Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2011

Καταιγίδα μέτρων - φόρων - περικοπών επιδομάτων από ΔΕΚΟ μέχρι και τον ΟΑΕΔ!Δέσμη σκληρών μέτρων για το 2012, ύψους 5,1 δισ. ευρώ, με αυξήσεις ΦΠΑ, μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων, «ψαλίδισμα» των επιδομάτων ανεργίας κατά 500 εκατ. ευρώ και περαιτέρω μείωση κατά 800 εκατ. ευρώ των επιχορηγήσεων προς τις ΔΕΚΟ, φέρνει το επικαιροποιημένο Μνημόνιο.

Ειδικότερα, τα μέτρα είναι:

-Μείωση της απασχόλησης στο δημόσιο τομέα, επιπλέον του κανόνα της μιας πρόσληψης για κάθε 5 αποχωρήσεις. Ο κανόνας εφαρμόζεται επίσης στο προσωπικό που μετατίθεται από τις δημόσιες επιχειρήσεις υπό αναδιάρθρωση σε φορείς του Δημοσίου.Η μείωση των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα επιπλέον του κανόνα 1 προς 5, θα πρέπει να αποφέρει εξοικονόμηση τουλάχιστον 600 εκατ. ευρώ.

-Εξίσωση της φορολογίας του πετρελαίου θέρμανσης, από τις 15 Οκτωβρίου 2011, με στόχο την απόδοση τουλάχιστον 400 εκατ. ευρώ το 2011 και 320 εκατ. ευρώ το 2012, εξαιρουμένων των ειδικών μέτρων για την προστασία των λιγότερο ευημερούντων στρωμάτων του πληθυσμού.

-Καθιέρωση ειδικού φόρου κατανάλωσης για τα μη αλκοολούχα ποτά για ένα συνολικό ποσό τουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ.

-Είσπραξη επιπλέον εσόδων από την αδειοδότηση τυχερών παιγνίων κατά τουλάχιστον 225 εκατ. ευρώ από την εφάπαξ πώληση αδειών και αύξηση της ετήσιας απόδοσης από δικαιώματα κατά 400 εκατ. ευρώ επιπλέον.

-Περαιτέρω διεύρυνση της βάσης του ΦΠΑ, με στόχο την είσπραξη τουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ επιπλέον. Αφορά σε μεταφορές αγαθών και υπηρεσιών από το χαμηλό συντελεστή.

-Πλήρης εφαρμογή του «πράσινου» φόρου και αύξηση της ετήσιας απόδοσής του κατά τουλάχιστον 150 εκατ. ευρώ.

- Αύξηση της είσπραξης του ειδικού τέλους στα αυθαίρετα κτίσματα κατά 100 εκατ. ευρώ επιπλέον.

- Επέκταση της βάσης του φόρου επί των ακινήτων, με αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών, η οποία θα αποδώσει πρόσθετα έσοδα τουλάχιστον 200 εκατ. ευρώ. Η αύξηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων θα γίνει τον προσεχή Ιούνιο.

-Αναδιοργάνωση της τοπικής αυτοδιοίκησης , η οποία θα συνεισφέρει εξοικονόμηση τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ προς μείωση του ελλείμματος της Γενικής Κυβέρνησης.

-«Πάγωμα» στις ονομαστικές αυξήσεις των συντάξεων, που θα αποφέρει εξοικονόμηση τουλάχιστον 250 εκατ. ευρώ.

-Συνέχιση της αύξησης της αποτελεσματικότητας των τεκμηρίων φορολόγησης των επιτηδευματιών, με στόχο την συγκέντρωση τουλάχιστον 100 εκατ. ευρώ επιπλέον.

-Μείωση των τρεχουσών και των κεφαλαιακών επιδοτήσεων προς ΔΕΚΟ κατά τουλάχιστον 800 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της αναδιάρθρωσής τους.

-Χορήγηση των επιδομάτων ανεργίας με εισοδηματικά κριτήρια, με στόχο την εξοικονόμηση 500 εκατ. ευρώ.


«Μαχαίρι» στα ασφαλιστικά ταμεία

«Μαχαίρι» στον αριθμό των ασφαλιστικών ταμείων επιβάλλει η τρόικα.Στο μνημόνιο σημειώνεται πως η κυβέρνηση υλοποιεί μία σε βάθος αναθεώρηση της λειτουργίας των δημόσιων Ταμείων δευτερεύουσας/επικουρικής σύνταξης. Ο σκοπός της αναθεώρησης είναι η σταθεροποίηση της συνταξιοδοτικής δαπάνης, η εξασφάλιση της δημοσιονομικής ουδετερότητας των Ταμείων αυτών και η διασφάλιση μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του συστήματος.

Η αναθεώρηση θα πρέπει να επιτύχει,τη μείωση του αριθμού των υφιστάμενων Ταμείων,την κατάργηση των ανισορροπιών στα ελλειμματικά Ταμεία,τη σταθεροποίηση των τρεχουσών δαπανών σε βιώσιμο επίπεδο, μέσω καταλλήλων προσαρμογών που θα γίνουν από την 1η Ιανουαρίου 2012 και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των επικουρικών Ταμείων, μέσω της αυστηρής σύνδεσης των εισφορών με τις παροχές.

Τέλος,αξίζει να σημειωθεί ότι αν οι προβλέψεις της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής δείξουν ότι, ακόμη και μετά τις μεταρρυθμίσεις των Ταμείων επικουρικής σύνταξης, η εκτιμώμενη αύξηση της συνολικής δαπάνης δημόσιων συντάξεων υπερβεί το όριο των 2,5 ποσοστιαίων μονάδων του ΑΕΠ κατά την περίοδο 2009-2060, η κυβέρνηση αναθεωρεί επίσης τις βασικές παραμέτρους του συνταξιοδοτικού συστήματος, όπως αυτές ορίζονται από το Νόμο 3863/2010.
Η ΑΞΙΑ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου