Δευτέρα 18 Μαΐου 2015

Δημόσιοι Υπάλληλοι ΟΕΕΚ ~ Οι πιο σκληρά εργαζόμενοι του πλανήτη (μέχρι και 48 ώρες το 24ωρο)Από το… ταμείο θα χρειαστεί να περάσουν εργαζόμενοι του ΟΕΕΚ που έπαιρναν μέχρι και 610 ευρώ την ώρα.

Η υπόθεση αφορά δέκα εκπαιδευτές του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης πριν από 15 χρόνια.TΑΣΟΣ ΤΕΛΛΟΓΛΟΥ

Έως το τέλος του μηνός, το Ελεγκτικό Συνέδριο θα αποστείλει καταλογιστικά σημειώματα σε δέκα εκπαιδευτές του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) για αμοιβές δύο εκατ. ευρώ που εισέπραξαν «αχρεωστήτως» πριν από 15 χρόνια ! Τόσος χρόνος απαιτήθηκε, ώστε το Δημόσιο να εισπράξει τα χρήματά του για μια υπόθεση που βρίσκεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο επί μία δεκαετία! Η υπόθεση, αν και αφορά ποσά που στο σύνολό τους προσεγγίζουν για το «πακέτο» διαχείρισης επιμορφωτικών σεμιναρίων τα έξι εκατ. ευρώ , αποκτά επιπρόσθετο ενδιαφέρον, καθώς «αγγίζει» και δύο εργαζομένους στο ίδιο το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας. Για έναν από αυτούς γίνεται καταλογισμός, ενώ ο έτερος,συγγενικό πρόσωπο του οποίου φέρεται να έχει εισπράξει παράτυπα αμοιβές, έχει αποβιώσει.

Η έρευνα ξεκίνησε το 2004, όταν οι ελεγκτές Π. Κουτελάκης και Γ. Μπούτος κατέθεσαν δύο πορισματικές εκθέσεις ελέγχου για επιμορφωτικά σεμινάρια και τον τρόπο οργάνωσής τους την περίοδο 1999-2000. Σε αυτές ανέφεραν ότι:

1.Είχε διαπιστωθεί η καταβολή 2,225 εκατ. ευρώ με μη σύννομες διαδικασίες, όπου οι εκπαιδευτές αμείβονταν έως και 610 ευρώ/ώρα, σε μία εποχή που η νόμιμη αποζημίωση ήταν 35,22 ευρώ/ώρα.

2. Είχαν γίνει μη σύννομες αναθέσεις διδασκαλίας σε εκπαιδευτές που στερούνταν των τυπικών προσόντων. Αναφέρεται από τους ίδιους ελεγκτές «ότι το έργο της διδασκαλίας ανατέθηκε σε πλειάδα στελεχών του Οργανισμού καθώς και σε συγγενικά και φιλικά τους πρόσωπα χωρίς να διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα». Μερικά από αυτά τα πρόσωπα πραγματοποιούσαν έως και 17 διαφορετικά μαθήματα σε έξι διαφορετικά ΙΕΚ, με ωράριο μέχρι 225 ώρες τον μήνα πέραν του «κανονικού ωραρίου»!

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει αποφασίσει να καταλογίσει ευθύνες για τα περαιτέρω σε όσους εκπαιδευτές διορίσθηκαν χωρίς να έχουν τα νόμιμα τυπικά προσόντα για να διδάξουν.

Για παράδειγμα, υπήρχε υπάλληλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου που δίδασκε 17 γνωστικά αντικείμενα όπως εικαστικές τέχνες, αεροπορικοί ναύλοι, αεροπορικό μάνατζμεντ,ηλεκτρονική επεξεργασία σχεδίου, τοπογραφικές ασκήσεις, νοσηλευτική τραυματιολογία κ.ά., ενώ ήταν πτυχιούχος Νομικής! Η εν λόγω υπάλληλος «κατάφερε», εκτός από την πλήρη πρωινή της απασχόληση, να αποζημιωθεί για 225 ώρες πρόσθετης απασχόλησης σε έναν μήνα. Οι ελεγκτές επισημαίνουν ότι για να κατορθώσει να διδάξει όλες αυτές τις ώρες «θα έπρεπε να βρίσκεται εν υπηρεσία 48 ώρες το 24ωρο».

Αντίθετα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν πρόκειται να επιβληθούν καταλογισμοί σε όσους δεν είχαν τυπικά κυρωμένη πρόσληψη, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε «εαυτόν» αναρμόδιο. Όλοι οι εκπαιδευτές θα έπρεπε να «περάσουν» από μια τριμελή επιτροπή που θα αποφαινόταν για την καταλληλότητά τους, αφού είχαν περιληφθεί στον σχετικό κατάλογο με βάση τα προσόντα τους. Οι διαδικασίες αυτές δεν τηρήθηκαν, όχι όμως ως προς τους εκπαιδευτές αλλά ως προς τους συντονιστές των εκπαιδευτών...

Παρ’ όλα αυτά, όλοι –38 συνολικά– έπεσαν δύο φορές στα «μαλακά» πριν τελικώς το δικαστήριο αποφασίσει να συντάξει, το 2012, έκθεση καταλογιστικού ελέγχου, αναγνωρίζοντας ότι το Δημόσιο ζημιώθηκε και ότι σε προηγούμενες αποφάσεις του κακώς είχαν κριθεί νόμιμες οι θεωρήσεις των δαπανών.

Το Συνέδριο είχε αποφανθεί ότι «η θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων στηρίχθηκε κυρίως σε στοιχεία ψευδή ή ανύπαρκτα. Κατά συνέπεια ήταν επιβεβλημένη η ορθή αξιολόγηση από τους θεωρήσαντες τα εν λόγω χρηματικά εντάλματα. Αντ’ αυτού δεν αποδεικνύεται ότι οι θεωρήσαντες προέβησαν σε οποιαδήποτε από αυτές τις ενέργειες. Ως εκ τούτου, οι θεωρήσεις αυτών έγιναν μη νόμιμα και συντρέχει λόγος αναθεώρησής τους...».

Όμως, οι ελεγχόμενοι που έφεραν την ιδιότητα του συντονιστή του εκπαιδευτικού έργου, προέβαλαν τον υπερασπιστικό ισχυρισμό ότι ήταν επιφορτισμένοι με τα καθήκοντα του «απουσιολόγου» και άρα δεν υπήρχε ανάγκη ελέγχου των τυπικών προσόντων. Ωστόσο, οι συμβάσεις τους αναφέρουν ότι τους ανατίθεται «διδακτικό έργο», με υποχρέωση να συντάσσουν μηνιαίες εκθέσεις «για την πρακτική άσκηση των ασκουμένων» και την επίδοσή τους, με τις απαραίτητες παρατηρήσεις για την αξιολόγηση της διαδικασίας. Στην πράξη, όμως, δεν ήλεγχαν ούτε αν οι εκπαιδευτικοί ήταν στις θέσεις τους, όπως αποδεικνύουν τα δύο πορίσματα.

Αυτό, μάλιστα, το ομολόγησε η ίδια η διοίκηση του ΟΕΕΚ, σε έγγραφό της το 2007, γράφοντας ότι η διοίκηση δεν «μπορεί να νομιμοποιήσει ερμηνείες, που έγιναν δεκτές... προκειμένου να δικαιολογήσουν την ανάθεση καθηκόντων συντονιστή σε συγγενικά πρόσωπα, τα οποία δεν διέθεταν τα απαιτούμενα από τις ανωτέρω διατάξεις προσόντα...».

Παράλληλα με τη διαδικασία επιμέρους ελέγχου καθενός εκ των εκπαιδευτών-συντονιστών, το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει το σύνολο της διδακτικής διαδικασίας στον ΟΕΕΚ, προκειμένου να καταλήξει στο ύψος του συνόλου της ζημίας του Δημοσίου. Σημειώνεται ότι το δικαστικό συμβούλιο είχε αποφασίσει προηγουμένως να βάλει την υπόθεση στο αρχείο, καθώς μετά παρέλευση μιας δεκαετίας έρευνα έκρινε ότι τα αδικήματα είχαν παραγραφεί.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου