Πέμπτη 24 Μαρτίου 2016

Η Χρυσή Αυγή κατέθεσε πρόταση νόμου για την πάταξη της λαθρομετανάστευσης


Πρόταση νόμου που προβλέπει ποινές χωρίς αναστολή για όσους λαθρομετανάστες εισβάλλουν παράνομα στην Ελλάδα και ισόβια δεσμά για τους δουλεμπόρους, κατέθεσε η Χρυσή Αυγή.

Οι εν λόγω ποινές δεν θα εκτίονται σε hot spots, αλλά σε ειδικές φυλακές που παράλληλα θα παρέχεται έργο υπέρ του δημοσίου.

Ακολουθεί αναλυτικά ολόκληρη η πρόταση νόμου της Χρυσής Αυγής:


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στην πρόταση νόμου για την «Πάταξη της λαθρομετανάστευσης»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Α. Επί της αρχής

i. Σκοπός της παρούσας νομοθετικής πρωτοβουλίας είναι η αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης με τη λήψη ποινικών κατασταλτικών μέτρων.

Η παράνομη είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στη χώρα αποτελεί αδίκημα με βαρύνουσα απαξία, το οποίο ενέχει σοβαρούς κινδύνους για το κράτος και ιδιαίτερα δυσμενείς επιπτώσεις για το κοινωνικό σύνολο.
Επομένως, κάθε συντεταγμένη πολιτεία οφείλει να λαμβάνει τα δέοντα μέτρα αντεγκληματικής πολιτικής και να μεριμνά για τον ποινικό κολασμό της συγκεκριμένης πράξης με την επιβολή κυρώσεων τέτοιων, που θα επιτυγχάνουν τον σωφρονισμό των δραστών και θα λειτουργούν αποτρεπτικά για τους επίδοξους παραβάτες.
Μέχρι σήμερα, οι εκάστοτε κυβερνήσεις έχουν χειριστεί το ζήτημα με τελείως λανθασμένο τρόπο, ήτοι στο πλαίσιο της μεταναστευτικής πολιτικής.
Όμως, όπως ήταν αναμενόμενο, οι προσπάθειες αυτές απέτυχαν παταγωδώς, καθώς αντικείμενο της μεταναστευτικής πολιτικής μπορεί να είναι μόνο η νόμιμη μετανάστευση και όχι η παράνομη.

ii. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (http://data.unhcr.org/mediterranean/country.php?id=83), το έτος 2015 καταγράφηκαν οκτακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες επτακόσιες είκοσι τρεις (856.723) αφίξεις υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι εισήλθαν παράνομα στην Ελλάδα από τα θαλάσσια σύνορα (οι πραγματικές αφίξεις είναι σίγουρα πολύ περισσότερες αν συνυπολογιστεί το γεγονός ότι ένας μεγάλος αριθμός αλλοδαπών δεν καταγράφεται, ενώ αρκετοί ακόμα εισέρχονται από τα χερσαία σύνορα).
Περαιτέρω, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_statistics), το έτος 2015 υποβλήθηκαν στην Ελλάδα μόνο 11.370 αιτήσεις για χορήγηση ασύλου, εκ των οποίων μόλις 3.325 προέρχονταν από Σύριους.
Τα παραπάνω στατιστικά δεδομένα καταδεικνύουν ότι μόνο ένας ελάχιστος αριθμός από τους αλλοδαπούς που εισέρχονται παράνομα στη χώρα είναι αιτούντες διεθνή προστασία, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία αυτών εμπίπτουν στην κατηγορία των λαθρομεταναστών.
Αυτό σημαίνει ότι η χώρα μας έχει κάθε δικαίωμα να υποβάλλει τους συγκεκριμένους παράτυπους αλλοδαπούς σε σύλληψη, κράτηση και απέλαση και δεν υποχρεούται να τους παραπέμπει στις Δομές Φιλοξενίας οι οποίες έχουν δημιουργηθεί καθ’ άπασαν την επικράτειαν (και χρηματοδοτούνται ως επί το πλείστον από κονδύλια του κρατικού προϋπολογισμού), και οι οποίες σύμφωνα τόσο με τις διεθνείς συμβάσεις όσο και με την εθνική νομοθεσία (ΥΑ 11/2014-ΦΕΚΒ 3295/2014),  προορίζονται αποκλειστικά για όσους κατέχουν δελτίο αιτούντος άσυλο ή ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες.
Η φιλοξενία παράτυπων αλλοδαπών στις συγκεκριμένες δομές συνιστά παράνομη και καταχρηστική πρακτική της Κυβέρνησης, η οποία ζημιώνει τα μέγιστα το εθνικό συμφέρον.
Εξάλλου, η αδυναμία της διαχείρισης των λαθρομεταναστευτικών ροών εντός της επικράτειας, οδήγησε πρόσφατα την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, να τροποποιήσει διατάξεις που απέδιδαν κακουργηματικές διώξεις σε όσους ενέπιπταν σε αυτές.
Ειδικότερα η μεταφορά εντός της χώρας με μέσα μεταφοράς (πλοία, λεωφορεία κλπ)  παράνομων αλλοδαπών (ήτοι αλλοδαπών χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα έστω και προσωρινά), οδηγούσε σε σύλληψη του μεταφορέα και στις περισσότερες περιπτώσεις την κατάσχεση του μεταφορικού του μέσου. Έτσι, με το άρθρο 14 παρ.2 του Ν.4332/2015 (ΦΕΚ Α 76/9.7.2015), το οποίο τροποποίησε την παρ. 6 του άρθρου 30 του Ν. 4251/2014, η οποιασδήποτε μορφής μετακίνηση εντός της επικράτειας προσώπων που μέχρι πρότινος θα επέσειε βαριές ποινές τόσο για τους ίδιους όσο και για τους μεταφορείς τους, "βαφτίστηκε" με την ανωτέρω ρύθμιση "..διευκόλυνση μεταφοράς, προς το σκοπό υπαγωγής στις διαδικασίες των άρθρων 83 του Ν. 3386/2005 ή του άρθρου 13 του Ν. 3907/2011..", έστω και αν κανείς από τους μεταφερόμενους παράνομους αλλοδαπούς δεν είχε σκοπό να υπαχθεί σε καμία από τις διατάξεις αυτές, αφού η αντίστοιχη δήλωση δεν αποτελούσε προαπαιτούμενο για τη μεταφορά τους. Με τον προσχηματικό αυτό τρόπο "νομιμοποιήθηκε" ακόμα και η παράνομη μεταφορά τους , κυρίως από την περιφέρεια (σύνορα) στα αστικά κέντρα και εσχάτως από τα αστικά κέντρα στην Ειδομένη.
Είναι προφανές ότι η διάταξη αυτή, που εισήχθη προφανώς υπό το πρίσμα της αδυναμίας διαχείρισης των μαζικών ροών, δεν μπορεί να έχει θέση σε ένα σοβαρό κράτος δικαίου, επομένως προτείνεται με το σχέδιο η κατάργησή της, έτσι ώστε, ελάχιστο προαπαιτούμενο για τη νόμιμη μεταφορά προσώπων εντός της επικράτειας, να είναι η κατοχή ενός νομιμοποιητικού εγγράφου (αίτηση ασύλου, προσωρινή άδεια παραμονής, διαβατήριο κλπ).
Σύμφωνα με τα παραπάνω, η Ελλάδα αντιμετωπίζει πρόβλημα λαθρομετανάστευσης και όχι προσφυγικό και επομένως ο κατάλληλος τρόπος για την επίλυσή του, ήτοι για την αναχαίτιση των μεταναστευτικών ροών, είναι η θεσμοθέτηση και εφαρμογή επαρκούς νομοθετικού πλαισίου για τη σύλληψη, κράτηση και απέλαση των λαθρομεταναστών.

iii. Η ανάγκη για θέσπιση αυστηρού νομοθετικού πλαισίου με σκοπό την αναχαίτιση των παράνομων μεταναστευτικών ροών καθίσταται επιτακτικότερη, λόγω του ότι συντρέχουν επιπρόσθετοι λόγοι όπως:

