Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2010

Ανακοίνωση για τις νέες τιμές στα εισιτήρια του ΟΑΣΘ ~ Μέχρι πότε ισχύουν τα παλιά

Από τον Ο.Α.Σ.Θ. ανακοινώνεται ότι, σε εφαρμογή της αριθμ. Α οικ.61311/ 5754/2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, από την 1η Ιανουαρίου 2011 γίνεται αναπροσαρμογή των κομίστρων του.

Τα κόμιστρα στον Ο.Α.Σ.Θ. εξακολουθούν να παραμένουν σε σημαντικό ποσοστό χαμηλότερα απ’ τα κόμιστρα των Αθηνών και όλων των άλλων πόλεων της χώρας, ενώ η νέα πολιτική κομίστρου γίνεται δικαιότερη έναντι της προϊσχύουσας, αφού το κόστος μετακίνησης κατανέμεται αναλογικότερα, με βάση την απόσταση μετακίνησης και τις χρήσεις.

Ειδικότερα από την 1η Ιανουαρίου 2011:


•Α. Οι επιβάτες δύνανται να χρησιμοποιούν τα παρακάτω είδη εισιτηρίων:

α) Το βασικό εισιτήριο ΜΙΑΣ (1) ΜΟΝΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ σε οποιαδήποτε λεωφορειακή γραμμή του Ο.Α.Σ.Θ. έναντι 0,80€ το κανονικό και 0,40€ το μειωμένο.

β) Το εισιτήριο δύο (2) μετακινήσεων προς την αυτή κατεύθυνση, που θα πραγματοποιηθούν μέσα σε 90 λεπτά της ώρας, έναντι 0,90€ το κανονικό και 0,50€ το μειωμένο.

Τα παραπάνω εισιτήρια, όταν εκδίδονται από τα εντός των λεωφορείων εκδοτικά μηχανήματα, επιβαρύνονται με 0,10€ κατά τύπο εισιτηρίου.

γ) Το εισιτήριο 24 ωρών έναντι 4,00€ το κανονικό και 2,00€ το μειωμένο. Όταν εκδίδεται από τα εντός των λεωφορείων εκδοτικά μηχανήματα, έχει την ίδια τιμή με τα προτυπωμένα.

δ) Το ειδικό εισιτήριο για την Πολιτιστική Γραμμή έναντι 2,00€ το κανονικό και 1,00€ το μειωμένο.•Β. Οι Τακτικοί Επιβάτες (Εργαζόμενοι κλπ),για την οικονομικότερη μετακίνησή τους, δύνανται να χρησιμοποιούν τις κάρτες απεριορίστων διαδρομών, οι οποίες τιμολογούνται ως εξής:

α) Μηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών στην τιμή των 30,00€ η κανονική και 15€ η μειωμένη. (Εκδίδονται κάθε μήνα και ισχύουν για το μήνα αυτό).

β) Τριμηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών στην τιμή των 86,00€ η κανονική και 43€ η μειωμένη. (Εκδίδονται κάθε μήνα και λήγουν τον τρίτο μήνα μετά την έκδοσή τους).

γ) Ετήσια κάρτα απεριορίστων διαδρομών στην τιμή των 320,00€ η κανονική και 165€ η μειωμένη.(Εκδίδονται κάθε Ιανουάριο και ισχύουν για όλο το έτος).


•Γ. Δικαιούμενοι Μειωμένου Κομίστρου

Δικαίωμα μετακίνησης με μειωμένο κόμιστρο έχουν οι:

α) Μαθητές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με την επίδειξη του μαθητικού δελτίου μειωμένου κομίστρου (πάσο),

β)Φοιτητές – Σπουδαστές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια – Τ.Ε.Ι.), με την επίδειξη του ειδικού δελτίου μειωμένου κομίστρου (πάσο).

γ) Πολύτεκνοι και μέλη πολύτεκνων οικογενειών, με την επίδειξη του ισχύοντος δελτίου πολυτεκνίας.

δ) Α. με Α. με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, με την επίδειξη της ειδικής κάρτας μετακίνησης που εκδίδεται από τις Περιφέρειες.


•Δ. Διάθεση Καρτών απεριορίστων διαδρομών και Νέων Εισιτηρίων

Οι νέες κάρτες απεριορίστων διαδρομών (μηνιαίες Ιανουαρίου, τριμηνιαίες, ετήσιες) θα χορηγούνται από τα Εκδοτήρια του Ο.Α.Σ.Θ. από 23 Δεκεμβρίου 2010 έως και 14 Ιανουαρίου 2011.Η διάθεση των νέων εισιτηρίων, από τα Εκδοτήρια του Ο.Α.Σ.Θ. και τα 1.650 συνεργαζόμενα περίπτερα και καταστήματα, θα αρχίσει το αργότερο από την Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2011.


•Ε. Χρήση και αντικατάσταση των έως 31.12.2010 ισχυόντων εισιτηρίων

Κάτοχοι των έως και 31.12.2010 ισχυόντων εισιτηρίων μπορούν να τα χρησιμοποιούν μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2011.

Από 1ης Φεβρουαρίου μέχρι την 31η Μαρτίου 2011 θα μπορούν να τα ανταλλάσσουν με ανάλογης αξίας νέα εισιτήρια στα Εκδοτήρια του Ο.Α.Σ.Θ.


•ΣΤ. Πρόστιμα στους παραβάτες – επιβάτες.

Από την 1η Ιανουαρίου 2011, στους παραβάτες – επιβάτες, που μετακινούνται χωρίς την καταβολή του νόμιμου κομίστρου, θα επιβάλλεται πρόστιμο, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε 48€ και 24€ για τους δικαιούμενους μειωμένου κομίστρου.

Το ως άνω επιβαλλόμενο πρόστιμο πρέπει να καταβάλλεται είτε αμέσως στον Ελεγκτή Κομίστρου ή εντός 20 ημερών στον Ο.Α.Σ.Θ. ή μέσω των ΕΛ.ΤΑ.

Αν δεν πληρωθεί εντός των 20 ημερών, διπλασιάζεται και πρέπει να πληρωθεί εντός 2 μηνών, από την επόμενη ημέρα της επιβολής του, στον Ο.Α.Σ.Θ. ή μέσω των ΕΛ.ΤΑ. Αν παρέλθει άπρακτη και αυτή η προθεσμία, τότε ο Ο.Α.Σ.Θ. μπορεί να διεκδικήσει δικαστικά την είσπραξη του προστίμου. Σ’ αυτή την περίπτωση το πρόστιμο πενταπλασιάζεται και ο παραβάτης – επιβάτης επιβαρύνεται και με τα δικαστικά έξοδα.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου