Σάββατο 23 Απριλίου 2011

Η ΓΕΝΟΠ διεκδικεί δικαστικά τη ΔΕΗ (!)


Η ΓΕΝΟΠ ετοιμάζεται να διεκδικήσει τη ΔΕΗ από το Δημόσιο!

Την κίνηση αυτή προαναγγέλλει με δηλώσεις του στην «Κ.Ε.» ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Ν. Φωτόπουλος, εάν η κυβέρνηση προχωρήσει στην πώληση νέου πακέτου μετοχών με το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού: «Οι εργαζόμενοι έχουν ενσωματωμένα στα πάγια της επιχείρησης πάνω από 12 δισ. ευρώ από τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα και θα επιδιώξουν με κάθε μέσο να ξεκαθαριστούν οι λογαριασμοί»...

Το ποσόν αυτό αθροίζεται από τις ασφαλιστικές ρυθμίσεις των τελευταίων 50 χρόνων και αναφέρεται σε αναλογιστική μελέτη των εταιρειών Prudential και Wyatt. Στην πρώτη μελέτη που συντάχθηκε το 1995 και έγινε δεκτή από τη ΔΕΗ και το υπουργείο Ανάπτυξης, τα ενσωματωμένα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων ορίστηκαν σε 3,9 δισ. ευρώ. Το 2000 ανήλθαν σε 9,1 δισ. ευρώ, το 2005 σε 10,8 και το 2007, με την τελευταία επικαιροποίηση που έγινε με αφορμή το ασφαλιστικό, εκτιμήθηκαν σε 11,9 δισ. ευρώ.

Με τους υπολογισμούς αυτούς, κύριος μέτοχος της ΔΕΗ εμφανίζονται οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι της επιχείρησης. Τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης ανέρχονται σήμερα σε 6,7 δισ. ευρώ, η κεφαλαιακή της αποτίμηση είναι στα 5,6 δισ. ευρώ, με το Δημόσιο να ελέγχει το 51% των μετοχών και τα Ασφαλιστικά Ταμεία 3,8 %. Μετά τις γιορτές, η ΓΕΝΟΠ, θα προχωρήσει στην κατάθεση ομαδικών αγωγών κατά του Δημοσίου, από εργαζόμενους και συνταξιούχους, ζητώντας αυτά τα ενσωματωμένα ασφαλιστικά κεφάλαια και κατ' επέκταση τον έλεγχο της ΔΕΗ. Τα νομικά κείμενα έχουν καταρτιστεί και αναμένονται τα επικαιροποιημένα στοιχεία των αναλογιστών.

Η κίνηση της ΓΕΝΟΠ πέραν των νομικών ζητημάτων που ανοίγει, εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για τους επενδυτές στην περίπτωση που η κυβέρνηση καταλήξει στη διάθεση πακέτου μετοχών της τάξεως του 17%. Από το 2001 στην πρώτη μετοχοποίηση, η ΓΕΝΟΠ είχε πετύχει να περιληφθεί αναφορά σε όλα τα δελτία ενημέρωσης των επενδυτών για τις αξιώσεις που έχει έναντι της επιχείρησης και των μετόχων από ενσωματωμένα ασφαλιστικά δικαιώματα. Παράλληλα με τις δικαστικές ενέργειες στην Ελλάδα, μελετώνται και οι δυνατότητες προσφυγής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια.

Το κουβάρι πάει πίσω στη δεκαετία του '60. Με το νόμο 4491/1966 η ΔΕΗ ανέλαβε και την ασφάλιση του προσωπικού της (ήταν δηλαδή και ασφαλιστικός φορέας κι αυτό ίσχυε ώς το 1999), με εξαίρεση το προσωπικό της Ηλεκτρικής Εταιρείας Αθηνών και της Ελληνικής Ηλεκτρικής Εταιρείας. Το αποθεματικό των ασφαλιστικών εισφορών χρησιμοποιήθηκε σαν επενδυτικό κεφάλαιο για την επέκταση της εταιρείας.

Το 1975 με τον νόμο 163 ενσωματώθηκαν στον ασφαλιστικό κλάδο της ΔΕΗ και οι τελευταίοι ασφαλισμένοι των Ταμείων της Εταιρείας Αθηνών και της Ελληνικής Ηλεκτρικής Εταιρείας στο Ταμείο Κύριας Ασφάλισης και στο Επικουρικό της ΔΕΗ. Το 1985 το ΤΑΠ ΔΕΗ καταργήθηκε και όλα τα περιουσιακά του στοιχεία πέρασαν και αυτά στη ΔΕΗ.

Με την πρώτη ευρωπαϊκή οδηγία για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας το 1999 και τον νόμο 2773 διαχωρίστηκε ο διπλός χαρακτήρας της ΔΕΗ σε δύο αυτοτελή νομικά πρόσωπα, τη ΔΕΗ Α.Ε. και τον Οργανισμό Ασφάλισης Προσωπικού (ΟΑΠ) στον οποίο ανατέθηκε η ευθύνη και της κύριας και της επικουρικής ασφάλισης όπως και του κλάδου της υγείας. Το κουβάρι περιπλέχτηκε με τη μετοχοποίηση, καθώς η ΔΕΗ και το Δημόσιο ανέλαβαν την υποχρέωση να διαθέσουν περίπου το 1/5 των εσόδων από την πώληση των μετοχών στους ασφαλιστικούς φορείς, ενώ παράλληλα αναγνωριζόταν η ενσωματωμένη περιουσία που είχε ο ασφαλιστικός φορέας στη ΔΕΗ.

Ακολούθησαν οι ασφαλιστικές ρυθμίσεις του 2008, με τις οποίες ο κλάδος κύριας ασφάλισης του ΟΑΠ-ΔΕΗ ενσωματώθηκε στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και το επικουρικό στο ΤΕΑΥΤΕΚΩ. Το κράτος και με τις ρυθμίσεις αυτές αναγνώριζε ότι θα καλύπτει τις τακτικές και έκτακτες ασφαλιστικές δαπάνες, αντισταθμιστικά για τα ασφαλιστικά περιουσιακά στοιχεία που είναι ενσωματωμένα στη ΔΕΗ. Να σημειωθεί ότι επειδή το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και το ΤΕΑΥΤΕΚΩ δεν έχουν κυριότητα ούτε στα ακίνητα που είχε ο ΟΑΠ υπάρχουν δικαστικές διεκδικήσεις και από τα ταμεία. Στη διαμάχη για την πολυκατοικία του ΟΑΠ-ΔΕΗ στη συμβολή των οδών Μητροπόλεως και Φιλελλήνων που έφτασε στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου τον Μάρτιο του 2010, αναφέρονται όλες οι δεσμεύσεις του Δημοσίου γύρω από την ασφαλιστική περιουσία και οι αντιπαροχές του κράτους προς τους ασφαλισμένους προκειμένου να διατηρηθεί ακέραια η περιουσία της ΔΕΗ και ουσιαστικά του κράτους ως ιδιοκτήτη.

Εκτός των 25.000 εργαζομένων της ΔΕΗ αξιώσεις θα εγείρουν και οι συνταξιούχοι, περίπου 35.000, για αθέτηση των δεσμεύσεων του Δημοσίου προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Και ο κλάδος κύριας ασφάλισης και κυρίως ο επικουρικός (ΤΑΥΤΕΚΩ) εμφανίζουν ελλείμματα που καλύπτονται από τις επιχορηγήσεις του προϋπολογισμού.

Είναι χαρακτηριστικό ότι εκκρεμούν από πέρυσι περίπου 1.200 αιτήσεις καταβολής εφάπαξ για συνταξιοδοτούμενους της ΔΕΗ.

Τώρα θα ζητηθούν αναδρομικά τα αποθεματικά των παρακρατημένων εισφορών αλλά και των πόρων που προβλέπονταν υπέρ του ΟΑΠ στην μετοχοποίηση του 2001. «Θα διεκδικήσουμε το αυτονόητο», δηλώνει ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ Ν. Φωτόπουλος, «να επιστρέψει η ΔΕΗ όλους τους ασφαλιστικούς πόρους που έχουν χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη της επιχείρησης». Πάνω σε αυτή τη συμμετοχή διαμορφώθηκαν και οι προνομίες των εργαζομένων της ΔΕΗ, αλλά και οι ειδικές προβλέψεις για τη χρηματοδότηση των συνδικαλιστικών τους φορέων. Το πόρισμα του επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Λ. Ρακιντζή, το οποίο διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, είναι μόνον η αρχή της δικαστικής διελκυστίνδας της ΓΕΝΟΠ με το Δημόσιο.
enet.grΗ ΓΕΝΟΠ και το "μαύρο θέατρο" των 12 δισ.

Ήταν που ήταν η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ εκτεθειμένη στον ελληνικό λαό για τα όσα βγήκαν στη δημοσιότητα από το Euro2day.gr, ήρθε και η δήλωση του προέδρου της κ. Φωτόπουλου ότι θα… διεκδικήσει δικαστικά την πλειοψηφία των μετοχών της ΔΕΗ, για «ασφαλιστικά δικαιώματα» εργαζομένων ύψους άνω των 12 δισ. ευρώ!!!

Φυσικά, κανείς στην αγορά δεν πήρε στα σοβαρά μια τέτοια απαίτηση, ωστόσο ενδιαφέρον θα είχε να δεχτούμε την περίπτωση κατά την οποία η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ έχει δίκιο. Τι θα συνέβαινε τότε, σύμφωνα με τον κ. Φωτόπουλο;

Πρώτον, επειδή αν αθροίσουμε τα κέρδη της Επιχείρησης κατά τις τελευταίες δεκαετίες αυτά δεν υπερβαίνουν τα 12 δισ. για τα οποία μιλάει ο κ. Φωτόπουλος, προκύπτει πως η ΔΕΗ καθ’ όλη την ιστορία της δεν ήταν ποτέ κερδοφόρος. Άρα, γιατί ο κ. Φωτόπουλος μιλά για «ξεπούλημα» δημόσιας περιουσίας; Η κυβέρνηση θα πουλήσει στους «χαζούς» ιδιώτες μια μονίμως ζημιογόνο εταιρία…

Δεύτερον, αφού ο κ. Φωτόπουλος δεν είχε ζητήσει μέχρι σήμερα τα 12 αυτά δισ. από την… εργοδοσία, είναι υπόλογος απέναντι στους εργαζομένους που εκπροσωπεί!

Τρίτον, αν δεχτούμε ότι το Δημόσιο οφείλει στη ΓΕΝΟΠ 12 δισ. ευρώ, αυτό σημαίνει κάπου 550 χιλιάδες ευρώ ανά εργαζόμενο(!), με δεδομένο ότι οι απασχολούμενοι στον όμιλο στις 31/12/2010 ήταν 21.845 άτομα… Αν βάλουμε και τους συνταξιούχους, τότε το ποσό αυτό μειώνεται στο ευτελές τίμημα των 500 χιλιάδων ευρώ περίπου! Άντε μετά ο κ. Φωτόπουλος να πείσει τον ελληνικό λαό πως οι υπάλληλοι της ΔΕΗ δεν είναι ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ golden boys…

Και τέταρτον, αν αυτά τα 12 δισ. κεφαλαιοποιηθούν (θυμίζουμε πως ολόκληρη η ΔΕΗ αποτιμάται στο Χ.Α. γύρω στα 2,5 δισ. ευρώ), τότε η ΓΕΝΟΠ θα κατέχει τουλάχιστον το 82,7% του συνόλου των μετοχών και θα πρόκειται για μία αμιγώς ιδιωτική εταιρία, όπου οι μισθοί, τα τιμολόγια και μια σειρά άλλες αποφάσεις θα λαμβάνονται από άτομα όπως ο κ. Φωτόπουλος και η παρέα του!

Άρα, γιατί ο κ. Φωτόπουλος μάχεται για τη διατήρηση της ΔΕΗ κάτω από κρατικό έλεγχο (για τον οποίο, επισήμως, η κυβέρνηση δηλώνει ότι θα τον διατηρήσει), όταν ο ίδιος προτείνει την ουσιαστική ιδιωτικοποίηση της Επιχείρησης (και χωρίς μάλιστα το Δημόσιο να εισπράξει ούτε ένα ευρώ) στη ΓΕΝΟΠ;

Υ.Γ.: Εφόσον η ΓΕΝΟΠ έχει διαχειριστεί τόσο ικανοποιητικά τα δικά(;) της χρήματα (αφήστε το πόρισμα Ρακιντζή να λέει…), φανταστείτε πόσο αποδοτικά θα χειριστεί τα οικονομικά της ΔΕΗ, όταν θα αναλάβει τα ηνία της Επιχείρησης…
euro2day.gr


Τι κρύβει η αντίσταση της ΔΕΗ

Η κυρία Μπιρμπίλη έκανε ένα σημαντικό βήμα. Από την κάθετη και οριζόντια αντίθεσή της στην προοπτική αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ, αποδέχεται τώρα την αποκρατικοποίηση του Οργανισμού, αλλά με την προϋπόθεση να διατηρήσει το κράτος τον έλεγχο της επιχείρησης. Προφανώς, η κυρία Μπιρμπίλη θέλει να κάνει ομελέτα δίχως να σπάσει αυγά. Θέλει να βρεθεί κάποιος να βάλει τα ωραία του λεφτά και να συνεχίσουν να κάνουν κουμάντο οι εργατοπατέρες της ΓΕΝΟΠ και οι εκάστοτε κομματικοί εγκάθετοι...

Το πάρτι στη ΔΕΗ έχει στηθεί εδώ και χρόνια και το κατεστημένο δύσκολα θα αποδεχτεί τον εξοστρακισμό του. Στο όνομα του δημόσιου συμφέροντος έχει δημιουργηθεί ένας παρακρατικός μηχανισμός που λυμαίνεται εδώ και χρόνια την αγορά ενέργειας και αποτρέπει οποιαδήποτε προσπάθεια να ανοίξει αυτή η αγορά σε όφελος των καταναλωτών και της χώρας.

Η επιχειρηματολογία τους μοιάζει με εκείνη των συναδέλφων τους στην τηλεφωνία, όταν επιχειρήθηκε κι εκεί η απελευθέρωση της αγοράς. Μας είχαν πει τότε ότι η είσοδος των ιδιωτών στην τηλεφωνία θα σήμαινε χίλια δύο κακά για τους πολίτες και την ασφάλεια της χώρας. Η απελευθέρωση έγινε και αποδείχτηκε ότι όλοι κέρδισαν, με εξαίρεση τους μέχρι τότε ισχυρούς εργατοπατέρες.

Στη ΔΕΗ τα πράγματα ήταν από την πρώτη στιγμή πιο δύσκολα, επειδή τα συμφέροντα ήσαν μεγαλύτερα και πιο ισχυρά. Για παράδειγμα, οι εισαγωγές ρεύματος ήταν μία καλή φάμπρικα για όσους είχαν ασχοληθεί με το άθλημα. Ήταν μία δουλειά εκατομμυρίων που δεν ήθελε κανείς από τους εμπλεκόμενους να χαλάσει από κάτι... νεοφιλελεύθερες αηδίες!

Όσοι επιχείρησαν στο χώρο της Αιολικής Ενέργειας μπορούν να σας διαβεβαιώσουν ότι οι μεγαλύτερες δυσκολίες προήλθαν από την ΔΕΗ και από πρώην υπαλλήλους του Οργανισμού που είχαν καταλάβει θέσεις κλειδιά για τον τομέα της Ενέργειας σε επιτροπές και υπουργεία.

Τα όσα κατήγγειλε ο κ. Ρακιντζής με το πόρισμά του για την ΓΕΝΟΠ είναι απλά και μόνο ένα επεισόδιο του έργου. Αν ο κ. Ρακιντζής επέκτεινε την έρευνά του και σε άλλους τομείς, ίσως να προέκυπταν κι άλλα περισσότερο ενδιαφέροντα στοιχεία.

Όλα αυτά δεν είναι άγνωστα. Κάθε άλλο. Έχουν δίκιο οι συνδικαλιστές του ΚΚΕ και επιμένουν ότι οι ίδιοι έχουν καταγγείλει επανειλημμένως διάφορες καταστάσεις. Λένε αλήθεια. Ήταν από τους λίγους που είχαν συνέπεια σε αυτή την ιστορία. Από τους λίγους που δεν συμμετείχαν στο πάρτι.

Αυτό που δεν μπορούμε να καταλάβουμε είναι η επιμονή κάποιων κυβερνητικών στελεχών που συνεχίζουν να στηρίζουν ένα σαθρό σύστημα. Δεν καταλαβαίνουν ότι ο κόσμος έχει πλέον αρχίσει να καταλαβαίνει τι ακριβώς «παίζεται» και ότι η υπομονή του εξαντλείται, αν δεν έχει ήδη εξαντληθεί. Προσπαθούν να μας πείσουν ότι πρόκειται για μία «ιδεολογική διαφορά», όταν πρόκειται για μία σκληρή αντιπαράθεση με αυστηρά οικονομικά χαρακτηριστικά. Σαν να πρόκειται για πόλεμο μεταξύ δύο εταιρειών. Η διαφορά είναι ότι στην περίπτωση της κρατικής ΔΕΗ κάποιοι κάνουν δουλειές με τα λεφτά των άλλων, δηλαδή τα δικά μας λεφτά. Κι αυτό πρέπει να σταματήσει. Γι΄ αυτό κυρία Μπιρμπίλη δεν κατανοούμε την εμμονή σας να κρατήσει το κράτος τον έλεγχο της επιχείρησης. Θα μπορούσε το κράτος να ελέγχει το δίκτυο. Όχι όμως το σύνολο της επιχείρησης...
Θανάσης Μαυρίδης capital.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου