Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2015

Μισά - μισά με την εφορία τα έσοδα από μεταβιβάσεις ακινήτων!


Υπό πολύ αυστηρές προϋποθέσεις θα εξακολουθούν να χορηγούνται σε φορολογούμενους που έχουν οφειλές στο Δημόσιο αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας για μεταβιβάσεις ακινήτων, παρά το γεγονός ότι πρόσφατα εκδόθηκε απόφαση από τον αναπληρωτή γενικό γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Ι. Μπάκα, η οποία, με μια πρώτη ματιά, φαίνεται να καθιστά πιο ευνοϊκό το σχετικό νομοθετικό καθεστώς.


Σε όσους οφειλέτες του Δημοσίου ζητούν αποδεικτικά ενημερότητας για να πωλήσουν ακίνητα, ακόμη κι αν πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, τίθεται ως πρόσθετος όρος η παρακράτηση του μεγαλύτερου μέρους ή και ολόκληρου του τιμήματος για την εξόφληση των οφειλών. Σε όσους οφειλέτες ζητούν τα αποδεικτικά για να προχωρήσουν σε γονικές παροχές ακινήτων ζητείται να διασφαλίσουν τις οφειλές τους προς το Δημόσιο βάζοντας υποθήκη τυχόν άλλα ακίνητα που κατέχουν.
Οι αυστηροί όροι που θέτει η ισχύουσα νομοθεσία έχουν ως αποτέλεσμα να δυσχεραίνονται οι πωλήσεις και οι γονικές παροχές ακίνητης περιουσίας.

Τι ισχύει

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία:
1 Για να λάβει αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για πώληση ακινήτου ένας φορολογούμενος που οφείλει στο Δημόσιο θα πρέπει:

* Να έχει υπαγάγει τις οφειλές του στο Δημόσιο σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής και να είναι συνεπής στην αποπληρωμή των δόσεων.
* Να έχει υποβάλει όλες τις φορολογικές δηλώσεις της τελευταίας πενταετίας, δηλαδή θα πρέπει να έχει υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ που η προθεσμία υποβολής τους έχει λήξει έως και ένα μήνα πριν από την ημερομηνία αίτησης έκδοσης του αποδεικτικού ενημερότητας (εφόσον είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας), όλες τις δηλώσεις Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (εφόσον είναι επιχειρηματίας), όλες τις δηλώσεις ΕΝΦΙΑ και τις δηλώσεις Φόρου Ακίνητης Περιουσίας, δηλαδή τα έντυπα Ε9 της τελευταίας πενταετίας. Ακόμη όμως κι αν ο φορολογούμενος πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, λάβει το αποδεικτικό και προχωρήσει στην πώληση του ακινήτου είναι πολύ πιθανό να μην του μείνει τίποτα από το τίμημα που θα εισπράξει! Κι αυτό διότι, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, στην περίπτωση αυτή προβλέπεται και ο πρόσθετος όρος ότι ένα σημαντικό μέρος ή και ολόκληρο το ποσό του τιμήματος που θα εισπραχθεί από την πώληση του ακινήτου θα παρακρατηθεί για να εξοφληθεί μερικώς ή και ολικώς το εναπομείναν (ανεξόφλητο) υπόλοιπο των οφειλών!

Η παρακράτηση επί του τιμήματος ορίζεται σε ποσοστό από 70% έως και 100%. Με απόφαση που εξέδωσε πρόσφατα ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Ι. Μπάκας προβλέπεται μείωση του κατώτατου ορίου παρακράτησης στο 50% του εισπραττόμενου τιμήματος, υπό την προϋπόθεση όμως ότι η είσπραξη της οφειλής είναι διασφαλισμένη με υποθήκη επί άλλου ακινήτου που τυχόν κατέχει ο πωλητής-οφειλέτης! Προϋπόθεση δηλαδή για να μειωθεί από το 70%-100% στο 50% η παρακράτηση επί του τιμήματος από την πώληση του ακινήτου είναι ο πωλητής-οφειλέτης να βάλει υποθήκη ένα άλλο ακίνητό του, ώστε αυτό να κατασχεθεί και να εκποιηθεί από το Δημόσιο σε περίπτωση που δεν καταφέρει να αποπληρώσει το εναπομείναν υπόλοιπο της οφειλής του. Εννοείται ότι αν δεν έχει άλλο ακίνητο, δεν έχει τη δυνατότητα υποθήκης, οπότε το ποσοστό παρακράτησης δεν μειώνεται.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου