Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2011

Προσοχή: Πρόταση συγχώνευσης από την Εθνική στην AlphaEνημέρωση: "Όχι" της Alpha με τους παρόντες όρους.
Θετική επί της αρχής αλλά αρνητική με αυτούς τους όρους ανταλλαγής είναι η διοίκηση της Alpha bank στην πρόταση της Εθνικής Τράπεζας, σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως.

Νωρίτερα...
Πρόταση φιλικής συγχώνευσης προς την Alpha Bank υπέβαλλε η Εθνική Τράπεζα.

Σύμφωνα με την πρόταση, οι μέτοχοι της Alpha θα λάβουν...
 8 νέες μετοχές της Εθνικής για κάθε 11 υφιστάμενες μετοχές της Alpha, ήτοι σχέση ανταλλαγής 0,727 μετοχές της Εθνικής για κάθε μια μετοχή της Alpha.

Έντονες φήμες κάνουν το γύρο της αγοράς τα τελευταία λεπτά σχετικά με την αναζωπύρωση των διαπραγματεύσεων για επικείμενη συγχώνευση μεταξύ Alpha Bank και Εθνικής Τράπεζας.

Οι φήμες ενισχύονται από το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Alpha Bank και ενδεχομένως συζητείται το συγκεκριμένο θέμα.

Αρμόδια στελέχη αρνούνται να κάνουν αυτή την ώρα οποιοδήποτε σχόλιο και τοποθετούν τις όποιες ανακοινώσεις για μετά το κλείσιμο της αγοράς. Ιδιαίτερη σημασία άλλωστε έχει και το γεγονός ότι σε τηλεφωνική επικοινωνία του Capital.gr ουδείς από όσους είναι σε θέση να γνωρίζουν δεν προχώρησε σε διάψευση και άπαντες περιορίστηκαν στο να μην κάνουν οποιαδήποτε δήλωση.

Άλλες πήγες αναφέρουν ότι το Δ.Σ. της Alpha συζητά τα πιθανά ενδεχόμενα κεφαλαιακής ενίσχυσης, κάτι που είναι προφανές καθώς όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς έχουν επισημάνει τη σχετική ανάγκη.

Οι δύο τράπεζες είχαν βρεθεί ξανά πολύ κοντά η μία στην άλλη τον Ιανουάριο του 2002 όταν οι συζητήσεις είχαν προχωρήσει σχεδόν μέχρι το σημείο της τελικής συμφωνίας η οποία ωστόσο δεν υλοποιήθηκε ποτέ.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι η Alpha Bank είχε βρεθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για συγχώνευση με την Eurobank. Οι διαπραγματεύσεις έγιναν σε πολύ υψηλό επίπεδο και τα περισσότερα θέματα που συζητήθηκαν είχαν λυθεί. Ωστόσο ούτε αυτή τη φορά η συμφωνία δεν προχώρησε.


Ειδικότερα, η ανακοίνωση της Εθνικής έχει ως εξής:


Πρόταση Φιλικής Συγχώνευσης από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος προς την Alpha BankΑθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2011" Ανταποκρινόμενη σε σχετική ερώτηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ("Εθνική") επιβεβαιώνει ότι, στις 18 Ιανουαρίου 2011, υπέβαλε στην Alpha Bank ("Alpha") πρόταση σχετικά με τη συγχώνευση των δύο τραπεζών, ύστερα από έγκριση που ελήφθη στο πλαίσιο κοινής συνεδρίασης της Επιτροπής Στρατηγικής, των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου και του εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου." Στις 3 Φεβρουαρίου 2011, η Εθνική και η Alpha υπέγραψαν μια συμφωνία εμπιστευτικότητας, αποκλειστικών διαπραγματεύσεων και αποχής από λήψη εναλλακτικών μέτρων ("NDA") και τα αντίστοιχα στελέχη διοίκησης εισήλθαν σε συζητήσεις σχετικά με τους όρους της ανωτέρω πρότασης. Η Εθνική είναι πεπεισμένη ως προς τα οικονομικά και στρατηγικά οφέλη της πρότασης της και προσδοκά ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha θα περιβάλλει την ανωτέρω πρόταση με την δέουσα προσοχή." Σύμφωνα με την πρόταση, οι μέτοχοι της Alpha θα λάβουν 8 νέες μετοχές της Εθνικής για κάθε 11 υφιστάμενες μετοχές της Alpha, ήτοι σχέση ανταλλαγής 0,727 μετοχές της Εθνικής για κάθε μια μετοχή της Alpha. Η ανωτέρω σχέση ανταλλαγής εμπεριέχει υπερτίμημα ύψους 23,4% επί της τιμής κλεισίματος της Alpha κατά την 17 Ιανουαρίου 2011, την προηγούμενη δηλαδή της υποβολής της πρότασής μας, υπερτίμημα ύψους 18,5% επί της σχέσης ανταλλαγής Alpha/Έθνική κατά την 17 Φεβρουαρίου 2011, την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης πριν από την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης και υπερτίμημα ύψους 23,7% ως προς τη μέση σχέση ανταλλαγής των τελευταίων 12 μηνών προ της 17ης Ιανουαρίου 2011. Η πρόταση δίνει τη δυνατότητα στους μετόχους της Alpha και της Εθνικής να επωφεληθούν από τη σημαντική αξία, η οποία, κατά την εκτίμηση της Εθνικής, θα προκύψει κατά την υλοποίηση της προτεινόμενης συγχώνευσης." Σύμφωνα με την ανωτέρω σχέση ανταλλαγής, η σχετική συμμετοχή των μετόχων της Εθνικής και της Alpha στην ενωμένη οντότητα θα είναι περίπου 71% και 29%, αντίστοιχα, ενώ η άμεσες συμμετοχές του Ελληνικού Δημοσίου και των ευρύτερων φορέων κοινωνικής ασφάλισης θα διαμορφωθούν σε 0,9% και 12%, αντίστοιχα." Η προτεινόμενη συγχώνευση θα αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της συγκέντρωσης και ενίσχυσης του τραπεζικού συστήματος λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις της παρούσας συγκυρίας. Η προτεινόμενη συγχώνευση θα οδηγήσει στη δημιουργία της μεγαλύτερης και κεφαλαιακά ισχυρότερης τράπεζας στην Ελλάδα με ισχυρή βάση ρευστότητας, καθώς και μια τράπεζας με ηγετική θέση στη περιοχή της Ν. Α. Ευρώπης με διεθνή αναγνωσιμότητα. Θα δημιουργήσει επίσης σημαντική αξία για τους μετόχους και των δύο τραπεζών καθώς επίσης πολλαπλά οφέλη για τις Ελληνικές επιχειρήσεις και νοικοκυριά καθώς και για την Ελληνική οικονομία γενικότερα." Η οριστικοποίηση της συναλλαγής εξαρτάται από την επιτυχή πλήρωση σειράς προϋποθέσεων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η διενέργεια των απαραίτητων νομικών και οικονομικών ελέγχων (due diligence), η τελική έγκριση από τα Διοικητικά Συμβούλια και των δύο τραπεζών καθώς και η υπογραφή σύμβασης πλαισίου για τη συγχώνευση από τα δύο μέρη." Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης τελεί υπό την αίρεση της λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τα αρμόδια εταιρικά όργανα των δύο τραπεζών και τις ρυθμιστικές αρχές, καθώς και την πλήρωση προϋποθέσεων που είναι συνήθεις για παρόμοιες συναλλαγές." "Η προτεινόμενη συγχώνευση θα δημιουργήσει τη μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα, η οποία πιστεύουμε ότι θα είναι σε θέση να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην προσπάθεια ανασυγκρότησης της Ελληνικής οικονομίας. Είμαι πεπεισμένος για τα οφέλη της προτεινόμενης συγχώνευσης και ότι αυτή θα έχει τη θετική ανταπόκριση των μετόχων των δύο τραπεζών", σχολίασε ο Πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας, Βασίλης Ράπανος." "Έχουμε ιδιαίτερη εκτίμηση για την Alpha, τα στελέχη της και για όσα επέτυχε τις τελευταίες δεκαετίες υπό την ηγεσία του κ. Κωστόπουλου. Αναμένουμε την ανταπόκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Bank και τη θετική απάντηση του στην φιλική μας πρόταση. Η συγχώνευση αναμένεται να δημιουργήσει σημαντική αξία για τους μετόχους των δύο τραπεζών και να αποδώσει πολλαπλά οφέλη για το σύνολο της Ελληνικής οικονομίας. Επιθυμούμε και περιμένουμε να λάβουμε τη θετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha. Λαμβάνοντας αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία, κάνουμε το πρώτο βήμα για την αναδιάταξη του τραπεζικού τομέα στην Ελλάδα", σχολίασε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Απόστολος Ταμβακάκης.Στρατηγικά πλεονεκτήματα της συγχώνευσηςΗ μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα: Ο συνδυασμός των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και η συμπληρωματικότητα των δύο Τραπεζών, θα καταστήσει την ενιαία Τράπεζα το κορυφαίο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στη χώρα, επιτρέποντας στον ενοποιημένο όμιλο να αντιμετωπίσει από θέση ισχύος τη σημερινή συγκυρία.Ηγετική θέση στη ΝΑ Ευρώπη: Η συνένωση των δραστηριοτήτων που ανέπτυξαν την τελευταία δεκαετία οι δύο τράπεζες στη ΝΑ Ευρώπη, αναμένεται να δημιουργήσει έναν από τους κορυφαίους χρηματοπιστωτικούς ομίλους στην περιοχή, με διαφοροποίηση πηγών κερδοφορίας που θα του επιτρέψουν να είναι λιγότερο ευάλωτος στις επιπτώσεις της κρίσης αξιοποιώντας τις αναπτυξιακές προοπτικές και την ήδη διαφαινόμενη ανάκαμψη των οικονομιών της περιοχής.Ισχυρή κεφαλαιακή βάση: Επωφελούμενη από τον ισχυρότερο ισολογισμό στην Ελλάδα, η ενιαία Τράπεζα εκτιμάται ότι - μετά και την ολοκλήρωση του τελευταίου σταδίου του προγράμματος κεφαλαιακής ενίσχυσης της Εθνικής που ανακοινώθηκε το Σεπτέμβριο του 2010 - θα έχει pro forma δείκτη κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier I) ύψους 10.7%, στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2010, επίπεδο που κατατάσσει το ενιαίο σχήμα μεταξύ των κορυφαίων ευρωπαϊκών τραπεζών με την ισχυρότερη κεφαλαιακή επάρκεια. Επίσης, ο νέος όμιλος θα έχει την υψηλότερη κεφαλαιακή επάρκεια και την καλύτερη ποιότητα κεφαλαίων μεταξύ των μεγαλύτερων τραπεζών στην Ελλάδα, γεγονός που θα του επιτρέψει να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες κεφαλαιακές απαιτήσεις του νέου εποπτικού πλαισίου νωρίτερα από πολλές Ευρωπαϊκές τράπεζες, ενισχύοντας τη δυνατότητα απορρόφησης συστημικών κινδύνων.Βελτίωση της ρευστότητας: Ο συνδυασμός των ισχυρών καταθετικών βάσεων των δύο τραπεζών θα διαμορφώσει τη σχέση δανείων προς καταθέσεις της ενιαίας τράπεζας σε 109%, στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2010, μία από τις καλύτερες στην Ευρώπη. Με δεδομένη την ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και την υψηλή ρευστότητά του, το νέο σχήμα θα έχει καλύτερη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές χρήματος, πράγμα που θα του επιτρέψει την ταχύτερη απεμπλοκή από την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.Διεθνής αναγνωρισιμότητα: Ο ενιαίος όμιλος θα έχει σύνολο ενεργητικού που θα προσεγγίσει τα €200 δισ, μέγεθος που τον κατατάσσει στην 27η θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών τραπεζών και την 28η θέση από πλευράς κεφαλαιοποίησης. Η Εθνική πιστεύει ότι, μετά την αναμενόμενη αναγνώριση από τις αγορές κεφαλαίων της πρόσθετης αξίας που αντιπροσωπεύουν οι συνέργειες του εγχειρήματος, η ενιαία τράπεζα θα κατατάσσεται μεταξύ των 25 μεγαλύτερων τραπεζών της Ευρώπης.

Ευρύτερα οφέλη: Η ελληνική οικονομία και οι καταναλωτές θα επωφεληθούν από τις νέες δυνατότητες χρηματοδότησης των ελληνικών επιχειρήσεων και νοικοκυριών, τη βελτίωση της εξυπηρέτησης και την αυξημένη αποτελεσματικότητα της ενιαίας τράπεζας. Η προτεινόμενη συγχώνευση αποτελεί σημαντικό βήμα προς την αναδιάταξη του χρηματοπιστωτικού τομέα στην κατεύθυνση της ενίσχυσης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και κατά συνέπεια αναμένεται να έχει την υποστήριξη των εποπτικών αρχών, των διεθνών οργανισμών και της ευρύτερης επενδυτικής κοινότητας.Δημιουργία αξίαςΕκτιμούμε ότι η συγχώνευση θα επιτρέψει την επίτευξη συνεργειών της τάξης των €550-700 εκατ. ετησίως, σε πλήρη ανάπτυξη, που θα προκύψουν από:" Σημαντικές οικονομίες κλίμακας στις υποστηρικτικές υποδομές και τις απαιτούμενες επενδύσεις,

" Τη βελτιστοποίηση των διεθνών δραστηριοτήτων,

" Τη μείωση των γενικών και διοικητικών δαπανών τόσο στο εσωτερικό όσο και το εξωτερικό,

" Τον εξορθολογισμό του κόστους άντλησης κεφαλαίων καθώς και την ενίσχυση των εσόδων από την ευθυγράμμιση των βέλτιστων πρακτικών των δύο τραπεζών.Η Εθνική εκτιμά ότι με την προτεινόμενη συγχώνευση αναμένεται να αυξηθούν τόσο τα κέρδη ανά μετοχή όσο και η αξία των δύο τραπεζών από τον πρώτο κιόλας χρόνο μετά την ολοκλήρωση της.

Προσδοκούμε ότι το μεγαλύτερο μέρος των συνεργειών θα προκύψει από τις διεθνείς δραστηριότητες των δύο τραπεζών, την περιστολή των γενικών και διοικητικών δαπανών και την εκλογίκευση του κόστους άντλησης κεφαλαίων. Επομένως, ο ενιαίος όμιλος αναμένεται ότι θα έχει σημαντική ευελιξία στη διαχείριση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της συγχώνευσης, ώστε να έχει τη δυνατότητα να ελαχιστοποιήσει τυχόν κοινωνικό αντίκτυπο που θα έχει η διαδικασία ενοποίησης ενόψει της παρούσας συγκυρίας.Προτεινόμενοι Όροι της ΣυγχώνευσηςΣύμφωνα με την πρόταση μας, οι μέτοχοι της Alpha θα λάβουν 8 νέες μετοχές της Εθνικής για κάθε 11 υφιστάμενες μετοχές της Alpha, αναλογία που αντιστοιχεί σε σχέση ανταλλαγής 0,727 μετοχές της Εθνικής για κάθε μια μετοχή της Alpha. Η συνένωση θα λάβει χώρα με τη μορφή συγχώνευσης με απορρόφηση της Alpha από την Εθνική.Η προτεινόμενη Σχέση Ανταλλαγής εμπεριέχει υπερτίμημα:

- 23,4% επί της τιμής κλεισίματος της Alpha και επί της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών Alpha/Εθνικής κατά την 17η Ιανουαρίου 2011, την προηγούμενη δηλαδή της υποβολής της πρότασης μας, και

- 18,5% επί της σχέσης ανταλλαγής Alpha/Εθνικής κατά την 17 Φεβρουαρίου 2011, την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης πριν από την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, και

- 23,7% ως προς τη μέση σχέση ανταλλαγής Alpha/Εθνικής των τελευταίων 12 μηνών προ της 17ης Ιανουαρίου 2011.

- 22,1% ως προς τη μέση σχέση ανταλλαγής Alpha/Εθνικής των τελευταίων 12 μηνών προ του χθεσινού κλεισίματος.Επίσης, συνεπάγεται σχέση συμμετοχής στην ενιαία τράπεζα 71% και 29%, για τους μετόχους της Εθνικής και της Alpha, αντίστοιχα. Οι άμεσες συμμετοχές του Ελληνικού Δημοσίου και των ευρύτερων φορέων κοινωνικής ασφάλισης θα διαμορφωθούν σε 0,9% και 12%, αντίστοιχα.

Η προτεινόμενη κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των ανωτάτων στελεχών των δύο τραπεζών προβλέπεται να είναι ισορροπημένη, αναγνωρίζοντας ότι η Alpha διαθέτει ικανή, δοκιμασμένη και υπεύθυνη διοικητική ομάδα, η οποία επί σειρά ετών επέτυχε να δημιουργήσει αξία για τους μετόχους, τους εργαζόμενους και τους πελάτες της.Με βάση την αρχή αυτή, η πρόταση της Εθνικής για το διοικητικό σχήμα της νέας τράπεζας έχει ως εξής:" Διοικητικό Συμβούλιο: Η πρόταση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων θα είναι η κατανομή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να αντανακλά τα σχετικά ποσοστά συμμετοχής των μετόχων των δύο τραπεζών στην ενιαία τράπεζα:

" Πρόεδρος Δ.Σ. (μη εκτελεστικός): Θα προταθεί από την Alpha

" Αντιπρόεδρος Δ.Σ. (μη εκτελεστικός): Θα προταθεί από την Εθνική

" Διευθύνων Σύμβουλος: Θα προταθεί από την Εθνική

" Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ.: Συνολικά οκτώ θέσεις, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου, που θα μοιραστούν ισομερώς μεταξύ των ανωτάτων στελεχών της Alpha και της Εθνικής

" Λοιπές διευθυντικές θέσεις: Kατανέμονται με αυστηρά αξιοκρατικά κριτήρια και με βάση την αρχή "το καταλληλότερο πρόσωπο για κάθε θέση"

Σύμφωνα με την πρόταση της Εθνικής, το εμπορικό σήμα της Alpha θα διατηρηθεί και θα χρησιμοποιηθεί ως το νέο σήμα της ενιαίας τράπεζας, η οποία θα συνεχίσει να λειτουργεί υπό την επωνυμία της Εθνικής. Η επωνυμία της Alpha θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιλεκτικά για δραστηριότητες του ομίλου. Η Εθνική προτίθεται να λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις για την αποπληρωμή των Προνομιούχων Μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου της ενιαίας τράπεζας

Όχι" λέει η Alpha Bank στην φιλική πρόταση της Εθνικής Τράπεζας, δίνοντας έτσι νέα τροπή στην σημαντικότατη αυτή εξέλιξη. Η αγορά, πάντως, περιμένει νέα βελτιωμένη πρόταση από την ΕΤΕ.
Τελευταία Ενημέρωση: 19:41"Όχι" λέει η Alpha Bank στην πρόταση συγχώνευσης που κατέθεσε η Εθνική, δίνοντας έτσι νέα τροπή στην σημαντικότατη αυτή εξέλιξη που ήδη έχει επιδράσει θετικά στην χρηματιστηριακή αγορα.

Σύμφωνα με την πρόταση, οι μέτοχοι της Alpha θα λάβουν 8 νέες μετοχές της Εθνικής για κάθε 11 υφιστάμενες μετοχές της Alpha, ήτοι σχέση ανταλλαγής 0,727 μετοχές της Εθνικής για κάθε μια μετοχή της Alpha.

Η ανωτέρω σχέση ανταλλαγής εμπεριέχει υπερτίμημα ύψους 23,4% επί της τιμής κλεισίματος της Alpha κατά την 17 Ιανουαρίου 2011, την προηγούμενη δηλαδή της υποβολής της πρότασής μας, υπερτίμημα ύψους 18,5% επί της σχέσης ανταλλαγής Alpha/Έθνική κατά την 17 Φεβρουαρίου 2011, την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης πριν από την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης και υπερτίμημα ύψους 23,7% ως προς τη μέση σχέση ανταλλαγής των τελευταίων 12 μηνών προ της 17ης Ιανουαρίου 2011.

Η πρόταση δίνει τη δυνατότητα στους μετόχους της Alpha και της Εθνικής να επωφεληθούν από τη σημαντική αξία, η οποία, κατά την εκτίμηση της Εθνικής, θα προκύψει κατά την υλοποίηση της προτεινόμενης συγχώνευσης.


Η ανακοίνωση της Alpha Bank

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Bank απορρίπτει την πρόταση της Εθνικής.

Σε απάντηση της από 18ης τρέχοντος επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η "Alpha Τράπεζα Α.Ε." (η "ΑLPHA") ανακοινώνει ότι, στις 18 Ιανουαρίου 2011, έλαβε μη αιτηθείσα (unsolicited) έγγραφη πρόταση της "Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος Α.Ε." (η "ΕΘΝΙΚΗ") περί συγχωνεύσεως των δύο πιστωτικών ιδρυμάτων δια απορροφήσεως της ALPHA από την ΕΘΝΙΚΗ.


Ειδικότερα η πρόταση, μεταξύ άλλων:


(Α) Διελάμβανε ότι η συγχώνευση θα διενεργείτο δυνάμει σχέσεως ανταλλαγής 11 κοινών μετοχών εκδόσεως της ALPHA προς 8 μετοχές εκδόσεως της ΕΘΝΙΚΗΣ, και

(Β)Παρέθετε τις εκτιμώμενες ωφέλειες εκ της συνενώσεως των πιστωτικών ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας νέων πηγών εισοδήματος και εξοικονομήσεως δαπανών.

Εν συνεχεία, η ALPHA υπέγραψε με την ΕΘΝΙΚΗ σύμφωνο εμπιστευτικότητος, το οποίο, μεταξύ άλλων, προέβλεπε ως καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων επί της προτάσεως, την 18η Φεβρουαρίου 2011, και εισήλθε σε διερευνητικές συνομιλίες μετά της ΕΘΝΙΚΗΣ, επικουρούμενη από ειδικούς προς τούτο συμβούλους.

Κατ' ακολουθίαν, το Διοικητικό Συμβούλιο της ALPHA, στην από 18ης Φεβρουαρίου 2011 συνεδρίασή του, απεφάσισε ομοφώνως, μετά προσήκουσα μελέτη των όρων της, όπως απορρίψει την πρόταση, λαμβάνοντας υπόψη, αφενός μεν την αβεβαιότητα που η τρέχουσα συγκυρία δημιουργεί, αφετέρου το περιεχόμενο της προτάσεως, οι όροι της οποίας κρίνονται ασύμφοροι για τους μετόχους της ALPHA.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου