Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2012

Νέες προϋποθέσεις για το επίδομα ανεργίας


Τα επιδόματα θα καταβάλλονται δεδουλευμένα και όχι προκαταβολικά ενώ όλοι οι άνεργοι θα υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εργάζονται.

Θα χάνουν, από την 1η Φεβρουαρίου και μετά, το επίδομα ανεργίας όσοι άνεργοι δεν εμφανίζονται στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, δεν ανανεώνουν τα δελτία ανεργίας τους και δεν επιδεικνύουν τα δικαιολογητικά τα οποία έχουν καθοριστεί ως αποδεικτικά της κατάστασης της ανεργίας τους.:


Ταυτόχρονα, τα επιδόματα ανεργίας θα καταβάλλονται δεδουλευμένα και όχι προκαταβολικά ενώ όλοι οι άνεργοι θα υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εργάζονται. Τις αυστηρότερες προϋποθέσεις και την ημερομηνία εφαρμογής τους, σύμφωνα με το σχετικό νόμο και τις αποφάσεις του Δ.Σ. του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, προβλέπει εγκύκλιος που εξέδωσε ο ΟΑΕΔ.

Στο εξής με την αυτοπρόσωπη εμφάνισή του στον ΟΑΕΔ θα κατοχυρώνει την καταβολή του επιδόματος όχι μόνον για τον τρέχοντα μήνα, αλλά και για το δίμηνο που ακολουθεί. Έτσι ένας άνεργος με αναγνωρισμένο δικαίωμα επιδότησης για 12 μήνες θα προσέλθει στις υπηρεσίες συνολικά 5 φορές το διάστημα αυτό (η πρώτη για την υποβολή της αίτησης) έναντι 13 εμφανίσεων που θα ήταν υποχρεωμένος να κάνει με το ισχύον μέχρι σήμερα καθεστώς.

Αυτοπροσώπως

Με βάση την εγκύκλιο «όλοι οι νυν επιδοτούμενοι άνεργοι θα ενημερωθούν εγγράφως για τα νέα αυτά διαστήματα στα οποία οφείλουν να εμφανίζονται αυτοπροσώπως στις υπηρεσίες του Οργανισμού με επανεκτύπωση της απόφασης επιδότησης, στην οποία θα εμφανίζονται τυπωμένα τα διαστήματα και θα λαμβάνουν γνώση με υπογραφή τους». Οπως έχει γράψει η «Η» τρεις είναι οι βασικές αλλαγές:

1. Τα δελτία ανεργίας θα ισχύουν επί τρίμηνο και για να ανανεώνονται θα πρέπει οι άνεργοι (επιδοτούμενοι και μη επιδοτούμενοι) να προσέρχονται στον ΟΑΕΔ σε τακτές ημερομηνίες. Για παράδειγμα, αν ένας επιδοτούμενος άνεργος δεν παρουσιαστεί στον τρίτο μήνα του τριμήνου που του έχει ορισθεί, π.χ. μεταξύ 12-6-2012 έως 11-7-2012 και δεν εμφανιστεί καθόλου μέχρι και τον τρίτο μήνα του επόμενου τριμήνου (δηλαδή μέχρι την 11-10-2012), ή εμφανιστεί μετά τον τρίτο μήνα του επόμενου τριμήνου, π.χ. την 12-10-2012, τότε θα παραγραφεί η αξίωσή του για όλες τις πληρωμές που δεν έχει κατοχυρώσει, δηλαδή οι πληρωμές των μηνών 6-12 και δεν θα καταβληθούν τα σχετικά ποσά.

2. Η καταβολή του επιδόματος θα διακόπτεται και θα επιβάλλονται και κυρώσεις αν ο άνεργος δεν δηλώσει την ανάληψη εργασίας μέσα σε 8 εργάσιμες ημέρες.

Αν για παράδειγμα ο μήνας επιδότησης αρχίζει την 11-1-2012 και συμπληρώνεται την 10-2-2012 και ο άνεργος αναλαμβάνει εργασία την 13-1-2012, οφείλει να ενημερώσει για το γεγονός αυτό, με οποιονδήποτε τρόπο, έως και την 24-1-2012 (8 εργάσιμες ημέρες).

3. Τα επιδόματα ανεργίας θα καταβάλλονται, πλέον, δεδουλευμένα μία φορά την εβδομάδα και συγκεκριμένα την τελευταία εργάσιμη μέρα. Έστω ότι υπάρχει μήνας επιδότησης, από 14-2-2012 έως 13-3-2012. Το ποσό πληρωμής του μήνα θα είναι απαιτητό την 14-3-2012 (ημέρα Τετάρτη) και το ποσό που αναλογεί στο μήνα της επιδότησης θα πιστωθεί την Παρασκευή 16-3-2012.


Δικαιολογητικά

Στο πλαίσιο του ελέγχου των δικαιούχων, ο ΟΑΕΔ θα ζητά υπεύθυνες δηλώσεις περί μη απασχόλησης και, ακόμη και για την ανανέωση του δελτίου ανεργίας, την επίδειξη δικαιολογητικών όπως τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος (ή αντίγραφο κατατεθειμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος - Ε1 ή υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από τη ΔΟΥ εφόσον δεν υποχρεούται να υποβάλει φορολογική δήλωση), λογαριασμό ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας, ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας, κατατεθειμένου στην αρμόδια ΔΟΥ, παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο κ.λπ.), επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ, άδεια διαμονής ή εργασίας προκειμένου περί ανέργων πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών.


Γιώργου Γάτος ~ imerisia.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου