Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2014

Είναι εχθροί μας ~ Φέρνουν εσπευσμένα την γραφειοκρατία για να αρπάξουν ΕΝΦΙΑ

 

Κατέρρευσαν τα έσοδα από τον ΕΝΦΙΑ λόγω προσφυγών στην Δικαιοσύνη

Να σταματήσει τη «βροχή» ενδικοφανών προσφυγών για την αμφισβήτηση της συνταγματικότητας του ΕΝΦΙΑ επιχειρεί τώρα το υπουργείο Οικονομικών, διαπιστώνοντας ότι εξαιτίας των προσφυγών αυτών έχουν ανασταλεί εισπράξεις και υπάρχει κίνδυνος να μην επιτευχθεί ο εισπρακτικός στόχος για έσοδα ύψους 2,65 δισ. ευρώ.


Το γεγονός ότι μέσα στο Νοέμβριο εισπράχθηκαν μόλις 230 εκατ. ευρώ από τον ΕΝΦΙΑ σήμανε συναγερμό στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, η οποία με νέα εγκύκλιό της κατάργησε άλλη προηγούμενη που καθιστούσε πολύ πιο απλή και σύντομη τη διαδικασία υποβολής ενδικοφανών προσφυγών κατά του ΕΝΦΙΑ. Με τη νέα εγκύκλιο, επανέρχεται σε ισχύ η διαδικασία που είχε καθοριστεί στις 4 Μαρτίου 2014 και προβλέπει απίστευτη γραφειοκρατία και ταλαιπωρία για όσους υποβάλλουν ενδικοφανή προσφυγή κατά πράξεως επιβολής ΕΝΦΙΑ.

Η διαδικασία προβλέπει, μεταξύ των άλλων, ότι ο αρμόδιος υπάλληλος της εφορίας δημιουργεί και ηλεκτρονικό φάκελο της υπόθεσης τον οποίο αποστέλλει μέσω της υφιστάμενης ηλεκτρονικής εφαρμογής στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών.

Στον ηλεκτρονικό φάκελο περιλαμβάνονται σε ψηφιακή μορφή:

α) το διαβιβαστικό έγγραφο του φυσικού φακέλου της υπόθεσης προς την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, με συνημμένη την κατάσταση των εγγράφων που προβλέπεται

β) η ενδικοφανής προσφυγή,

γ) η αίτηση αναστολής στην περίπτωση υποβολής της,

δ) τα έγγραφα που προσκόμισε ο υπόχρεος σε μαγνητική μορφή,

ε) οι εκθέσεις ελέγχου,

στ) οι προσβαλλόμενες πράξεις,

ζ) οι αιτιολογημένες απόψεις της φορολογικής αρχής επί των ισχυρισμών του υπόχρεου, καθώς και
η) κατάσταση - πίνακας των προσβαλλόμενων πράξεων.


Με την εγκύκλιο που έπαυσε να ισχύει, ο υπάλληλος της εφορίας δεν χρειαζόταν να συγκροτήσει ηλεκτρονικό φάκελο ούτε να συντάξει έγγραφο με τις αιτιολογημένες απόψεις της Διοίκησης έναντι των ισχυρισμών του φορολογούμενου.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου