Πέμπτη 24 Απριλίου 2014

9 λόγοι γιατί τα παιδιά πρέπει να μαθαίνουν ξένες γλώσσες


Υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι που πρέπει να ενθαρρύνετε τα παιδιά να μαθαίνουν ξένες γλώσσες και είναι πολύ σημαντικοί.

Η εκμάθηση ξένης γλώσσας είναι μια εκπαιδευτική δραστηριότητα αρκετά διαδεδομένη στην Ελλάδα.

Γνωρίζετε όμως τα πραγματικά οφέλη που κρύβονται πίσω από την γνώση μιας ξένης γλώσσας και για ποιο λόγο οι ειδικοί θεωρούν πως αυτή είναι απαραίτητη για την εξέλιξη του παιδιού;Καλύτερη σχολική απόδοση

Τα παιδιά που μαθαίνουν ξένες γλώσσες έχουν πιο δυνατή κριτική άποψη και μεγαλύτερη οξύνοια στον τρόπο που σκέφτονται και λειτουργούν. Επεξεργάζονται καλύτερα τα δεδομένα του σχολείου, έχουν πιο διευρυμένους ορίζοντες και μπορούν να ανταπεξέλθουν ευκολότερα στις μαθησιακές τους απαιτήσεις.


Πιο ώριμη κοινωνική συμπεριφορά

Η εκμάθηση ξένης γλώσσας βοηθάει στην πιο ομαλή κοινωνικοποίηση του παιδιού. Τα παιδιά που εκτίθενται σε δύο ή περισσότερες γλώσσες είναι, συνήθως, πιο ευπροσάρμοστα, πιο δημιουργικά και φτάνουν σε υψηλότερα επίπεδα επικοινωνιακής συμπεριφοράς σε σύγκριση με τους συνομήλικούς τους που γνωρίζουν μόνο τη μητρική τους γλώσσα.


Πόρτα σε νέους πολιτισμούς

Τα οφέλη είναι πολλαπλά και σημαντικά στην πολυπολιτισμική κοινωνία που ζούμε. Μια ξένη γλώσσα ανοίγει τις πόρτες σε ένα νέο πολιτισμό. Τα παιδιά μαθαίνουν να εκφράζουν νέες, πιο σύνθετες ιδέες καθώς εκτίθενται σε πολιτισμικά ερεθίσματα τα οποία δεν τους ήταν γνώριμα έως τότε.


Επαγγελματικό προβάδισμα

Η γνώση μιας δεύτερης (ή τρίτης) γλώσσας προσφέρει στο παιδί προβάδισμα μέσα στο μελλοντικό ανταγωνιστικό εργασιακό χώρο. Οι ξένες γλώσσες αυξάνουν τις ευκαιρίες για δουλειά σε τομείς όπως ο τουρισμός, το μάρκετινγκ, οι τηλεπικοινωνίες, η διοίκηση επιχειρήσεων, η έρευνα, η εκπαίδευση αλλά και το δημόσιο.
Βελτιωμένο επίπεδο ζωής

Μαθαίνοντας μια νέα γλώσσα, το παιδί αυξάνει τις διαλεκτικές του ικανότητες και, όπως αναφέραμε, εξασκεί καλύτερα επικοινωνιακά προσόντα. Αυτό θα το βοηθήσει στις διαπροσωπικές του σχέσεις, στην προσωπική του ζωή, στις φιλικές του επαφές και κατ' επέκταση θα αποτελέσει σύμμαχο σε ένα πιο ποιοτικό επίπεδο ζωής.


Βαθύτερη κατανόηση της μητρικής γλώσσας

Η μάθηση μιας ξένης γλώσσας προκαλεί το παιδί να τη συγκρίνει με τη μητρική του και άρα να ανακαλύψει διαφορές και ομοιότητες στη σημασία και σύνταξη των λέξεων. Αυτό συντελεί στη καλύτερη γνώση και εξερεύνηση της μητρικής γλώσσας, κάτι που σε άλλες περιπτώσεις μπορεί ποτέ να μην τεθεί.


Ευκαιρίες στο εξωτερικό

Σε μια εποχή πολυπολιτισμικότητας, οι επιχειρήσεις δε περιορίζονται μόνο στα σύνορα της χώρας τους, αλλά επεκτείνονται και στο εξωτερικό, κτίζοντας σχέσεις συνεργασίας με ξένους επιχειρηματίες και κατά επέκταση με άλλα κράτη. Επίσης, πολλοί άνθρωποι πλέον εργάζονται στο εξωτερικό σε μόνιμη βάση, ορισμένοι από αυτούς σε πολύ σημαντικές θέσεις. Όλα τα παραπάνω βασίζονται στην άρτια γνώση αρκετών ξένων γλωσσών που αν το παιδί τις καλλιεργήσει από νεαρή ηλικία, τότε θα έχει περισσότερες ευκαιρίες μπροστά του.


Εφόδια και άλλα χρήσιμα χαρακτηριστικά

Έχει παρατηρηθεί ότι τα παιδιά που μαθαίνουν ξένες γλώσσες αναπτύσσουν πολλά στοιχεία όπως είναι το multi-tasking, η καλύτερη μνήμη, η πιο δυνατή αντίληψη, η πρόθεση να λαμβάνουν πιο εύκολα αποφάσεις, η προσωπική πρωτοβουλία, η συγχώνευση σε μια ομάδα και η δουλειά μέσα σε αυτήν. Η διαδικασία μάθησης ακονίζει τις διανοητικές ικανότητες του παιδιού, ειδικά στο στάδιο που αναπτύσσεται ο εγκέφαλος και οι ικανότητές του.


Καταγραφή της διαφορετικότητας

Το παιδί που μαθαίνει μια ξένη γλώσσα μαθαίνει να σέβεται τους άλλους πολιτισμούς, να τους αντιλαμβάνεται πιο βαθιά και να μην τους κρίνει με ρατσιστική συμπεριφορά. Αναγνωρίζει τα στοιχεία που κρύβονται σε μια ξένη κουλτούρα και τα αγκαλιάζει στο πνεύμα μιας γενικότερης εκτίμησης της διαφορετικότητας που χαρακτηρίζει και κάνει μοναδική την κάθε χώρα.


mama365.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου