Τρίτη 7 Απριλίου 2015

Φορολογική δήλωση 2015 ~ 45 SOS σημεία


Tα 45 σημεία της φορολογικής δήλωσης των φυσικών προσώπων που πρέπει να γνωρίζω...

~ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 2014~

Πολλά άλλαξαν στις φορολογικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που θα υποβάλλομε μέσα στο 2015 και αφορούν τα εισοδήματα του 2014. Ο νομοθέτης του ν. 4172/13 αποφάσισε ότι έπρεπε να γίνουν, πάλι, αλλαγές.

Για ενημέρωση των φίλων μας  παραθέτουμε  σήμερα τα 45 κυριότερα σημεία της δήλωσης  και τις παγίδες που πρέπει να αποφύγει όποιος θέλει να συμπληρώσει σωστά την φορολογική του δήλωση φέτος.

1.      Mέχρι πότε θα υποβληθεί η φορολογική δήλωση;
  Από την 1η Φεβρουαρίου έπρεπε να ξεκινήσει η υποβολή των  φορολογικών δηλώσεων.
Αν και ο νόμος προβλέπει ότι οι φορολογικές δηλώσεις πρέπει να υποβάλλονται ως τις 30 Απριλίου κάθε χρόνο-ηλεκτρονικά, για μια ακόμα φορά οι καθυστερήσεις στην προετοιμασία των ειδικών εντύπων και όλων των αναγκαίων εγκυκλίων, η υποβολή των δηλώσεων θα ξεκινήσει μετά το Πάσχα με καταληκτική ημερομηνία, προς το παρόν, την 30/6/2015.

2.   Ποια είναι η ιδιομορφία στο νέο έντυπο της φορολογικής δήλωσης ;
Το νέο έντυπο της φορολογικής δήλωσης έχει πολλές αλλαγές . Η κυριότερη είναι η προσθήκη των κωδικών στα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων όπου εμφανίζονται νέοι κωδικοί  για την αγορά επιχειρήσεων, ατομικών ή εταιρικών, για την συμμετοχή στην αύξηση του κεφαλαίου σε επιχειρήσεις κλπ  Γενικά και η δημιουργία του περιουσιολογίου έχει προσθέσει νέους κωδικούς για την προσαύξηση της περιουσίας στο εξωτερικό και εντός Ελλάδος
3.   Από ποιά ηλικία και μετά υπάρχει υποχρέωση υποβολής  φορολογικής δήλωσης;
Ο φορολογούμενος που έχει συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας του υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση και να δηλώνει όλα τα εισοδήματά του, πραγματικά ή τεκμαρτά,  ηλεκτρονικά
4.      Τα ενήλικα προστατευόμενατέκνα υποβάλλουν φορολογική δήλωση ;
 Nαί υποβάλλουν. όταν αποκτούν  εισόδημα ακόμα και όταν είναι εξαρτώμενα μέλη (π.χ. φοιτητές κ.λπ.),  του φορολογούμενου, εφόσον αποκτούν εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό

5.      Ποιος υποβάλλει την φορολογική δήλωση των ανήλικων προστατευόμενων τέκνων;
Για τα εισοδήματα των ανήλικων τέκνων, υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης είναι ο γονέας που ασκεί τη γονική μέριμνα ή ο σύζυγος που θεωρείται, κατ' αρχήν, υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης  του ανηλίκου


6.      Σε ποιες περιπτώσεις έχει δική του φορολογική υποχρέωση το ανήλικο τέκνο;
Για το εισόδημα που αποκτά το ανήλικο τέκνο από εργασιακή σχέση, καθώς και για συντάξεις που περιήλθαν στο ανήλικο τέκνο, λόγω θανάτου του πατέρα ή της μητέρας του, το ανήλικο τέκνο υπέχει δική του φορολογική υποχρέωση και ως εκ τούτου υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.


7.   Ποιοι υποβάλλουν αναγκαστικά φορολογική δήλωση
Οι φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος σε κάθε περίπτωση.
8.   Ποιοί δεν υποχρεούνται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης
Εξαιρετικά, δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης
·      οι φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν αποκτούν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα και
·       οι κεκαρμένοι (κουρεμένοι και σε δοκιμασία)  μοναχοί για το καθαρό ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται σε αυτούς κατά το χρονικό διάστημα που διατηρούν την ανωτέρω ιδιότητα, εφόσον αυτό δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500€.
9.   Ποιοι κάτοικοι Ελλάδος δεν μπορούν να υποβάλλουν μόνοι τους την φορολογική δήλωση (και την υποβάλλει άλλο πρόσωπο);
Υπόχρεοι για υποβολή της  φορολογικής δήλωσης είναι :
Στις περιπτώσεις :  
πτώχευσης  υπόχρεως ,  oσύνδικος πτώχευσης,
σχολάζουσας κληρονομίας , ο κηδεμόνας
επιδικίας, ο προσωρινός διαχειριστής 
μεσεγγύησης ο μεσεγγυούχος.
10.     Πότε οι σύζυγοι υποβάλλουν κοινή δήλωση;
Με ευθύνη του συζύγου, οι σύζυγοι κατά τη διάρκεια του γάμου τους, υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους, όπου ο φόρος, τα τέλη και οι εισφορές που αναλογούν υπολογίζονται χωριστά στο εισόδημα καθενός συζύγου.
11.     Πότε οι σύζυγοι δεν υποβάλλουν κοινή δήλωση;
Οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, ο καθένας για τα εισοδήματά του, εφόσον α) έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωσή τους κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης ή β) ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση. Επίσης, χωριστή φορολογική δήλωση υποβάλλεται και σε περίπτωση θανάτου του ενός συζύγου για το φορολογικό έτος μέσα στο οποίο επήλθε ο θάνατος.
12.      Ποια εισοδήματα δηλώνουμε
·         τα πραγματικά
·         τα τεκμαρτά,
·         τα φορολογούμενα με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλιμακίων ή αυτοτελώς)
·         τα απαλλασσόμενα.

13.     Τι διαφέρει ο φόρος ιδιοκατοίκησης από το τεκμήριο ιδιοκατοίκησης;
Ο φόρος  ιδιοκατοίκησης είναι ένας πολύ αυστηρός φόρος-ενοίκιο που πληρώνουν  οι ιδιοκτήτες στο κράτος όταν μένουν μέσα στο σπίτι τους. Ανεξάρτητα εάν έχουν εισοδήματα ή όχι. Ο φόρος ίσχυσε παλαιότερα στην Ελλάδα και έχει καταργηθεί από το 1999 . Το τεκμήριο διαβίωσης είναι άλλο πράγμα. Με το τεκμήριο διαβίωσης  υπολογίζεται στον φορολογούμενο ένα τεκμαρτό εισόδημα  από την  ιδιοκατοίκηση  και  εάν δεν δηλώσει εισοδήματα  θα φορολογηθεί  επί του τεκμηρίου αυτού.
14.     Τι πρέπει να κάνει ο φορολογούμενος εάν έχει προκαταβάλλει φόρο κατά την διάρκεια του 2014 ;
  Στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος δηλώνεται ο παρακ-ρατηθείς ή ο  αποδοθείς, κατά περίπτωση, φόρος για όλα τα αυτοτελώς φορολογούμενα εισοδήματα. (για να συμψηφιστεί με τον φόρο εισοδήματος που θα προκύψει)

15.     Ποιοί θα προσκομίσουν αποδείξεις δαπα-νών και πόσες για το έτος 2014 για να μειωθεί ο φόρος τους;
Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι υποχρεούνται να προσκομί-σουν  αποδείξεις σε ποσοστό 10% του φορολογητέου εισο-δήματός τους μέχρι 10500€.  Για τις αποδείξεις που δεν προς-κομίζει ο φορολογούμενος (από τις απαιτούμενες) , επιβαρύνε-ται με συντελεστή 22%
16.     Τα ενοίκια που δεν εισπράττει ο ιδιοκτήτης από τον ενοικιαστή θα τα δηλώσει στην φορολογική του δήλωση ;
Από την 1/1/2014  δεν είχε το δικαίωμα να τα εκχωρήσει στο Ελληνικό Δημόσιο. Και είχε υποχρέωση να φορολογηθεί δηλώνοντας τα έσοδα από ενοίκια στην φορολογική του δήλωση. Oμως  με Δελτίο Τύπου  της 3/4/2015 το Υπουργείο Οικονομικών  ανακοίνωσε ότι δεν θα φορολογούνται τα ανείσπρακτα ενοίκια. Θα ακολουθήσει νομοθετική ρύθμιση.
17.     Τα ενοίκια που εισπράχθηκαν από 1/1/2014  μέχρι 31/12/2014 με ποιους συντελεστές θα φορολογηθούν ;
Eνοίκια μέχρι 12.000€ θα φορολογηθούν με συντελεστή  11%.
Ενοίκια από 12001€ και πάνω θα φορολογηθούν με συντελεστή 33%
18.     Όταν εισπράττω ενοίκια από ακίνητο  μπορώ να αφαιρώ δαπάνες που έκανα για το ακίνητο αυτό ;
-Αν το φυσικό πρόσωπο αποκτά εισόδημα από :
·     εκμίσθωση ή
·     δωρεάν παραχώρηση ακινήτου,
δικαιούται να εκπέσει από το εισόδημα αυτό συνολικά ποσοστό 5% επί του ακαθαρίστου εισοδήματος για δαπάνες 
·επισκευής,
·συντήρησης
·ανακαίνισης, ή
·για άλλες πάγιες και λειτουργικές δαπάνες
του ίδιου του ακινήτου, ανεξάρτητα από το είδος και τη χρήση αυτού (κατοικία, κατάστημα, γραφείο, αποθήκη, κλπ) ή των αντίστοιχων δαπανών που αναλογούν στο ακίνητο αυτό από τους κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου που στεγάζεται.
4172/2013  αρθρο 39 παρ.3   πολ.1069/23-3-2015 παρ.3
19.     Η έκπτωση 5% επί των ενοικίων ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις εσόδων από ενοίκια ή υπάρχουν και εξαιρέσεις;
Η έκπτωση 5% διενεργείται για όλα τα ακίνητα που αποφέρουν φορολογητέο εισόδημα του άρθρου αυτού.
20.     Oταν λέμε δαπάνες επισκευής –συντήρη-σης και ανακαίνισης τι εννοούμε ακριβώς ;
Στην έννοια του όρου δαπάνες επισκευής, συντήρησης και ανακαίνισης ακινήτου, περιλαμβάνονται οι δαπάνες που συνίστανται στην
·     αγορά αγαθών και την
·     παροχή υπηρεσιών
ΟΙ ΟΠΟIΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ :
α) να επαναφέρουν κάποιο ακίνητο που έχει υποστεί βλάβη ή αλλοίωση στην αρχική του κατάσταση,
β) να διατηρήσουν κάποιο ακίνητο σε καλή κατάσταση, να προληφθούν ή να παρεμποδιστούν τυχόν βλάβες ή αλλοιώσεις του από τη χρήση ή τη λειτουργία ή την πάροδο του χρόνου και
γ) την αποκατάσταση της αρχικής του φυσιογνωμίας (αρχιτεκτονικής, δομικής, μορφολογικής και καλλιτεχνικής), καθώς και τη λειτουργική εξυπηρέτηση της χρήσης για την οποία προορίζεται το ακίνητο, ανεξάρτητα από την αιτία που προκάλεσε την καταστροφή του.
ΠΡΟΣΟΧΗ:Στις δαπάνες αυτές δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες που αφορούν προσθήκες ή βελτιώσεις ακινήτου.
(με τις προσθήκες-βελτιώσεις αλλάζει η μορφή του ακινήτου και διορθώνω  το Ε9)
4172/2013  αρθρο 39 παρ.3   πολ.1069/23-3-2015 παρ.3
21.     Εάν έχουν εισοδήματα και οι δύο σύζυγοι ποιος γράφει τις αποδείξεις δαπανών στην φορολογική δήλωση ;
Οι  αποδείξεις είναι οικογενειακές. Επιμερίζονται  στους δύο συζύγους ανάλογα με το εισόδημα του καθενός .
22.     Στην υπεκμίσθωση εκπίπτει το μίσθωμα της  μίσθωσης ;
Aπό το ακαθάριστο εισόδημα που προκύπτει σε όλες τις περιπτώσεις υπεκμίσθωσης ακίνητης περιουσίας εκπίπτει το μίσθωμα που καταβάλλεται.
4172/2013  αρθρο 39 παρ.3   πολ.1069/23-3-2015 παρ.3
23.     Αν κάποιος πέθανε εντός του 2014 πώς θα υποβληθεί η φορολογική του δήλωση;
Η δήλωση υποβάλλεται από τους κληρονόμους του  καθ' όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους.
Παράδειγμα:Ημερομηνία αποβίωσης  25/6/2014
Ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, μέχρι την  31/12/2015.
24.   Αν κάποιος μετέφερε την κατοικία του στο εξωτερικό πώς θα υποβληθεί η φορολογική του δήλωση;
η δήλωση υποβάλλεται από τους κατά περίπτωση υπόχρεους καθ' όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους. Παράδειγμα : ίδιο με την προηγούμενη περίπτωση.
25.     Πώς και πότε θα καταβληθούν οι δόσεις του φόρου εισοδήματος;
Για το έτος 2014 η καταβολή του φόρου γίνεται σε τρεις ίσες διμηνιαίες δόσεις μέσα στο 2015
·        η πρώτη δόση θα καταβληθεί  μέχρι τις 31/07/2015,
·         η δεύτερη δόση μέχρι τις 30/09/2015
·        και η τρίτη δόση μέχρι τις 30/11/2015
Ανεξαρτήτως της ημερομηνίας υποβολής της δήλωσης.
    Οι δόσεις δεν μπορεί να εξοφληθούν πέραν της 31/12/2015
26.     Πότε  ο κάτοικος  εξωτερικού υποβάλλει φορολογική δήλωση στην Ελλάδα ;
Okάτοικος  εξωτερικού  υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης στην Ελλάδα μόνον όταν αποκτά  πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα, το οποίο φορολογείται με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλίμακας ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενο.


27.     Πότε ο κάτοικος εξωτερικού δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση στην Ελλάδα ;
Ο κάτοικος εξωτερικού εφόσον δεν αποκτά πραγματικό εισόδημα στη χώρα μας, δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Δεν έχει  σημασία εάν διαθέτει π.χ. δευτερεύουσα κατοικία/επιβατικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα ή προβαίνει σε αγορά ακινήτου/αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζονται σε αυτόν τα τεκμήρια διαβίωσης  και αγοράς περιουσιακών στοιχείων
28.      Εάν πληρωθεί φόρος εισοδήματος στην Αλλοδαπή από Ελληνα κάτοικο Ελλάδος συμψηφίζεται στην Ελλάδα;
στην περίπτωση που φορολογικός κάτοικος Ελλάδας αποκτά εισόδημα στην αλλοδαπή γίνεται  πίστωση του φόρου και ορίζεται ότι ο καταβλητέος φόρος εισοδήματος του φορολογούμενου, όσον αφορά στο εν λόγω εισόδημα, μειώνεται κατά το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για αυτό το εισόδημα.

29.      Στο προηγούμενο παράδειγμα: Η διμερής σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας μπορεί να ορίζει μη καταβολή φόρου στο ένα από τα δύο κράτη;
Δεν πραγματοποιείται πίστωση φόρου στην Ελλάδα όταν υπάρχει  Σύμβαση Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος (ΣΑΔΦΕ), εφόσον από τις διατάξεις της οικείας ΣΑΔΦΕ προβλέπεται ότι το συγκεκριμένο εισόδημα απαλλάσσεται από το φόρο στην αλλοδαπή και φορολογείται μόνο στην Ελλάδα. Επίσης, στην περίπτωση που στην αλλοδαπή επιβλήθηκε υψηλότερος φορολογικός συντελεστής από αυτόν που ορίζεται από τις διατάξεις της οικείας ΣΑΔΦΕ, θα πιστώνεται μόνο ο φόρος που προκύπτει βάσει του συντελεστή που ορίζεται στη διμερή ΣΑΔΦΕ.
30.      To χαρτζιλίκι θα φορολογείται;
Oxι . Δεν υπάρχει διαδικασία ούτε νόμος
31.      Η αντικειμενική δαπάνη των κατοικιών (τεκμήριο διαβίωσης)  σε ποιες περιπτώσεις ισχύει;
Οποιος  διαμένει  σε  ιδιόκτητη κατοικία ,ή σε μισθωμένη κατοικία ή σε κατοικία που του έχει παραχωρηθεί δωρεάν από τους γονείς του, έχει  τεκμήριο διαβίωσης  το οποίο υπολογίζεται κατά περιοχή και ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα.

32.      Πότε δεν ισχύουν τα τεκμήρια στην Ελλάδα για τους ξένους πολίτες ;
Τα τεκμήρια  δεν εφαρμόζονται για τον αλλοδαπό διπλωματικό ή προξενικό εκπρόσωπο,για κάθε φυσικό πρόσωπο που εργάζεται σε πρεσβεία, διπλωματική αποστολή, προξενείο ή αποστολή αλλοδαπού κράτους για τη διεκπεραίωση κρατικών υποθέσεων που είναι πολίτης του εν λόγω κράτους και κάτοχος διπλωματικού διαβατηρίου, καθώς και για κάθε φυσικό πρόσωπο που εργάζεται σε θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Διεθνούς Οργανισμού που έχει εγκατασταθεί βάσει διεθνούς συνθήκης την οποία εφαρμόζει η Ελλάδα.
33.      Μπορεί το ετήσιο ποσό της αντικειμενικής δαπάνης να αμφισβητηθεί από τους Ελληνες πολίτες. Από ποιους ;
Ναί. Εφόσον αυτό αποδεικνύεται από τον υπόχρεο με βάση πραγματικά περιστατικά ή στοιχεία. Τέτοια περιστατικά συντρέχουν ιδίως στο πρόσωπο των υπόχρεων, οι οποίοι:
α) υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους στις Ένοπλες Δυνάμεις,
β) είναι φυλακισμένοι,
γ) νοσηλεύονται σε νοσοκομείο ή κλινική,
δ) είναι άνεργοι και δικαιούνται βοήθημα ανεργίας,
ε) συγκατοικούν με συγγενείς πρώτου βαθμού και έχουν μειωμένες δαπάνες διαβίωσης, λόγω αποδεδειγμένης συμβολής στις δαπάνες αυτές των συγγενών τους με την προϋπόθεση ότι οι τελευταίοι αυτοί έχουν εισόδημα από εμφανείς πηγές,
στ) είναι ορφανοί ανήλικοι οι οποίοι έχουν στην κυριότητά τους επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης από κληρονομιά του πατέρα ή της μητέρας τους και
ζ) προσκομίζουν στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι για λόγους ανώτερης βίας πραγματοποίησαν δαπάνη μικρότερη από την αντικειμενική.
34.      Ποιες είναι οι αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες (τεκμήρια διαβίωσης);
 • ιδιοκατοίκηση κυρίας ή δευτερεύουσας κατοικίας
 • μισθωμένη κυρία ή δευτερεύουσα κατοικία
 • επιβατικών Ι.Χ.
 • μισθωμένη κυρία σπουδάζοντος τέςκνου
 • κατοικία που έχει παραχωρηθεί από γονέα
 • κατοικία που έχει παραχωρηθεί από τέκνο
 • δαπάνη για ιδιωτικά σχολεία
 • δαπάνη για οικιακή βοηθό
 • σκάφη αναψυχής
 • ιστιοφόρα
 • αεροσκάφη
 • δεξαμενές κολύμβησης
 • ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη  διαβίωσης 3.000€ για άγαμο
 • ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη  διαβίωσης  5.000€ για έγγαμους

35.      Ποιες είναι οι δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων;
·        Αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων, δίτροχων ή τρίτροχων αυτοκινούμενων οχημάτων, πλοίων αναψυχής και λοιπών σκαφών αναψυχής, αεροσκαφών και κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας.
 • Αγορά επιχειρήσεων
 • Σύσταση επιχειρήσεων
 • Συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου επιχειρήσεων
 • Δαπάνες για δωρεές και γονικές παροχές άνω των 300€ ετησίως
 • Χορηγίες χρηματικών ποσών άνω των 300€ ετησίως
 • χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε
 • εξόφληση (απόσβεση) δανείων οποιασδήποτε μορφής
 • τόκοι και τόκοι υπερημερίας

36.      Πότε δεν εφαρμόζεται η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων;
α) ΣΕ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ : Για την αντικειμενική δαπάνη, η οποία προκύπτει βάσει Ε.Ι.Χ. αναπήρου, το οποίο απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας.
β) ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΟ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ που δεν διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα και απασχολείται  αποκλειστικά σε γραφεία επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένα στη χώρα μας με βάση τους νόμους α.ν.89/1967, α.ν.378/1968 και του άρθρου 25του ν.27/1975, για το ποσό που προκύπτει με βάση το επιβατικό αυτοκίνητο ΙΧ ή της κατοικίας.
βα) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό και απασχολούνται  αποκλειστικά σε γραφεία επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένα στη χώρα μας με βάση τους νόμους α.ν.89/1967, α.ν.378/1968 και του άρθρου 25του ν.27/1975, για το ποσό που προκύπτει με βάση το επιβατικό αυτοκίνητο ΙΧ ή της κατοικίας
γ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗ-ΤΩΝ  που έχουν υπαχθεί στο ειδικό καθεστώς φορο-λογίας του άρθρου 45του ν.2859/2000, και για την αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει βάσει των επιβατικών αυτοκινήτων που έχουν αγοραστεί για μεταπώληση με τις διατάξεις του άρθρου 45του ν.2859/2000, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται από αυτές, εφόσον δηλαδή η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας του μεταβιβαζόμενου αυτοκινήτου οχήματος έχουν παραμείνει στη ΔΟΥ στην οποία έγινε η μεταβίβαση του αυτοκινήτου προς την επιχείρηση μεταπώλησης μέχρι και την ημερομηνία μεταπώλησης από αυτή σε τρίτο και εφόσον βέβαια το αυτοκίνητο κατά το χρονικό διάστημα δεν κυκλοφόρησε παράνομα. Οι μεταπωλήτριες επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση μαζί με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος να συνυποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία να αναγράφουν τα πιο πάνω αυτοκίνητα που αγόρασαν ή πούλησαν στο οικείο έτος.
Περαιτέρω, προκειμένου για ατομικές επιχειρήσεις μεταπώλησης αυτοκινήτων της περίπτωσης αυτής, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει από τα προς πώληση οχήματα, όταν δεν κατατεθούν η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας τους στη Δ.Ο.Υ. δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μεγαλύτερη αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει από αυτοκίνητο της επιχείρησης. Ισχύει για δαπάνες που προκύπτουν από 1.1.2010 και μετά.
δ) ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ  ΚΑΤΟΙΚΩΝ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ : Για την αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει με βάση σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, ανεξάρτητα από το μήκος και αν χρησιμοποιούν ή όχι προσωπικό. Η απαλλαγή αφορά φυσικά πρόσωπα που είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού.
ε) ΑΓΟΡΑ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ-ΤΙΕΣ Για την αγορά πάγιου εξοπλισμού επαγγελματικής χρήσης από πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Στην έννοια του πάγιου εξοπλισμού περιλαμβάνονται μηχανήματα, υπολογιστές, έπιπλα, σκεύη, Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητα, Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα, Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα, Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα, μοτοποδήλατα, μοτοσυ-κλέτες, σκάφη, αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται από-κλειστικά για την άσκηση επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλματος.
στ) ΑΓΟΡΑ  Ε.Ι.Χ. ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗ-ΡΙΕΣ  Για αγορά επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρή-σης, ειδικά διασκευασμένων για πρόσωπα που παρου-σιάζουν κινητικές αναπηρίες που υπερβαίνουν σε ποσοστό το εξήντα επτά τοις εκατό (67%).
Ως επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης ειδικά διασκευασμένα για κινητικά αναπήρους θεωρούνται εκείνα που διασκευάστηκαν ύστερα από άδεια της αρμόδιας αρχής για να οδηγούνται από πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητική αναπηρία με ποσοστό πάνω από εξήντα επτά τοις εκατό (67%) ή για να μεταφέρουν αυτά τα πρόσωπα μαζί με τα αντικείμενα που είναι απαραίτητα με τη μετακίνησή τους.
ζ) MEΙΩΣΗ 30% ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ  ΠΑΝΩ ΑΠΟ 65 ΕΤΩΝ : Οι ετήσιες αντικειμενικές δαπάνες που υπολογί-ζονται σύμφωνα με το άρθρο 31του παρόντος κώδικα προκειμένου για συνταξιούχους που έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους εφαρμόζονται μειωμένες κατά ποσοστό 30% των όσων προκύπτουν σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις.
η) Για φυσικό πρόσωπο που έχει τη φορολογικήκατοικία του στην αλλοδαπή, εφόσον δεν αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα.
37.      Εάν το τεκμαρτό εισόδημα (διαβίωσης και από-κτησης) είναι μεγαλύτερο από το πραγματικό δη-λωθέν εισόδημα πώς θα φορολογηθεί η διαφορά που θα προκύψει ;
α) (22%) εφόσον ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από μισθωτή εργασία ή/και συντάξεις ή εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων του προκύπτει από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή δεν υπάρχει εισόδημα από καμία κατηγορία  θα φορολογηθεί με την τη φορολογική κλίμακα της παρ. 1 άρθρου 15του Κ.Φ.Ε. (22%-33%)
β) (26%)  εφόσον ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από επιχειρηματική δραστηριότητα ή εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων του δεν προκύπτει  από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
θα φορολογηθεί με την φορολογική κλίμακα παρ. 1 άρθρου 29του Κ.Φ.Ε. (26%-33%)
γ) (13%) το φορολογικό συντελεστή δέκα τρία τοις εκατό (13%) εφόσον ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από ατομική αγροτική επιχείρηση ή εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων του προκύπτει από ατομική αγροτική επιχείρηση.
δ)(22%) εφόσον ο φορολογούμενος είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ το κρινόμενο φορολογικό έτος.
Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι αν ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα από περισσότερες της μίας κατηγορίας εισοδήματος και υπάρχει ισότητα μεταξύ τους τότε η διαφορά μεταξύ συνολικού εισοδήματος και αντικειμενικών δαπανών απόκτησης και διαβίωσης φορολογείται με τη φορολογική κλίμακα της παρ. 1 άρθρου 15του Κ.Φ.Ε.
38.      Μπορεί και πώς να καλυφθεί η διαφορά τεκμηρίου ;
α) Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγο του και τα εξαρτώμενα μέλη του, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή,  και τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
β) Χρηματικά ποσά που δε θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις και αποκτήθηκαν από το φορολογούμενο.
γ) Χρηματικά ποσά που προέρχονται από την διάθεση περιουσιακών στοιχείων. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει ο φορολογούμενος που επικαλείται τίμημα από διάθεση περιουσιακού στοιχείου να αποδεικνύει με επίσημα στοιχεία ότι αυτός είναι ο κύριος του περιουσιακού στοιχείου, καθώς και το τίμημα της πώλησης του στοιχείου αυτού.
δ) Εισαγωγή συναλλάγματος που δεν είναι υποχρεωτικά εκχωρητέο στην Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή του στην αλλοδαπή.
39.      Με ποιες προυποθέσεις μπορούμε να χρησιμοποιήσομε το συνάλλαγμα για κάλυψη τεκμηρίων;
Για τα ποσά  συναλλάγματος που εισάγονται, απαιτείται
·     πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι
·     ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίηση του και η χώρα προέλευσης.
·     ( Όταν ως δικαιούχος του ποσού που εισάγεται εμφανίζεται άλλο πρόσωπο από τον αγοραστή του συναλλάγματος, η βεβαίωση εισαγωγής χρηματικών κεφαλαίων από την αλλοδαπή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από τον δικαιούχο του ποσού.)
·      Αν η εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων γίνει χωρίς ευρωποίηση μπορεί να ευρωποιηθεί μεταγενέστερα και να περιληφθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του έτους κατά το οποίο έγινε η ευρωποίηση. Όλα τα παραπάνω εφαρμόζονται ανάλογα και για χρηματικά κεφάλαια σε ευρώ.
40.      Πρέπει το  συνάλλαγμα να εισάγεται πρίν από την πραγματοποίηση της δαπάνης αγοράς περιουσιακών στοιχείων ;
Οταν πρόκειται για κάλυψη δαπάνης απόκτησης περιουσιακού στοιχείου από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 32 πρέπει να αποδεικνύεται ότι η εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων και η ευρωποίησή τους, αν είναι σε ξένο νόμισμα, έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης.
41.      Τα εισοδήματα που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή πότε και πώς αναγνωρίζονται ;
Αν τα εισοδήματα αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή αναγνωρίζονται εφόσον
·     έχουν φορολογηθεί στην Ελλάδα ή
·     απαλλάσσονται νομίμως από τη φορολόγηση αυτή.
·     Προς απόδειξη της φορολογίας ή της νόμιμης απαλλαγής πρέπει τα εισοδήματα αυτά να έχουν περιληφθεί σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος εφ' όσον υπήρχε σχετική υποχρέωση.

42.      Αγορά περιουσιακού στοιχείου στο εξωτερικό από φυσικό πρόσωπο, φορολογικό κάτοικο Ελλάδος. Τίμημα  καταβληθέν στο εξωτερικό.
Στην περίπτωση που αγορά περιουσιακού στοιχείου (όπως π.χ. αυτοκινήτου) γίνει στο εξωτερικό από φυσικό πρόσωπο που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος τότε στον υπολογισμό της δαπάνης απόκτησης λαμβάνεται υπόψη το τίμημα που καταβλήθηκε στο εξωτερικό. Αν για την κάλυψη της δαπάνης αυτής που έγινε στο εξωτερικό γίνει επίκληση εισοδήματος που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή θα αναγνωριστεί σύμφωνα με τα ανωτέρω εφόσον έχει περιληφθεί σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα, εφ' όσον βέβαια υπήρχε υποχρέωση.
Διευκρινίζεται ότι οι κάτοικοι της αλλοδαπής που δεν έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα και πραγματοποιούν δαπάνες στην αλλοδαπή, δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 32ανεξάρτητα του αν αποκτούν πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα.
43.      Πότε δεν απαιτείται η δικαιολόγηση απόκτησης κεφαλαίων από το εξωτερικό
Δεν απαιτείται η δικαιολόγηση της απόκτησης χρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό για τα πρόσωπα:
α) που είναι φορολογικοί κάτοικοι άλλου κράτους,
β) που είχαν διαμείνει τουλάχιστον επί τρία (3) χρόνια στην αλλοδαπή και η εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό γίνεται μέσα σε 2 χρόνια από τη μετοικεσία τους,
γ) που είχαν διαμείνει πέντε (5) τουλάχιστον συνεχή χρόνια στην αλλοδαπή και τα επικαλούμενα χρηματικά κεφάλαια από το εξωτερικό προέρχονται από καταθέσεις στο όνομά τους ή στο όνομα του άλλου συζύγου σε τραπεζικό λογαριασμό ανοιγμένο σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ ή σε υποκατάστημα Ελληνικής τράπεζας στο εξωτερικό κατά το χρόνο που διέμεναν στην αλλοδαπή ή από καταθέσεις τους μέσα σε 1 χρόνο από τη μετοικεσία τους στην Ελλάδα χωρίς τα χρηματικά κεφάλαια αυτά να έχουν επανεξαχθεί στην αλλοδαπή. Η προϋπόθεση της μη επανεξαγωγής των εισαγόμενων χρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό δεν απαιτείται για το ποσό εκείνο των εισαγόμενων χρηματικών κεφαλαίων που έχει επανεξαχθεί στην αλλοδαπή για την απόκτηση περιουσιακού στοιχείου από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 32εφόσον η δαπάνη για την απόκτηση αυτού του στοιχείου έχει ληφθεί υπόψη κατά την εφαρμογή των άρθρων 32ή 34(δηλαδή έχει ληφθεί υπόψη προκειμένου να κριθεί εάν θα φορολογηθεί με βάση τη συνολική τεκμαρτή δαπάνη).

Επισημαίνεται ότι διευκρινίσεις σχετικά με ειδικότερα θέματα της περίπτωσης αυτής έχουν δοθεί με τις ΠΟΛ.1106/14.4.2014και ΠΟΛ.1228/15.10.2014 οι οποίες δεν θίγονται.

δ) Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί και αποδεικνύονται με έγγραφα στοιχεία ότι φέρουν βέβαιη χρονολογία. Απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο με βέβαιη χρονολογία, που να αποδεικνύει τη σύναψη δανείου και την καταβολή των χρηματικών ποσών που καταβλήθηκαν το κρίσιμο φορολογικό έτος. Σύμβαση δανείου που έχει καταρτιστεί στο εξωτερικό, απαιτείται επίσημη μετάφρασή της στα ελληνικά. Επίσης, απαιτείται βεβαίωση εισαγωγής συναλλάγματος για τα εν λόγω ποσά και πιστοποιητικό ευρωποίησης αν είναι σε ξένο νόμισμα.
Αν η σύναψη δανείου προκύπτει από λογιστικά βιβλία, τότε απαιτείται σχετική βεβαίωση από την επιχείρηση.
ε) Δωρεά χρηματικών ποσών ή γονική παροχή χρημάτων για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.
στ) Ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί κατά τα προηγούμενα έτη ή νόμιμα είχε απαλλαγεί από το φόρο.
44.      Μπορώ να δικαιολογήσω τεκμήρια με επιχορηγήσεις που παίρνει ο φορολογούμενος για πραγματοποίηση επενδύσεων;
Δεν υπάγονται οι επιχορηγήσεις που λαμβάνει ο φορολογούμενος λόγω υπαγωγής σε αναπτυξιακό νόμο για πραγματοποίηση επενδύσεων.
45.      Ποιες απαλλαγές έχουν οι ανάπηροι ;
 • 200€  από τον φόρο
 • Απαλλαγή από τεκμήρια  για την αγορά επιβατικού αυτοκινήτου Ι.Χ., ειδικά διασκευασμένου από πρόσωπο με κινητική αναπηρία άνω του    67%.
 • απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας (το αυτοκίνντο πρέπει να ανήκει στον ανάπηρο)
 • απαλλαγή από τα τέλη ταξινόμισης
 • δελτίο στάθμευσης
 • απαλλαγή από τα διόδια
 • απαλλαγή από την αντικειμενική δαπάνη, η οποία προκύπτει βάσει Ε.Ι.Χ. αναπήρου, το οποίο απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας
Ομως κατά ρητή διατύπωση του νόμου, τα αρνητικά εισοδήματα (ζημίες) πρέπει να συμψηφίζονται με τα θετικά και η αφαίρεση των δαπανών που προσδιορίζονται στα άρθρα 31και 32πρέπει να γίνεται έστω και αν ο φορολογούμενος εξαιρείται από αυτά

Ορέστης Σειμένης; φοροτενικός-συγγραφέας- καθηγητής φορολογίας
Πηγή

1 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

με τετοιους και τοσους φορους πρεπει να εισαι και πολα κιλα μαλακας για να κανεις δημωση, και μαλιστα σωστη.!

Δημοσίευση σχολίου