Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2012

Έντυπο Ε10 ~ Έρχεται ο big brother της Εφορίας


Έφοδο στα «απόκρυφα σημεία» των φορολογικών δηλώσεων των φορολογουμένων θα επιχειρήσει το 2013 το υπουργείο Οικονομικών, με στόχο την αποκάλυψη εισοδημάτων που δε δηλώνονται.

Η «επίθεση» θα γίνει με συνδυασμό διασταυρώσεων στοιχείων από τράπεζες, χρηματιστηριακές, ασφαλιστικές εταιρίες κ.λπ. με τα στοιχεία που θα δηλώνουν υποχρεωτικά πλέον οι φορολογούμενοι στις δηλώσεις του έτους 2013.


Ειδικότερα, με τη φορολογική δήλωση του 2013, οι φορολογούμενοι θα δηλώσουν τα εισοδήματα που απέκτησαν φέτος, σε ειδικό έντυπο, στο οποίο θα αναγράψουν και όλα τα στοιχεία της κινητής τους περιουσίας. Θα αναγράψουν, δηλαδή, το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων, μετοχών, ομολόγων και όλων των χρηματοοικονομικών προϊόντων που διαθέτουν, είτε αυτά βρίσκονται στην Ελλάδα είτε εκτός συνόρων.

Η συγκεκριμένη δήλωση θα υποβάλλεται κάθε χρόνο από τους φορολογουμένους, καθώς θα καλούνται να αναγράψουν τις μεταβολές που έγιναν στο ύψος των καταθέσεων και των υπόλοιπων κινητών περιουσιακών τους στοιχείων. Το σύστημα προσομοιάζει με το πόθεν έσχες που υποβάλλουν σήμερα βουλευτές, δικαστικοί, εφοριακοί κ.λπ.

Πληροφορίες αναφέρουν πως οι ποινές για όσους αποκρύπτουν στοιχεία θα είναι εξοντωτικές. Μάλιστα, ειδικά για τις περιπτώσεις φορολογουμένων που διαθέτουν καταθέσεις στο εξωτερικό, θα ενεργοποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα οι προβλέψεις αμοιβαίας συνδρομής που έχει υπογράψει η Ελλάδα με άλλες χώρες και θα λαμβάνονται στοιχεία για την πληρωμή τόκων στο εξωτερικό σε Ελληνες κάτοικους. Παράλληλα, θα παρακολουθούνται τα εμβάσματα προς την Ελλάδα αλλά και από την Ελλάδα προς το εξωτερικό, προκειμένου να γίνονται διασταυρώσεις για τη δήλωση τραπεζικών καταθέσεων εκτός συνόρων.


Το περιουσιολόγιο

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών θα δημιουργήσει ειδικό λογισμικό πρόγραμμα, στο οποίο θα ενοποιηθούν όλα τα στοιχεία για την περιουσία κάθε φορολογουμένου.

Με βάση τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, θα συγκεντρωθούν τα εισοδήματα που δηλώνει ο φορολογούμενος με τη φορολογική δήλωση Ε1, τα ακίνητα που διαθέτει ο φορολογούμενος και έχει δηλώσει στο Ε9 και τα κινητά περιουσιακά στοιχεία (καταθέσεις κ.λπ.) που θα δηλώσει το 2013 στο ειδικό έντυπο, το οποίο εξετάζεται να ονομαστεί Ε10.

Παράλληλα, στη «μερίδα» αυτήν, που θα αποκαλείται περιουσιολόγιο, θα καταχωρίζονται όλα τα περιουσιακά του στοιχεία όπως τα δηλώνει ο ίδιος, αλλά κατόπιν θα διασταυρώνονται με στοιχεία που θα αντλούνται από άλλους φορείς.

Δηλαδή, τα περιουσιακά στοιχεία των φορολογουμένων θα συγκρίνονται με τα εισοδήματα που δηλώνουν και στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται πολύ μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ της περιουσίας που διαθέτει ένας φορολογούμενος και του εισοδήματος που δηλώνει (π.χ., πολύ μεγάλη περιουσία, αλλά πολύ χαμηλά εισοδήματα), τότε θα μπαίνει σε πολύ υψηλή προτεραιότητα για τη διενέργεια ολοκληρωμένου φορολογικού ελέγχου, στο πλαίσιο του οποίου θα είναι και το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών.Ηλεκτρονικοί έλεγχοι

Με το σύστημα της ΓΓΠΣ θα παρακολουθούνται οι μεταβολές στα περιουσιακά στοιχεία των φορολογουμένων, αφού καθένας που απέκτησε ένα περιουσιακό στοιχείο θα καλείται να αποδείξει μέσω των εισοδημάτων του ή της μείωσης άλλου περιουσιακού στοιχείου, όπως είναι οι καταθέσεις ή η πώληση ενός ακινήτου, ότι απέκτησε το εισόδημα για τη σχετική δαπάνη.

Τα στοιχεία του περιουσιολογίου θα αποτελούν επίσης τη βάση για τον έμμεσο προσδιορισμό του εισοδήματος συγκεκριμένων κατηγοριών φορολογουμένων, όπως είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, και θα λειτουργούν συμπληρωματικά στην εφαρμογή των αντικειμενικών κριτηρίων υπολογισμού του εισοδήματος των επαγγελματιών.
Ακόμη, το ΥΠΟΙΚ θα έχει την ευχέρεια να εντοπίζει άμεσα τους πιο εύπορους φορολογούμενους ή εισοδηματικές ομάδες πολιτών, στις οποίες θα επιβάλλει έκτακτες εισφορές ή αντιστρόφως θα εντοπίζει πιο εύκολες οικονομικά αδύναμες ομάδες υποψήφιες για οικονομικές ενισχύσεις.

Στελέχη του ΥΠΟΙΚ προσδοκούν επίσης πως από την παρακολούθηση των συναλλαγών στα κτηματολόγια, καθώς και από τα αρχεία τους θα εντοπίζονται αγοραπωλησίες ακινήτων που δε δηλώνονται, όπως επίσης και ακίνητα που ανήκουν σε υπεράκτιες εταιρίες (offshore). Ο εύκολος εντοπισμός αυτών των ακινήτων και των συναλλαγών θα επιτρέπει τον ταχύτατο έλεγχο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής που κρύβεται πίσω από αυτού του τύπου τις εταιρίες.


Διασταύρωση

Η ΓΓΠΣ θα αντλεί παράλληλα στοιχεία για τα περιουσιακά στοιχεία και τις δαπάνες των φορολογουμένων από τράπεζες, ασφαλιστικές, ιδιωτικές κλινικές κ.λπ. που θα υποβάλουν συγκεντρωτικές καταστάσεις εντός του Ιανουαρίου με τις συναλλαγές των πελατών τους για τα έτη 2011 και 2010.

Οι τράπεζες θα υποβάλουν στοιχεία εκκαθάρισης συναλλαγών με χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, όπου θα αναγράφονται οι συναλλαγές και η αξία των πληρωμών.

Οι ασφαλιστικές εταιρίες θα διαβιβάζουν σε ηλεκτρονική κατάσταση περιεχόμενο των βεβαιώσεων που χορηγούν στους πελάτες τους για να τύχουν της ωφέλειας της μείωσης φόρου που προβλέπεται.

Τα ασφαλιστικά ταμεία θα διαβιβάζουν σε ηλεκτρονική κατάσταση περιεχόμενο των βεβαιώσεων που χορηγούν στους ασφαλισμένους τους για τις υποχρεωτικές τους εισφορές σε αυτά, καθώς και για τις προαιρετικές τους εισφορές. Τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια θα διαβιβάζουν κατάσταση καταβληθέντων διδάκτρων και πληρωμών για πρόσθετες παροχές ανά ημερολογιακό έτος. Την υποχρέωση υποβολής των στοιχείων αυτών έχουν και όλα τα λοιπά ιδιωτικά εκπαιδευτήρια κάθε βαθμίδας που λειτουργούν νόμιμα στη χώρα (πανεπιστήμια, κολέγια, παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων, φροντιστήρια, σχολές, εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, ΙΙΕΚ κ.λπ.). Ολα τα συγκεκριμένα στοιχεία αποτελούν τεκμήριο και, αν διαπιστωθεί πως δεν έχουν δηλωθεί στο σύνολό τους και ακριβώς στη δήλωση, τότε θα υπάρχουν κυρώσεις.


Π. Φωτίου

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου