Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2011

Το δημόσιο θα εξοφλεί τις υποχρεώσεις με ομόλογα

Την ώρα που η αγορά ασφυκτιά και παλεύει να βρει ρευστότητα, το Δημόσιο θα προχωρήσει στην εξόφληση πάσης φύσεως υποχρέωσής του μέσω ομολόγων.

Στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο περιλαμβάνεται διάταξη βάσει της οποίας «το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να εξοφλεί παντός είδους υποχρεώσεις του προς όλους τους φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, με τη σύμφωνη γνώμη τους, με...
 έκδοση κρατικών χρεογράφων εντόκων γραμματίων ή ομολόγων ή άλλων τίτλων δανεισμού».

Πρόκειται για το «μοντέλο» που ακολουθήθηκε για την εξόφληση των υποχρεώσεων του Δημοσίου προς τους προμηθευτές των νοσοκομείων.

Πλέον, σε αντίστοιχες περιπτώσεις δεν θα υπάρχει ανάγκη δημιουργίας νόμου που θα ρυθμίζει την εκάστοτε οφειλή του Δημοσίου, καθώς η παραπάνω διάταξη καλύπτει κάθε πιθανή οφειλή του Δημοσίου προς τρίτους.

Μάλιστα, οι όροι για την αποπληρωμή των οφειλών του κράτους θα ορίζονται με απλή απόφαση του υπουργού Οικονομικών (ύψος εκδιδόμενων τίτλων, σκοπός, όροι, οι διαδικασίες και κάθε άλλη τεχνική λεπτομέρεια που αφορά την έκδοσή τους).

Σύμφωνα με πληροφορίες η διάταξη αυτή περιελήφθη στο φορολογικό νομοσχέδιο για να καλυφθούν οι υποχρεώσεις του Δημοσίου που αφορούν κυρίως επιστροφές φόρων που έρχονται από παλαιότερα χρόνια.

Δευτερευόντως θα εκδοθούν ομόλογα για υποχρεώσεις προς προμηθευτές του Δημοσίου, καθώς με την κάλυψη των οφειλών προς τους προμηθευτές των νοσοκομείων έχουν μειωθεί αρκετά τα «χρωστούμενα».

Στο υπουργείο Οικονομικών σημειώνουν ότι αυτή η ρύθμιση είναι πολύ σημαντική για δύο λόγους:

1. Εξασφαλίζεται πολύ ποιο σύντομα η αποπληρωμή των οφειλών του Δημοσίου και
2. Δεν θα υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας στην αγορά.

Αν και αυτό δεν διευκρινίζεται στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες, η κυβέρνηση αναμένεται να ακολουθήσει το πρότυπο της συμφωνίας με τους προμηθευτές των νοσοκομείων, όπου τα ομόλογα που εξέδωσε το Δημόσιο μπορούσαν να τα πάρουν οι τράπεζες παρέχοντας ρευστότητα στους προμηθευτές.

Πάντως, οι από εδώ και πέρα ρυθμίσεις με ομόλογα του Δημοσίου θα αφορούν κυρίως σε επιστροφές φόρων που δεν έχουν γίνει από το Δημόσιο. Ωστόσο, όπως σημειώνουν από το υπουργείο, δεν θα εκδίδονται ομόλογα ή έντοκα γραμμάτιαγια την πληρωμή οφειλών της τάξης των 3.000 ευρώ, αλλά για σημαντικά ποσά χρεών.
Πηγή

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου