Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2011

Στον "αέρα" συμβασιούχοι που μονιμοποιήθηκαν το 2002! ~ Διευκρινίσεις για το μισθολόγιο των μετατασσόμενων Δ.Υ.

Στον αέρα βρίσκεται η νομιμοποίηση συμβασιούχων του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ με νόμο του 2002, μετά δηλαδή την αναθεώρηση του Συντάγματος του 2001 που απαγορεύει τη μετατροπή των συμβάσεων τους σε αορίστου χρόνου.

Κι αυτό γιατί με απόφαση του Β΄ Τμήματος του Αρείου Πάγου κρίθηκε αντισυνταγματική η προθεσμία των επιπλέον δύο μηνών που δόθηκε στους συμβασιούχους με το Ν. 3051/2002 προκειμένου να υποβάλουν αίτηση κατάταξης σε οργανική θέση με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου.
Η παράταση αυτή...
 δόθηκε μετά την αναθεώρηση του Συντάγματος το 2001 με αποτέλεσμα το Εργατικό Τμήμα του Αρείου Πάγου να κρίνει πώς βάσει του άρθρου 118 (του Συντάγματος) «δεν δίδεται η δυνατότητα στον κοινό νομοθέτη να επεμβαίνει εκ νέου για την θέσπιση κανόνων τακτοποίησης της υπηρεσίας κατάστασης των συμβασιούχων του Δημοσίου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα».

Έτσι, το Εργατικό Τμήμα του Αρείου Πάγου παρέπεμψε την υπόθεση για οριστική κρίση στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου.


Αφορά μεγάλο αριθμό

Εκτιμήσεις φέρουν μεγάλο αριθμό συμβασιούχων να θίγεται από την απόφαση του δικαστηρίου. Οι συμβασιούχοι αυτοί έκαναν χρήση ευεργετικής διάταξης του 2000 (ν.2839) που προέβλεψε ότι το «προσωπικό το οποίο υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ή υπηρέτησε μέσα στο χρονικό διάστημα από 1.8.1999 μέχρι 31.3.2000, στο Δημόσιο, τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμίδας στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης ή με σύμβαση μίσθωσης έργου, κατατάσσεται σε οργανικές θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του φορέα τελευταίας απασχόλησης».

Μάλιστα ο νόμος αυτός του 2000 έδινε προθεσμία δύο μηνών για να καταθέσουν οι συμβασιούχοι τη σχετική αίτηση «τακτοποίησης», ενώ το 2002 ψηφίστηκε νέος νόμος ο οποίος παρέτεινε για δύο ακόμη μήνες την προθεσμία υποβολής της αιτήσεως τακτοποίησης. Αυτή η νέα προθεσμία -μετά την αναθεώρηση- κρίθηκε αντισυνταγματική.

Στην ίδια κρίση περί αντισυνταγματικότητας της εν λόγω παράτασης τακτοποίησης των συμβασιούχων, έχει οδηγηθεί και η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όταν κλήθηκε να εγκρίνει τα χρηματικά εντάλματα των συμβασιούχων που μονιμοποιήθηκαν μετά την αναθεώρηση του Συντάγματος και κατά το χρόνο της δίμηνης παράτασης που προέβλεπε ο νόμος του 2002 , όπως και το Εφετείο Θράκης.


Διευκρινίσεις για το μισθολόγιο των μετατασσόμενων Δ.Υ.


Με βάση το μισθολόγιο της νέας θέσης θα αμοίβονται οι δημόσιοι υπάλληλοι που μετατάσσονται σύμφωνα με εγκύκλιο του υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη.


Η απόφαση του υφυπουργού ουσιαστικά επαναλαμβάνει ανάλογη ρύθμιση που έγινε το Φθινόπωρο του 2010 και ίσχυε αναδρομικά από την αρχή του 2010. Πλέον η "εντολή" προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του δημοσίου επαναλαμβάνεται με την αλλαγή του ημερολογιακού έτους.

Προβλέπει ότι, υπάλληλοι του στενού δημόσιου τομέα, που μετακινήθηκαν ως τις 31-12-2010 και όσοι πρόκειται να μετακινηθούν από την 1η Ιανουαρίου 2011 σε Υπηρεσίες ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, τα οποία ελέγχονται και χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης δεν θα "μεταφέρουν" και τις αποδοχές τους, καθώς θα λαμβάνουν αμοιβές που αναλογούν στη νέα θέση τους.

Η εγκύκλιος εξαιρεί όσους είχαν μεταταγεί ως το τέλος του 2009, οι οποίοι λαμβάνουν τις αποδοχές τους μειωμένες κατά 12 και 8%, όπως προβλέπει το Μνημόνιο.
Πηγή

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου