεται αποδείξεις που αφορούν: τιμολόγια ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, αγορά κρατικών λαχείων, συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια (KINO, στοίχημα), εισιτήριο εισόδου στα Καζίνο, εισιτήρια για κάθε είδους μεταφορές (μετρό, τρόλεϊ, λεωφορεία, τραμ, ΗΣΑΠ, Προαστιακός, ΟΣΕ, ΚΤΕΛ, πλοία, αεροπλάνα κ.τ.λ.), αγορά αυτοκινήτου, ακινήτου, μοτοσικλέτας, σκάφους αναψυχής κ.τ.λ., δαπάνες που έγιναν στο εξωτερικό, αλλά και οι αποδείξεις που δηλώνονται ξεχωριστά στη φορολογική δήλωση και μειώνουν τον φόρο ή το εισόδημα, όπως είναι, για παράδειγμα, οι ιατρικές δαπάνες, οι τόκοι των στεγαστικών δανείων, ασφάλιστρα ζωής, ενοίκιο πρώτης κατοικίας, δίδακτρα φροντιστηρίων, δικηγορικές δαπάνες, καταβολή διατροφής κ.τ.λ.


3. Οι αποδείξεις για τα κοινόχρηστα της πολυκατοικίας αναγνωρίζονται;

Δεν περνάνε στην εφορία οι δαπάνες εξόφλησης λογαριασμών ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροδότησης κοινόχρηστων χώρων, αλλά αναγνωρίζονται οι πάσης φύσεως δαπάνες αγοράς υλικών και παροχής υπηρεσιών των κοινοχρήστων μετά τον επιμερισμό τους στους ενοίκους ή στους ιδιοκτήτες των οριζόντιων ιδιοκτησιών. Στις περιπτώσεις αυτές ο διαχειριστής της πολυκατοικίας θα εκδίδει και θα χορηγεί σε κάθε συνιδιοκτήτη ή ενοικιαστή κατά περίπτωση (ανάλογα με το ποιον βαρύνει η δαπάνη) συγκεντρωτική κατάσταση των ετήσιων δαπανών της πολυκατοικίας, στην οποία θα εμφανίζεται το ποσό των κοινόχρηστων δαπανών που λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη του αφορολόγητου ποσού.

Από την κατάσταση αυτή θα προκύπτει αναλυτικά το είδος της δαπάνης, ο αριθμός του τιμολογίου ή της απόδειξης λιανικής πώλησης, του τιμολογίου ή της απόδειξης παροχής υπηρεσιών, το ποσό της δαπάνης, καθώς και η κατανομή του συνόλου των δαπανών αυτών στον κάθε συνιδιοκτήτη ή ένοικο κατά περίπτωση, ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας κάθε οριζόντιας ιδιοκτησίας στους κοινόχρηστους χώρους.

Αντίγραφο της συγκεντρωτικής κατάστασης θα συνυποβάλεται από κάθε συνιδιοκτήτη ή ένοικο, κατά περίπτωση, μαζί με τις λοιπές αποδείξεις δαπανών και το αναγραφόμενο ποσοστό δαπάνης θα συναθροίζεται με τις λοιπές δαπάνες που καλύπτουν το αφορολόγητο ποσό. Τα πρωτότυπα των δικαιολογητικών στοιχείων των κοινόχρηστων δαπανών θα διαφυλάσσονται από το διαχειριστή της πολυκατοικίας.


4. Ποιες άλλες αποδείξεις περνάνε;

Αναγνωρίζεται επίσης η δαπάνη για παροχή υπηρεσιών από συμβολαιογράφο για σύνταξη συμβολαίου απόκτησης ακινήτου, εφόσον βέβαια η δαπάνη αυτή δεν αφορά γονική παροχή ή δωρεά. Όταν στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του συμβολαιογράφου αναγράφεται στο συμβόλαιο, τότε για την απόδειξη της πραγματοποίησης της δαπάνης επισυνάπτονται από τον φορολογούμενο φωτοτυπίες των σελίδων του συμβολαίου από τις οποίες προκύπτει η δαπάνη.


5. Πώς θα υποβληθούν οι αποδείξεις στην εφορία;

Οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αποδείξεις δαπανών σε ειδική ηλεκτρονική φόρμα ή σε κλειστό φάκελο στην αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματός τους ΔΟΥ στον οποίο θα αναγράφονται: το ονοματεπώνυμο και ο ΑΦΜ του υποχρέου, ο αριθμός των αποδείξεων και το συνολικό ποσό αυτών. Ο φάκελος θα παραμένει κλειστός στη ΔΟΥ ως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των δηλώσεων θα ανοιχθούν και θα πραγματοποιηθεί δειγματοληπτικός έλεγχος. Οσοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη δήλωσή τους θα φυλάξουν τις αποδείξεις στο σπίτι τους.


6. Τι γίνεται στην περίπτωση που κάποιες από τις αποδείξεις έχουν... σβηστεί;

Η εφορία θα δέχεται μόνο τις αποδείξεις με ευδιάκριτα τα στοιχεία που αφορούν στην επωνυμία της εκδότριας επιχείρησης, το ΑΦΜ αυτής, την ημερομηνία έκδοσης και το τελικό ποσό.


7. Τι γίνεται αν έχω συγκεντρώσει περισσότερες αποδείξεις από αυτές που ορίζει ο νόμος;

Όταν οι δαπάνες είναι περισσότερες από τις απαιτούμενες και έως 15.000 ευρώ ατομικά ή 30.000 ευρώ για οικογένεια (ανεξάρτητα αν η σύζυγος εργάζεται ή όχι), ο φορολογούμενος δικαιούται και μείωση φόρου ίση με το 10% της διαφοράς μεταξύ των δηλούμενων και των απαιτούμενων δαπανών.

Παραδείγματα:

- Φορολογούμενος με εισόδημα 30.000 ευρώ υποβάλλει αποδείξεις συνολικής αξίας 15.000 ευρώ (από 9.000 που απαιτούνται) κερδίζει έκπτωση φόρου 600 ευρώ.

- Φορολογούμενος με εισόδημα 30.000 ευρώ υποβάλλει αποδείξεις συνολικής αξίας 6.000 ευρώ (από 9.000 που απαιτούνται) έχει επιβάρυνση φόρου 300 ευρώ.


8. Μήπως οι επιπλέον αποδείξεις αποτελέσουν τεκμήριο για να φορολογηθώ επιπλέον;

 Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών διευκρινίζει ότι οι επιπλέον αποδείξεις σε καμία περίπτωση δεν θα είναι τεκμήριο, ακόμη και αν το συνολικό ποσό αποδείξεων ξεπεράσει το δηλωθέν εισόδημα.


9. Τι θα συμβεί στην περίπτωση που έχουν συγκεντρωθεί λιγότερες αποδείξεις;

Όταν οι δαπάνες είναι λιγότερες από τις απαιτούμενες, ο φορολογούμενος επιβαρύνεται με ποσοστό φόρου ίσο με το 10% του ποσού των δαπανών που υπολείπεται. Για ατομικό εισόδημα άνω των 48.000 ευρώ οι απαιτούμενες δαπάνες είναι 12.000 ευρώ και οι δηλούμενες δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις 15.000 ευρώ ατομικά ή 30.000 ευρώ για οικογένεια.


10. Ποιοι δικαιούνται το αφορολόγητο όριο χωρίς την προσκόμιση αποδείξεων;

Το αφορολόγητο ποσό χωρίς να προσκομίσουν αποδείξεις δικαιούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας, οι φυλακισμένοι και οι κάτοικοι κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα πλέον του 90% του συνολικού εισοδήματός τους. Οι λοιποί κάτοικοι εξωτερικού που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα δεν προσκομίζουν αποδείξεις δαπανών, δεδομένου ότι δεν δικαιούνται το αφορολόγητο ποσό της φορολογικής κλίμακας.

Νέο άρθρο με περισσότερες πληροφορίες εδώ.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου