Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2011

Κομισιόν ~ Η ΔΕΗ δεν έχει δικαίωμα να κόψει το ρεύμα


Υπογράφηκε & η υπουργική απόφαση - πρώτα η δόση μετά τα λάθη

Δεν έχει δικαίωμα η ΔΕΗ να κόψει το ρεύμα σε κανέναν πολίτη που δεν πληρώνει το φόρο αλλά πληρώνει το ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό απαντάει ο Γερμανός Επίτροπος κ. Oettinger αρμόδιος για θέματα ενέργειας στον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Χουντή.

Πιο συγκεκριμένα,...
 ο Ν. Χουντής στην ερώτησή του ισχυριζόταν ότι με βάση την κοινοτική νομοθεσία «δεν έχει δικαίωμα το κράτος να επιβάλλει στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ) να διακόψουν την παροχή σε εκείνους τους καταναλωτές που δεν καταβάλλουν το διεκδικούμενο φόρο» αλλά πληρώνουν κανονικά την κατανάλωση του ρεύματος που χρησιμοποίησαν. Τόνιζε ταυτόχρονα ότι πολύ περισσότερο δεν μπορεί να διακοπεί η παροχή σε ευάλωτους καταναλωτές, όπως ορίζει και η σχετική οδηγία 2009/72.

Στην απάντησή του ο Γερμανός Επίτροπος κ. Oettinger, τονίζει, μεταξύ άλλων, ότι σε κάθε περίπτωση οι κυβερνήσεις πρέπει να εξασφαλίζουν «τη συμμόρφωση με το σύνολο της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 2009/72/ΕΚ και των διατάξεων αυτής που αφορούν την προστασία των καταναλωτών (άρθρο 3 και παράρτημα Ι), τα δικαιώματα των ευάλωτων καταναλωτών (άρθρο 3 παράγραφοι 7 και 8) και την καθολική υπηρεσία (άρθρο 3 παράγραφος 3).»

Συνεχίζοντας την απάντηση του ο Επίτροπος ενέργειας της ΕΕ, γίνεται απολύτως σαφής: «Οι διατάξεις σχετικά με την καθολική υπηρεσία γεννούν σαφή υποχρέωση των κρατών μελών και παρέχουν στους οικιακούς καταναλωτές το δικαίωμα να προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια. Η οδηγία δεν περιέχει διατάξεις που να εξαρτούν το δικαίωμα αυτό από την κατάσταση του νοικοκυριού ή των μεμονωμένων μελών του όσον αφορά τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.» και καταλήγει την απάντησή του σημειώνοντας ότι αυτό ισχύει πολύ περισσότερο για τους ευάλωτους καταναλωτές: «Ως προς την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών, η οδηγία υποχρεώνει τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν την τήρηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που συνδέονται με τους ευάλωτους καταναλωτές.»

Ο Ν. Χουντής σχολιάζοντας αυτήν την απάντηση δήλωσε: « Η ανάλγητη κυβέρνηση, που αποδεικνύεται ότι δεν σέβεται καμία νομιμότητα, τόλμησε σήμερα να στείλει τα ΜΑΤ ενάντια σε όσους υπερασπίζονται το δικαίωμα του πολίτη να έχει ηλεκτρική ενέργεια και να μην του κόβουν το φως, εφόσον πληρώνει κανονικά τον λογαριασμό του. Καλούμε την κυβέρνηση μετά από αυτή την απάντηση, να πάρει πίσω αμέσως το απαράδεκτο χαράτσι, που πάει να επιβάλλει στους πολίτες.

Αυτοί που εμπνεύστηκαν και επιμένουν στην εφαρμογή αυτού του μέτρου, που ταλαιπωρούν και εκφοβίζουν τον ελληνικό λαό, αξίζουν την γενική κατακραυγή»
ΠηγήΥπογράφηκε η υπουργική απόφαση - πρώτα η δόση μετά τα λάθη


Κανονικά θα πληρωθεί η πρώτη δόση με το χαράτσι των ακινήτων ακόμη και αν υπάρχουν λάθη στον υπολογισμό ή εξαιρούνται του νέου φόρου άνεργοι, πολύτεκνοι, άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα με οικονομική αδυναμία κτλ. Την απόφαση αυτή έλαβε σήμερα το υπουργείο Οικονομικών και περιλαμβάνεται σε εγκύκλιο που θα δοθεί ίσως και σήμερα στη δημοσιότητα.
Σύμφωνα με την τελική εγκύκλιο που έχει στη διάθεσή του «Το Βήμα», ο υπολογισμός του νέου φόρου θα γίνει με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η ΔΕΗ στις 17 Σεπτεμβρίου.

Όποιο ποσό και αν προκύψει ακόμη και αν είναι λάθος πρώτα θα πληρωθεί και μετά θα διορθωθεί και θα συμψηφιστεί με μελλοντικές οφειλές. Το υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να δώσει προθεσμία πληρωμής 80 ημέρες από την έκδοση του λογαριασμού αντί για 40 ημέρες που ίσχυε με την αρχική απόφαση.

Την ίδια στιγμή, το υπουργείο Οικονομικών συστήνει σε κάθε εφορία μία τριμελή επιτροπή η οποία θα δέχεται αιτήσεις ατόμων που ανήκουν στην κατηγορία των ευπαθών ομάδων αλλα και ατόμων που δεν προβλέπει ο νόμος όπως είναι οι άποροι, άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας κτλ. Η επιτροπή θα αποτελείται από έναν εφοριακό πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, έναν κοινωνικό λειτουργό από το Δήμο και από έναν αστυνομικό υπάλληλο.

Η συγκεκριμένη επιτροπή θα εξετάζει κατά περίπτωση αν συντρέχουν οι λόγοι για να ενταχθούν τα πρόσωπα αυτά στο χαμηλό συντελεστή φορολογία 0,5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Οσον αφορά στα λάθη που έχουν διαπιστωθεί στους λογαριασμούς της ΔΕΗ και έχουν να κάνουν με τα τετραγωνικά του ακινήτου, την τιμή ζώνης ή και την παλαιότητα η διαδικασία που θα ακολουθηθεί με βάση τα όσα προβλέπει η υπουργική απόφαση είναι η εξής:

- Ο διαχειριστής του δικτύου της ΔΕΗ στέλνει στους Δήμους της χώρας ηλεκτρονικές καταστάσεις στις οποίες περιλαμβάνει όλα τα ακίνητα που ανήκουν στη διοικητική περιφέρειά του βάση των οποίων υπολογίστηκε το χαράτσι.

- Οι πολίτες έχουν προθεσμία έως τις 20 Ιανουαρίου να υποβάλλουν στους Δήμους τους αιτήσεις για τη διόρθωση των λαθών αφού όμως πληρώσουν κανονικά τη δόση που έχει προκύψει με βάση τα στοιχεία της 17ης Σεπτεμβρίου.

- Αν από τις αλλαγές που θα γίνουν με βάση την αίτησή τους στο Δήμο προκύπτει διαφορά φόρου που πρέπει να τους επιστραφεί αυτό θα συμβεί με την επόμενη εκκαθάριση λογαριασμού ΔΕΗ μέσω συμψηφισμού μελλοντικών οφειλών.
Οι Δήμοι θα πρέπει να αποστείλουν έως τις 27 Ιανουαρίου 2011 ενημερωμένες καταστάσεις με τα στοιχεία των ακινήτων των δημοτών τους στο διαχειριστή δικτύου της ΔΕΗ.

Ο διαχειριστής της ΔΕΗ θα στείλει με τη σειρά του τα στοιχεία στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (στο σύστημα TAXIS) η οποία θα ελέγξει τις τιμές ζώνης αν είναι οι σωστές. Αν διαπιστώσει λάθος θα το διορθώσει και στη συνέχεια μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου η ΓΓΠΣ θα επιστρέψει στο δίκτυο της ΔΕΗ τα τελικά στοιχεία. Με βάση τις διορθώσεις και τις νέες καταστάσεις ο διαχειριστής της ΔΕΗ ή άλλων παρόχων ηλεκτρικού ρεύματος θα προχωρήσει στον υπολογισμό του φόρου επί των ακινήτων και θα στείλει τους λογαριασμούς στους πολίτες. .

Τέλος, σε ό,τι αφορά τα άτομα με ειδικές ανάγκες που εντάσσονται στο χαμηλό συντελεστή 0,5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, σε αυτή την κατηγορία υπάγονται και βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό 80% και άνω. Επίσης, σε αυτή την κατηγορία υπάγονται και πρόσωπα που ανεξάρτητα από το ποσοστό αναπηρίας παρουσιάζουν νοητική αναπηρία, σύνδρομο down, αυτισμό και εγκεφαλική παράλυση και όσα άτομα χρειάζονται μηχανική υποστήριξη.

3 σχόλια:

Summertime Blues είπε...

πάντως εμένα μου έστειλε η ΔΕΗ ένα λογαριασμό 128 ευρώ που τελικά μου είπαν "Α ναι! έγινε λάθος. Α ναι! Μην τον πληρώνετε!"
άντε καλά.
έχουμε ένα spa καλλιτεχνικό...
και θέλουμε λογιστή να μας νουθετεί.
τί λες;
για περισσότερες πληροφορίες στην ανάρτησή μου απόδραση - έξοδος μέρος τέταρτο.

Κρασοπατήρ είπε...

Καλά, τι γίνεται εκεί πέρα; -Θέλει μελέτη το θέμα :P

Summertime Blues είπε...

με την ησυχία σου.
πάντως το spa μας τα σπάει!

Δημοσίευση σχολίου