α) πρόκειται για αμιγώς μουσουλμανικούς πληθυσμούς προερχόμενους κατά κύριο λόγο από τη Βόρειο Αφρική και την Ασία με ήθη και έθιμα τελείως ξένα προς τον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό πολιτισμό.  Συνεπώς, η αφομοίωσή τους από την ελληνική κοινωνία κρίνεται αδύνατη.
β) ανάμεσά τους υπάρχει μεγάλος αριθμός ατόμων με ακραίες ισλαμιστικές απόψεις και έτσι αυξάνεται ο κίνδυνος για τέλεση νέων πολύνεκρων τρομοκρατικών επιθέσεως όπως οι πρόσφατες στο Παρίσι.
γ) θα ελλοχεύει διαρκώς ο κίνδυνος να ξεσπάσουν διεθνοτικές ή διαθρησκευτικές συγκρούσεις και αναταραχές μεταξύ των διαφόρων μεταναστευτικών κοινοτήτων με ολέθριες συνέπειες για τη δημόσια τάξη  και την εθνική ασφάλεια.
δ) οι χώρες του λεγόμενου Βαλκανικού Διαδρόμου έκλεισαν ήδη τα σύνορά τους και επομένως οι παράτυπα εισερχόμενοι αλλοδαποί εγκλωβίζονται στη χώρα μας.
ε) η μαζική εισροή υπηκόων τρίτων χωρών συνεχίζεται εντεινόμενη, καθώς το πρώτο τρίμηνο του 2016 οι αριθμοί είναι πολλαπλάσιοι ακόμα και εκείνων του 2015 (12.441 το πρώτο τρίμηνο του 2015, 143.886 το πρώτο τρίμηνο του 2016)!
στ)  η δημόσια υγεία απειλείται άμεσα με κρούσματα επιδημικών ασθενειών.

iv. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την προαναφερόμενη υπό στοιχείο ii) έκθεση της Eurostat, το 83% (δηλαδή οι 711.080 από τους 856.723) των αλλοδαπών που εισήλθαν παράνομα στην Ελλάδα το 2015, είναι ηλικίας έως 34 ετών. Με δεδομένο το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας, αλλά και της Ευρώπης γενικότερα, είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος της πληθυσμιακής αλλοίωσης που συντελείται.

iv. Καταληκτικώς, αναφέρεται ότι οι βασικοί άξονες του παρόντος νομοθετήματος είναι οι εξής:

α) φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών για όποιον αλλοδαπό εισέρχεται παράνομα στη χώρα. Η φυλάκιση θα είναι χωρίς αναστολή ή δυνατότητα μετατροπής σε χρήμα.
β) η ποινή θα εκτίεται σε ειδικά κέντρα κράτησης λαθρομεταναστών μακράν των κατοικημένων τόπων προς αποφυγή επιβάρυνσης του κοινωνικού ιστού,
γ) εκτός από την ποινή φυλάκισης, θα επιβάλλεται και παρεπόμενη ποινή παροχής κοινωφελούς εργασίας υπέρ του Κράτους κατά το πρότυπο που εφαρμόζεται σε πολλές χώρες του δυτικού κόσμου, όπως είναι ο θεσμός της community service order στη Μ. Βρετανία, της travail d’interet general στη Γαλλία, της gemeinnutzige Leistugen στη Γερμανία, της correction community στις ΗΠΑ, τη Φινλανδία, τη Δανία κλπ.
δ) στους λαθροδιακινητές θα επιβάλλονται βαρύτατες κυρώσεις, υπό προϋποθέσεις ακόμα και η ποινή της ισοβίου καθείρξεως.
ε) καταργείται η επονείδιστη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 30 του Ν. 4251/2014 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 παρ.2 του Ν.4332/09-07-2015), η οποία νομιμοποίησε κατ’ ουσίαν την μεταφορά λαθρομεταναστών στο εσωτερικό της χώρας και επέτρεψε σε αυτούς να διασχίζουν ελεύθερα ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, προκαλώντας έτσι την περαιτέρω διόγκωση του προβλήματος της λαθρομετανάστευσης.

Β. ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

Με το άρθρο 1:

α) αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 83 («Παράνομη είσοδος και έξοδος από τη χώρα») του  Ν. 3386/2015, και προβλέπεται η επιβολή αυστηρότερων ποινών και η έκτιση της ποινής σε χωριστά καταστήματα κράτησης.
Με το άρθρο 2 αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 30 («Υποχρεώσεις μεταφορέων-κυρώσεις») του Ν. 4251/2014 και προβλέπεται η επιβολή αυστηρότερων ποινών. Επίσης, καταργείται η παρ. 6 του ως άνω άρθρου.

Αθήνα, 18-03-2016

Οι προτείνοντες Βουλευτές

Ονοματεπώνυμα & Υπογραφές

1. Νικόλαος Μιχαλολιάκος
2. Ηλίας Κασιδιάρης
3. Χρήστος Παππάς
4. Ηλίας Παναγιώταρος
5. Ελένη Ζαρούλια
6. Ιωάννης Σαχινίδης
7. Ιωάννης Λαγός
8. Γεώργιος Γερμενής
9. Ιωάννης Αϊβατίδης
10. Νικόλαος Μίχος
11. Παναγιώτης Ηλιόπουλος
12. Ευάγγελος Καρακώστας
13. Σωτηρία Βλάχου
14. Νικόλαος Κούζηλος
15.  Αντώνιος Γρέγος
16. Δημήτριος Κουκούτσης
17.  Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης
18.Χρήστος Χατζησάββας

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ-ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΝΟΜΟΥ για την «Πάταξη της λαθρομετανάστευσης»

Με τις διατάξεις της πρότασης νόμου τροποποιούνται ή καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις:

Άρθρο 1: Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005, η οποία έχει ως εξής:

«1. Ο υπήκοος τρίτης χώρας, που εξέρχεται ή επιχειρεί να εξέλθει από το ελληνικό έδαφος ή εισέρχεται ή επιχειρεί να εισέλθει σε αυτό χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. Θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση και επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, αν αυτός που επιχειρεί να αναχωρήσει λαθραίως καταζητείται από τις δικαστικές ή αστυνομικές αρχές ή υπέχει φορολογικές ή πάσης φύσεως άλλες Υποχρεώσεις προς το Δημόσιο ή είναι υπότροπος.
"Οι κυρώσεις της παρούσας επιβάλλονται και στους πολίτες των κρατών μελών της Ε.Ε."

*** Το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 προστέθηκε με τη παρ. 1 περ.στ΄

    άρθρου 45 Ν.3731/2008,ΦΕΚ Α 263/23.12.2008.

Άρθρο 2: Αντικαθίσταται η παρ. 1 και καταργείται η παρ. 6 του άρθρο 30 του Ν. 4251/2014, οι οποίες έχουν ως εξής:

«1. Πλοίαρχοι ή κυβερνήτες πλοίου, πλωτού μέσου ή αεροπλάνου και οδηγοί κάθε είδους μεταφορικού μέσου που μεταφέρουν από το εξωτερικό στην Ελλάδα πολίτες τρίτων χωρών, που δεν έχουν δικαίωμα εισόδου στο ελληνικό έδαφος ή στους οποίους έχει απαγορευθεί η είσοδος για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και αυτοί που τους παραλαμβάνουν από τα σημεία εισόδου, τα εξωτερικά ή εσωτερικά σύνορα, για να τους προωθήσουν στο εσωτερικό της χώρας ή στο έδαφος κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή τρίτης χώρας ή διευκολύνουν τη μεταφορά τους ή εξασφαλίζουν σε αυτούς κατάλυμα για απόκρυψη, τιμωρούνται:

α. με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών και χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων (10.000) έως τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο,
β. με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών και χρηματική ποινή τριάντα χιλιάδων (30.000) έως εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο, αν ο υπαίτιος ενεργεί εκ κερδοσκοπίας, κατ επάγγελμα ή κατά συνήθεια ή είναι υπότροπος ή έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή τουριστικού ή ναυτιλιακού ή ταξιδιωτικού πράκτορα ή αν δύο ή περισσότεροι ενεργούν από κοινού,
γ. με κάθειρξη τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών και χρηματική ποινή τουλάχιστον διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο, αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο,
δ. με ισόβια κάθειρξη και χρηματική ποινή τουλάχιστον επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ευρώ για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο, αν στην περίπτωση γ επήλθε θάνατος.

6. Οι ανωτέρω κυρώσεις δεν επιβάλλονται στις περιπτώσεις διάσωσης ανθρώπων στη θάλασσα, της μεταφοράς ανθρώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας, κατά τις επιταγές του διεθνούς δικαίου, καθώς και στις περιπτώσεις προώθησης στο εσωτερικό της χώρας ή διευκόλυνσης της μεταφοράς, προς το σκοπό υπαγωγής στις διαδικασίες των άρθρων 83 του Ν. 3386/2005 ή του άρθρου 13 του Ν. 3907/2011, κατόπιν ενημέρωσης των αρμοδίων αστυνομικών και λιμενικών αρχών.»

*** Η  παρ.6 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 14 παρ.2

Ν.4332/2015,ΦΕΚ Α 76/9.7.2015.

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

Για την «Πάταξη της λαθρομετανάστευσης»

Άρθρο 1

Ποινική αντιμετώπιση αλλοδαπών που εισέρχονται παράνομα στην Ελλάδα

Η παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 3386/2005 (ΦΕΚ Α΄ 212), αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 83

Παράνομη είσοδος και έξοδος από τη Χώρα

Ο υπήκοος τρίτης χώρας, που εξέρχεται ή επιχειρεί να εξέλθει από το ελληνικό έδαφος ή εισέρχεται ή επιχειρεί να εισέλθει σε αυτό χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο ετών, χρηματική ποινή τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και παροχή κοινωφελούς εργασίας από 481 έως 720 ώρες. Θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση και επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών, χρηματική ποινή τουλάχιστον επτά χιλιάδων (7.000) ευρώ και παροχή κοινωφελούς εργασίας από 481 έως 720 ώρες, αν αυτός που επιχειρεί να αναχωρήσει λαθραίως καταζητείται από τις δικαστικές ή αστυνομικές αρχές ή υπέχει φορολογικές ή πάσης φύσεως άλλες Υποχρεώσεις προς το Δημόσιο ή είναι υπότροπος.
Οι κυρώσεις της παρούσας επιβάλλονται και στους πολίτες των κρατών μελών της Ε.Ε.
Μετατροπή ή αναστολή της ποινής δεν επιτρέπεται για τις ποινές που επιβάλλονται για παράνομη είσοδο ή έξοδο από τη χώρα. Η έκτιση της ποινής για το αδίκημα της παρούσας παραγράφου γίνεται σε ειδικά καταστήματα κράτησης λαθρομεταναστών τα οποία ευρίσκονται μακράν των κατοικημένων τόπων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης- Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Υγείας, ρυθμίζονται τα σχετικά με την ίδρυση των καταστημάτων αυτών και τις λεπτομέρειες λειτουργίας τους. Η κοινωφελής εργασία που επιβάλλεται για το αδίκημα της παρούσας παραγράφου, παρέχεται κατά τα οριζόμενα στις παρ. 6 και 7 του άρθρου 82 του Ποινικού Κώδικα.»

Άρθρο 2

Κυρώσεις στους διακινητές

Α. Η παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4251/2014 (ΦΕΚ Α΄ 80), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Πλοίαρχοι ή κυβερνήτες πλοίου, πλωτού μέσου ή αεροπλάνου και οδηγοί κάθε είδους μεταφορικού μέσου που μεταφέρουν από το εξωτερικό στην Ελλάδα πολίτες τρίτων χωρών, που δεν έχουν δικαίωμα εισόδου στο ελληνικό έδαφος ή στους οποίους έχει απαγορευθεί η είσοδος για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και αυτοί που τους παραλαμβάνουν από τα σημεία εισόδου, τα εξωτερικά ή εσωτερικά σύνορα, για να τους προωθήσουν στο εσωτερικό της χώρας ή στο έδαφος κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή τρίτης χώρας ή διευκολύνουν τη μεταφορά τους ή εξασφαλίζουν σε αυτούς κατάλυμα για απόκρυψη, τιμωρούνται:
α. με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών και χρηματική ποινή τριάντα χιλιάδων (30.000) έως εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο,
β. με κάθειρξη τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών και χρηματική ποινή τουλάχιστον διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο, αν ο υπαίτιος ενεργεί εκ κερδοσκοπίας, κατ επάγγελμα ή κατά συνήθεια ή είναι υπότροπος ή έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή τουριστικού ή ναυτιλιακού ή ταξιδιωτικού πράκτορα ή αν δύο ή περισσότεροι ενεργούν από κοινού, ή αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο.
γ. με ισόβια κάθειρξη και χρηματική ποινή τουλάχιστον επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ευρώ για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο, αν στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου του στοιχείου β, επήλθε θάνατος.

Β. Η παράγραφος 6 του άρθρου 30 του ν. 4251/2014 (ΦΕΚ Α΄ 80) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 παρ.2 Ν.4332/2015,ΦΕΚ Α 76/9.7.2015, καταργείται.

Αθήνα, 18-03-2016

Οι προτείνοντες Βουλευτές

Ονοματεπώνυμα & Υπογραφές

1. Νικόλαος Μιχαλολιάκος
2. Ηλίας Κασιδιάρης
3. Χρήστος Παππάς
4. Ηλίας Παναγιώταρος
5.  Ελένη Ζαρούλια
6. Ιωάννης Σαχινίδης
7. Ιωάννης Λαγός
8. Γεώργιος Γερμενής
9. Ιωάννης Αϊβατίδης
10. Νικόλαος Μίχος
11. Παναγιώτης Ηλιόπουλος
12. Ευάγγελος Καρακώστας
13. Σωτηρία Βλάχου
14. Νικόλαος Κούζηλος
15.  Αντώνιος Γρέγος
16. Δημήτριος Κουκούτσης
17.  Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης
18.Χρήστος Χατζησάββας

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου