Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2010

Ορφανοί 5.536 μισθοί του Δημοσίου

Με διακοπή της μισθοδοσίας τους απειλούνται 5.536 δημόσιοι υπάλληλοι που απέφυγαν να απογραφούν στο πλαίσιο της ενεργοποίησης της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής.

Το υπουργείο Οικονομικών σε ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι θα δοθεί μία τελευταία ευκαιρία στους υπαλλήλους αυτούς να δικαιολογήσουν το γεγονός της μη απογραφής τους και να απογραφούν, ενώ, σε αντίθετη περίπτωση, η ΕΑΠ θα σταματήσει την καταβολή της μισθοδοσίας τους.

Υπογραμμίζει δε ότι για τις περιπτώσεις εκείνες που θα διαπιστωθεί ότι έχουν καταβληθεί αμοιβές και αποζημιώσεις κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, το υπουργείο Οικονομικών θα απαιτήσει την επιστροφή των αναλογούντων ποσών και θα κινήσει κάθε σχετική διοικητική έρευνα και νομική διαδικασία.

Σημειώνεται ότι χθες...
 τέθηκε και επισήμως σε λειτουργία το σύστημα πληρωμής για την μισθοδοσία του Δεκεμβρίου με τον αριθμό των υπαλλήλων που πληρώνονται μέσω της ΕΑΠ να ανέρχονται σε 202.025. Το 2,7% από αυτούς δεν έχουν απογραφεί (5.536). Η ΕΑΠ αποτελεί τον μοναδικό φορέα πληρωμής, όχι μόνο των τακτικών αποδοχών αλλά και των πάσης φύσεως πρόσθετων αμοιβών, αποζημιώσεων και με οποιαδήποτε άλλη ονομασία καταβαλλόμενων απολαβών, του πάσης φύσεως προσωπικού του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, καθώς και των λειτουργών που αμείβονται με ειδικά μισθολόγια.

Τον Δεκέμβριο, οι μισθολογικές αμοιβές καταβάλλονται και καταγράφονται, για πρώτη φορά, σε κεντρική, ηλεκτρονική βάση δεδομένων, επιτρέποντας τον έλεγχο, την επεξεργασία και την ανάλυση στοιχείων σχετικά με το ύψος και την δομή των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων. Η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί μέχρι την ολική ένταξη του συνόλου των εργαζομένων στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ.

Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Με την ενεργοποίηση της Ενιαίας Αρχή Πληρωμής, αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών:

- Επιτυγχάνεται ο ακριβής προσδιορισμός των δαπανών που αφορούν στη μισθοδοσία του δημοσίου τομέα γενικά.

- Δημιουργείται ηλεκτρονική βάση δεδομένων και διευκολύνεται ο δημοσιονομικός σχεδιασμός της εκάστοτε εισοδηματικής πολιτικής.

- Διασφαλίζεται η διαφάνεια στην καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών και απολαβών του προσωπικού του δημοσίου τομέα.

- Διευκολύνεται και ισχυροποιείται ο έλεγχος νομιμότητας των αμοιβών από τις επιφορτισμένες με αυτό το έργο υπηρεσίες.

- Αναμένεται σημαντική εξοικονόμηση δαπανών, καθώς θα ελέγχεται πλέον ηλεκτρονικά το προβλεπόμενο ανώτατο όριο απολαβών κατά περίπτωση, αλλά και θα είναι δυνατές παντός είδους διασταυρώσεις στοιχείων.

- Μειώνεται ο αριθμός των υπαλλήλων που απασχολούνται με την πληρωμή των αποδοχών και έτσι εξοικονομούνται χιλιάδες ώρες εργασίας.

- Απλοποιούνται διαδικασίες και αυξάνεται η διαλειτουργικότητα μεταξύ διαφόρων πληροφοριακών συστημάτων.
kerdos.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου