Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2011

Πόσα ομόλογα κατέχουν τα ασφαλιστικά μας ταμεία;Στοιχεία για τις ονομαστικές και τρέχουσες αξίες των ομολόγων που κατέχουν οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης απέστειλε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργος Κουτρουμάνης στη Βουλή.

Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν στη Βουλή, προς απάντηση ερώτησης που είχε υποβάλει ο...
 βουλευτής της ΝΔ Νίκος Νικολόπουλος, ο οποίος ζητούσε να ενημερωθεί «εάν ευσταθούν οι πληροφορίες ότι από τον Μάρτιο του 2010, τα ασφαλιστικά ταμεία υποχρεώθηκαν να αγοράσουν επιπρόσθετα ελληνικά ομόλογα ή έντοκα γραμμάτια ή ομολογίες Τραπεζών και ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού».


Σύμφωνα με το έγγραφο του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «στις 30.09.2011 οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατείχαν στο χαρτοφυλάκιό τους ομόλογα ελληνικού δημοσίου ονομαστικής αξίας 7.333.493.580,27 ευρώ και τρέχουσας αξίας 4.209.559.659,98 ευρώ. Αντίστοιχα, στις 31.03.2010, οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης κατείχαν στο χαρτοφυλάκιο τους ομόλογα ελληνικού δημοσίου ονομαστικής αξίας 8.113.604.037,68 ευρώ και τρέχουσας αξίας 7.603.249.861,21 ευρώ».


Ο κ. Κουτρουμάνης ενημερώνει επιπλέον ότι «στις 30.09.2011, οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατείχαν στο χαρτοφυλάκιο τους έντοκα γραμμάτια ύψους 84.316.077,49 ευρώ, μερίδια ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων ύψους 643.459.482,04 ευρώ και τραπεζικά ομόλογα ύψους 391.000.000,00 ευρώ σε ονομαστικές αξίες. Οι αντίστοιχες αξίες στις 31.03.2010 ήταν 86.151.655,53 ευρώ για τα έντοκα γραμμάτια, 773.903.678,69 ευρώ για τα μερίδια ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων και 424.555.500,00 ευρώ για τα τραπεζικά ομόλογα».


Καθίσταται προφανές, σημειώνει ο υπουργός, ότι βάσει των ανωτέρω «η αναφορά σε υποχρεωτική αύξηση της επένδυσης των ασφαλιστικών ταμείων στις προαναφερόμενες κατηγορίες χρεογράφων δεν ευσταθεί».

Ο βουλευτής της ΝΔ Νίκος Νικολόπουλος, που είχε καταθέσει τη σχετική ερώτηση στη Βουλή, έχει επισημάνει ότι η κυβέρνηση οφείλει να θέσει ως «κόκκινη γραμμή» την απόλυτη προστασία των Ασφαλιστικών Ταμείων από τις απώλειες που θα εγγράψουν από το «κούρεμα» των ομολόγων.

Στο έγγραφό του, ο υπουργός ανέφερε πως «Μέσα στο προσεχές διάστημα θα προσδιοριστούν οι λεπτομέρειες της διαδικασίας περιορισμού του ελληνικού χρέους και του τρόπου υλοποίησής της στα ασφαλιστικά ταμεία».

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου