Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2014

Η ύφεση εξαφάνισε επιχειρήσεις & ασφαλισμένους ~ Οι λάθρο κατέλαβαν τις όποιες θέσεις εργασίας


Εκατό χιλιάδες επιχειρήσεις σβήστηκαν από τον επιχειρηματικό χάρτη της χώρας και πάνω από 400.000 ασφαλισμένοι έχουν σβηστεί από τα μητρώα του ΙΚΑ τα τελευταία 4 χρόνια της κρίσης. Η ύφεση εξακολουθεί να... εξαφανίζει επιχειρήσεις και απασχόληση.

Το 12μηνο από τον Ιούλιο του 2012 έως τον Ιούλιο του 2013 που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία από το ΙΚΑ τα οποία παρουσιάζει σήμερα το...
Capital.gr, ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 0,44%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 17,22% και στο σύνολο των επιχειρήσεων διατηρήθηκε αμετάβλητος. Βέβαια, για το ίδιο  διάστημα, ο αριθμός των ασφαλισμένων μειώθηκε στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση κατά 2,21%, ενώ με μερική απασχόληση αυξήθηκε κατά 12,77%, γεγονός που καταδεικνύει την ποιοτική μεταβολή που συντελείται τα τελευταία χρόνια στη δομή της απασχόλησης.

Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 0,17%, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 7,63%.

Μέσα σε ένα χρόνο, το μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 7,05%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 25,70% και στο σύνολο μειώθηκε κατά 7,36%.
Ο μέσος μισθός μειώθηκε στις κοινές επιχειρήσεις κατά 7,20% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 20,03%.

Στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση το μέσο ημερομίσθιο μειώθηκε κατά 5,70%, ενώ ο μέσος μισθός μειώθηκε κατά 5,19%.

Παρά τους... πανηγυρισμούς της ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας για τη βελτίωση των αριθμών τους τελευταίους μήνες του προηγούμενου χρόνου, τα στοιχεία του ΙΚΑ δείχνουν ότι ακόμη και από τον Ιόυνιο στον Ιούλιο του 2013, ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 0,33%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 1,36% και στο σύνολο των επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 0,35%.

Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 2,37%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 4,80% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 2,39%. To μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 2,10% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 1,95%.

Ο μέσος μισθός στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 0,22% και στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 2,76%, καθώς οι εργοδότες επέλεξαν τις υπερωρίες, ή τουλάχιστον υποχρεώθηκαν στο να δηλώσουν κάποιες από αυτές.


Μια άλλη καταγραφή της δομής της απασχόλησης

Στην Ελλάδα της ύφεσης και της υψηλής ανεργίας, από το σύνολο των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ, το 22,12% απασχολείται στον κλάδο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», 15,52% στον κλάδο «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» και 14,79% στον κλάδο «Μεταποιητικές Βιομηχανίες».

Από τους εργαζόμενους στις «Κατασκευές» το 26,73% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 4,33% των ασφαλισμένων.

Από τους εργαζόμενους σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» το 26,47% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 15,52% των ασφαλισμένων.

Ακόμη, από τους εργαζόμενους στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες» το 12,96% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 14,79% των ασφαλισμένων.

Η κατηγορία επαγγέλματος στην οποία απασχολείται ο μεγαλύτερος αριθμός ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις, είναι «Υπάλληλοι Γραφείου» με ποσοστό 23,92%.

Το 29,31% των ασφαλισμένων με Ελληνική υπηκοότητα είναι «Υπάλληλοι Γραφείου», 21,67% είναι «Απασχολούμενοι στην Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές», ενώ 13,04% είναι «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες».

Το 36,12% των ασφαλισμένων με υπηκοότητα άλλης χώρας Ε.Ε. απασχολούνται στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές», 29,28% ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες» και 16,33% ως «Υπάλληλοι Γραφείου».

Οι ασφαλισμένοι Αλβανικής υπηκοότητας στη συντριπτική τους πλειοψηφία (43,84%) απασχολούνται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες», 31,22% απασχολούνται στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές» και 8,44% ως «Ειδικευμένοι Τεχνίτες». Σχετικά με τους υπόλοιπους αλλοδαπούς ασφαλισμένους (πλην αυτών της Ε.Ε και των Αλβανών υπηκόων) 41,70% απασχολούνται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες», 26,76% στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές» και 12,10% ως «Υπάλληλοι Γραφείου». Επικράτηση ατομικών συμβάσεων και μερικής απασχόλησης

Στο σύνολο των ασφαλισμένων η μέση απασχόληση είναι 22,71 ημέρες, στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις 22,90 και στους ασφαλισμένους στα οικοδομοτεχνικά έργα 13,54.

Στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων, σε ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο ανέρχεται σε 53,89 ευρώ και ο μέσος μισθός σε 1.281,80 ευρώ, αντίστοιχα στη μερική απασχόληση ανέρχονται σε 26,47 ευρώ και 519,30 ευρώ. Στα οικοδομοτεχνικά έργα το μέσο ημερομίσθιο είναι 47,88 ευρω, και ο μέσος μισθός 648,30 ευρώ, με άμεσες συνέπειες στα έσοδα του ταμείου. Επισημαίνεται ότι στις κοινές επιχειρήσεις η μέση απασχόληση και το μέσο ημερομίσθιο έχουν υπολογιστεί για τις ασφαλιστέες ημέρες, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα για τις πραγματοποιηθείσες ημέρες.

Να σημειωθεί ότι, στις επιχειρήσεις με λιγότερους από δέκα μισθωτούς, το μέσο ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο 65,99% του μέσου ημερομισθίου των ασφαλισμένων σε επιχειρήσεις με πάνω από δέκα μισθωτούς, ενώ ο μέσος μισθός ανέρχεται σε 62,43%.

Αντίστοιχα, το μέσο ημερομίσθιο των γυναικών στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση αντιπροσωπεύει το 84,54% του αντίστοιχου ημερομισθίου των ανδρών, ενώ στη μερική απασχόληση το 94,38%.


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου