Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2012

Για λάθος χαράτσι ΔΕΗ ~ Τα παράπονα στον Δήμαρχο


Οι καταναλωτές θα πληρώσουν την ολιγωρία όσων δήμων δεν έσπευσαν (ή δεν σπεύσουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου) να αποστείλουν στη ΔΕΗ όσα στοιχεία είχαν με τις διορθώσεις στα ακίνητα της χωρικής τους αρμοδιότητας, για τον υπολογισμό του λεγόμενου «χαρατσιού».

Όπως προκύπτει από έγγραφο του υφυπουργού Οικονομικών, κ. Γιώργου Μαυραγάνη, το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή, για τις προαναφερόμενες περιπτώσεις δεν μπορεί να υπάρξει επιστροφή του καταβληθέντος ποσού για το τέλος.


Ο κ. Μαυραγάνης υπενθυμίζει, ειδικότερα, με βάση εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών για τη διόρθωση λαθών στα στοιχεία υπολογισμού του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ) έτους 2011, ότι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες που είχαν εντοπίσει λάθη στα στοιχεία υπολογισμού του τέλους προσέρχονταν στον αρμόδιο δήμο για τη διόρθωση λαθών στην επιφάνεια, στην παλαιότητα ή στην τιμή ζώνης του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου.Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Οι πολίτες είχαν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις αιτήσεις για διόρθωση στον αρμόδιο δήμο μέχρι την 20ή Ιανουαρίου 2012 και, επιπλέον, ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, οι δήμοι όλης της χώρας είχαν υποχρέωση να ελέγξουν αν στις σχετικές καταστάσεις αποτυπώνονται οι ορθές τιμές ζώνης και, σε περίπτωση λάθους, είχαν την υποχρέωση να προβούν στη διόρθωσή τους.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι δήμοι όφειλαν να αποστείλουν μέχρι την 27η Ιανουαρίου 2012 τις ενημερωμένες καταστάσεις στον Διαχειριστή Δικτύου της ΔΕΗ. Όπως εξήγησε ο υφυπουργός Οικονομικών, η ημερομηνία αυτή άτυπα ίσχυσε μέχρι και την 31η Μαρτίου 2012.

Μετά τη λήψη των διορθωμένων καταστάσεων, ο Διαχειριστής Δικτύου της ΔΕΗ υπολόγισε, βάσει των νέων στοιχείων το ΕΕΤΗΔΕ που αντιστοιχεί στο ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο και, εφόσον προκύπτει ποσό τέλους χαμηλότερο από το αρχικώς υπολογισθέν, η διαφορά αφαιρείται από το ΕΕΤΗΔΕ έτους 2012.«ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ...»

«Στις περιπτώσεις που οι αρμόδιοι δήμοι δεν απέστειλαν εμπρόθεσμα τα στοιχεία με τις διορθώσεις στα ακίνητα της χωρικής τους αρμοδιότητας στη ΔΕΗ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις, τούτο είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια αλληλουχία μη ενημέρωσης των στοιχείων των ακινήτων από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, καθώς η ΔΕΗ δεν ενημερώθηκε για τις αλλαγές αυτές και, συνεπώς, δεν απέστειλε τα στοιχεία των ακινήτων στην ορθή τους -μετά τις διορθώσεις- κατάσταση» αναφέρει ο κ. Μαυραγάνης, προσθέτοντας ότι: «Επομένως, αποτυπώνεται στις καταστάσεις το τέλος που αντιστοιχεί στα στοιχεία του ακινήτου πριν τις διορθώσεις για το έτος 2011 και, για τον λόγο αυτό, δεν προκύπτει επιστροφή του καταβληθέντος ποσού για το τέλος».

Παράλληλα, ο υφυπουργός Οικονομικών αναφέρει ότι «άλλη από την οριζόμενη από τις προαναφερθείσες διατάξεις νόμου διαδικασία διόρθωσης λαθών στα στοιχεία υπολογισμού του ΕΕΤΗΔΕ δεν προβλέπεται, οι δε σχετικές οδηγίες και διευκρινίσεις της υπηρεσίας του υπουργείου Οικονομικών ήταν σαφείς και το χρονικό διάστημα που δόθηκε πριν την έκδοση του επόμενου λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος ήταν ικανό για την ολοκλήρωση των διορθώσεων από τους αρμόδιους φορείς (δήμους-ΔΕΗ)».

Το έγγραφο του υφυπουργού Οικονομικών διαβιβάστηκε στη Βουλή μετά από ερώτηση που είχε καταθέσει ο βουλευτής της ΝΔ, κ. Κ. Σκρέκας, επισημαίνοντας ότι πολλοί κάτοικοι του δήμου Καλαμπάκας πλήρωσαν ΕΕΤΗΔΕ για διπλάσια τετραγωνικά από αυτά που πραγματικά είναι τα ακίνητά τους...

Μακεδονία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου