Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2011

Τζίρος 3 εκατ. ευρώ για το κρασί του κυρ-Γιάννη

Τι και αν έχουμε οικονομική κρίση, δεν είπε το κρασί- κρασάκι ο νυν δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Στ. Μπουτάρης, αφού σε θετική τροχιά παρέμεινε η οινοποιητική βιομηχανία "Κυρ-Γιάννη", που δημιούργησε ο ίδιος πριν από εννέα χρόνια στη Νάουσα.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον έβδομο ισολογισμό της εταιρείας,...
 οι πωλήσεις της το χρονικό διάστημα «1.7.2009 - 30.6.2010» ανήλθαν σε 3,18 εκατ. ευρώ, από 3,02 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας έτσι αύξηση 5,3% σε ποσοστό, παρά την οικονομική κρίση.

Η τελευταία, όμως, δεν άφησε ανεπηρέαστη την επιχείρηση, καθώς τα τελικά οικονομικά της αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με έκτακτες ζημίες 121.000 ευρώ, που οδήγησαν σε συμπίεση των κερδών προ φόρων σε μόλις 28.000 ευρώ, από 102.000 ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Ωστόσο, το μεικτό της περιθώριο βελτιώθηκε, λόγω συμπίεσης του κόστους παραγωγής, οδηγώντας τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο του 1,06 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 0,85 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+24,7%). Συγκεκριμένα, αυξήθηκε από το επίπεδο του 28,1% της προηγούμενης χρήσης, στο 33,3%.

Ακόμη, τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν στο επίπεδο των 800.000 ευρώ, από 573.000 ευρώ έναν χρόνο πριν (+39,6%). Ο νέος δήμαρχος Θεσσαλονίκης είναι πρόεδρος της επιχείρησης, ενώ ο γιος του, Στυλιανός Γ. Μπουτάρης, ασκεί τα καθήκοντα του διευθύνοντος συμβούλου.

Βέβαια, κατά την αρχική περίοδο της λειτουργίας της η εταιρεία είχε καταγράψει υψηλές ζημιές, με συνέπεια να παρουσιάζει συσσωρευμένη ζημιά 1,3 εκατ. ευρώ, παρά τα κερδοφόρα αποτελέσματα που παρουσίασε τα τελευταία έτη. Οι μακροπρόθεσμες και οι βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις της, πάντως, συμπεριλαμβανομένων ομολογιακών δανείων της, ανέρχονται σε 7 εκατ. ευρώ.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου