Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2014

Να την πληρώσω την 1η δόση ΕΝΦΙΑ;

 
ΕΝΦΙΑ: Θα πληρώσουμε την πρώτη δόση παρ' ότι έχουν λάθη τα εκκαθαριστικά Με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για την πληρωμή της πρώτης δόσης του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (η προθεσμία λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου) εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι θα πρέπει να περιμένουν ακόμη αρκετό διάστημα μέχρι να δουν το νέο εκκαθαριστικό με το μειωμένο ΕΝΦΙΑ που θα πρέπει να πληρώσουν (ή να το αφήσουνε όλοι να πάει στο διάολο).

Μέχρι όμως να εκδοθούν τα νέα εκκαθαριστικά οι ιδιοκτήτες...
ακινήτων τα οποία καθ΄ όλη τη διάρκεια του 2013 ήταν κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα, οι οικονομικά αδύναμοι που δικαιούνται έκπτωση 50% στον ΕΝΦΙΑ, αλλά και όσοι διορθώσουν λάθη και παραλείψεις στο Ε9 (π.χ. ημιτελή κτίσματα) που θα περιορίσουν την τελική φορολογική επιβάρυνση, είναι υποχρεωμένοι μέχρι την ερχόμενη Τρίτη να πληρώσουν την πρώτη από τις έξι μηνιαίες δόσεις του ΕΝΦΙΑ, όπως αυτός προέκυψε με την αρχική εκκαθάριση της 31η Ιουλίου 2014.

Για να εκδοθούν τα εκκαθαριστικά που θα ενσωματώνουν τις εκπτώσεις στον ΕΝΦΙΑ θα πρέπει να εκδοθούν οι σχετικές εγκύκλιοι με τις οδηγίες για τη χορήγηση της ολικής ή μερικής απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ για τους οικονομικά αδύναμους, τους τρίτεκνους, πολύτεκνους και ανάπηρους, καθώς και την έκπτωση 20% στον φόρο που δικαιούνται όσοι είχαν το 2013 κενά και χωρίς ρεύμα κτίσματα.
Στις περισσότερες περιπτώσεις οι εκπτώσεις θα χορηγηθούν αυτόματα και θα αποτυπωθούν στα νέα εκκαθαριστικά χωρίς να ταλαιπωρηθούν οι φορολογούμενοι, αφού στόχος είναι να χρειαστεί να επισκεφθούν τις εφορίες για υποβολή δικαιολογητικών όσο το δυνατόν λιγότεροι ιδιοκτήτες ακινήτων.

Έτσι μετά την έκδοση των μειωμένων εκκαθαριστικών για περίπου 800.000 φορολογουμένους με ακίνητα σε περιοχές εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού, ακολουθεί εντός του Οκτωβρίου νέα παρτίδα εκκαθαριστικών για όσους δικαιούνται έκπτωση στο Taxisnet. Ειδικότερα, οι νέες εκκαθαρίσεις του Οκτωβρίου θα αφορούν:

α) Τους φορολογουμένους που κατέχουν ακίνητα (κατοικίες, διαμερίσματα, γραφεία, καταστήματα) που καθ' όλη τη διάρκεια του 2013 ήταν κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα. Για τα ξενοίκιαστα και χωρίς ρεύμα ακίνητα ο ΕΝΦΙΑ (κύριος και συμπληρωματικός) που προσδιορίστηκε με την αρχική εκκαθάριση θα είναι μειωμένος κατά 20%.

β) Τους οικονομικά αδύναμους φορολογουμένους που δικαιούνται έκπτωση 50% στον ΕΝΦΙΑ. Η έκπτωση θα χορηγηθεί σε όσους:
  • Το 2013 απέκτησαν εισόδημα (πραγματικό ή τεκμαρτό) έως 9.000 ευρώ για άγαμο που προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για σύζυγο και κάθε προστατευόμενο τέκνο.
  • Η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων είναι έως 150 τ.μ.
  • Το συνολικό ύψος της ακίνητης περιουσίας (εκτός αγροτεμαχίων) είναι έως 85.000 ευρώ για άγαμο, έως 150.000 ευρώ για έγγαμο και έως 200.000 ευρώ για έγγαμο με 1 ή 2 τέκνα.
Όμως πολλοί θα απογοητευτούν, καθώς δεν θα δουν καμία έκπτωση στο εκκαθαριστικό τους. Και αυτό γιατί με την εφαρμογή των τεκμηρίων διαβίωσης το ύψος του συνολικού ετησίου φορολογητέου οικογενειακού εισοδήματός τους έχει διαμορφωθεί σε επίπεδα υψηλότερα των εισοδηματικών ορίων που έχουν τεθεί για τη χορήγηση των απαλλαγών, με αποτέλεσμα να χάσουν την έκπτωση 50% στον ΕΝΦΙΑ.


Διορθώσεις στο Ε9
Στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου θα ανοίξει η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων Ε9. Οι φορολογούμενοι μπορούν μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου να τροποποιήσουν την περιουσιακή τους κατάσταση, δηλαδή να διορθώσουν, να διαγράψουν ή να συμπληρώσουν στοιχεία των ακινήτων τους, ώστε η εικόνα τους να απεικονίζεται πλέον ορθά. Για παράδειγμα το Ε9 θα πρέπει να διορθώσουν όσοι έχουν ημιτελή ακίνητα που θα πρέπει να δηλώσουν ότι είναι κενά για να δικαιούνται την έκπτωση 60%, όσοι ξέχασαν να συμπληρώσουν στοιχεία των ακινήτων τους όπως τον όροφο του διαμερίσματος ή το είδος και το ποσοστό των εμπράγματων δικαιωμάτων που έχουν σε ακίνητα. Μετά τη διόρθωση των στοιχείων ακινήτων στο Ε9 θα γίνει νέα εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ και οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ξανανοίξουν την ηλεκτρονική εφαρμογή του Taxisnet για να δουν το νέο εκκαθαριστικό με το ποσό του φόρου που θα αποτυπώνεται στο νέο εκκαθαριστικό και το ποσό του φόρου και της μηνιαίας δόσης που θα πληρώνουν μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του 2015. Προσοχή: Εφόσον από την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης προκύπτει επιστροφή φόρου άνω των 300 ευρώ, ο φορολογούμενος θα υποχρεούται να προσκομίσει στην αρμόδια ΔΟΥ τα δικαιολογητικά που επιβεβαιώνουν τον λόγο της υποβολής της δήλωσης αυτής. Κατά τον έλεγχο μπορεί να προκύψει και άλλη ανάγκη για εκκαθάριση φόρου.


Εντός του Οκτωβρίου
Μετά την έκδοση των μειωμένων εκκαθαριστικών για περίπου 800.000 φορολογουμένους με ακίνητα σε περιοχές εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού, ακολουθεί εντός του Οκτωβρίου νέα παρτίδα εκκαθαριστικών για όσους δικαιούνται έκπτωση στο Taxisnet.


Τεκμήρια
Όμως πολλοί θα απογοητευτούν, καθώς δεν θα δουν καμία έκπτωση στο εκκαθαριστικό τους. Και αυτό γιατί με την εφαρμογή των τεκμηρίων διαβίωσης το ύψος του συνολικού ετησίου φορολογητέου οικογενειακού εισοδήματός τους έχει διαμορφωθεί σε επίπεδα υψηλότερα των εισοδηματικών ορίων που έχουν τεθεί για τη χορήγηση των απαλλαγών, με αποτέλεσμα να χάσουν την έκπτωση 50% στον ΕΝΦΙΑ.


Στις 30 Σεπτεμβρίου καταχώριση στο ΕΣΥΠ
Προθεσμία μέχρι την ερχόμενη Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου δίνει το υπουργείο Οικονομικών στους περίπου 1.200 φορείς της Γενικής Κυβέρνησης προκειμένου να καταχωρισθούν στο Μητρώο Φορέων του Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών (ΕΣΥΠ) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Μέχρι σήμερα έχουν καταχωρισθεί στο Μητρώο Φορέων του ΕΣΥΠ περίπου 330 από τους 1.532 φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Μετά την εκπνοή της παραπάνω προθεσμίας, δαπάνες και τέλη για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες θα εξοφλούνται αποκλειστικά και μόνο εφόσον έχουν καταχωρισθεί στο ΕΣΥΠ όλα τα σχετικά στοιχεία. Κανένα τέλος και καμία δαπάνη δεν θα αναγνωρίζεται, ούτε θα εκκαθαρίζεται, ούτε θα πληρώνεται, αν δεν έχει προηγουμένως καταχωρισθεί στο ΕΣΥΠ. Το αποδεικτικό καταχώρισης που θα εκδίδεται μέσω του ΕΣΥΠ θα πιστοποιεί την κανονικότητα κάθε δαπάνης. Οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης πρέπει να ξεκινήσουν τη διαδικασία εγγραφής στο σύστημα άμεσα, διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να εξοφλήσουν τα χρέη τους σε ό,τι αφορά τις τηλεπικοινωνιακές δαπάνες.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου