Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2012

Καταναλώνουμε και παράγουμε λιγότερο κρασί


Παρά το γεγονός ότι το κρασί είναι παραδοσιακά συνδεδεμένο με τη διατροφή και την κουλτούρα των Ελλήνων, η αρνητική οικονομική συγκυρία προκάλεσε τόσο πτώση της παραγωγής, όσο και της κατανάλωσης.

Η κρίση ευνοεί την υποκατάσταση των εμφιαλωμένων κρασιών από το χύμα κρασί, η ζήτηση του οποίου έχει αυξηθεί σημαντικά την τελευταία διετία αλλά έχει δώσει και ώθηση στις εξαγωγές, αφού έτσι και αλλιώς η εγχώρια παραγωγή κάλυπτε τη ζήτηση.


Σύμφωνα με έρευνα της Icap, η παραγωγή οίνου στη χώρα μας τη διετία 2010 - 2011 κατέγραψε σωρευτική πτώση 21% ενώ και η εγχώρια κατανάλωση κρασιού κινείται πτωτικά την τελευταία πενταετία με μέσο ετήσιο ρυθμό μείωσης 2,9%.

Όπως επισημαίνεται στην έρευνα, η εξέλιξη της παραγωγής οίνου διαχρονικά δεν ακολουθεί σταθερή πορεία. Την προηγούμενη πενταετία (περίοδοι 2001-2002 έως και 2005-2006), η εγχώρια παραγωγή κινήθηκε γενικά ανοδικά, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 3,75%. Ωστόσο, την τελευταία πενταετία (περίοδοι 2006-2007 έως 2010-2011) η παραγωγή κινήθηκε πτωτικά με μέσο ετήσιο ρυθμό μείωσης -6,7%. Παράλληλα, τα αποθέματα οίνου κινήθηκαν πτωτικά την τελευταία τριετία. Ο κλάδος της οινοποιίας αποτελείται κατά κύριο λόγο από παραγωγικές επιχειρήσεις. Στην πλειοψηφία πρόκειται για μικρομεσαίες παραγωγικές μονάδες. Οι μεγάλες οινοβιομηχανίες αν και ολιγάριθμες, καλύπτουν σημαντικό μέρος της παραγωγής. Επιπλέον, σημαντική είναι η παρουσία στον κλάδο των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών.

Η Διευθύντρια Οικονομικών - Κλαδικών Μελετών της ICAP Group, κυρία Σταματίνα Παντελαίου σχετικά με την εγχώρια κατανάλωση κρασιού αναφέρει ότι κινήθηκε πτωτικά την τελευταία πενταετία, με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής -2,9%. Την περίοδο 2009/10 η κατανάλωση κατέγραψε πρόσκαιρη ανάκαμψη (15,5%), ωστόσο την τελευταία περίοδο (2010/11) αναμένεται υποχώρηση που ξεπερνά το 10% βάσει προσωρινών στοιχείων.

Από το συνολικό μέγεθος της κατανάλωσης, τα εμφιαλωμένα κρασιά εκτιμάται ότι καλύπτουν ένα ποσοστό της τάξης του 35% στην παρούσα φάση. Όσον αφορά την κατηγοριοποίηση του οίνου, το μεγαλύτερο ποσοστό κατέχουν τα κρασιά που ανήκουν στην κατηγορία «Χωρίς ένδειξη ΠΟΠ/ΠΓΕ» (63,7%), ενώ με βάση το χρώμα, τα λευκά κρασιά υπερτερούν με μερίδιο 68,3% για το 2011.

Οι εισαγωγές είναι πολύ μικρές αφού καλύπτουν μόνο το 4,5% έως 5% της ζήτησης. Από την άλλη πλευρά, παρατηρείται ανάκαμψη στις εξαγωγές οίνου, με το βαθμό εξαγωγικής επίδοσης να ανέρχεται σε 12,3% για την τελευταία οινική περίοδο (2010/2011).

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου