Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2012

Νέο έντυπο λογαριασμού ΔΕΗ ~ Ερωτήσεις & απαντήσεις


PhotobucketΣτη δημιουργία ενός νέου, μονόφυλλου λογαριασμού, πιο κατανοητού, εύχρηστου και φιλικού προς το Περιβάλλον προχώρησε η ΔΕΗ.

Ο νέος λογαριασμός δημιουργήθηκε με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των Πελατών και ο σχεδιασμός του βασίστηκε σε αποτελέσματα Έρευνας Καταναλωτών που διενήργησε η Επιχείρηση, σχετικά με την ενημέρωση που επιθυμούν να λαμβάνουν οι Πελάτες μέσω του λογαριασμού τους και την ιεράρχηση των σημαντικότερων για αυτούς πληροφοριών.

Συγκεκριμένα, στη μπροστινή όψη του εντύπου διακρίνονται με μια γρήγορη ματιά, τα πιο σημαντικά στοιχεία του λογαριασμού που θέλουν να γνωρίζουν οι Πελάτες, όπως:


- το συνολικό ποσό πληρωμής,

- οι χρεώσεις που περιλαμβάνει ο λογαριασμός συνοπτικά,

- η συνολική κατανάλωση ρεύματος,

- η ημερομηνία λήξης του λογαριασμού,

- ο κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής και

- η ημερομηνία της επόμενης καταμέτρησης.Επίσης, εμφανίζονται, σημαντικά μηνύματα που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση των πελατών και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Στην πίσω όψη του εντύπου εμφανίζονται αναλυτικά όλες οι χρεώσεις του λογαριασμού που αναφέρονται στην μπροστινή όψη συνοπτικά, έτσι ώστε οι Πελάτες να μπορούν εύκολα και με ακρίβεια να γνωρίζουν πως υπολογίστηκαν:

-οι χρεώσεις για το ηλεκτρικό ρεύμα που κατανάλωσαν και


- οι χρεώσεις υπέρ τρίτων (Δήμοι, ΕΡΤ κ.λπ.), τις οποίες η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη να εισπράττει μέσω των λογαριασμών ρεύματος.
Τα οφέλη από την έκδοση του νέου εντύπου της ΔΕΗ είναι πολλαπλά, αφού, εκτός από την προσφορά ενός απλού, κατανοητού και σύγχρονου λογαριασμού ρεύματος στους Πελάτες της, εξοικονομούνται περισσότερα από 45.000.000 φύλλα χαρτιού ετησίως, με τη μείωση του κάθε λογαριασμού κατά ένα φύλλο.

Η αποστολή του νέου λογαριασμού, που ξεκίνησε από σήμερα, Δευτέρα 22 Οκτωβρίου, θα συνοδεύεται από ενημερωτικό έντυπο.ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΕΡ: Tι ακριβώς είναι/περιλαμβάνουν oι λεγόμενες «ρυθμιζόμενες χρεώσεις» που εμφανίζονται στη μπροστινή σελίδα του λογαριασμού;

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις είναι χρεώσεις που εγκρίνονται από την Πολιτεία και εφαρμόζονται σε όλους τους πελάτες που κάνουν χρήση του Εθνικού Ηλεκτρικού Συστήματος, ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει.

Οι χρεώσεις αυτές αφορούν αναλυτικά:


Στη χρέωση για το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Η/Ε:
Η χρέωση αυτή καλύπτει τις δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του Δικτύου Μεταφοράς (Σύστημα Μεταφοράς) που μεταφέρει την ηλεκτρική ενέργεια σε Υψηλή Τάση μέσω των πυλώνων από τα εργοστάσια παραγωγής στους Υποσταθμούς των αστικών περιοχών, ώστε στη συνέχεια μέσω του Δικτύου Διανομής υπό μέση και χαμηλή τάση να φθάσει η ενέργεια στους τελικούς καταναλωτές της χώρας.

Στη χρέωση για το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Η/Ε: Η χρέωση αυτή καλύπτει τις δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής, Μέσης και Χαμηλής Τάσης.


Για ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ: Είναι χρεώσεις που επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

Στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ): Ως ΥΚΩ έχουν χαρακτηρισθεί, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 1040/07), οι υπηρεσίες: α) παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές των μη διασυνδεδεμένων νησιών, με τιμολογήσεις ίδιες ανά κατηγορία καταναλωτών με αυτές της ηπειρωτικής χώρας και β) παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με ειδικό τιμολόγιο στους πολύτεκνους και τις ευπαθείς ομάδες καταναλωτών, όπως αυτοί προσδιορίζονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας.


Στο ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ (ΕΤΜΕΑΡ):
Το τέλος αυτό, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, προορίζεται για την αποζημίωση των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές (ΑΠΕ). Αποτελεί τη συνεισφορά όλων μας στη μείωση εκπομπών αερίων ρύπων μέσω της προώθησης των ΑΠΕ.

ΕΡ: Στην πίσω σελίδα του λογαριασμού, όπου αναλύεται ο λογαριασμός, υπάρχει ένδειξη «χρέωση προμήθειας ρεύματος» και ένδειξη «για το ηλεκτρικό ρεύμα πληρώνετε». Δεν είναι το ίδιο;

Η «Χρέωση Προμήθειας Ρεύματος» περιλαμβάνει το κόστος και τις λοιπές δαπάνες για την παραγωγή και την προμήθεια (διάθεση) της ηλεκτρικής ενέργειας στους πελάτες, ενώ το ποσό «για το Συνολικό Ρεύμα Πληρώνετε» περιλαμβάνει όλες τις χρεώσεις που σχετίζονται με τη συνολική αξία ηλεκτρικού ρεύματος, δηλαδή τη Χρέωση Προμήθειας Ρεύματος, τις Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις, το ΕΦΚ, το Ειδικό Τέλος 5ο/οο κλπ.


ΕΡ: Τι είναι η λεγόμενη «επόμενη καταχώρηση ένδειξης» που αναγράφεται στην πίσω σελίδα του λογαριασμού;

Μέσω του ΔΕΔΔΗΕ (www.deddie.gr) μπορείτε εσείς οι ίδιοι να δώσετε την ένδειξη του μετρητή σας ανά τετράμηνο προκειμένου να ακυρωθεί η προγραμματισμένη αυτόματη διαδικασία εκτίμησης της κατανάλωσής σας, μέσω του μηχανογραφικού συστήματος της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.

http://deddie.gr/Default.aspx?id=5634&nt=18&lang=1

Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία καταχώρισης ενδείξεων, τότε η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ θα ακυρώσει αυτόματα την προγραμματισμένη εκτίμηση των καταναλώσεων σας και αντί αυτής θα υπολογίσει τη συνολική σας διμηνιαία κατανάλωση, η οποία προκύπτει ως διαφορά της ένδειξης που καταχωρήσατε από την ένδειξη που είχε καταγράψει η Εταιρεία μας πριν δυο μήνες.

ΕΡ: Έμαθα ότι ο λογαριασμός της ΔΕΗ άλλαξε, αλλά αυτός που έλαβα είναι ο ίδιος που λαμβάνω εδώ και χρόνια. Γιατί;

Ο λογαριασμός που λάβατε έχει σταλεί πριν από τις 22/10/2012 που άρχισε η αποστολή των νέων λογαριασμών. Ο επόμενος λογαριασμός που θα λάβετε θα είναι με βάση το νέο format.


ΕΡ: Γιατί προχώρησε η ΔΕΗ τώρα (και όχι νωρίτερα) στην αλλαγή του λογαριασμού, δεδομένου ότι εκτός από τη μεγαλύτερη λειτουργικότητα του λογαριασμού, υπάρχει πολύ σημαντικό όφελος για το περιβάλλον;

Η έκδοση του λογαριασμού, σε δύο φύλλα, πριν τρία χρόνια, έγινε για να μπορέσει να καλύψει την υποχρέωση που προέκυψε από οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από την οποία, η ΔΕΗ, όπως και όλες οι Ευρωπαϊκές εταιρίες ηλεκτρισμού, έπρεπε να παρουσιάζει πλήρη ανάλυση όλων των χρεώσεων που συνθέτουν τον λογαριασμό της. Έτσι μαζί με την ανάλυση της χρέωσης για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, για πρώτη φορά δινόταν ανάλυση του τρόπου υπολογισμού των χρώσεων για τη λειτουργία συντήρηση και ανάπτυξη του Δικτύου Μεταφοράς και Διανομής, την ασφάλεια της ηλεκτροδότησης της χώρας και τις πρόσθετες δαπάνες για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας κ.λπ.

Επειδή όλα αυτά ήταν πρωτόγνωρα, υπήρχε ανάγκη για πλήρη επεξήγηση τους, που δινόταν στο πίσω μέρος του λογαριασμού και έτσι αναγκαστικά τα δύο φύλλα ήταν αναπόφευκτα. Στο διάστημα που ακολούθησε, αφού η ΔΕΗ άφησε μία μεγάλη περίοδο για να γίνει ο πελάτης της οικείος με το λογαριασμό, ξεκίνησε μία έρευνα σε ομάδες πελατών για να διαπιστώσει γνώμες και απόψεις για τον υπάρχοντα λογαριασμό και να συλλέξει σχετικές προτάσεις του κοινού που είναι και ο παραλήπτης του λογαριασμού για το τι πληροφορίες ήθελε να βλέπει σε προτεραιότητα. Η νέα διάταξη του λογαριασμού βασίστηκε εξ ολοκλήρου σε αυτά που εξέφρασαν οι πελάτες της ΔΕΗ ότι επιθυμούν να βλέπουν . Έτσι , πέραν της επισήμανσης των κύριων σημείων στην πρώτη όψη, έχουν συντμηθεί κατά πολύ και άλλες πληροφορίες, οι οποίες βρίσκονται λεπτομερώς αναλυμένες στο www.dei.gr και σε έντυπη μορφή στα καταστήματα μας.


ΕΡ: Πως υπολογίστηκαν τα φύλλα χαρτιού που εξοικονομούνται ετησίως με τον νέο μονόφυλλο λογαριασμό;

Η ΔΕΗ εκδίδει λογαριασμούς ανά δίμηνο και σε λίγες περιπτώσεις ανά μήνα. Έτσι στέλνει σε 7.5 εκατομμύρια πελάτες 6 λογαριασμούς το χρόνο. Από έναν πρόχειρο υπολογισμό προκύπτει:

7,5 εκατ. πελάτες x 6 φύλλα (που εξοικονομούνται ανά λογαριασμό πελάτη) = 45 εκατ. φύλλα συνολική εξοικονόμηση


ΕΡ: Έχω πρόβλημα με την ηλεκτρονική πληρωμή του λογαριασμού μου. Που μπορώ να απευθυνθώ για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια;

Η ΔΕΗ δε διαχειρίζεται τις ηλεκτρονικές πληρωμές του λογαριασμού. Αυτό γίνεται εξ’ ολοκλήρου από τις Τράπεζες. Για οποιοδήποτε πρόβλημα λανθασμένης καταχώρησης ή διπλοπληρωμής μπορείτε να επικοινωνείτε με την Τράπεζά σας με ή με το Τηλ. Κέντρο της ΔΕΗ 11770 ή με το πλησιέστερο κατάστημα ΔΕΗ.

http://www.dei.gr/Photobucket

Photobucket

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου